Jak byly údaje získány.

Zdaňování (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
STING:AJ2CX Anglický jazyk II • 100 %
STING:DAN2CX Přímé daně I • 100 %
STING:DAN2_PX Přímé daně I • 100 %
STING:EAVSPA2 Eseje, ankety, výzkum II/Sportovní aktivity II • 100 %
STING:EKO2CX Makroekonomie I • 100 %
STING:EKO2_PX Makroekonomie I • 100 %
STING:FPX1CX Praxe ve firmě I • 100 %
STING:PRA2CX Základy práva II • 100 %
STING:PRA2_PX Základy práva II • 100 %
STING:RLZ1_PX Základy řízení lidských zdrojů • 100 %
STING:UCE2_PX Účetnictví II • 100 %
3. semestr
STING:AJ4CX Anglický jazyk IV • 100 %
STING:EKO3CX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:EKO3_PX Základy ekonomiky podniku • 100 %
STING:FPX3CX Praxe ve firmě III • 100 %
STING:SBP1CX Seminář k BP I • 100 %
STING:UCE4CX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:UCE4_PX Základy manažerského účetnictví • 100 %
STING:DAN4CX Nepřímé daně • 67 %
STING:DAN4_PX Nepřímé daně • 67 %
STING:EAVSPA4 Eseje, ankety, výzkum IV/Sportovní aktivity IV • 67 %
STING:PRA4_PX Správa daní • 67 %
STING:AJ3CX Anglický jazyk III • 33 %
STING:DAN3CX Přímé daně II • 33 %
STING:DAN3_PX Přímé daně II • 33 %
STING:EAV3 Eseje, ankety, výzkum III • 33 %
STING:EAV4 Eseje, ankety, výzkum IV • 33 %
STING:FPX2CX Praxe ve firmě II • 33 %
STING:MGT_PX Základy managementu • 33 %
STING:POJCX Pojištění sociální a zdravotní • 33 %
STING:POJ_PX Pojištění sociální a zdravotní • 33 %
STING:PRA3CX Základy práva III • 33 %
STING:PRA3_PX Základy práva III • 33 %
STING:PRA4_KX Správa daní • 33 %
STING:UCE3_KX Účetnictví III • 33 %
2. ročník
5. semestr
STING:ADP_PX Aktuální daňové problémy • 100 %
STING:ITE_PX Informační technologie • 100 %
STING:SBP2CX Seminář k BP II • 100 %
STING:VEF1CX Základy veřejných financí • 100 %
STING:VEF1_PX Základy veřejných financí • 100 %
STING:ZBPCX Zpracování BP • 71 %
STING:DAOCX Daňová optimalizace • 29 %
STING:DAO_PX Daňová optimalizace • 29 %
STING:EAV5 Eseje, ankety, výzkum V • 29 %
STING:FPX4CX Praxe ve firmě IV • 29 %
STING:MKTCX Marketing • 29 %
STING:MKT_PX Marketing • 29 %
STING:MME2CX Statistické metody • 29 %
STING:MME2_PX Statistické metody • 29 %
STING:OPK_DAN Opakovací předměty k SZZ • 29 %
STING:OPK_PRA Opakovací předměty k SZZ • 29 %
STING:OPK_UCE Opakovací předměty k SZZ • 29 %
STING:PSYCX Komunikační dovednosti • 29 %
STING:UDKCX Účetní a daňová kontrola • 29 %
STING:UDK_PX Účetní a daňová kontrola • 29 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:32

Všechny obory fakulty