Organizace a řízení malých a středních podniků

Bakalářské studium

Organizace a řízení malých a středních podniků

Přijímací řízení pro 2020/2021 - 2. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management prezenční,   čeština