Omezeno nabakalářské studium (změnit)

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

AKADEMIE STING
Ekonomika a management
Management podnikových procesů
Organizace a řízení malých a středních podniků
Zdaňování

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 1. kolo

logo AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Přihlašuje se od 14. 1. 2019 do 31. 3. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení