Organizace a řízení malých a středních podniků

Bakalářské studium

Organizace a řízení malých a středních podniků

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 4. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management prezenční,   čeština