Jak byly údaje získány.

Vyberte obor/plán:

Organizace a řízení malých a středních firem (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
5. semestr
STING:ITE_PX Informační technologie • 100 %
STING:SBP2CX Seminář k BP II • 100 %

Organizace a řízení malých a středních podniků (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ2CX Anglický jazyk II • 100 %
STING:DAN2CX Přímé daně I • 100 %
STING:DAN2_PX Přímé daně I • 100 %
STING:EAVSPA2 Eseje, ankety, výzkum II/Sportovní aktivity II • 100 %
STING:EKO2CX Makroekonomie I • 100 %
STING:EKO2_PX Makroekonomie I • 100 %
STING:FPX1CX Praxe ve firmě I • 100 %
STING:PRA2CX Základy práva II • 100 %
STING:PRA2_PX Základy práva II • 100 %
STING:RLZ1_PX Základy řízení lidských zdrojů • 100 %
STING:ZUCCX Základy účetnictví • 100 %
STING:ZUC_PX Základy účetnictví • 100 %
3. semestr
STING:AJ4CX Anglický jazyk IV • 100 %
STING:EKO3CX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:EKO3_PX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FPX3CX Praxe ve firmě III • 100 %
STING:MSP2_PX Podnikání v malých a středních podnicích 2 • 100 %
STING:SBP1CX Seminář k BP I • 100 %
STING:UCE4CX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:UCE4_PX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:DAN4CX Nepřímé daně • 57 %
STING:DAN4_PX Nepřímé daně • 57 %
STING:EAVSPA4 Eseje, ankety, výzkum IV/Sportovní aktivity IV • 57 %
STING:AJ3CX Anglický jazyk III • 43 %
STING:DAN3CX Přímé daně II • 43 %
STING:DAN3_PX Přímé daně II • 43 %
STING:EAV3 Eseje, ankety, výzkum III • 43 %
STING:EAV4 Eseje, ankety, výzkum IV • 43 %
STING:FPX2CX Praxe ve firmě II • 43 %
STING:MGT_PX Základy managementu • 43 %
STING:MSP1CX Podnikání v malých a středních podnicích 1 • 43 %
STING:MSP1_PX Podnikání v malých a středních podnicích 1 • 43 %
STING:POJCX Pojištění sociální a zdravotní • 43 %
STING:POJ_PX Pojištění sociální a zdravotní • 43 %
STING:PRA3CX Základy práva III • 43 %
STING:PRA3_PX Základy práva III • 43 %
2. ročník
5. semestr
STING:FIRCX Základy finančního řízení • 88 %
STING:ITE_PX Informační technologie • 88 %
STING:MSP3CX Management malých a středních podniků • 88 %
STING:MSP3_PX Management malých a středních podniků • 88 %
STING:SBP2CX Seminář k BP II • 88 %
STING:FIR_PX Základy finančního řízení • 83 %
STING:ZBPCX Zpracování BP • 83 %
STING:CTR1CX Základy controllingu • 29 %
STING:CTR1_PX Základy controllingu • 29 %
STING:EAV5 Eseje, ankety, výzkum V • 29 %
STING:FPX4CX Praxe ve firmě IV • 29 %
STING:MKTCX Marketing • 29 %
STING:MKT_PX Marketing • 29 %
STING:MME2CX Statistické metody • 29 %
STING:MME2_PX Statistické metody • 29 %
STING:PSYCX Komunikační dovednosti • 29 %
STING:ZPR1CX Základy procesního řízení • 29 %
STING:ZPR1_PX Základy procesního řízení • 29 %
STING:OPK_EPO_B Opakovací předměty k SZZ • 25 %
STING:OPK_MUC Opakovací předměty k SZZ • 25 %
STING:OPK_ORP Opakovací předměty k SZZ • 25 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 25 %
6. semestr
STING:ITE_PX Informační technologie • 100 %
STING:SBP2CX Seminář k BP II • 100 %

Organizace a řízení malých a středních podniků (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ1C Anglický jazyk I • 100 %
STING:DAN1_P Daňová soustava • 100 %
STING:EAV1C Eseje, ankety, výzkum I • 100 %
STING:EKO1C Základy ekonomie • 100 %
STING:EKO1_P Základy ekonomie • 100 %
STING:INF1C Informatika I • 100 %
STING:MME1C Matematické metody • 100 %
STING:PRA1C Základy práva I • 100 %
STING:PRA1_P Základy práva I • 100 %
STING:PSY1C Manažerská psychologie • 100 %
STING:PSY1_P Manažerská psychologie • 100 %
STING:AJ2C Anglický jazyk II • 90 %
STING:EAV2C Eseje, ankety, výzkum II • 90 %
STING:EKO2C Nauka o podniku • 90 %
STING:EKO2_P Nauka o podniku • 90 %
STING:FPX1C Praxe ve firmě I • 90 %
STING:MSP1C Podnikání v malých a středních podnicích 1 • 90 %
STING:MSP1_P Podnikání v malých a středních podnicích 1 • 90 %
STING:RLZ1_P Základy řízení lidských zdrojů • 90 %
STING:ZUCC Základy účetnictví • 90 %
STING:ZUC_P Základy účetnictví • 90 %
3. semestr
STING:AJ3C Anglický jazyk III • 100 %
STING:EKO3C Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:EKO3_P Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FIRC Základy finančního řízení • 100 %
STING:FIR_P Základy finančního řízení • 100 %
STING:FPX2C Praxe ve firmě II • 100 %
STING:MME2C Statistické metody • 100 %
STING:MME2_P Statistické metody • 100 %
STING:MKTC Marketing • 86 %
STING:MKT_P Marketing • 86 %
STING:AJ4C Anglický jazyk IV • 14 %
STING:EAV3C Eseje, ankety, výzkum III • 14 %
STING:EAV4 Eseje, ankety, výzkum IV • 14 %
STING:EAV5 Eseje, ankety, výzkum V • 14 %
STING:FPX3_KX Praxe ve firmě III • 14 %
STING:FPX4_KX Praxe ve firmě IV • 14 %
STING:ITE_KX Informační technologie • 14 %
STING:MKT_KX Marketing • 14 %
STING:MSP3_IK Management malých a středních podniků • 14 %
STING:PMG_IK Projektový management • 14 %
STING:PRA2_KX Základy práva II • 14 %
STING:PSY_KX Komunikační dovednosti • 14 %
STING:SBP1_IK Seminář k BP I • 14 %
STING:ZMU_IK Základy manažerského účetnictví • 14 %
STING:ZPR1_IK Základy procesního řízení • 14 %

Zdaňování (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ2CX Anglický jazyk II • 100 %
STING:DAN2CX Přímé daně I • 100 %
STING:DAN2_PX Přímé daně I • 100 %
STING:EAVSPA2 Eseje, ankety, výzkum II/Sportovní aktivity II • 100 %
STING:EKO2CX Makroekonomie I • 100 %
STING:EKO2_PX Makroekonomie I • 100 %
STING:FPX1CX Praxe ve firmě I • 100 %
STING:PRA2CX Základy práva II • 100 %
STING:PRA2_PX Základy práva II • 100 %
STING:RLZ1_PX Základy řízení lidských zdrojů • 100 %
STING:UCE2_PX Účetnictví II • 100 %
3. semestr
STING:AJ4CX Anglický jazyk IV • 100 %
STING:EKO3CX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:EKO3_PX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FPX3CX Praxe ve firmě III • 100 %
STING:SBP1CX Seminář k BP I • 100 %
STING:UCE4CX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:UCE4_PX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:DAN4CX Nepřímé daně • 67 %
STING:DAN4_PX Nepřímé daně • 67 %
STING:EAVSPA4 Eseje, ankety, výzkum IV/Sportovní aktivity IV • 67 %
STING:PRA4_PX Správa daní • 67 %
STING:AJ3CX Anglický jazyk III • 33 %
STING:DAN3CX Přímé daně II • 33 %
STING:DAN3_PX Přímé daně II • 33 %
STING:EAV3 Eseje, ankety, výzkum III • 33 %
STING:EAV4 Eseje, ankety, výzkum IV • 33 %
STING:FPX2CX Praxe ve firmě II • 33 %
STING:MGT_PX Základy managementu • 33 %
STING:POJCX Pojištění sociální a zdravotní • 33 %
STING:POJ_PX Pojištění sociální a zdravotní • 33 %
STING:PRA3CX Základy práva III • 33 %
STING:PRA3_PX Základy práva III • 33 %
STING:PRA4_KX Správa daní • 33 %
STING:UCE3_KX Účetnictví III • 33 %
2. ročník
5. semestr
STING:ADP_PX Aktuální daňové problémy • 100 %
STING:ITE_PX Informační technologie • 100 %
STING:SBP2CX Seminář k BP II • 100 %
STING:VEF1CX Základy veřejných financí • 100 %
STING:VEF1_PX Základy veřejných financí • 100 %
STING:ZBPCX Zpracování BP • 71 %
STING:DAOCX Daňová optimalizace • 29 %
STING:DAO_PX Daňová optimalizace • 29 %
STING:EAV5 Eseje, ankety, výzkum V • 29 %
STING:FPX4CX Praxe ve firmě IV • 29 %
STING:MKTCX Marketing • 29 %
STING:MKT_PX Marketing • 29 %
STING:MME2CX Statistické metody • 29 %
STING:MME2_PX Statistické metody • 29 %
STING:OPK_DAN Opakovací předměty k SZZ • 29 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 29 %
STING:OPK_UCE Opakovací předměty k SZZ • 29 %
STING:PSYCX Komunikační dovednosti • 29 %
STING:UDKCX Účetní a daňová kontrola • 29 %
STING:UDK_PX Účetní a daňová kontrola • 29 %

Zdaňování (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ1C Anglický jazyk I • 100 %
STING:DAN1_P Daňová soustava • 100 %
STING:EAV1C Eseje, ankety, výzkum I • 100 %
STING:EKO1C Základy ekonomie • 100 %
STING:EKO1_P Základy ekonomie • 100 %
STING:INF1C Informatika I • 100 %
STING:MME1C Matematické metody • 100 %
STING:PRA1C Základy práva I • 100 %
STING:PRA1_P Základy práva I • 100 %
STING:UCE1C Účetnictví I • 100 %
STING:UCE1_P Účetnictví I • 100 %
STING:AJ2C Anglický jazyk II • 60 %
STING:DAN2C Přímé daně I • 60 %
STING:DAN2_P Přímé daně I • 60 %
STING:EAV2C Eseje, ankety, výzkum II • 60 %
STING:EKO2C Nauka o podniku • 60 %
STING:EKO2_P Nauka o podniku • 60 %
STING:FPX1C Praxe ve firmě I • 60 %
STING:RLZ1_P Základy řízení lidských zdrojů • 60 %
STING:UCE2C Účetnictví II • 60 %
STING:UCE2_P Účetnictví II • 60 %
3. semestr
STING:AJ3C Anglický jazyk III • 100 %
STING:EKO3C Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:EKO3_P Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FIRC Základy finančního řízení • 100 %
STING:FIR_P Základy finančního řízení • 100 %
STING:FPX2C Praxe ve firmě II • 100 %
STING:MKTC Marketing • 100 %
STING:MKT_P Marketing • 100 %
STING:MME2C Statistické metody • 100 %
STING:MME2_P Statistické metody • 100 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:FIT_P Finanční trhy • 100 %
STING:KMRC Kvantitativní metody v řízení • 100 %
STING:KMR_P Kvantitativní metody v řízení • 100 %
STING:MAE2_P Makroekonomie II • 100 %
STING:MUCC Manažerské účetnictví • 100 %
STING:MUC_P Manažerské účetnictví • 100 %
STING:SEP2C Semestrální projekt II • 100 %
STING:MEO2C Mezinárodní obchod II • 72 %
STING:MGKC Management podnikových znalostí • 72 %
STING:MGK_P Management podnikových znalostí • 72 %
STING:MIE2C Mikroekonomie II • 72 %
STING:MIE2_P Mikroekonomie II • 72 %
STING:RLZ_P Řízení lidských zdrojů • 72 %
STING:SEP1C Semestrální projekt I • 72 %
STING:MGOC Osobní management • 55 %
STING:MGO_P Osobní management • 55 %
STING:RIC_P Řízení inovačního cyklu • 55 %
STING:MGC_P Management rizik • 45 %
STING:PRK_P Právní úprava obchodních korporací • 45 %
STING:ZDAC Zdaňování • 45 %
STING:ZDA_P Zdaňování • 45 %
STING:VEF2_P Veřejné finance II • 28 %
3. semestr
STING:EPOC Ekonomika podniku • 68 %
STING:EPO_P Ekonomika podniku • 68 %
STING:FPOC Finance podniku • 68 %
STING:FPO_P Finance podniku • 68 %
STING:MGS_P Strategický management • 68 %
STING:PDPC Předdiplomní projekt • 68 %
STING:CTR2C Controlling II • 53 %
STING:CTR2_P Controlling II • 53 %
STING:PRP_P Právo v podnikání • 53 %
STING:ZDPC Zpracování diplomové práce • 53 %
STING:OMK_P Online marketing • 48 %
STING:MGJ_P Management kvality • 35 %
STING:AUD_P Auditing • 33 %
STING:EGLC Ekonomická globalizace • 20 %
STING:OPK_EKO Opakovací předměty k SZZ • 20 %
STING:OPK_EPO_N Opakovací předměty k SZZ • 20 %
STING:OPK_MGT Opakovací předměty k SZZ • 20 %

Organizace a řízení malých a středních podniků (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ2_KX Anglický jazyk II • 100 %
STING:DAN2_KX Přímé daně I • 100 %
STING:EKO2_KX Makroekonomie I • 100 %
STING:FPX2_KX Praxe ve firmě II • 100 %
STING:PRA2_KX Základy práva II • 100 %
STING:RLZ1_KX Základy řízení lidských zdrojů • 100 %
STING:ZUC_KX Základy účetnictví • 100 %
3. semestr
STING:AJ4_KX Anglický jazyk IV • 95 %
STING:FPX4_KX Praxe ve firmě IV • 95 %
STING:EKO3_KX Základy ekonomiky podniku • 91 %
STING:MSP2_KX Podnikání v malých a středních podnicích 2 • 91 %
STING:SBP1_KX Seminář k BP I • 91 %
STING:UCE4_KX Základy manažerského účetnictví • 91 %
STING:DAN4_KX Nepřímé daně • 59 %
STING:AJ3_KX Anglický jazyk III • 45 %
STING:DAN3_KX Přímé daně II • 45 %
STING:FPX3_KX Praxe ve firmě III • 45 %
STING:MGT_KX Základy managementu • 45 %
STING:MSP1_KX Podnikání v malých a středních podnicích 1 • 45 %
STING:POJ_KX Pojištění sociální a zdravotní • 45 %
STING:PRA3_KX Základy práva III • 45 %
2. ročník
5. semestr
STING:CTR1_KX Základy controllingu • 68 %
STING:FPX5_KX Praxe ve firmě V • 68 %
STING:MKT_KX Marketing • 68 %
STING:MME2_KX Statistické metody • 68 %
STING:PSY_KX Komunikační dovednosti • 68 %
STING:ZPR1_KX Základy procesního řízení • 68 %
STING:FIR_KX Základy finančního řízení • 61 %
STING:ITE_K2X Informační technologie • 61 %
STING:MSP3_KX Management malých a středních podniků • 61 %
STING:OPK_EPO_B Opakovací předměty k SZZ • 61 %
STING:OPK_MUC Opakovací předměty k SZZ • 61 %
STING:OPK_ORP Opakovací předměty k SZZ • 61 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 61 %
STING:SBP2_KX Seminář k BP II • 61 %
STING:ZBP_KX Zpracování BP • 61 %
STING:DAN4_KX Nepřímé daně • 36 %
STING:ITE_K1X Informační technologie • 36 %
STING:ITE_KX Informační technologie • 32 %
6. semestr
STING:CTR1_KX Základy controllingu • 50 %
STING:DAN4_KX Nepřímé daně • 50 %
STING:FIR_KX Základy finančního řízení • 50 %
STING:FPX5_KX Praxe ve firmě V • 50 %
STING:ITE_KX Informační technologie • 50 %
STING:MKT_KX Marketing • 50 %
STING:MME2_KX Statistické metody • 50 %
STING:MSP3_KX Management malých a středních podniků • 50 %
STING:OPK_EPO_B Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:OPK_MUC Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:OPK_ORP Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:PSY_KX Komunikační dovednosti • 50 %
STING:SBP2_KX Seminář k BP II • 50 %
STING:ZBP_KX Zpracování BP • 50 %
STING:ZPR1_KX Základy procesního řízení • 50 %

Organizace a řízení malých a středních podniků (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ1_K Anglický jazyk I • 90 %
STING:AJ2_K Anglický jazyk II • 90 %
STING:DAN1_K Daňová soustava • 90 %
STING:EAV1_K Eseje, ankety, výzkum I • 90 %
STING:EAV2_K Eseje, ankety, výzkum II • 90 %
STING:EKO1_K Základy ekonomie • 90 %
STING:EKO2_K Nauka o podniku • 90 %
STING:FPX1_K Praxe ve firmě I • 90 %
STING:INF1_K Informatika I • 90 %
STING:MME1_K Matematické metody • 90 %
STING:MSP1_K Podnikání v malých a středních podnicích 1 • 90 %
STING:PRA1_K Základy práva I • 90 %
STING:PSY1_K Manažerská psychologie • 90 %
STING:RLZ1_K Základy řízení lidských zdrojů • 90 %
STING:ZUC_K Základy účetnictví • 90 %
3. semestr
STING:AJ3_K Anglický jazyk III • 100 %
STING:EKO3_K Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FIR_K Základy finančního řízení • 100 %
STING:FPX2_K Praxe ve firmě II • 100 %
STING:MKT_K Marketing • 100 %
STING:MME2_K Statistické metody • 100 %

Zdaňování (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ2_KX Anglický jazyk II • 100 %
STING:DAN2_KX Přímé daně I • 100 %
STING:EKO2_KX Makroekonomie I • 100 %
STING:FPX2_KX Praxe ve firmě II • 100 %
STING:PRA2_KX Základy práva II • 100 %
STING:RLZ1_KX Základy řízení lidských zdrojů • 100 %
STING:UCE2_KX Účetnictví II • 100 %
3. semestr
STING:AJ4_KX Anglický jazyk IV • 100 %
STING:EKO3_KX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FPX4_KX Praxe ve firmě IV • 100 %
STING:PRA4_KX Správa daní • 100 %
STING:SBP1_KX Seminář k BP I • 100 %
STING:UCE4_KX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:DAN4_KX Nepřímé daně • 73 %
STING:AJ3_KX Anglický jazyk III • 27 %
STING:DAN3_KX Přímé daně II • 27 %
STING:FPX3_KX Praxe ve firmě III • 27 %
STING:MGT_KX Základy managementu • 27 %
STING:POJ_KX Pojištění sociální a zdravotní • 27 %
STING:PRA3_KX Základy práva III • 27 %
STING:UCE3_KX Účetnictví III • 27 %
2. ročník
5. semestr
STING:ADP_KX Aktuální daňové problémy • 87 %
STING:ITE_K2X Informační technologie • 87 %
STING:SBP2_KX Seminář k BP II • 87 %
STING:VEF1_KX Základy veřejných financí • 87 %
STING:ZBP_KX Zpracování BP • 87 %
STING:OPK_DAN Opakovací předměty k SZZ • 83 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 83 %
STING:OPK_UCE Opakovací předměty k SZZ • 83 %
STING:DAO_KX Daňová optimalizace • 47 %
STING:FPX5_KX Praxe ve firmě V • 47 %
STING:MKT_KX Marketing • 47 %
STING:MME2_KX Statistické metody • 47 %
STING:PSY_KX Komunikační dovednosti • 47 %
STING:UDK_KX Účetní a daňová kontrola • 47 %
STING:ITE_K1X Informační technologie • 33 %
STING:DAN4_KX Nepřímé daně • 13 %
STING:ITE_KX Informační technologie • 13 %
6. semestr
STING:OPK_DAN Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 50 %
STING:OPK_UCE Opakovací předměty k SZZ • 50 %

Zdaňování (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ1_K Anglický jazyk I • 88 %
STING:DAN1_K Daňová soustava • 88 %
STING:EAV1_K Eseje, ankety, výzkum I • 88 %
STING:EKO1_K Základy ekonomie • 88 %
STING:INF1_K Informatika I • 88 %
STING:MME1_K Matematické metody • 88 %
STING:PRA1_K Základy práva I • 88 %
STING:UCE1_K Účetnictví I • 88 %
STING:AJ2_K Anglický jazyk II • 75 %
STING:DAN2_K Přímé daně I • 75 %
STING:EAV2_K Eseje, ankety, výzkum II • 75 %
STING:EKO2_K Nauka o podniku • 75 %
STING:FPX1_K Praxe ve firmě I • 75 %
STING:RLZ1_K Základy řízení lidských zdrojů • 75 %
STING:UCE2_K Účetnictví II • 75 %
3. semestr
STING:AJ3_K Anglický jazyk III • 100 %
STING:EKO3_K Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FIR_K Základy finančního řízení • 100 %
STING:FPX2_K Praxe ve firmě II • 100 %
STING:MKT_K Marketing • 100 %
STING:MME2_K Statistické metody • 100 %
STING:PSY1_K Manažerská psychologie • 100 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:FIT_K Finanční trhy • 95 %
STING:KMR_K2 Kvantitativní metody v řízení • 95 %
STING:MUC_K Manažerské účetnictví • 95 %
STING:SEP2_K Semestrální projekt II • 95 %
STING:MAE2_K Makroekonomie II • 94 %
STING:MGO_K Osobní management • 55 %
STING:RIC_K Řízení inovačního cyklu • 55 %
STING:SEP1_K Semestrální projekt I • 48 %
STING:KMR_K1 Kvantitativní metody v řízení • 45 %
STING:MGK_K Management podnikových znalostí • 45 %
STING:MIE2_K Mikroekonomie II • 45 %
STING:RLZ_K Řízení lidských zdrojů • 45 %
STING:PRK_K Právní úprava obchodních korporací • 41 %
STING:ZDA_K Zdaňování • 41 %
STING:MEO2_K Mezinárodní obchod II • 27 %
STING:MGC_K Management rizik • 23 %
STING:VEF2_K Veřejné finance II • 23 %
STING:MKT2_K Marketing II • 18 %
2. semestr
STING:MGS_K Strategický management • 88 %
STING:PDP_K Předdiplomní projekt • 88 %
STING:EPO_K Ekonomika podniku • 75 %
STING:MGJ_K Management kvality • 75 %
STING:FPO_K Finance podniku • 63 %
STING:MIE2_K Mikroekonomie II • 50 %
STING:OMK_K Online marketing • 50 %
STING:EGL_K Ekonomická globalizace • 38 %
STING:RLZ_K Řízení lidských zdrojů • 25 %
STING:AUD_K Auditing • 13 %
STING:CTR2_K Controlling II • 13 %
STING:FIT_K Finanční trhy • 13 %
STING:KMR_K2 Kvantitativní metody v řízení • 13 %
STING:MAE2_K Makroekonomie II • 13 %
STING:MGC_K Management rizik • 13 %
STING:MGK_K Management podnikových znalostí • 13 %
STING:MUC_K Manažerské účetnictví • 13 %
STING:PRK_K Právní úprava obchodních korporací • 13 %
STING:PRP_K Právo v podnikání • 13 %
STING:SEP2_K Semestrální projekt II • 13 %
STING:ZDA_K Zdaňování • 13 %
2. ročník
3. semestr
STING:CTR2_K Controlling II • 72 %
STING:PRP_K Právo v podnikání • 72 %
STING:OPK_EKO Opakovací předměty k SZZ • 71 %
STING:OPK_EPO_N Opakovací předměty k SZZ • 71 %
STING:OPK_MGT Opakovací předměty k SZZ • 71 %
STING:ZDP_K Zpracování diplomové práce • 71 %
STING:EPO_K Ekonomika podniku • 58 %
STING:FPO_K Finance podniku • 58 %
STING:MGS_K Strategický management • 58 %
STING:PDP_K Předdiplomní projekt • 57 %
STING:MGJ_K Management kvality • 31 %
STING:AUD_K Auditing • 27 %
STING:OMK_K Online marketing • 26 %
STING:MPP_K Management podnikových procesů • 19 %
STING:EGL_K Ekonomická globalizace • 13 %
4. semestr
STING:FPO_K Finance podniku • 80 %
STING:EPO_K Ekonomika podniku • 60 %
STING:MIE2_K Mikroekonomie II • 60 %
STING:MGS_K Strategický management • 40 %
STING:OMK_K Online marketing • 40 %
STING:PDP_K Předdiplomní projekt • 40 %
STING:AUD_K Auditing • 20 %
STING:MGJ_K Management kvality • 20 %

Údaje byly předpočítány: 16. 1. 2021 11:32