Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS STING

Je nutné znát UČO a heslo.