E-přihláška 

Přijímací řízení

 
Omezeno nanavazující magisterské studium (změnit)

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

AKADEMIE STING
Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro 2018/2019 - STUDIUM OD 1.2.2019 (LETNÍ SEMESTR)

logo AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Přihlašuje se od 1. 11. 2018 do 28. 1. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení