Management podnikových procesů

Bakalářské studium

Management podnikových procesů

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 4. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management prezenční,   čeština


Management podnikových procesů

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 4. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management kombinované,   čeština


Organizace a řízení malých a středních podniků

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 4. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management prezenční,   čeština


Organizace a řízení malých a středních podniků

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 4. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management kombinované,   čeština


Zdaňování

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 4. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management prezenční,   čeština


Zdaňování

Přijímací řízení pro 2019/2020 - 4. kolo

AKADEMIE STING Ekonomika a management kombinované,   čeština