Jak byly údaje získány.

Zdaňování (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ2_KX Anglický jazyk II • 100 %
STING:DAN2_KX Přímé daně I • 100 %
STING:EKO2_KX Makroekonomie I • 100 %
STING:FPX2_KX Praxe ve firmě II • 100 %
STING:PRA2_KX Základy práva II • 100 %
STING:RLZ1_KX Základy řízení lidských zdrojů • 100 %
STING:UCE2_KX Účetnictví II • 100 %
3. semestr
STING:AJ4_KX Anglický jazyk IV • 100 %
STING:EKO3_KX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FPX4_KX Praxe ve firmě IV • 100 %
STING:PRA4_KX Správa daní • 100 %
STING:SBP1_KX Seminář k BP I • 100 %
STING:UCE4_KX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:DAN4_KX Nepřímé daně • 73 %
STING:AJ3_KX Anglický jazyk III • 27 %
STING:DAN3_KX Přímé daně II • 27 %
STING:FPX3_KX Praxe ve firmě III • 27 %
STING:MGT_KX Základy managementu • 27 %
STING:POJ_KX Pojištění sociální a zdravotní • 27 %
STING:PRA3_KX Základy práva III • 27 %
STING:UCE3_KX Účetnictví III • 27 %
2. ročník
5. semestr
STING:ADP_KX Aktuální daňové problémy • 87 %
STING:ITE_K2X Informační technologie • 87 %
STING:SBP2_KX Seminář k BP II • 87 %
STING:VEF1_KX Základy veřejných financí • 87 %
STING:ZBP_KX Zpracování BP • 87 %
STING:OPK_DAN Opakovací předměty k SZZ • 83 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 83 %
STING:OPK_UCE Opakovací předměty k SZZ • 83 %
STING:DAO_KX Daňová optimalizace • 47 %
STING:FPX5_KX Praxe ve firmě V • 47 %
STING:MKT_KX Marketing • 47 %
STING:MME2_KX Statistické metody • 47 %
STING:PSY_KX Komunikační dovednosti • 47 %
STING:UDK_KX Účetní a daňová kontrola • 47 %
STING:ITE_K1X Informační technologie • 33 %
STING:DAN4_KX Nepřímé daně • 13 %
STING:ITE_KX Informační technologie • 13 %
6. semestr
STING:OPK_DAN Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:OPK_UCE Opakovací předměty k SZZ • 50 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:32

Všechny obory fakulty