Typ studia
Celoživotní
(studium nemusí vést k zisku vysokoškolského diplomu)
Forma studia
Výuka v pracovní dny
(Prezenční forma)
Jazyk studia
Libovolný jazyk