Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
STING B0413P050005 BEM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 1. 2019 – 3. 1. 2024
Garant: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Management SME
bakalářský prezenční se specializací
STING B0413P0505_5 ZDA Zdaňování
Název anglicky: Taxation
bakalářský prezenční se specializací
STING B0413P0505_1 MPP Management podnikových procesů
Název anglicky: Management of business processes
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Management SME
bakalářský kombinovaný se specializací
STING B0413P0505_6 ZDA Zdaňování
Název anglicky: Taxation
bakalářský kombinovaný se specializací
STING B0413P0505_2 MPP Management podnikových procesů
Název anglicky: Management of business processes
bakalářský kombinovaný se specializací
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
STING 6202R021 FK Finanční kontrola
Název anglicky: Financial Controlling
bakalářské prezenční jednooborové
STING 6202R063 ZD Zdaňování
Název anglicky: Taxation
bakalářské prezenční jednooborové
Směr: standard Studium pro uchazeče ze střední školy
Směr: vos Studium pro absolventy VOŠ
STING 6202R063 ZD Zdaňování
Název anglicky: Taxation
bakalářské distanční
STING 6202R063 ZD Zdaňování
Název anglicky: Taxation
bakalářské kombinované jednooborové
Směr: standard Studium pro uchazeče ze střední školy
Směr: vos Studium pro absolventy VOŠ
STING 6202R021 FK Finanční kontrola
Název anglicky: Financial Controlling
bakalářské kombinované jednooborové
STING 6202R021 FK Finanční kontrola
Název anglicky: Financial Controlling
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
STING 6202R063 ZD Zdaňování
Název anglicky: Taxation
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
B6208 B-EKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economy and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Organization and Management of small and medium sized firms
bakalářské prezenční jednooborové
Směr: standard Studium pro uchazeče ze střední školy
Směr: vos Studium pro absolventy VOŠ
Název anglicky: Organization and management of small and medium-sized enterprises
bakalářské prezenční jednooborové
Směr: standard Studium pro uchazeče ze střední školy
Směr: vos Studium pro absolventy VOŠ
Název anglicky: Organization and Management of small and medium sized firms
bakalářské kombinované jednooborové
Směr: standard Studium pro absolventy VOŠ
Směr: vos Studium pro uchazeče ze střední školy
Název anglicky: Organization and management of small and medium-sized enterprises
bakalářské kombinované jednooborové
Směr: standard Studium pro uchazeče ze střední školy
Směr: vos Studium pro absolventy VOŠ
Název anglicky: Organization and Management of small and medium sized firms
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Směr: standard Studium pro uchazeče ze střední školy
Směr: vos Studium pro absolventy VOŠ
Název anglicky: Organization and management of small and medium-sized enterprises
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Směr: standard Studium pro uchazeče ze střední školy
Směr: vos Studium pro absolventy VOŠ
B6804 B-PRA Právní specializace
Název anglicky: Law Specialization
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
STING 6804R012 PVP Právo v podnikání
Název anglicky: Law in Business
bakalářské prezenční jednooborové
STING 6804R028 PVS Právo ve veřejné správě
Název anglicky: Law in Public Administration
bakalářské prezenční jednooborové
STING 6804R012 PVP Právo v podnikání
Název anglicky: Law in Business
bakalářské kombinované jednooborové
STING 6804R028 PVS Právo ve veřejné správě
Název anglicky: Law in Public Administration
bakalářské kombinované jednooborové
STING 6804R012 PVP Právo v podnikání
Název anglicky: Law in Business
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
STING 6804R028 PVS Právo ve veřejné správě
Název anglicky: Law in Public Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
N6208 N-EKM Ekonomika a management
Název anglicky: Economy and Management
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
STING 6208T086 PEM Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economy and Management
magisterské navazující prezenční jednooborové
Směr: EZ Ekonomika a zdaňování
Směr: MF Management malých a středních firem
STING 6208T086 PEM Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economy and Management
magisterské navazující kombinované jednooborové
Směr: EZ Ekonomika a zdaňování
Směr: MF Management malých a středních firem
STING 6208T086 PEM Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economy and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě
STING 6208T086 PEM Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economy and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
STING 6208T086 PEM Podniková ekonomika a management
Název anglicky: Business Economy and Management
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Směr: EZ Ekonomika a zdaňování
Směr: MF Management malých a středních firem
CZV CZV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong learning
celoživotní vzdělávání, 2 r., osvědčení

Obory:
Obory:
STING OCENOVANI OCECZV Oceňování obchodního závodu
Název anglicky: Valuation of Business Establishment
celoživotní vzdělávání mimořádné
JAZYK JAZ_CZV Jazykové vzdělávání
Název anglicky: Language education
celoživotní vzdělávání, 1 r., osvědčení

Obory:
Obory:
STING CESTINA CJCZV Kurz českého jazyka pro cizince
Název anglicky: Czech language for foreigners
celoživotní vzdělávání mimořádné
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 4. 6. 2023 10:26