U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS STING určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS STING.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS STING je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS STING (tzv. primární heslo STING).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS STING. S dotazy týkajícími se dat v IS STING (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.


Dotazy, připomínky, komentáře: stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz