Přijímací řízení pro 2020/2021 - Kurz českého jazyka pro cizince

Kurz českého jazyka pro cizince

Celoživotní vzdělávání, forma: celoživotní vzdělávání mimořádné.

Přijímací řízení

  • Informace o studijním oboru

    AKADEMIE STING nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání intenzivní dvousemestrální kurz českého jazyka pro cizince. Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice. Výuka je založena na komunikativním přístupu a vedena zkušenými lektory.
  • Uplatnění absolventů tohoto oboru

    Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu a dosažené jazykové úrovni – předkládá se při přijímacím řízení do řádného studia na AKADEMII STING, nebo potvrzení o absolvování kurzu (v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky).

Informace o oboru

Obor
Kurz českého jazyka pro cizince
Zkratka
CJCZV
Kód
CESTINA
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
osvědčení
Program
JAZYK JAZ_CZV Jazykové vzdělávání

Obor zajišťuje: