• 1.Přihlášení k systému
  K systému se hlásíte pomocí uča (univerzitní číslo osoby) a primárního hesla. Neznáte-li je, sdělí vám je fakultní správce přístupových práv, kontakt na adrese
  Informační systém https://is.sting.cz/ Správci práv fakult
  Do webového prohlížeče zadejte adresu https://is.sting.cz/ a klikněte na „Osobní administrativa“. Do pole „Učo nebo přezdívka“ vepište vaše učo nebo přihlašovací jméno, které jste si nastavili v ISu. Do pole „Primární heslo“ pak vepište heslo, které vám přidělili správci práv, případně které jste si sami změnili v ISu.

  1 Do pole vyplňte své učo nebo přezdívku.

  2 Vyplňte své primární heslo, nikomu jej nesdělujte.

  Pokud při přihlašování narazíte na problémy, pročtěte si příslušnou Nápovědu.

  3 Potvrďte přihlášení kliknutím na „Přihlásit“ a vstoupíte do ISu.

  Po přihlášení použijte
  Informační systém Systém Změna hesla
  a zvolte si nové (svoje) primární heslo, dbejte o jeho bezpečnost. Zde si můžete také nastavit přihlašovací přezdívku.

 • 2.Koncepce Informačního systému (IS)
  Pro lepší orientaci v systému si přečtěte nápovědu Navigace a vyhledávání v IS MU. Nabízené dlaždice v IS STING i další aplikace se chovají různě podle toho, jaká je pozice uživatele na škole. Na titulní straně uvidíte odkaz Učitel. IS STING dovoluje v maximální možné míře uživatelům spravovat si svoje data osobně, bez prostředníků. Narazíte-li na problémy, kontaktujte podporu podle https://is.sting.cz/spravci/. Akce učiněné v IS mají stejnou závaznost jako administrativní úkony provedené na papíře. Při zadávání informací dbejte na jejich bezpečnost, všechny operace jsou zaznamenávány (máte-li potřebu něco dohledat, můžete se obrátit na správce systému).

 • 3.Povinnosti učitele
  Seznamte se cestou
  Informační systém Učitel
  s agendou Záznamník učitele. K vašim minimálním povinnostem patří:

  • do systému včas zadat udělené známky
  • vypsat zkušební termíny
  • každoročně aktualizovat sylabus přednášek a vaše další (učitelské) informace pro Katalog předmětů
  • přiměřeně reagovat na případné e-maily od studentů

  Kromě vyjmenovaných povinností vám systém nabízí velmi rozsáhlou sadu administrativních i e-learningových nástrojů pro usnadnění a obohacení vaší práce. Záznamník učitele je popsán v samostatné sekci nápovědy.

 • 4.Komunikace, kontakty
  Součástí IS je univerzitní pošta. Vaše adresa je učo@post.sting.cz. Poštovní schránku otevírejte a čtěte na
  Informační systém Pošta
  nebo si nastavte přeposílání na jinou stabilní adresu.

  Kontaktovat jinou osobu na škole můžete prostřednictvím

  Informační systém Lidé
  Kvalitu dat v systému udržujte kontrolou svých údajů ve dvou agendách
  Informační systém Personální
  a
  Informační systém Kontakty
  Sledujte důležité (červeně označené) zprávy v sekci Vývěska na titulní straně IS.

 • 5.Jak si zobrazím svůj rozvrh?
  Rozvrh učitele si zobrazíte
  Informační systém Rozvrh Můj rozvrh

  Poznámka: Pokud jste u předmětu zařazeni jako cvičící a předmět neeviduje žádného přednášejícího či seminární skupiny, zobrazí se přednáška předmětu i ve vašem rozvrhu.

 • 6.Obvyklé problémy
  Zapomenuté heslo
  Nechte si vydat nové na adrese
  Informační systém https://is.sting.cz/ Správci práv fakult
  protože vaše heslo se v otevřené podobě v systému neuchovává.
  Špatně vybrané období – semestr
  Téměř každá studijní stránka je nahoře opatřena identifikací (názvem) školy a období (semestru). Do nového (jiného) semestru se dostanete kliknutím na ikonu před výpisem období.

  1 Volba jiného studia.

  2 Volba jiného období.

  Ukončení práce s IS
  Pro ukončení činnosti použijte tlačítko pro odhlášení z ISu, které najdete v pravém horním rohu nebo v zápatí stránky. Ukončení práce potvrďte ještě jednou tlačítkem „Odhlásit se“.

  Braňte se zneužití svého účtu

  Je potřeba zavřít všechna okna prohlížeče, jehož některé okno bylo přihlášeno k IS. Jinak by mohl další uživatel počítače pracovat pod vaší identifikací.

  1 Odhlášení z ISu.

  Chybné údaje v systému
  Kontaktujte koordinátorku IS STING, zodpovědnost za uvedené údaje mají jednotlivá pracoviště školy.
  Nápady, náměty, dotazy, chyby
  Připomínky k IS jsou vítány na adrese stingis@fi.muni.cz. Při popisu své připomínky buďte co nejpřesnější, vždy uveďte adresu stránky, učo studenta, u něhož jste narazili na problém apod. – systém je velmi rozsáhlý.

Přejeme vám příjemnou a úspěšnou práci s Informačním systémem STING.
 • 1.Výběr předmětu
  Ve vstupu do učitelských aplikací (Záznamníku učitele) je třeba upřesnit, v jakém režimu chcete pracovat. Systém vám dává na výběr z těch předmětů, které v daném semestru učíte, a z těch, které mají v Katalogu nastaveno, že známky zadávají všichni vyučující (společné projekty, vedení prací ap.). Máte-li přístupové právo s_vyuka, nabízí se vám výběr dalších předmětů pracoviště. Na výběrové stránce předmětu si vždy nahoře zkontrolujte právě nastavenou fakultu a období.

  Současný výběr více předmětů
  Učitel může v aplikacích, které to dovolují, vybrat současně více předmětů zaškrtnutím na výběrové stránce. Aplikace pak bude pracovat se spojeným seznamem studentů zapsaných do všech zaškrtnutím označených předmětů. Přidat předmět do výběru můžete také kliknutím na „Změna omezení“ a poté na „Výběr předmětu“.
  Změna předmětu
  Chcete-li změnit předmět, či seznam předmětů, klikněte vždy na „jiné předměty“ nahoře vedle jména předmětu.
  Na každé stránce Záznamníku učitele máte k dispozici panel s přehledem vybraných předmětů. Na pravé straně najdete rozbalovací menu „Aplikace“, kterým si můžete zobrazit odkazy na jednotlivé aplikace Záznamníku učitele. Pomocí těchto odkazů můžete snadno přecházet na jiné aplikace Záznamníku bez nutnosti se vracet na titulní stranu.

  V panelu Záznamníku učitele je také uvedeno datum a čas, kdy byl výběr proveden. Pokud od té doby nastaly ve výběru nějaké změny, můžete údaje přepočítat volbou „aktualizovat“.

  1 Tlačítko pro výběr jiného předmětu.

  2 tlačítko pro změnu omezení výběru, příp. přidání dalšího předmětu do výběru.

  3 Údaje k aktuálnímu výběru a možnost jej aktualizovat.

  4 Přehled nejpoužívanějších aplikací.

  5 Přímý vstup do aplikace.

  K práci s výběrem aktivních studentů předmětu či seminární skupiny můžete přejít z titulní stránky Záznamníku kliknutím na šipku vedle názvu předmětu/seminární skupiny.

  1 Šipka pro výběr aktivních studentů předmětu.

  2 Šipka pro výběr aktivních studentů semináře.

 • 2.Učím jeden předmět pod více kódy, mohu pracovat se všemi najednou?
  Ano, spravovat jeden předmět pod více kódy můžete tak, že si jej pod všemi kódy přidáte do výběru. Pro vybrané předměty pak můžete provádět některé operace společně např. zadávání zkušebních termínů, zadávání hodnocení, vytváření statistik apod.

  1 Přehled vybraných předmětů.

  2 Zvolená omezení pro spojený seznam studentů.

  Při výběru předmětu pod více kódy se vám také v Záznamníku učitele přehledně zobrazují např. sylaby předmětů, studijní materiály apod. pro jednotlivé kódy předmětu.

  1 Zobrazení studijních materiálů pro jednotlivé předměty.

 • 3.Omezení seznamu studentů, s nímž chcete pracovat
  Na seznam studentů lze aplikovat níže vyjmenovaná omezení. Můžeme chtít seznam studentů zapsaných do vybraných předmětů omezit např. na studenty přihlášené na jeden nebo více konkrétních zkušebních termínů, omezit na vybranou seminární skupinu, můžeme seznam omezit na studenty, kteří předmět opakují atp.

  Pokud zaškrtnete více omezení současně, můžete zvolit operátor (AND,OR), kterým budou jednotlivá omezení spojena. Můžete tak do výběru zahrnuty osoby, které splňují všechny podmínky současně (AND) nebo splňují alespoň jednu z podmínek (OR). Implicitně je vybrány všechny podmínky současně (AND).

  Současně lze aplikovat libovolný počet omezení. Zaškrtneme-li např. současně „omezit výběr studentů na opakující tento předmět“ a „omezit výběr na studenty s neúspěšným hodnocením“ získáme pravděpodobný seznam adeptů na neúspěšné ukončení studia.

  Omezení se zadává tak, že zaškrtnete požadovaný nebo požadované předměty nahoře, potom dole zaškrtnete požadované nebo požadovaná omezení a teprve potom kliknete na výběrové tlačítko u zaškrtnutého předmětu. Předpokládá se, že omezení vybíráte méně často než bez omezení.

  Chceme-li změnit aktuální omezení, klikáme podobně jako při změně předmětu nahoře každé stránky na (jiné) vedle kódu a názvu předmětu.

  Pro informaci uživateli se na každé stránce nahoře vypisuje aktuální seznam zapnutých omezení. Věnujte mu patřičnou pozornost.

  1 Zobrazení aktuálních omezení.

  2 Odkaz na změnu omezení.

  Pracujte s aktuálním seznamem

  Pokud při práci se Záznamníkem provedete změny v aktuálním výběru studentů (např. máte-li vyběr omezen na určitou seminární skupinu a následně do ní přehlásíte studenta z jiné sem. skupiny), výběr se automaticky nezaktualizuje. Pro aktualizaci výběru klikněte na možnost „aktualizovat“ v panelu Záznamníku učitele.

  Tip: Rychlý výběr seminární skupiny

  Chcete-li pracovat s určitou seminární skupinou, nemusíte provádět omezení výběru. Při vstupu do Záznamníku učitele se vám u vašich předmětů automaticky vypíší seminární skupiny. Můžete tak s vybranou seminární skupinou ihned pracovat.

  Jednotlivá omezení:

  rozšířit seznam na zaregistrované (tj. komu nebyl zatím potvrzen zápis)
  Aplikace Záznamníku učitele pracují nad seznamem zapsaných studentů, tj. těch, jejichž registrace byla potvrzena studijním oddělením fakulty. Pokud se tak dosud nestalo, může učitel zaškrtnutím „Rozšířit výběr studentů na zaregistrované“ rozšířit zpracovávaný seznam studentů o zaregistrované studenty, tedy o studenty, kteří projevili zájem o zápis předmětu.
  rozšířit seznam i na ukončené a neaktivní
  Tato volba zahrne do seznamu studentů i studenty s ukončeným a neaktivním studiem.
  seminární skupiny – studenti
  mých seminárních skupin
  Výběr studentů je omezen pouze na studenty přihlášené do mých seminárních skupin.
  vybraných seminárních skupin
  Toto omezení umožňuje vybrat jen studenty určitých seminárních skupin. Nejprve je třeba zaškrtnout tuto volbu a potvrdit tlačítkem 'Vybrat omezení'. Pak zvolit požadované seminární skupiny a volbu potvrdit tlačítkem 'Upřesnění omezení'.
  nezařazení do žádné seminární skupiny
  Tato volba vybere studenty, kteří nejsou dosud přihlášeni v žádné seminární skupině.
  zkušební termíny – studenti
  dle zkušebních termínů
  Zaškrtneme-li toto omezení, klikneme na výběrové tlačítko (po zaškrtnutí předmětu nebo předmětů), objeví se seznam zkušebních termínů vypsaných pro vybrané předměty. Zaškrtneme jeden nebo více zkušebních termínů a stiskneme „Upřesnění omezení“. Do zpracovávaného seznamu se pak zařadí jenom ti studenti, kteří jsou přihlášení na vybrané zkušební termíny.

  Pokud vybrané předměty nemají žádné zkušební termíny, pak se toto omezení ignoruje – žádný seznam k výběru se neobjeví.

  nepřihlášení na žádný zkušební termín
  Tato volba vybere studenty, kteří v daném předmětu nejsou přihlášeni na žádný termín zkoušky.
  dosud neúspěšní, nepřihlášení na žádný budoucí zkušební termín
  Volba vybere studenty s neúspěšným hodnocením, kteří nejsou přihlášeni na žádný zkušební termín v budoucnosti.
  hodnocení – studenti
  s nezadaným hodnocením
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti vybraných předmětů, kterým dosud nebylo zadáno žádné hodnocení. Mají známkový řetězec prázdný.
  s nezadaným hodnocením a hodnocením „-“
  Do seznamu se zahrnou všichni studenti, kteří mají nezadané hodnocení nebo hodnocení „-“ (nedostavil se).
  s nezadaným, neúspěšným a hodnocením „-“
  Do seznamu se zahrnou všichni studenti, kteří mají nezadané, neúspěšné (známka F, N) nebo „-“ hodnocení.
  s neúspěšným hodnocením
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti vybraných předmětů, kteří mají neúspěšné hodnocení. Mezi neúspěšná hodnocení se nepočítá hodnocení „-“ (nedostavil se).
  s hodnocením „-“
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti vybraných předmětů, kteří mají poslední zadané hodnocení „-“ (nedostavil se).
  s úspěšným hodnocením
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti vybraných předmětů, kteří mají úspěšné hodnocení. Hodnocení se hledá ve vybraných předmětech vybraného období. (Nikoli v minulosti.)

  Pro účely vyhodnocení úspěšného či neúspěšného hodnocení se bere v úvahu výhradně poslední známka ze známkového řetězce.

  se zadaným hodnocením
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti vybraných předmětů, kteří mají zadáno jakékoli neprázdné hodnocení vč. „-“ (nedostavil se).
  s určitým hodnocením
  Zobrazí se upřesňující stránka se seznamem použitých hodnocení. Zaškrtněte jedno nebo více z nabídnutých hodnocení.
  opravné termíny dle již zadaného hodnocení – studenti
  s méně než dvěma opravnými termíny
  Do seznamu jsou zahrnuti studenti, kteří neabsolvovali žádný nebo absolvovali pouze jeden opravný termín.
  se dvěma opravnými termíny
  Do seznamu se zahrnou studenti, kteří absolvovali dva opravné termíny.
  s více než dvěma opravnými termíny
  Do seznamu jsou zahrnuti studenti, kteří absolvovali více než dva opravné termíny.
  zápis – studenti
  opakující tento předmět pro neúspěch
  Po výběru tohoto omezení se vám do zpracovávaného seznamu zahrnou pouze ti studenti, kteří již v minulosti předmět studovali s neúspěšným hodnocením v témže studiu. Omezení nepotřebuje žádné upřesnění.
  kteří si předmět zapsali znovu po úspěšném absolvování
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti vybraných předmětů, kteří již předmět v minulosti úspěšně absolvovali a nyní jej mají zapsaný znovu v témže studiu.
  kteří si předmět zapsali znovu po úspěšném absolvování nebo ho opakují pro neúspěch
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti vybraných předmětů, kteří již předmět v minulosti měli zapsán (bez ohledu na úspěšnost či neúspěšnost) v témže studiu.
  mající předmět zapsán poprvé
  Toto omezení vytvoří seznam ze studentů, kteří mají vybraný předmět zapsaný poprvé.
  nemající předmět uznán
  Toto omezení vytvoří seznam ze studentů, kteří nemají vybraný předmět uznán.
  dle způsobu ukončení
  Zobrazí se upřesňující stránka se seznamem ukončení, s jakým mají studenti vybrané předměty zapsány. Zaškrtněte jedno nebo více z nabídnutých ukončení.
  dle zápisu do jiného předmětu
  Výběr studentů se omezí na studenty, kteří mají nebo měli ve vybraném období zapsaný předmět zadaný kódem. Při zadávání kódu se nebere ohled na velikost písmen. Pokud se kód nezadá, omezení se neprovede. Pokud vyberete „libovolné období“, potom se omezí na ty studenty, kteří mají nebo měli zapsaný předmět zadaný kódem v libovolném z období. Student nemusel předmět absolvovat v témže studiu, zahrnou se studenti, kteří předmět absolvovali v libovolném ze svých studií (vyhodnocuje se přes fyzické osoby, nikoli přes studia).
  dle úspěšného absolvování jiného předmětu
  Zobrazí se upřesňující stránka pro výběr období a kódu absolvovaného předmětu. Lze zvolit, zda musí mít student absolvované všechny předměty, nebo jen některé z uvedených.
  nezapsaní, jen zaregistrovaní studenti (zaškrtněte rozšířit seznam na zaregistrované)
  Do seznamu se zahrnou pouze ti studenti, kteří nejsou zapsaní ve vybraném předmětu, pouze jsou do něj zaregistrovaní. Při výběru tohoto omezení je zároveň nutné rozšířit seznam i na zaregistrované studenty. Při zadávání tohoto omezení je nutné si uvědomit, že kontrola automatického zápisu studenta do předmětu probíhá vždy kolem půlnoci. Údaje získané tímto výběrem jsou tedy aktuální k tomuto datu.
  typ studia – studenti
  dle typu studia
  Typy studia jsou: B bakalářský, M magisterský, N magisterský navazující, D doktorský, R rigorózní, C celoživotní.
  dle formy studia
  Formy studia jsou: prezenční, distanční, kombinovaná a celoživotní.
  vybraných studijních oborů/plánů
  Výběr studentů lze omezit na studenty určitých oborů. Nejprve je nutné zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem 'Vybrat omezení'. Pak zvolit ze seznamu oborů jeden nebo více a volbu potvrdit tlačítkem 'Upřesnění omezení'.
  vybraných studijních směrů
  Výběr studentů lze omezit na studenty určitých studijních směrů. Nejprve je nutné zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Pak zvolit ze seznamu směrů jeden nebo více a volbu potvrdit tlačítkem „Upřesnění omezení“.
  dle aktuálně studovaného semestru
  Výběr studentů lze omezit na studenty, kteří právě studují určený semestr. Vyhodnocení semestru se provádí k aktuálnímu okamžiku a ne k době, kdy předmět byl/bude vyučován. Vybírá se pouze z aktivních (ne přerušených, či ukončených) oborů. Student v jednom studiu může studovat více oborů a v rámci každého oboru může studovat v jiném semestru. Proto jeden student se může současně vyskytovat i ve více semestrech.
  dle aktuální etapy/ročníku/bloku
  Výběr studentů lze omezit na studenty, kteří právě studují konkrétní etapu/ročník/blok (záleží na terminologii vžité na té které fakultě). Viz též poznámky u omezení na semestry. Zde platí analogicky. Fakulta vůbec etapu/ročník/blok nemusí evidovat.
  dle studijní skupiny
  Některé fakulty používají číselný atribut studia – studijní skupina. Student je tímto po celou dobu studia zařazen do konkrétní studijní skupiny (nebo aspoň do doby změny čísla studijní skupiny). Tato studijní skupina se aplikuje na všechny ve studiu studované předměty.

  Po výběru tohoto omezení se zobrazí upřesňující stránka se seznamem studijních skupin, do kterých patří studenti zaregistrovaní do vybraných předmětů. Zaškrtněte požadovanou nebo požadované studijní skupiny.

  rozpisy témat – studenti
  přihlášení na vybraná témata předmětového rozpisu
  Výběr studentů lze omezit pouze na studenty, kteří jsou přihlášeni k určitému tématu z předmětového rozpisu témat. Předmětový rozpis témat je ten, který je vázán k určitému předmětu, jehož výuky se student zúčastní. Nejedná se o rozpis závěrečných prací. Nejprve je nutné zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Pak zvolit ze seznamu témat předmětového rozpisu jedno nebo více témat a volbu potvrdit tlačítkem „Upřesnění omezení“.
  přihlášení na vybraná témata fakultních rozpisů témat
  Výběr studentů lze omezit pouze na studenty, kteří jsou přihlášeni k určitému tématu z fakultního rozpisu témat. Fakultní rozpis témat je např. rozpis témat závěrečných prací. Nejprve je nutné zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Pak zvolit ze seznamu témat fakultního rozpisu jedno nebo více témat a volbu potvrdit tlačítkem „Upřesnění omezení“.
  jiné – studenti
  dle docházky
  Pro výběr studentů podle docházky je nejprve nutné zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Pak upřesnit, zda chcete pracovat se studenty se splněnou docházkou (ti, kteří mají splněny všechny docházkové bloky), s nesplněnou docházkou (ti, kteří mají nesplněno alespoň v jednom docházkovém bloku, student musí mít všechny bloky vyhodnocené) nebo dosud nevyhodnocenou docházkou (ti, kteří mají nevyhodnocen alespoň jeden poznámkový blok).
  dle počtu bodů v poznámkovém bloku
  Výběr studentů lze omezit podle počtu bodů dosažených studenty, jenž jsou uvedeny ve vybraném poznámkovém bloku. Nejprve je nutné zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Pak do volného políčka napsat počet bodů, na jejímž základě chcete skupinu studentů vybrat. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem „Upřesnění omezení“.
  dle textu v poznámkovém bloku
  Výběr studentů lze omezit i podle slova uvedeného ve vybraném poznámkovém bloku. Slovo smí být tvořeno pouze písmeny, číslicemi, hvězdičkou (*), zavináčem (@) a znakem podtržení (_). Tímto omezením lze také vybrat studenty, kteří naopak slovo v poznámkovém bloku nemají. Nejprve je nutné zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Pak do volného políčka uvést slovo či znaky, na jejichž základě chcete skupinu studentů vybrat. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem „Upřesnění omezení“.
  s naplněnou odevzdávárnou
  Pro výběr studentů s naplněnou odevzdávárnou je nutné nejprve zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Následně pak na upřesňující stránce zvolit požadovanou odevzdávárnu a volbu potvrdit tlačítkem „Upřesnění omezení“.
  dle abecedy
  Výběr studentů lze omezit podle prvního písmene příjmení. Na upřesňující stránce vyberte požadovaná první písmena.
  ženy
  Výběr studentů lze omezit pouze na ženy.
  muži
  Výběr studentů lze omezit na muže.
  zaškrtnutí v seznamu
  Výběr studentů lze omezit i podle seznamu. Je třeba nejprve zvolit toto omezení a potvrdit tlačítkem „Vybrat omezení“. Pak vybrat ze seznamu studentů požadované a potvrdit výběr tlačítkem „Upřesnění omezení“.
  omluveni v daný den
  Výběr pouze omluvených studentů.
  státní příslušnost ČR
  Omezení výběru studentů pro potřeby OP VK.
  moji doktorští studenti
  Výběr lze omezit na doktorské studenty.
  studenti, které vedu
  Omezení výběru na studenty, jejichž jste vedoucím závěrečné práce nebo školitelem.
  studenti s individuálním studijním plánem (ISP)
  studenti bez individuálního studijního plánu (ISP)
  studentky v uznané době mateřské dovolené
  dle pořadí (např. prvních 100 v seznamu)
  Na seznamu studentů si vyberte úsek studentů pořadovými čísly od-do, např. 101 až 200 a tato čísla zadejte pak do upřesňující stránky. Studenti v seznamu se číslují od 1.
 • 4.Můžu se vrátit ke svým předchozím výběrům?
  Ano, vaše dřívější výběry najdete nahoře na stránce Záznamníku učitele pod odkazem „Dříve použité výběry“. Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí všechny vaše předchozí výběry. U každého dříve použitého výběru můžete následně zvolit dvě varianty. Jednak možnost „Použít tento výběr“, kdy se použije již vytvořený a uložený výběr studentů.

  Druhou možností je volba „Aktualizovat studenty ve výběru a použít jej“. Tu použijte v případě, když chcete seznam studentů aktualizovat dle vytvořené podmínky. Např. vybrali-li jste v předchozím výběru studenty, kteří ještě nemají zadáno hodnocení a později se k tomuto výběru budete chtít vrátit, ale s aktuálním počtem studentů, kteří stále nemají hodnocení nemají zadáno, zvolíte možnost „Aktualizovat studenty ve výběru a použít jej“. Tím dojde k přegenerování zadaného omezení a výsledný seznam studentů se zaktualizuje.

  1 Odkazy na předchozí výběry.

 • 5.K čemu slouží pokročilý výběr?
  Tato aplikace je určena pro pokročilé uživatele (pokud si nebudete vědět rady obraťte se na stingis@fi.muni.cz). Aplikaci můžete použít potřebujete-li studenty vybírat složitými kombinovanými podmínkami, např. přes více semestrů, více období atd. Pro provedení pokročilého výběru si nejprve vyberte předmět/předměty pro které chcete výběr použít, klikněte na „změna omezení“ a poté na „pokročilé výběry“. Pokud máte např. vybrané studenty z předchozího výběru a chcete provést další omezení výběru, zaškrtněte tlačítko pro zahrnutí dříve vybraných studentů a zvolte operátor pro kombinaci obou výběrů (AND, OR, MINUS). Postupně tak můžete vytvořit celý řetězec výběrů. Pokud tlačítko pro zahrnutí současného výběru nezaškrtnete, zmizí možnost volby operátorů a zaznamená se pouze současný požadavek.

  1 Možnosti pokročilého výběru.

  Pokud potřebujete postupně omezovat určitou skupinu studentů, zaškrtněte si tlačítko pro zahrnutí dříve vybraných studentů do výběru a následně přidávejte omezení pomocí operátoru AND. Postupně tak můžete vyfiltrovat požadovanou skupinu studentů, se kterou chcete pracovat.

  1 Ukázka postupné filtrace.

  Tip: Změna omezení ovlivní i původní výběr

  Pokud vytvoříte sérii omezenou výběrem a následně omezení upravíte pomocí Pokročilého výběru (přes volbu „změna omezení“), změna se projeví i u série, ke které bylo původní omezení přiřazeno.

 • 1.Jak přejdu v Záznamníku na jiný předmět, jiný semestr?
  Pro výběr jiného předmětu klikněte na možnost „jiné předměty“ vedle názvu předmětu.

  Pro změnu období nebo fakulty si nejprve musíte kliknout na odkaz „změna omezení“, aby se vám ikony pro změnu období/semestru zobrazily.

  1 Odkaz „jiné předměty“ pro výběr jiného předmětu.

  2 Odkaz „změna omezení“ pro výběr jiného období/fakulty.

  V pravém horním rohu stránky pak kliknutím na ikonu před názvem fakulty můžete změnit výběr fakulty, stejně tak lze změnit období pomocí ikony před jeho názvem.

  1 Změnit fakultu.

  2 Změnit období (semestr).

 • 2.Co znamená „změna omezení“ seznamu studentů?
  Nabízí možnosti omezit seznam studentů v Záznamníku učitele dle různých kritérií. Např. omezíte seznam na studenty, kteří opakují předmět pro neúspěch, a následně jim zašlete e-mail, že si přejete, aby se přihlásili do konkrétní seminární skupiny. Nebo vyberete studenty, kteří mají předmět zapsán se zápočtem, a následně jim chcete hromadně udělit zápočet.

  Aplikace Záznamníku učitele tak pracují nad seznamem studentů, který jste vybrali příslušným omezením. Zobrazují menší počet studentů a případné hromadné operace provedou s tímto menším seznamem studentů. Vstup do změny omezení i přehled vybraných omezení najdete v panelu Záznamníku učitele.

  1 Volba pro výběr/změnu omezení seznamu studentů.

  2 Stav aktuálního omezení.

 • 3.Jak mohu pracovat se seznamem studentů?
  Do seznamu studentů vybraného předmětu se dostanete přes:

  Informační systém Učitel Studenti

  Nebo také přímým proklikem přes panel Záznamníku učitele.

  1 Odkaz na seznam všech studentů předmětu.

  Se seznamem studentů můžete dle potřeb dále pracovat. Můžete si vybrat, jaké sloupce se vám budou v seznamu zobrazovat např. minifotografie, seminární skupiny, hodnocení apod. Další sloupec přidáte do výběru podržením klávesy CTRL a současným výběrem sloupce pomocí levého tlačíka myši. Zvolit si můžete také způsob řazení seznamu.

  1 Výběr sloupců.

  2 Výběr způsobu řazení.

  Aplikace dále umožňuje výběr typu výstupu a kodóvání pro export seznamu nebo pokročilé možnosti tisku.

 • 4.Potřebuji vypsat souhrnné informace o studentovi v předmětu (obsah pozn. bloků, omluvenky, ...)
  Prostřednictvím aplikace Individuální informace o studentovi si můžete u jednotlivých studentů přehledně zobrazit veškeré předmětové informace.

  Zobrazují se následující informace:

  • fotka
  • datum registrace předmětu
  • datum zápisu předmětu
  • výběr seminární skupiny
  • body/známky z jednotlivých poznámkových bloků
  • termín zkoušky, na který je přihlášen (a kdy se na něj přihlásil)
  • průchod odpovědníky
  • odevzdané soubory
  • zda je či není omluven z výuky/zkoušky

  Do této aplikace se můžete dostat několika způsoby. Jednou z možností je vyhledat si studenta prostřednictvím aplikace Lidé. Na Osobní stránce pak jako jeho učitel uvidíte sekci „Můj student/Moje studentka“, kde najdete všechny předměty, které u vás daný student studuje či studoval. Pod každým předmětem pak naleznete odkaz přímo na aplikaci Individuální informace o studentovi.

  1 Sekce Můj student/Moje studentka v aplikaci Lidé.

  Druhou variantou je rychloproklik v panelu Záznamníku učitele do aplikace Individuální informace o studentovi, kde se vám zobrazí abecední seznam všech studentů vybraného předmětu. Pak už stačí jen kliknout na jméno vybraného studenta.

  1 rychloproklik do aplikace Individuální informace o studentovi.

 • 5.Co znamená identifikace za jménem studenta?
  Identifikace popisuje stav a strukturu studia studenta. Každý student studuje ve studijním programu jeden nebo více studijních oborů. Obor ještě může být zpřesněn směrem studia. Přesnější informace o programech a oborech akreditovaných na STING získáte v Prohlídce programů/oborů/směrů, zde uvádíme jenom zkratky.

  Informační systém Studium Programy/obory/směry

  Programy, obory a směry

  Např.: jméno fakulta program obor (směr) etapa oboru
  Bc. Jana Nováková, LF M-SZ ZDRV (PEOP) [roč 4]
  M: magisterský program
  B: bakalářský program
  D: doktorský program
  V každém z oborů se student nachází v nějaké etapě (ročník, semestr, blok, cyklus).
  Bc. Jan Novák, FI M-SS VT [sem 7, roč 4] PřF:MA [roč. 3]
  Studium může být mezifakultní, kdy jeden obor patří cizí fakultě.
  Má-li studium jinou formu, než prezenční, vypíše se na konci: kombinovaná (kombin.), distanční (dist.), celoživotní (celoživ.). Je-li studium již ukončené, vypíše (ukonč.), úspěšně absolvované (abs.), je-li přerušené, pak (neakt.). Např.
  Jan Novák, PrF B-PSP VNEM kombin. [sem 5, blok B]
  Ing. Jana Nováková, ESF M-HPS NH (ukonč.)

  1 Identifikace studia.

 • 6.Zmizeli mi ze Záznamníku učitele někteří studenti
  Studenti si během prvních týdnů mohou kurz zrušit. V Záznamníku také nenajdete studenty, kteří zanechali, ukončili nebo přerušili studium, tj. nemají „aktivní“ studium. Majitel přístupového práva s_vyuka může v případě potřeby pracovat v Záznamníku i s neaktivními studenty (doplní si je tam změnou omezení seznamu studentů).

 • 7.Informace o změnách jmen a příjmení studentů
  Aplikace

  Informační systém Učitel Studenti .. změny jmen

  ukazuje všechny změny jména, příjmení a rodného příjmení v posledních dvou letech. Aplikuje se na seznam studentů předmětu, příp. na seznam omezený prostředky Záznamníku učitele.

 • 8.Nevidím fotografie studentů!
  Studenti buď nejsou vyfotografováni (např. studenti kombinovaného studia), nebo nemáte v systému fotografii vy. .

 • 9.Obeslání studentů dopisem
  K obeslání studentů e-mailem slouží aplikace

  Informační systém Učitel Studenti .. Poslat dopis

  E-mail se rozešle všem studentům, na jejichž seznam jste Záznamník učitele před tím omezili (viz Co znamená „změna omezen“ seznamu studentů?). Nabídnuty jsou všechny vámi odeslané a uložené dopisy (i z jiných vašich předmětů) a všechny dopisy použité v rámci tohoto předmětu (od ostatních učitelů). Dopisy nepoužité déle než dva roky se automaticky bez upozornění ruší.

  Pošta, kterou učitel rozesílá všem studentům předmětu, se automaticky ukládá do podsložky Hromadné dopisy složky Organizační pokyny ve Studijních materiálech předmětu. Studentům, kteří si předmět zapíší po odeslání hromadného dopisu, bude zaslán automaticky e-mail, který je na konkrétní dopisy upozorní.

  Můžete také obeslat pouze studenty vybrané seminární skupiny předmětu (výběr už dále neomezujte). Dopisy se pak uloží do podsložek příslušného semináře a přístupné budou pouze studentům dané seminární skupiny.

 • 10.Musím se účastnit diskusního fóra se studenty?
  Nemusíte se diskusního fóra účastnit, jedná se o dobrovolnou e-learningovou aktivitu. V aplikaci

  Informační systém Učitel Studenti Diskusní fórum

  můžete dát studentům vědět, zda hodláte na jejich dotazy ap. reagovat či v jaké podobě hodláte na fóru spolupracovat.

  1 Diskusní fórum.

  Diskusní fórum umožňuje komunikaci mezi studenty v rámci předmětu, příp. i s vyučujícím.

 • 1.Co je to registrace a zápis předmětů
  Harmonogram semestru obsahuje období registrace, období zápisu a období změn v zápisu. Ve všech třech obdobích si student smí volit (registrovat) a odregistrovávat (rušit) předměty. Vybere si předměty vyhledáním dle kódu předmětů nebo z nabídky v šabloně. Zaregistrovat si lze libovolný předmět na škole, který je vypsán v daném semestru. Registrace probíhá na každé fakultě v odlišném termínu, dle harmonogramu semestru. Splní-li student podmínky popsané v Katalogu předmětů, je registrace konkrétního předmětu bezproblémová (bílá), jinak je problémová (červená). V období zápisu a změn v zápisu jsou každou noc a při každé změně v zápisu potvrzovány – zapisovány bezproblémové předměty (rozdíl mezi obdobím zápisu a změn v zápisu je pouze didaktický – změny probíhají obvykle první dva týdny v semestru). Zápisem student získává právo a povinnost předmět studovat.

  Systém předměty zapíše (potvrdí) pouze u aktivních studií. Student se může registrovat, i pokud má přerušené studium. Studijní oddělení může registrovat i zapisovat předměty do libovolného studia bez ohledu na jeho stav.

  Vybírat (registrovat/zapisovat) si lze jen předměty z období, která časově spadají do stejného univerzitního období jako období, do něhož se student registruje/zapisuje.

  Dokud studenti nejsou zapsáni, v Záznamníku učitele je nevidíte. Volte „změna omezení“ (nahoře za názvem předmětu) a „Rozšířit seznam studentů na zaregistrované“.

  1 Rozšíření seznamu o registrované studenty.

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Harmonogram období
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Prohlídka šablon
  (nepovinné, v případě zájmu)

 • 2.Přehled problémových registrací
  V Katalogu předmětů lze k předmětu stanovit různá omezení a podmínky pro zápis. Jestliže jim student vyhoví, zaregistruje se bezproblémově (bíle), nevyhoví-li jim, je zaregistrován problémově (červeně). Objevují se tyto problémy:
  • překročená kapacita kurzu,
  • nesplněné prerekvizity,
  • kurs je vypsán pro jiné obory a není nabízen studentovu oboru.

  1 Problémová registrace z důvodu nesplněné prerekvizity.

  Přehled problémových registrací vašich studentů najdete v

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) Registrace: problémy
  Nemusíte se jimi jako učitel primárně zabývat, pokud však je problémů mnoho, může jít o chybu v Katalogu předmětů. V takovém případě informujte studijní oddělení.

 • 3.Žádosti o výjimky/souhlas se zápisem
  V období zápisu předmětů (nikoliv v období registrace předmětů) může student kliknutím požádat učitele u problémových (červeně zaregistrovaných předmětů) o výjimku, tj. o explicitní povolení vstupu do kurzu. Aplikace vyzve studenta k odeslání e-mailu s vysvětlením, proč by měl být do kurzu přijat, i když nesplňuje podmínky. E-mail se odesílá učitelům, garantovi předmětu nebo kontaktní osobě, podle toho, kdo má nastavenou odpovědnost za vyřizování výjimek v základních údajích předmětu. Zdůvodnění se zobrazuje také přímo v aplikaci u každé žádosti. Výjimku udělit nebo zamítnout lze v
  Informační systém Učitel registrace: udělování výjimek
  Dosud nevyřízenou žádost může student opět stáhnout – aplikace o tom vyučujícím zašle e-mail. Udělení výjimky změní registraci na bezproblémovou (podmínky registrace se dále nezkoumají).

  1 Zatím nerozhodnuto.

  2 Text s důvodem o vyjádření k žádosti.

  3 Uložit žádost.

  Zvláštní prerekvizitou „souhlas“ lze udělování výjimek vynutit. Registrace do předmětu s touto prerekvizitou je vždy problémová (červená) a studenti si o výjimku musí zažádat.

  V některých případech žádost o výjimku nelze podat, protože ji učitel nesmí udělit. Například pokud student kurz již úspěšně na STING absolvoval, nemůže jej zapsat opakovaně (kromě kurzů, kde je to explicitně povoleno v Katalogu předmětů, např. tělocvičných). Zapsat takový kurz studentovi může pouze studijní oddělení.

 • 4.Chci vzít zpět zamítnutou výjimku, jak to udělám?
  V aplikaci
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) registrace: udělování výjimek
  zaškrtněte políčko „zobrazovat i vyřízené žádosti“ a klikněte na „uplatnit“. Zobrazí se vám seznam studentů, kteří žádali o výjimku. U studentů, kteří mají výjimku zamítnutou, zaškrtněte políčko „zrušit dříve udělené zamítnutí“ a uložte. Nyní můžete znovu udělit souhlas se zápisem předmětu.

  1 políčko pro zrušení uděleného zamítnutí.

 • 5.Jak se vyhodnocují prerekvizity při udělování výjimek?
  Pokud se při vyhodnocování prerekvizit zobrazí hlášení „chyba v předpokladu“, vypíše se informace o poslední vyhodnocované podčásti prerekvizity. Prerekvizita se vyhodnocuje pouze do té doby, dokud není znám jasný výsledek. Tedy např. pokud je prerekvizita zadána jako IB000 && „cokoliv“ a student nemá splněn předmět IB000, potom se „cokoliv“ už ani nevyhodnocuje a jako chyba se vypíše IB000. Pokud je zadána prerekvizita IB000 || „cokoliv“ a student nemá splněno IB000, potom se jako případná chyba vypíše „cokoliv“.

  Tip: Příklad vyhodnocení prerekvizit

  ( IB000 || IB112 ) && !IA008
  Student nesplnil IB000, vyhodnocuje se, zda splnil alespoň IB112 (protože je IB000 || IB112). Pokud nesplnil ani IB000 ani IB112, pak je prerekvizita vyhodnocena jako 0 && „cokoliv“ a tedy není potřeba ji dále vyhodnocovat. Posledním vyhodnocovaným výrazem bylo IB112, které se také vypíše jako chyba.

 • 6.Časová známka versus prerekvizity
  Při zápisu studentů do kapacitně omezeného předmětu může dojít k situaci, kdy studenti s dobrou časovou známkou registrace, ale nesplněnými prerekvizitami pro zápis předmětu, zablokují volné kapacitní místo studentům, jenž sice prerekvizity splněné mají, ale do předmětu se zaregistrovali později.

  Důvodem, proč IS není zatím schopen problematické registrace řešit automaticky, je posouzení výjimek, pro které lze studentovi prominout nesplnění prerekvizity (např. nemoc). Učitel tuto situaci nemůže nijak systémově řešit. Pokud se obáváte, že tato nastane, doporučujeme některé z následujících řešení:

  • používat prerekvizitu „souhlas“, pro zápis do předmětu,
  • na konci období zápisu rozeslat problémovým studentům e-mail s upozorněním, aby se odregistrovali, jestliže ví, že prerekvizity předmětu nesplní,
  • obrátit se na Studijní oddělení, aby případy problémových registrací posoudilo a následně studenty odregistrovalo.

 • 7.Statistika zápisu a hodnocení – vysvětlení pojmů
  Registrace
  Projevení žádosti studenta studovat předmět. Student zájem projeví zakliknutím předmětu ve své aplikaci v době, kdy probíhá registrace, zápis, nebo změny v zápise. Tyto časové údaje najdete v prohlídce období.
  Zápis
  Formální potvrzení registrace studijním oddělením.
  Zareg.
  Počet studentů/počet studií, kteří si zaregistrovali předmět, tzn. projevili zájem předmět studovat.
  Zapsáno
  Počet studentů/počet studií, kterým byl předmět oficiálně studijním oddělením zapsán. Počet zapsaných studentů je vždy menší nebo roven počtu zaregistrovaných studentů.

  Pokud je zapsáno příliš málo studentů (vzhledem k počtu zaregistrovaných), pak studijní oddělení dosud nepotvrdilo zápis. Tuto situaci si vyjasněte se svým studijním oddělením.

  Učitel má právo v řadě aplikací pracovat i se seznamem zaregistrovaných studentů. Provede to tak, že spolu s výběrem předmětu zaškrtne na výběrové stránce políčko „vč. zaregistrovaných (tj. zatím nezapsaných)“. Pokud chcete nastavení tohoto typu změnit, klikněte nahoře na „jiné předměty“ vedle kódu a názvu předmětu. Podrobnosti o možnostech omezení seznamu studentů najdete v této Nápovědě.

  Pokud dlouho zůstanou studenti nezapsáni, je to špatně. Nezapsaní studenti se nepřihlásí ke zkoušce, nezapsaným studentům nezadáte známku.

  Do počtu zapsaných a zaregistrovaných studentů se počítají pouze aktivní studenti. Pokud některý ze zapsaných nebo zaregistrovaných studentů přeruší či ukončí studium, sníží se počet zapsaných a zaregistrovaných.

  Nezadáno
  Počet studentů/počet studií, jimž dosud nebylo zadáno žádné hodnocení. Nepočítají se ukončená studia a studia v řízení o ukončení studia, protože učitelé v těchto studiích již nemohou zadávat hodnocení.
  -, 1, 2, 3, 4, P, N, Z, ...
  Počet studentů/počet studií, jimž bylo zadáno uvedené hodnocení.
  Vyplněno
  Procentuální vyplnění hodnocení předmětu. Je žádoucí, aby hodnocení bylo na konci zkouškového období vyplněno na 100 % (nevydá-li fakulta jiný pokyn). Studentům, kteří se na zkoušku nedostavili, o kterých nic nevíte apod., zadávejte hodnocení „-“ (minus). Toto hodnocení znamená „nedostavil se“ a do procent vyplnění se započítává.

  Učitelé nemají možnost zadávat hodnocení do ukončených studií a studií v řízení o ukončení studia, proto se tato studia nepočítají.

 • 1.Obecně o agendě Studijní materiály

  Informace najdete v Nápovědě Agendy pro vystavování materiálů.

 • 2.Chci vystavit studijní materiál
  1. Vytváření složek ve Studijních materiálech

   Chce-li uživatel vystavit materiálů více, je vhodné nejprve založit složky nebo i podsložky. Založení složky je možno docílit kliknutím na ikonu v horní nabídce nástrojů nad obsahem právě otevřené složky a zde kliknout na ikonu Složka . Pokud má uživatel ve Správci souborů zapnuto „Více možností“, uvidí nabídku Přidat rozbalenou a může novou složku vytvořit jednoduše kliknutím na ikonu Vytvořit novou složku . Při tvorbě složky je nutno vyplnit název složky, např. „Slajdy z přednášek“.

   Pod nabídkou „Více“ je možno nalézt další dvě nepovinné rubriky. První z nich je Zkratka. Ta slouží k internímu označení daného souboru či složky při tvorbě internetové adresy, která na daný soubor či složku odkazuje. Pokud zkratka nebude vyplněna, IS automaticky zkratku vygeneruje. Druhou nepovinnou rubrikou je Popis. Do této rubriky je možno napsat další informace o dané složce, např. pro jaké studijní materiály je daná složka určena. Pomocí volby Vytvořit novou složku je navíc možné vytvářet více složek naráz, a to jednoduše kliknutím na tlačítko Další složka. Po vyplnění jedné či více rubrik a kliknutí na tlačítko Provést se daná složka (či složky) vytvoří v právě otevřené složce Studijních materiálů.

  2. Nahrávání studijních materiálů z počítače

   Soubor (či více souborů) může být do složky studijních materiálů nahrán dvěma základními způsoby.

   Vložení nového souboru je možno docílit kliknutím na ikonu v horní nabídce nástrojů nad obsahem právě otevřené složky a zde kliknutím na ikonu Vložit soubory . Pokud má uživatel ve Správci souborů zapnuto „Více možností“, uvidí nabídku Přidat rozbalenou a může soubory vkládat jednoduše kliknutím na ikonu Vložit soubory . Po kliknutí se otevře dialogové okno s tlačítkem Vyberte soubory. Po kliknutí na toto tlačítko je třeba vybrat jeden či více souborů z uživatelova počítače. Pokud má uživatel zájem dané soubory vložit do studijních materiálů pod jiným názvem, než je má uloženy na svém počítači, je nutno kliknout na ikonu Přejmenovat . Zde je možno vyplnit nepovinné rubriky Název, Jméno souboru a Popis. Pokud není vyplněna rubrika Název, bude daný soubor uložen pod stejným názvem, pod jakým je nahrán z počítače.

   Druhým způsobem, jak nahrávat soubory ze svého počítače do studijních materiálů, je pomocí funkce Drag&Drop. V tomto případě stačí zvolené soubory „přetáhnout“ ze svého počítače do pole právě otevřené složky v okně uživatelova prohlížeče. Tento postup poté sám vyvolá okno aplikace Vložit soubory, kde již budou právě přetažené soubory vybrány. Poté je možné pokračovat stejně jako při prvním způsobu vkládání souborů.

  3. Vkládání velkého množství souborů či stromu materiálů

   Pokud chce uživatel vystavit hodně materiálů nebo celý strom materiálů (např. ze svého webu), je třeba tyto materiály sbalit programem ZIP do jednoho souboru. Vložení souborů ze zabaleného souboru ZIP je možno docílit kliknutím na ikonu v horní nabídce nástrojů nad obsahem právě otevřené složky a zde kliknutím na ikonu Rozbalit ZIP . Pokud má uživatel ve Správci souborů zapnut „Více možností“, uvidí nabídku Přidat rozbalenou a může zabalené soubory vkládat jednoduše kliknutím na ikonu Vložit soubory . Zde stačí kliknout na tlačítko Vyberte soubor a daný ZIP soubor vybrat ze svého počítače. Lze také nastavit celou řadu možností, jakými způsoby daný ZIP soubor rozbalit a vložit do studijních materiálů.

  4. Kopírování studijních materiálů z jiného předmětu

   Studijní materiály lze také naplnit zkopírováním studijních materiálů z jiného předmětu. Pro tuto funkci je třeba přejít do příslušné složky, ze které chceme studijní materiály kopírovat, zde vybrat daný soubor nebo složku (či více souborů a složek) pomocí zatržení check-boxu před názvem daného souboru a poté kliknout na tlačítko v pravém panelu nástrojů. Poté se otevře nové okno, ve kterém je třeba zadat adresu v IS, do které mají být soubory překopírovány. To je možno udělat buď napsáním přesné adresy, nebo vyhledáním příslušné složky pomocí tlačítka Vyhledat. Samotné zkopírování se provede kliknutím na tlačítko Provést. V případě, že chce uživatel kopírovat všechny studijní materiály v daném předmětu, je vhodnější použít příslušnou aplikaci pro kopírování v agendě Učitel. V případě předmětů, kde je žádoucí strom materiálů zcela sdílet, je vhodnější (než kopírování) použít aplikaci pro sdílení (druhý předmět nebude mít vlastní strom materiálů, oba předměty budou mít jeden společný). Tato aplikace je opět dostupná v aplikaci

   Informační systém Učitel (Studijní materiály) Kopírování a sdílení studijních materiálů

 • 3.Změny, mazání a další nástroje pro práci se studijními materiály

  Soubory a složky, se kterými má uživatel právo manipulovat (má právo je plně spravovat), nabízí pro svou změnu, rušení a další práci celou řadu nástrojů. Veškeré tyto nástroje mohou být nalezeny v pravém panelu nástrojů, který se zobrazí po označení příslušného souboru (či více souborů), či po vyvolání nabídky nástrojů kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný soubor.

  • Kopírovat adresu

   Adresa daného souboru či složky se uživateli nakopíruje do paměti počítače a poté může být vložena klávesovou zkratkou Ctrl+v či kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Vložit.

  • Sdílet

   Vyvolá přehled adres daného souboru či složky ve variantách Adresa v IS (pro autentizované uživatele), Adresa ze světa (pro přístup neuživatele IS – POZOR soubor musí mít správně nastavena přístupová práva, aby šel tomuto uživatel zobrazit), Adresa do Správce, Ze světa do Správce.

  • Upravit společné vlastnosti

   Umožňuje měnit Název, Zkratku a Popis zvoleného souboru či složky.

  • Odebrat

   Vybraný soubor či složka (či více souborů či složek) se přesune do popelnice, kde po čase expiruje. V případě zaškrtnutí checkboxu odstranit místo přesouvání do popelnice dojde k okamžitému smazání bez možnosti obnovy.

  • Přesunout

   Umožňuje přesunout daný soubor či složku na zadanou adresu v IS.

  • Přejmenovat

   Umožňuje změnit Název a Jméno souboru.

  • Nastavit práva

   Umožňuje nastavení práv přístupu k danému souboru či složce. Více o přístupových právech v příslušné kapitole této nápovědy.

  • Nastavit atributy

   Umožňuje nastavit atributy k danému souboru či složce. Více o atributech v následující kapitole této nápovědy.

  • Stáhnout jako ZIP

   Umožňuje stažení souboru či většího počtu souborů v zabaleném souboru typu ZIP. Je možno stáhnout soubory vč. ISem automaticky vytvořených formátů, servisních informací pro IS či je možno vyloučit již přečtené soubory.

  • Sledovat

   Umožňuje sledovat daný soubor či složku a dostávat informace o případných změnách na e-mail. Soubor se také zařadí mezi oblíbené soubory a uživatel k němu bude mít uložen odkaz v aplikaci Správce souborů.

  • Vyhledat podobné soubory

   Přesměruje uživatele do aplikace kontrolující shodu aktuálně vybraného dokumentu s ostatními dokumenty v IS.

  • Změnit pořadí

   Umožňuje změnit pořadí daného souboru ve složce. Pořadí se uvádí jako číslo pozice, na které uživatel chce daný soubor či složku zobrazit.

  • Označit jako přečtené

   Označí soubor jako přečtený i bez jeho otevření.

  Některé systémem vytvořené složky může uživatel měnit jen částečně (lze měnit práva, ale nelze složku např. smazat). Důvodem je prohledávatelný celouniverzitní sklad studijních materiálů, ve kterém je vhodné jednotné členění na učební materiály, zadání úkolů a prací vč. Odevzdáváren.

  Chce-li uživatel vystavené materiály přímo v IS jednoduše aktualizovat (např. pokyny pro studenty), vystaví je v textovém formátu nebo ve formátu HTML. Úprava textu je posléze možná přes ikonu Upravit text .

 • 4.Jaký význam mají atributy složky?

  Po označení složky se v pravém panelu nástrojů zobrazí odkaz Nastavit atributy. Pomocí jednotlivých atributů lze upravit chování složky. IS umožňuje nastavit složce následující atributy:

  • Před jméno vkládaného souboru přidávat příjmení a jméno vkládajícího

   Vhodné pro odevzdávárny – pokud uživatel potřebuje odevzdané materiály zabalit do ZIP a přenést si je tak na svůj počítač k opravování, zpřehlední tato volba, jaký soubor odevzdal který student.

  • Před jméno vkládaného souboru přidávat učo vkládajícího

   Jako předchozí volba.

  • Zapamatovat všechna čtení souborů ve složce a podsložkách

   Použitelné pro vystavené materiály a testy. Agenda Studijní materiály poskytuje k uloženým objektům anonymní přehledovou statistiku přístupů. Pokud však učitel zaškrtne tuto volbu, zveřejňují se mu i časy všech přístupů jednotlivých studentů. Student je o tom, že je takto podrobně sledován (volba je zapnutá), informován – nastavení atributů se vypisuje v záhlaví složky.

  Nastavení atributu se vztahuje i na všechny podsložky. Pokud je jednou atribut zaškrtnut, platí i u všech podsložek. Taktéž se u všech podsložek i vypisuje.

 • 5.Chci hromadně vložit více souborů s automatickým nastavením práva číst jen pro danou osobu
  Postupujte podle návodu:
  • Na lokálním počítači si uživatel vytvoří zadání pro každého studenta (analogicky poznámky k odevzdaným pracím, korekturám textů apod.) a uloží je pod názvem s prefixem „učo-“, kde učo vytvoří omezení práva číst daný soubor nebo složku pro tohoto jediného studenta.
  • Soubory nebo složky uživatel zabalí do ZIP souboru.
  • Při vkládání tohoto souboru nebo složky do Studijních materiálů v IS (Rozbalit ZIP ) zaškrtne uživatel možnost „soubory a složky se jménem začínajícím na učo- dovolit číst pouze osobě učo“, čímž se automaticky při vkládání jednotlivých souborů a složek udělí práva číst pouze studentům s příslušným učo.

 • 6.Mohu vložit více verzí téhož souboru?

  Pokud zavedete do systému soubor (např. ve Wordu s příponou .doc), systém jej po nějaké době převede do holého textu a vytvoří k němu soubor pdf. Pak automaticky přibudou další verze souboru s příponou .txt a .pdf. Pokud chcete sami např. k materiálu v PostScriptu (.ps) vložit tentýž materiál v PDF, je možné využít tzv. expertních nástrojů. Jsou určeny pro pokročilé uživatele, a proto je nutné je nejprve aktivovat. Odkaz je dostupný po kliknutí na ikonku montážního klíče ( ), která se nachází v pravém panelu nástrojů.

 • 7.Jak zjistím, zda studenti materiály čtou?

  Použijte odkaz „Statistika přístupů“, jenž se nachází v dolní části pravého panelu nástrojů. Tuto funkci je možné používat pouze u jednotlivých souborů, nikoli u složek.

 • 8.Kde najdu statistiky využití e-learningu?

  Podrobné statistiky jsou k nalezení na stránkách Elportálu. K tomu se může uživatel jednoduše dostat přes dlaždici E-learning na titulní straně IS. Podrobné statistiky jsou poté k nalezení dole na stránce pod odkazem Statistiky studijních materiálů.

 • 9.Jak zkopíruji studijní materiály do dalšího semestru?

  Před kopírováním je nutné vyprázdnit celý kurz v novém semestru (jinak se v aplikaci pro kopírování nezobrazí nabídka).

  Pro kopírování celého stromu studijních materiálů do nového semestru je třeba vstoupit do Záznamníku učitele v novém semestru a použít aplikaci pro kopírování

  Informační systém Studijní materiály Kopírování a sdílení studijních materiálů Kopírování studijních materiálů

  Aplikace zkopíruje veškeré soubory a složky ve studijních materiálech předmětu s výjimkou obsahu složek „Organizační pokyny“ a „Odevzdávárny“. Pokud chcete zkopírovat i obsah těchto složek, zaklikněte před kopírováním volby "kopírovat složku /ode/ (odevzdávárny)“ ev. „kopírovat složku /op/ (organizační pokyny)“.

  Po kopírování nemusí být ručně měněny odkazy v HTML materiálech, interaktivních osnovách, sadách otázek apod. Tyto odkazy jsou automaticky přesměrovány do nového semestru. Taktéž se automaticky upraví data u popisu odpovědníku, odevzdávárny a interaktivní osnovy podle harmonogramu nového semestru.

 • 10.Jak zveřejnit identické materiály studentům v různých předmětech?

  Chce-li uživatel vystavit identické materiály pro studenty v různých předmětech, ale ve stejném semestru, může studijní materiály těchto předmětů nasdílet. Veškeré soubory (vč. odpovědníků a odevzdáváren), které do studijních materiálů vloží, tak uvidí studenti všech sdílených předmětů.

  Před sdílením musí být studijní materiály předmětu, který chcete sdílet, zcela prázdné (jinak se v aplikaci pro sdílení nezobrazí nabídka).

  Pro sdílení celého stromu studijních materiálů vstupte do Záznamníku učitele a použijte aplikaci pro sdílení

  Informační systém Učitel Kopírování studijních materiálů Sdílení studijních materiálů

  Pokud ve studijních materiálech sdílených předmětů nyní uživatel provede změnu, uvidí tuto změnu studenti všech těchto předmětů. Počet předmětů, kteří takto mohou být propojeny, není omezen. Pokud je třeba, aby část materiálů byla přístupná pouze studentům některého ze sdílených předmětů, může tak být učiněno nastavením přístupových práv.

 • 11.Chci zpřístupnit studentům v IS obrázek, pasáž oskenovanou z knihy cizího autora, článek oskenovaný z časopisu apod. Neporušuji tím autorský zákon?

  Ne. V ČR je chráněno intelektuální vlastnictví a autorský zákon umožňuje použít výňatky z cizích děl mj. v případě užití zveřejněného díla v přednášce výlučně k vědeckým nebo vyučovacím účelům a v případě zařazení děl do díla určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu. Je však vždy nutné uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

 • 12.Mohou materiály vystavovat i studenti?

  Ano. Chce-li student nabídnout své materiály (zápisky ap.) ostatním, použije

  Informační systém Student Výuka Poskytovny

  Vstoupí do předmětu a vloží své materiály do podsložky Poskytovna. Vkládat do složky smějí zapsaní studenti předmětu (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti). Při chystání materiálů na další semestr (kopírování starých materiálů do nového semestru) můžete zvážit kvalitu takto vložených studentských materiálů a zkopírovat je pro využití další skupinou studentů, nebo nikoliv.

  Základní podsložky předmětu (Učební materiály, Odevzdávárny, Odpovědníky, Organizační pokyny a Poskytovna) se vytváří při prvním přístupu do stromu předmětu.

 • 13.Podrobněji o přístupových právech

  Právo číst: prohlížet a stahovat materiály. Lze zadat datum od kdy má právo vstoupit v platnost (nezadáte-li, platí neomezeně). Doporučujeme u studijních materiálů ponechat právo čtení kdokoliv v internetu.

  Různá práva složek a podsložek

  Má-li uživatel právo číst určitou složku, neznamená to, že smí číst i všechny podsložky (podřazená složka může mít čtení nastaveno jinak). A naopak, právo číst určitou složku se uplatní pouze v případě, že je uděleno též právo číst všechny nadřazené složky (uživatel má čtením možnost projít strom materiálů až k dané složce).

  Začíná-li jméno souboru nebo složky učem a pomlčkou „učo-“ a zaškrtl-li učitel volbu „soubory a složky se jménem začínajícím na učo- dovolit číst pouze osobě učo“ při vkládání souborů ZIPem do Studijních materiálů v IS, pak má právo soubor (a všechny jeho verze) a složku číst pouze osoba, jejíž učo se shoduje s učem osoby na začátku souboru nebo složky. Pokud však učitel volbu nezaškrtne, budou práva k souboru nebo složce nastavena implicitně podle nadřazené složky.

  Právo vkládat: držitel nesmí upravovat údaje o složce, ale smí do ní vkládat nové materiály (podsložky a soubory). Má-li uživatel právo vkládat do složky, má automaticky i právo číst ji (právo číst složku, ne její obsah). Lze zadat datum, do kdy je vhodné materiály vkládat. Systém pak automaticky po skončení termínu právo vkládat odebere.

  Právo spravovat: absolutní právo manipulovat se složkou (vkládat, mazat, upravit práva, název, popis, zkratku pro adresu v IS). Vztahuje se i na všechny podsložky.

  Aplikační právo: toto právo mají např. učitelé, kteří mohou provádět všechny operace se složkami ve studijních materiálech předmětu, který vyučují.

  Vloží-li uživatel materiál do složky, získává automaticky právo ho spravovat.

  Na koho se práva mohou vztahovat:

  • kdokoliv v internetu (pouze právo pro čtení),
  • kdokoliv přihlášený v IS,
  • studenti předmětu v konkrétním období (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti),
  • studenti předmětu s určitým kódem (i ti, kteří ho realizovali v jiném semestru),
  • studenti seminární skupiny,
  • studenti přihlášení na určitý zkušební termín,
  • pracovníci určitého pracoviště,
  • aktivní studenti fakulty,
  • pojmenovaná skupina osob,
  • učitelé,
  • absolventi,
  • doktorští studenti,
  • osoba zadaná prostřednictvím učo.

  Další „pojmenovanou skupinu osob“ lze v případě potřeby doplnit v agendě

  Informační systém (Lidé) Skupiny osob

  Práva uživatelů bez aktivního vztahu k MU jsou jiná

  Individuální práva (právo číst, vkládat, spravovat pro konkrétní učo) se neuplatňují na uživatele, kteří již nemají žádný aktivní vztah k STING.

  Jak ověřím, zda jsou práva nastavena vhodně?

  Pomocí odkazu Smí osoba číst? v pravém panelu nástrojů. Zadejte např. učo studenta, aplikace zjistí přístup do složky.

  Jsou materiály s právem číst pro „studenty předmětu v období“ přístupné studentům i po skončení tohoto období?

  Materiály s tímto právem zůstanou studentům přístupné doživotně. Pouze práva „spravovat“ a „vkládat“ ztrácejí po zneaktivnění studia.

 • 14.Jak jsou implicitně nastavena přístupová práva?

  Ke každému kurzu se automaticky vytvoří základní složky včetně nastavení přístupových práv pro čtení, které lze změnit. Výchozí nastavení práv pro čtení u jednotlivých složek:

  Studijní materiály předmětu: kdokoliv v internetu.

  Učební materiály: kdokoliv v internetu.

  Odpovědníky: kdokoliv v internetu.

  Organizační pokyny: kdokoliv v internetu.

  Testbank (tato složka je umístěna ve složce "Odpovědníky"): složka je dostupná pouze pro uživatele záznamníku učitele daného předmětu.

  Poskytovna: kdokoliv přihlášený v IS.

  Odevzdávárny: studenti předmětu v období.

  Rozhodne-li se uživatel měnit implicitní nastavení přístupových práv, je třeba, aby byl nejprve obeznámen s pravidly fungování práv v otázce Podrobněji o přístupových právech. Neopatrnou manipulací s právy byste totiž mohli část kurzu nechtěně studentům znepřístupnit. Není to úkon nevratný, ale způsobil by uživatelům zbytečné obtíže.

 • 15.Vystavování webových stránek

  Řada studijních materiálů již existuje v podobě webových stránek umístěných jinde než v IS. Na tyto materiály se může buď umístit odkaz (ikonka ) nebo www stránky mohou být zkopírovány přímo do IS (je-li jich mnoho, zazipujte je a volte ). Výhody: možnost nastavení přístupových práv (např. omezit jen na uživatele ISu), možnost využít statistiky čtenosti (kteří studenti materiál viděli). Pro studenta možnost si celou složku jednoduše zabalit a stáhnout k domácí práci.

  Zkontrolujte relativní a absolutní odkazy v souborech

  Jde-li o navzájem na sebe se odkazující soubory typu HTML, je třeba před vložením zkontrolovat, že adresy v odkazech (uvnitř textu souborů) jsou relativní, např.
  <A HREF="kap2.html">další kapitola</A>,
  nikoliv absolutní, tj. např.
  <A HREF="http://mujserver.cz/mujadresar/kniha/kap2.html">další kapitola</A>.

 • 1.Obecně o agendě Studijní materiály
 • 2.Chci otevřít složku jako odevzdávárnu
  Odevzdávárny, sloužící ke sběru vypracovaných úkolů, seminárních prací apod., najdete ve složce /ode/. Pokud tuto složku potřebujete rozdělit na více podsložek (např. pro každého cvičícího předmětu zvlášť), rozdělte ji pomocí ikonky nebo volby
  Informační systém Soubory [výběr složky] Přidat Složka
  Do těchto složek vytvořte odevzdávárny (doporučujeme aplikací v Záznamníku učitele, viz otázka Správa odevzdáváren – zjednodušeně).

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studijní materiály) Odevzdávárny

  Založení a nastavení odevzdávárny lze provádět i přímo ve Správci souborů pomocí nástroje:

  • změnit práva a atributy jednotlivě,
  • atributy („soubory smí číst jen majitel a učitel“), podrobně o atributech viz otázka Jaký význam mají atributy složky?,
  • práva → Otevřít složku jako odevzdávárnu.
  tento způsob je ale méně pohodlný, proto jej použijte pouze ve výjimečných případech, kdy potřebujete odevzdávárnu umístit do ISu jinak než do složky /ode/.

  Změny v odevzdávárnách založených pod složkou /ode/ se projevují okamžitě. Odevzdávárny založené mimo složku /ode/ se aktualizují 1x denně během noci.

  Pro hodnocení odevzdaných prací můžete použít poznámkový blok, který si založíte přes

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studijní materiály) Odevzdávárny

  Pokud chcete ukončit studentům možnost do odevzdávárny vkládat, můžete odevzdávárnu uzavřít:

  • okamžitě – odeberte právo vkládat,
  • v určitou hodinu – vyplňte pole „Vkládat do“. Po vypršení doby se odevzdávárna studentům ihned uzavře.
  Odevzdávárna založená pod složkou /ode/ se studentům přestane zobrazovat ihned po odebrání práv/expiraci, odevzdávárna mimo složku /ode/ se přestane ve studentských aplikacích zobrazovat do druhého dne.

 • 3.Správa odevzdáváren – zjednodušeně
  Pracovat s odevzdávárnami můžete jednak ve Správci souboru (viz otázka Chci otevřít složku jako odevzdávárnu) nebo jednodušeji i přes Záznamník učitele
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studijní materiály) Odevzdávárny
  zde můžete zakládat nové podsložky odevzdáváren, upravovat je a dále s nimi pracovat. Novou odevzdávárnu založíte pomocí volby „Založit novou odevzdávárnu v tomto předmětu“. K jednotlivým podsložkám můžete vytvořit další odevzdávárny tak, že při zakládání vyberete v políčku „Zavěsit pod“ nadřazenou odevzdávárnu, pod kterou má být zařazena. Můžete také založit více odevzdáváren zároveň.

  1 Založení nové odevzdávárny.

  Pod složkou /ode/ může být zanořeno libovolné množství podsložek. Aplikace se snaží poznat, které složky jsou pouze podsložky pro rozdělení prostoru, a které jsou odevzdávárnami, tj. koncové složky se studentskými soubory. Pravidla pro rozpoznávání jsou následující:

  • nabídky operací se vypisují pouze u odevzdáváren, u toho, co se rozpozná jako složka, je pouze operace „změnit nastavení“ a prokliky do Správce souborů,
  • jako odevzdávárna je vyhodnocena každá složka, u které je nastaveno jakékoliv právo vkládat. Pokud toho právo nastavené nemá, vyhodnocuje se složka jako odevzdávárna takto:
   • pokud už pod sebou nemá žádné další složky,
   • pokud jsou do ní vložené nějaké soubory (tzn. dříve fungovala jako odevzdávárna a vypršelo právo vkládat, nebo ji učitel zamknul).

  V aplikaci vidíte přehledně všechny odevzdávárny, jejich podsložky a počet souborů v nich. Rozbaleně se zobrazují ty odevzdávárny, ve kterých je soubor studentů ve výběru ZU. Odevzdávárny k vybraným seminárním skupinám se vám zobrazují vždy rozbaleně, i pokud v nich žádný soubor není. Naopak pokud máte ve výběru více jak 100 lidí, musíte si odevzdávárnu rozbalit kliknutím na její název.

  U každé odevzdávárny pak najdete přehled operací, které můžete pro práci s odevzdávárnou použít a prokliky na operace ve Správci souborů. Na rozdíl od správce souborů zde máte k dispozici několik operací navíc:

  • vstup do hodnotícího bloku (pokud jste jej při zakládání odevzdávárny založili) – v Poznámkovém bloku najdete u jednotlivých studentů prokliky na odevzdané práce. V případě změn v počtu studentů v seminární skupině či předmětu, pro kterou je odevzdávárna otevřená, můžete provést validaci bloku,
  • odeslání hromadného e-mailu studentům – např. těm, kteří ještě neodevzdali práci nebo všem, kteří mají přístup do složky apod.,
  • zasílání změn e-mailem – můžete si nechat zasílat změny ve vybraných odevzdávárnách prostřednictvím aplikace Události.

  1 Přehled možných operací s vybranou odevzdávárnou.

  Některé operace s odevzdávárnami ale můžete provádět pouze ve Správci souborů, jedná se např. o:

  • přiřazení kombinace práv vkládat k odevzdávárně, např. vkládat smí pouze studenti semináře a současně studenti přihlášení na zkoušku apod.,
  • smazání odevzdávárny, ve které už jsou nějaké složky či soubory,
  • operace se soubory – přesouvání, editace obsahu, přejmenování apod.

  V případě, že jste u předmětu uveden jako cvičící, můžete spravovat odevzdávárny pro vaše seminární skupiny v aplikaci

  Informační systém Učitel [výběr předmětu nebo své seminární skupiny] Přehled skupin

 • 4.Zveřejnění opravených souborů v odevzdávárnách studentům
  Standardní nastavení odevzdávárny – Odevzdávárně nastavte právo vkládat + doporučujeme zaškrtnout atributy „před jméno vkládaného souboru přidávat učo vkládajícího“ případně také „před jméno vkládaného souboru přidávat příjmení a jméno vkládajícího“. Při tomto nastavení si studenti nevidí své práce a použití atributu „smí číst jen majitel a učitel“ je tedy zbytečné.

  Vloženému souboru automaticky systém přidá právo spravovat pro osobu, která soubor vložila. Po dobu možnosti vkládat soubory do odevzdávárny tak může daná osoba modifikovat vložený soubor (stáhnout jej, nebo přepsat novou verzí).

  Pokud u odevzdávárny odeberete právo vkládat, zůstane studentům právo číst vložený soubor, ale bez přímého odkazu se k němu nedostanou.

  Nastavení odevzdávárny pro vkládání opravených souborů – Odevzdávárně nastavte právo číst pro cílovou skupinu studentů. Při zadávání práva číst nezaklikávejte parametr „právo přidat i ke všem podúrovním“. Při tomto nastavení se studenti do odevzdávárny dostanou a mohou vidět (číst) pouze svůj soubor.

  1 Nezaklikávejte tuto volbu.

  Tip: Opravování úkolů doktorandy

  V případě, že má mít nějaká skupina osob, která není uvedena mezi vyučujícími předmětu, právo vkládat opravené soubory/feedback, nastavte jí právo spravovat danou složku (např. právo spravovat pro všechny doktorandy fakulty). Díky takovému nastavení se i jim (přesto, že nejsou vyučujícími u předmětu nebo nemají vyšší aplikační právo) zobrazí ikonka pro zavedení souboru pod soubor.

  Jednotlivé vkládání opravených souborů

  1. Opravené soubory zavěste pod soubor vložený studentem kliknutím na ikonku před souborem.

   1 Ikonka pro zavedení souboru.

  2. Vyhledejte opravený soubor a zaveďte jej.
  3. Mezi soubory se vytvoří vazba a vámi nahraný opravený soubor automaticky získá právo číst nadřazeného souboru. Tzn. právo číst pro studenta, který soubor vložil.

   1 Právo číst vložený soubor.

  Pozor

  U odevzdávárny nesmí být nastaven parametr „smí číst jen majitel a učitel“.

  Hromadné vkládání opravených souborů
  U odevzdávárny nastavte k právu vkládat atribut „před jméno vkládaného souboru přidávat učo vkládajícího“.

  Při importu opravených souborů (funkce „vložit soubory a složky ZIPem“) zaklikněte „soubory a složky se jménem začínajícím na učo- dovolit číst pouze osobě učo“. Nedojde sice k vytvoření vazeb mezi vloženým a opraveným souborem, ale opravené soubory naberou právo číst osoby, jejíž učo je v názvu souboru.

  Zároveň platí nastavení odevzdávárny popsané v bodu „Nastavení odevzdávárny pro vkládání opravených souborů“.

 • 5.Mohu zkontrolovat odevzdání souboru?
  Historii operací vybraného studenta nad úložištěm souborů najdete v aplikaci
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studijní materiály) Přehled operací se soubory

  Zde můžete např. zjistit, zda student daný soubor vložil, kdo a kdy soubor smazal apod.
  Tuto aplikaci mohou využívat učitelé a osoby s právem s_vyuka nebo s_studium.

 • 6.Osoby, které mi pomáhají s hodnocením v odevzdávárně
  Pokud se na výuce předmětu (např. opravování úloh v odevzdávárně) podílí několik osob, typicky najatí doktorandi, je nejefektivnější tyto přidat mezi vyučující v Katalogu předmětů:
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Úprava vyučujících
  Všichni, kdo jsou uvedeni v předmětu v Katalogu, mají implicitní právo spravovat složky Studijních materiálů předmětu a používat Záznamník učitele, není tedy třeba přidělovat jejich přístupová práva.

 • 7.Mám nastavené odevzdávárny z minulého semestru, jak je převedu do aktuálního semestru?
  Pro převod odevzdáváren, ale i dalších materiálů v předmětu, slouží aplikace pro kopírování materiálů:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Kopírování a sdílení studijních materiálů Kopírování a studijních materiálů

  Zde vyberte předmět a semestr, ze kterého chcete odevzdávárny a případně i jiné soubory kopírovat. Zaklikněte volbu „kopírovat složku /ode/ (odevzdávárny)“ a klikněte na „Zkopírovat“. Aplikace zkopíruje do nového semestru pouze samotné složky obsažené pod složkou „Odevzdávárny“, ale nezkopíruje žádné soubory umístěné pod touto složkou (tj. typicky odevzdané práce studentů).

 • 1.K čemu jsou poznámkové bloky?
  Poznámkový blok je záznamový arch, kam lze ke každému studentovi vložit libovolně dlouhou poznámku.

  1 Aplikace pro editaci poznámkového bloku studenta.

  Student může nahlížet do svého záznamu, pokud blok zveřejníte,

  Informační systém Student Informace z poznámkových bloků

  nebo můžete blok ponechat neveřejný jen pro svou potřebu. Obsah bloku lze připojit do hromadného dopisu studentům (záznamy se v aplikaci zobrazují a do e-mailu přidávají ke každému studentovi individuálně).

  Bloky také podporují průběžné hodnocení v semestru – bodování. Jsou-li obsahem bloků čísla opatřená hvězdičkou (např. *23, *-1, *5.4), chápou je aplikace jako body, umí je automaticky sečíst, zobrazit statistiku a graf. Po zadání klasifikační škály dovedou navrhnout známky a přenést je do aplikace pro hodnocení.

  Typická využití:

  • vaše vlastní poznámky k odevzdaným pracím, písemkám apod.,
  • komentáře k vypracovaným zápočtovým příkladům, požadavky na opravy – zveřejnit studentům,
  • rozpis učeben/zasedacího pořádku na zkoušce, který studentům předem rozešlete e-mailem,
  • bodování písemek a úloh.

  Opravuje-li vám pomocná síla písemky, zadejte ji jako „Pomocníka“ do Katalogu předmětů:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Úprava vyučujících v Katalogu předmětů

  Může vám pak vést poznámkové bloky.

 • 2.Orientace v poznámkových blocích
  Při tvorbě bloku v konkrétní aplikaci se bloku přiřadí zkratka, díky které je blok zařazen do jednoho z následujících typů. V aplikaci si pak můžete zvolit řazení bloků dle těchto typů, čímž si zároveň usnadníte orientaci. Bloky je možné třídit nejen podle typu, ale i podle jména bloku či zkratky, a to výběrem v hlavičce bloku. Navíc je možné vybírat a provádět další operace pouze na vybrané skupině bloků. Dělení bloků je následovné:

  • Učitelem definované bloky – do této skupiny se řadí všechny bloky, které byly vytvořeny uživatelem přímo v aplikaci Poznámkové bloky.
  • Autosuma – autosumarizační bloky v pravidelných intervalech sčítají obsah určených poznámkových bloků.
  • Odpovědníkové bloky – obsahují bodové hodnocení z odpovědníků. Jejich obsah se může kdykoliv změnit např. přeuložením popisu odpovědníku.
  • Odevzdávárnové bloky – tyto bloky je možné vytvořit přes aplikaci na správu odevzdáváren. Slouží na zadávání hodnocení odevzdaných studentských prací.
  • Bloky diskusních fór – bloky přiřazené k tématickým diskusním fórům. Slouží na zadávání hodnocení přes studentskou aktivitu v těchto fórech.
  • Docházkové bloky – bloky sloužící na evidenci docházky ve výuce.

  Kategorie se vypisují pouze tehdy, pokud k nim existují přiřazené poznámkové bloky.

  1 Struktura poznámkových bloků.

 • 3.Vytvoření, změna parametrů, zrušení, editace obsahu
  Učitel smí vytvořit libovolný počet poznámkových bloků. Poznámkový blok je identifikován jménem a je přiřazen ke konkrétnímu předmětu v konkrétním období. V rozcestníku Záznamníku učitele zvolte bloky, se kterými chcete následně pracovat, nebo vytvořte nový blok.

  1 Vyberte bloky, které chcete editovat.

  Využijte operace v

  Informační systém Učitel Poznámkové bloky

  • Nový: vytvořit | vytvořit s předvyplněním | vytvořit kopírováním | s hodnocením jiného předmětu
  • Úprava nastavení: parametry | přidat studenta | vyjmout studenta | smazat blok
  • Obsah: editace | prohlížení | přidání textu | přidání hvězdiček

  Při vytváření je nutné zadat

  • jméno bloku,
  • zda může student nahlížet do svého záznamu v bloku,
  • zda může nahlížet do celkové statistiky (ve tvaru pořadí a počty bodů) a
  • zda se při validaci mají doplňovat studenti
  • volitelně lze nastavit datum a čas, od kdy mohou studenti do bloku a do statistiky nahlížet.

  Nezakládejte (není-li nutno) bloky v prvních týdnech semestru, kdy seznam studentů v kurzu není úplný, nebo následně použijte validaci (viz též níže, o validaci). Blok můžete vytvořit zároveň ve více předmětech (vstupte do aplikace s více předměty najednou).

  Při editaci obsahu máte řádek obsahující jméno studenta, studované obory, způsob ukončení předmětu a hodnocení, má-li již zadáno. Pokud máte současně vybráno více předmětů nebo více bloků, pak se také objeví kód předmětu či jméno bloku. Editovat lze individuálně rovněž příznak odeslání dopisu.

  Pokud poznámkový blok nechcete editovat, ale pouze si jej prohlédnout, zvolte možnost Obsah .. prohlížení.

  Do poznámkového bloku můžete také hromadně přidat text nebo hvězdičky (vybraná čísla pak budou chápána jako bodová hodnocení).

 • 4.Omezené bloky pro účastníky seminární skupiny, zkušebního termínu
  Vstupujete-li do aplikací pro vytvoření bloku s omezeným seznamem studentů, nabídne aplikace volbu „chci do bloku zahrnout všechny studenty předmětu“. Zamýšlíte-li blok pouze pro studenty seminární skupiny, zkušebního termínu ap., nezaškrtávejte. Naopak zaškrtněte „při validaci bloku nedoplňovat chybějící studia“, aby se vám blok na všechny studenty nerozšířil (viz též o validaci níže).

 • 5.Odeslání obsahu bloku e-mailem
  Operace

  Informační systém Učitel Poznámkové bloky rozeslat e-mailem

  rozešle hromadný dopis, jeho společné tělo uloží pro další použití. Do dopisu se na místo vámi vložené značky <BLOK> umístí obsah bloku konkrétního studenta.

  Můžete použít volbu „dopis vůbec neukládat, pouze poslat“, víte-li, že jej ani v následujících letech nebudete chtít použít jako předlohu. Při vstupu do aplikace můžete vybrat jednak ze všech vašich minule uložených předloh, a také z předloh, které v tomto semestru uložili spoluvyučující tohoto předmětu. Pomocí „dopis uložit jako nový, použitý vzor nepřepisovat“ uložte novou předlohu. Uloženou předlohu lze kdykoliv smazat.

  Příznak odeslání dopisu
  Součástí poznámkového bloku je též příznak odeslání dopisu. Příznak se eviduje pro každého studenta zavedeného v bloku zvlášť. Tento příznak nastavuje aplikace pro odeslání obsahu poznámkového bloku e-mailem vždy, když se odpovídající obsah studentovi odesílá.

  Při odesílání obsahu poznámkového bloku máte možnost zaškrtnout „nezasílat dopisy těm, kteří mají již nastaven příznak odeslaného dopisu“. Tím zajistíte, že se dopis nepošle těm, kterým již byl jednou odeslán. Implicitně se vždy posílá všem studentům zavedeným v bloku (nebo jenom těm, na něž byl výběr omezen).

  Při odesílání bloku máte také možnost zaškrtnout „při odesílání nenastavovat příznak odeslání v bloku“. V takovém případě se příznaky odeslání nenastavují.

  Hromadně lze příznaky ve vybraných poznámkových blocích (všech studentů nebo jenom omezeného seznamu) zrušit aplikací Zrušení příznaků odeslání dopisů. Jednotlivě pak při Úpravě obsahu.

  Zařazení obsahu bloku do těla dopisu
  Obsah poznámkového bloku patřící studentovi, kterému se dopis posílá se zařadí buď na konec vámi vloženého dopisu, nebo na místo, kam napíšete
  <BLOK>
  . Obsah lze tímto způsobem do dopisu vložit nejvýše jedenkrát. Obsah se vždy vkládá na samostatný řádek, tzn. že před a za obsah se vkládá znak nového řádku.

  Tip: Příklad: Zařazení obsahu bloku do těla dopisu

  Předmět: Výsledky průběžné písemky 15.5.2000
  	  Text dopisu:
  	  Dobrý den,
  	  písemka 15.5.2000 se ukázala být těžší než jsem předpokládal, 
        řada z vás udělala chybu ve druhém příkladě. Správné řešení 
        tedy ještě jednou vysvětlím na následující přednášce. Řešili 
        jste celkem 5 příkladů, přikládám bodové hodnocení jednotlivých 
        příkladů a celkový počet bodů získaných za tuto písemku: 
  	  <BLOK>
  	  S úctou
  	  Michal Brandejs
  Při odesílání takového dopisu se pak řádek se značkou <BLOK> nahradí obsahem rozesílaného poznámkového bloku patřícímu konkrétnímu studentovi a text dopisu bude tedy mít např. tvar:
  Dobrý den,
  	  písemka 15.5.2000 se ukázala být těžší než jsem předpokládal,
        řada z vás udělala chybu ve druhém příkladě. Správné řešení 
        tedy ještě jednou vysvětlím na následující přednášce. Řešili 
        jste celkem 5 příkladů, přikládám bodové hodnocení jednotlivých 
        příkladů a celkový počet bodů získaných za tuto písemku:
  	  3 -2 1.5 2 4 *8.5
  	  S úctou
  	  Michal Brandejs

  Aplikace pro zaslání obsahu poznámkového bloku vždy jednou operací zasílá jedné fyzické osobě nejvýše jeden dopis bez ohledu na to, kolikrát se její studium vyskytuje ve vybraných poznámkových blocích. Pokud se osoba vyskytuje ve vybraných blocích právě jednou, vkládá se na místo <BLOK> (nebo za konec dopisu) pouze obsah. Pokud se osoba vyskytuje vícekrát, vkládají se na samostatných řádcích všechny jí patřící obsahy tak, že jsou uvozeny identifikací studia a kódem předmětu.

 • 6.Zadávání hodnocení se zobrazením bloku
  Zadávání hodnocení se zobrazením bloku je alternativní aplikací v sekci Poznámkové bloky v Záznamníku učitele, jejímž prostřednictvím si můžete pro svoji informaci zavést do webového formuláře pro zadávání hodnocení i vámi požadované poznámkové bloky a podle nich pak pohodlněji ručně hodnocení vyplňovat.

  Postupujte

  Informační systém Záznamník učitele Zadávání hodnocení se zobrazením obsahu bloku

  a teprve poté vyberte bloky, které se mají do formuláře zavést. Dále lze zvolit, zda se má daný blok zobrazit na řádku nebo ve sloupci. Na řádku si necháme zobrazit ty poznámkové bloky, které obsahují více informací a které není vhodné zobrazovat do sloupce. Změnu zobrazení řádek/sloupec provádíte klikem na „vybrat jiné bloky“.

  Katalogu předmětů je možné nastavit parametr „Eviduje se zápočet v poznámkovém bloku učitele?“. Pak Záznamník nabídne vytvořit blok, kde se pomocný „zápočet“ eviduje. Při hodnocení předmětu se pak pomocí aplikace „Zadávání hodnocení se zobrazením obsahu bloku“ vizuálně kontroluje, zda byl pomocný zápočet udělen.

 • 7.Bodování, statistika a graf poznámkového bloku
  Obecně lze do poznámkového bloku vkládat libovolné informace. Pokud však použijete nějakou aplikaci pracující s body (statistika, graf, sumarizace, ohodnocení), pak bude v obsahu poznámkového bloku hledat posloupnosti znaků začínající hvězdičkou (*) následované číslicemi, znakem minus (-), desetinnou tečkou (.) nebo desetinnou čárkou (,). Tato posloupnost se smí vyskytnout na libovolném místě obsahu a libovolněkrát. Příklady povolených zápisů bodových hodnot:
  *23
         *-14
         *3.5
  	   *8,2
  Bodové hodnocení uvozené hvězdičkou se může vyskytovat kdekoli uvnitř textu, tedy např. je povolené:
  1. příklad byl horší *3.5, 2. byl už lepší*8 a *třetí* byl nejlepší *100!!!
  Pokud v jednom obsahu uvedete více bodových hodnot, pak se před dalším použitím vždy nejprve sečtou. Z řádku příkladu se pro účely sečtení vyberou hodnoty 3.5, 8 a 100 (a součet tedy bude 111.5). Čísla, před kterými není bezprostředně hvězdička se při zpracování bodů ignorují; stejně tak se ignorují hvězdičky, za nimiž nenásleduje bezprostředně číslice, znaménko minus, tečka nebo čárka.

  Povolují se záporná čísla i desetinná čísla. V desetinných číslech se musí uvádět desetinná tečka nebo desetinná čárka. Často při následném zpracování desetinných čísel dochází k zaokrouhlení na dvě desetinná místa.

  Aplikace načte zadané poznámkové bloky buď celé nebo jenom omezený seznam studií. Zpracovává výhradně obsahy, které obsahují alespoň jedno bodové hodnocení (číslo uvedené za hvězdičkou). Nalezne-li se v obsahu více než jedno bodové hodnocení, pak se před použitím sečtou. Ze zjištěných hodnot se vypočítá přehledová statistika, příp. dle pokynů uživatele zobrazí graf.

  Tip: Hromadné zadávání hvězdiček

  Hvězdičky před vybraná čísla můžete do poznámkového bloku vkládat i hromadně pomocí aplikace.

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Poznámkové bloky) (Obsah) Přidání hvězdiček

 • 8.Návrh ohodnocení dle součtu bodů, známky v bloku
  Do bloku si můžete evidovat i výslednou známku. Musí před ní předcházet znak zavináč (@). Povolené známky jsou
  -1234ABCDEFNPUVZ
  (lze i malým písmenem). Chceme-li do obsahu vložit více hodnocení (z více zkušebních pokusů), musíme před každé vložit zavináč, např.
  @F @E
  Používáte-li bodování, využijte aplikaci

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Poznámkové bloky) (Hodnocení / bodování) Ohodnotit dle bodů

  Nadefinujte klasifikační škálu: pro každé ukončení předmětu a každou známku zadejte minimální počet bodů, kterého musí student pro ni dosáhnout. Zadané intervaly se uloží jako implicitní ke všem vybraným předmětům (do aplikace lze vstoupit s více předměty najednou).

  Blok předaný této aplikaci musí mít počty bodů správně uvozeny *, je-li jich více na řádku, sečtou se. Aplikace zkopíruje blok do nového a přidá na konec záznam „@známka“ podle nalezeného počtu bodů v bloku.

  1 Aplikace pro zadání hodnocení dle bodové hranice po součtu bodů v bloku.

  Způsob provedení ohodnocení lze modifikovat následujícími příznaky: Příznak „Nepřidávat hodnocení k obsahům, které již hodnocení obsahují“ znamená, že pokud již na řádku je za znakem zavináč (@) hodnocení, pak se po zaškrtnutí bodové hodnocení obsahu nevyčísluje a další hodnocení se na konec nepřidává. Příznak „Nezadané body ohodnotit známkou @-“ zaškrtnete-li, potom se za každý zpracovávaný obsah, v němž se nenajdou žádné body, přidá známka „nedostavil se“, tedy „@-“.

 • 9.Přenos výsledného hodnocení
  Aplikace pro přenos hodnocení načte zadaný poznámkový blok a v něm vyhledá všechny známky uváděné za znakem zavináč (@). Je-li v obsahu jednoho studenta více známek (za více zavináči), pak se spojí do známkového řetězce v pořadí, v jakém jsou uvedeny v obsahu bloku.

  Aplikace známky do hodnocení vždy přidává. Tzn., že při opakovaném spuštění známky v hodnocení zopakuje, což zřejmě nebude požadované chování. Potřebujeme-li nahradit hodnocení údaji ze souboru (ne přidat), musíme použít aplikaci pro import hodnocení (bez použití poznámkových bloků).

  Po otevření aplikace se provede přenos hodnocení nanečisto a vypíší se případná chybová hlášení. Po kliknutí na „Provést přenos“ se přidají bezchybná hodnocení.

 • 10.Kde najdu historii poznámkových bloků?
  Pro zobrazení historie poznámkových bloků postupujte přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Poznámkové bloky) (Obsah) Historie poznámkových bloků
  Následně si vyberte poznámkový blok, pro který chcete historii zobrazit. Prostřednictvím aplikace můžete sledovat posloupnost operací s poznámkovými bloky vybraného předmětu. Můžete ji využít v případě pochybností o provedených operacích.

  1 Volba pro zobrazení historie poznámkových bloků.

 • 11.Potřebuji sečíst více bodovaných bloků – sumarizace, autosumarizace
  Sumarizace poznámkových bloků je operace, pomocí níž se vytvoří nový poznámkový blok, do něj se zkopírují bodové hodnoty ze zadaných (více) bloků a tyto hodnoty se sečtou. Jedná se o jednorázovou akci.

  Autosumarizace poznámkových bloků je operace, pomocí níž se vytvoří nový poznámkový blok, do něj se zkopírují bodové hodnoty ze zadaných (více) bloků a tyto hodnoty se sečtou. Údaje v nově vytvořeném poznámkovém bloku se přepočítávají každou hodinu, pokud přepočítávání výjimečně nebrání aktuálně zvýšená zátěž systému.

  Po otevření aplikace vybíráte jména bloků, které se mají použít pro vytváření sumárního bloku. Vybrat lze pouze z bloků, které mají alespoň jeden obsah s bodovým hodnocením.

  Vytvoří se poznámkový blok obsahující studenty, kteří měli alespoň v jednom ze sčítaných bloků neprázdné bodové hodnocení. Toto lze změnit zaškrtnutím příznaku „jen neprázdné“ u příslušného bloku. Potom se do výsledného bloku nezahrnou studenti mající v zaškrtnutém bloku prázdné hodnocení.

  Ve výsledném poznámkovém bloku se objeví údaje ve tvaru např.

  23|  -2|12.5|    |  10|  *43.5
  V tomto případě se sčítalo pět poznámkových bloků, ve čtvrtém bloku daný student měl prázdné (nezadané hodnocení). Za hvězdičku se vkládá součet všech vstupujících hodnot, v tomto případě 43.5 bodu. Svislá čára je vizuálním oddělovačem jednotlivých vstupujících bloků.

 • 12.Potřebuji s poznámkovými bloky provést složitější operaci než jen pouhé sečtení – uživatelská sumarizace
  Uživatelská sumarizace poznámkových bloků je operace, pomocí níž se vytvoří nový poznámkový blok, který bude obsahovat výsledek operace definované bc skriptem.

  Po otevření aplikace vidíte všechny dostupné bloky, které lze použít k vytvoření výsledného bloku. Lze použít pouze ty, které mají alespoň v jednom řádku bodové hodnocení ve tvaru *34. Chcete-li vybrat pouze studenty, kteří mají v daném bloku zahrnutém do výpočtu neprázdné hodnocení, označte blok „jen neprázdné“. Do výsledného bloku se tedy zahrnou jen studenti mající v takto označených blocích bodové hodnocení. Chcete-li vybrat studenty určitého bloku, označte blok příznakem „jen z bloků“. Do výsledného bloku se zahrnou studenti, kteří jsou alespoň v jednom z takto označených bloků.

  Narozdíl od prosté sumarizace je možné provádět složitější výpočet s použitím bc skriptu.

  Příklad použití: Chcete stanovit výsledek zápočtu z několika testů, přičemž každý z testů má na známce jiný podíl. Máte dva testy, z nichž v každém může student dosáhnout maximálně 100 bodů. Jejich výsledky jsou zaznamenány v blocích s názvy test1 a test2. První test má na zápočtu podíl 25 %, druhý test má podíl 75% a student musí dosáhnout alespoň 80% úspěšnosti. Do pole „Vložte uživatelský bc skript“ vložte příkaz

  print "*"; 0.25*test1 + 0.75*test2;
  if (0.25*test1 + 0.75*test2 >= 80) print "@Z" else print "@N"

  a dejte provést skript.

  Ve výsledném bloku se zobrazí příslušný počet bodů ve tvaru *12.3, které student v obou testech získal a současně se stanoví hodnocení (Z nebo N), které následně můžete pomocí „přenos hodnocení“ studentům zapsat.

  Přejete-li si, aby se výsledný blok uživatelské sumarizace pravidelně aktualizoval (typicky při změnách proměnných ve zdrojových blocích), je možné při jeho zakládání zatrhnout volbu „vyhodnocovat opakovaně automaticky“. Výsledný blok se pak přepočítává pravidelně každou hodinu.

  Přejete-li si blok uživatelské sumarizace přepočítat neprodleně, zvolte ikonu rotační šipky za názvem bloku.

  Dojde k okamžitému přepočítání, o čemž jste informováni hláškou „úspěšně přepočítáno“.

 • 13.Tisk a export bloku
  Blok lze vytisknout na správně nastavenou tiskárnu (zajistí LVT fakulty) nebo uložit do Postscriptového souboru. Lze vybrat tisk do řádku, anebo do sloupce.

  Exportem poznámkového bloku získáte soubor obsahující váš poznámkový blok ve tvaru, který můžete zpracovat mimo IS, např. Excelem na svém počítači. Po doplnění informací do souboru (např. po zadání bodů za písemku) obsah souboru operací pro import poznámkového bloku zavedete zpět do ISu.

  Vyprodukovaný soubor obsahuje sloupce v následujícím pořadí:

  1. učo studenta
  2. Příjmení a jméno studenta
  3. Zkratka oboru nebo aktivně studovaných oborů
  4. Kód předmětu
  5. Příznaky: „opak“ a „znovu“ pro opakování předmětu a „isp“ pro individuální studijní plán
  6. Zapsané ukončení předmětu
  7. Identifikátor pro informační systém – neměnit!
  8. Aktuální obsah řádku poznámkového bloku
  Pro zpětné načtení obsahu poznámkového bloku jsou důležité sloupce F (6.) a H (8.). Ostatní jsou nevýznamné. Pokud změníte nebo zrušíte identifikátor, obsah se nenačte.

 • 14.Import poznámkového bloku
  Aplikací pro import poznámkového bloku zavádíte do ISu obsah poznámkového bloku, který jste zpracovávali/plnili mimo IS např. v Excelu na svém počítači.

  Touto aplikací lze načíst pouze soubor, který byl vytvořen aplikací pro export poznámkového bloku. V tomto souboru musí být zachován sloupec s identifikací studia studenta a předmětu. Importem do poznámkového bloku dojde k nevratnému přepisu stávajících údajů v bloku.

  Při výstupu z Excelu je nutné zvolit výstupní formát text oddělený tabulátory. Sešit pro Excel aplikace nepřijme.

  V jednom souboru můžete mít poznámkový blok právě jednoho jména, i když patřící současně pod více předmětů. Při importu souboru však musíte nejprve vybrat všechny (nebo i více) předměty, které se v souboru vyskytují. Tzn., že předměty, do nichž se obsahy budou ukládat, musíte mít vypsány v záhlaví stránky. Pokud tam některý mít nebudete, obdržíte pravděpodobně chybové hlášení „Nemáte oprávnění k předmětu“.

  Při importu souboru se čtou jenom některé sloupce. Sloupce se oddělují tabulátorem nebo dvojtečkou (:). Číslují se od jedničky. Pro import mají význam dva nebo více sloupců. Prvním povinným sloupcem je identifikační řetězec. Obsahuje jedinečný údaj přiřazující hodnocení k předmětu, období, fyzické osobě, jejímu studiu a zápisu předmětu. Tento údaj se nesmí v procesu zpracování hodnocení mimo IS změnit. Prvním číslem identifikačního řetězce je učo studenta a druhým je kód předmětu. Identifikační řetězec obsahuje některé údaje navíc proto, aby se rozpoznala neúmyslná změna identifikačního řetězce jako chyba. Ve výše uvedeném formuláři musíte nastavit číslo pořadí sloupce s identifikátorem. Pokud jej nevyplníte, bude to chyba. Předvyplněná hodnota čísla sloupce odpovídá číslu sloupce, do něhož identifikátor vkládá exportní aplikace.

  Druhým povinným sloupcem je sloupec s obsahem. Můžete zadat více než jedno číslo sloupce s obsahem v případě, že exportovaný poznámkový blok zpracováváte v Excelu a vlastní údaje máte ve více sloupcích. Při importu bloku se vezmou všechny vámi uvedené sloupce a spojí se do jednoho obsahu (vzájemně se oddělí jednou mezerou). Importovaný soubor nesmí obsahovat znak ¨ (samostatná přehláska).

  Pokud k jednomu studentovi ukládáme více než jeden řádek, tzn. že obsah je tvořen více řádky, vytvoří se při exportu do textového tvaru odděleného dvojtečkami (ne pro Excel!) tzv. pokračovací řádky. Pokračovací řádek začíná v prvním sloupci znakem „|“ (svislá čára). Ve stejném tvaru lze blok též načíst.

  Doporučujeme, abyste import prováděli alespoň nadvakrát. Při prvním pokusu ponechte přednastavené „import pouze na zkoušku, pro kontrolu chyb“. V tomto režimu se neudělá žádná změna, vypíší se však všechna chybová a informativní hlášení.

  Zvolíte-li „import naostro“, pak se provede import obsahu všech správných záznamů. Chybné se ponechají beze změny.

  Pokud ze souboru získaného exportem některé řádky vyhodíte, pak se při importu takto vyřazených studentů obsah bloku v IS nemění. Importují se obsahy jenom těch studentů a předmětů, které jsou uvedeny v identifikačním řetězci.

  Pokud v Excelu potřebujete před čísla v konkrétním sloupci doplnit „*“ pro označení dále zpracovávatelné bodové hodnoty, postupujte (v Excelu) následovně: zvolte Formát -> Buňky (Cells) -> záložka Číslo (Number) -> Vlastní (Custom) -> do okénka Typ (Type) zadejte dle potřeby např.

  "*"#

 • 15.IS doporučuje „validaci“. Co je validace?
  Seznam studentů v bloku je statický, vzniká při vytvoření bloku. Obsazení kurzu se však v prvních týdnech semestru nebo i později mění. Validace je proces, který uvádí obsazení studentů v bloku do korektního stavu. Na titulní straně se v případě nalezení nekonzistence objeví tabulka tohoto typu:

  1 Rozbalení/skrytí nabídky validace.

  2 V případě nalezené nekonzistence v poznámkovém bloku můžete použít „validaci“.

  Operace:

  automatická validace
  se provede automaticky při vstupu do validace. Automaticky se v prvním kroku vyřeší všechny situace, které (asi moc) učitele nezajímají. Mezi tyto situace patří: studentovi byl studijním oddělením zápis předmětu zrušen a poté obnoven; studentovi bylo zneaktivněno studium, založeno nové a v něm předmět zapsán. O všech těchto provedených operacích se učiteli vypíše informace na stránce. Doporučujeme tyto informace prostudovat. Pokud v nich najdete něco, čemu nerozumíte, můžete se ptát na svém studijním oddělení. Seznam studijních oddělení najdete na https://is.sting.cz/studijni/.
  přidat uvedené studenty do bloku
  Zpravidla se jedná o studenty, kteří při vytváření bloku neměli a teď již mají předmět zapsán. Nechcete-li studenty doplňovat (máte blok např. jen pro určitou seminární skupinu), volte při definici bloku „při validaci bloku nedoplňovat chybějící studia“.
  odstranit nepatřící studenty
  Pozor, pokud se údaj „Datum poslední změny stavu studia“ blíží aktuálnímu času, je možné, že studijní oddělení např. převádí studenta na jiný program. Vyčkejte s operací, ztratili byste obsahy bloku takto dotčených studentů.
  Kterákoliv z výše uvedených operací se nemusí zobrazit, či nechat provést, jestliže není žádný případ, který se měl dotyčnou operací řešit.

 • 1.Klasifikační stupnice
  Hodnocení je jednoznakové vyjádření ohodnocení studenta učitelem (známka). Student má předmět zapsán vždy s určitým typem ukončení, např. kolokvium či zkouška, a smí získat pouze odpovídající známku:

  Ukončení Hodnocení
  z (zápočet) Z N
  kz (klasifikovaný zápočet) Z 1 2 3 N 4 U
  zk (zkouška) 1 2 3 4 U

  Vysvětlení značek: Z – započteno, N – nezapočteno. 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhovující. Známka U znamená „uznáno“, tj. student v daném semestru předmět nestudoval, výkon mu byl převeden z jiného studia.

 • 2.Řetězec hodnocení
  Známky se zadávají ve tvaru např. FFB. Takto ohodnocený student získal na první řádný zkušební termín hodnocení F, na první opravný termín získal opět hodnocení F, na druhý opravný termín získal hodnocení B.

  V řetězci známek smí být nejvýše tři neúspěšná hodnocení (a tedy žádné úspěšné) – zapisují se ve tvaru FFF – a nejvýše jedno úspěšné hodnocení – např. FFB v případě až třetího úspěšně absolvovaného termínu. Úspěšné hodnocení se zapisuje na pravém konci řetězce známek. Výsledné hodnocení předmětu představuje poslední známka (nejvíce vpravo).

  Známky není nutné zapisovat najednou, naopak žádoucí je studenty informovat průběžně. Typicky učitel známku zapisuje ihned po zkoušce (nebo během ní). Student udělenou známku v systému ihned vidí. Po prvním neúspěšně absolvovaném termínu bude tedy student mít v systému zadáno pouze F. Známky ze všech termínů je však nutné pečlivě zadávat. Kolik termínů student vyčerpal, je důležité pro kontrolu studia.

  Pokud se známka zapisuje písmenem, může se použít malé i velké, systém si je vnitřně převádí na velká a jako velká je též uchovává.

  1 Hodnocení studentů formulářem.

 • 3.Datum udělení hodnocení
  Datum se eviduje pouze u poslední zapsané známky. Ve formuláři se datum zadává pro jednoduchost společně ke všem měněným či nově zapisovaným známkám. Datum se zadává ve tvaru „den měsíc rok“ a je předvyplněno aktuálním datem. Toto datum pokládáme za orientační údaj.

  Pokud je výběr omezen na určitý zkušební termín, nastaví se datum hodnocení na datum zkoušky.

 • 4.Když se student nedostaví ke zkoušce
  Nedostaví-li se student ke zkoušce, získává hodnocení - (minus) ve smyslu „nedostavil se“. Tato známka není uvedena v přehledu povolených známek, lze ji však použít u všech typů ukončení předmětu.

  V agendě

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Docházka) Omluvenky/neschopenky

  zkontrolujte, zda student nebyl ze zkušebního termínu omluven.

  1 Kontrola omluvenek, neschopenek studentů předmětu.

  Pokud to nastavení zkušebního termínu umožňuje, mohou se studenti z termínu odhlásit i těsně před zkouškou. Než tedy studentovi zadáte neúspěšné hodnocení, ujistěte se, že byl na termín opravdu přihlášen.

  Dbejte na to, abyste měli ke konci zkouškového období vyplněn seznam na 100 %. Studenty, kteří ke zkoušce neomluveně nepřišli, označte známkou „-“ (minus). Známka se jim započítává jako neúspěšné ukončení a mají využitý zkušební termín. Známky slouží pro výpočet studijního průměru a ten pro různá sledovaná pořadí a pro hodnocení, jak jsou plněny studijní podmínky. Evidujte proto spravedlivě všem studentům termíny, kdy byli neúspěšní nebo se nedostavili.

 • 5.Kdo vidí známky
  Systém eviduje aktuální řetězec známek i veškeré změny v něm provedené. Ke každé změně se eviduje přesně kdo a kdy změnu provedl. Historie změn je učiteli dostupná (očekáváme, že tento rys zvýší důvěru v systém).

  Učitelem zapsané známky jsou dostupné pouze studentovi, kterému známka patří, všem učitelům vedeným u předmětu, kontaktní osobě, garantovi, majitelům práva s_studium (obvykle studijní oddělení) a s_vyuka.

 • 6.Poznámky ve formuláři pro zadávání hodnocení
  Sloupec „Pozn“ ve formuláři obsahuje příznaky studia. Příznak „opak“ znamená, že student předmět opakuje (ve stejném studiu měl student tento předmět již dříve zapsán, ale nedosáhl úspěšného hodnocení). Příznak „znovu“ znamená, že student má předmět zapsán znovu (již dříve tento předmět absolvoval ve stejném studiu s úspěšným hodnocením). Pokud je za příznakem údaj např. „3x“, pak v případě „opak 3x“ student již dříve předmět třikrát neúspěšně absolvoval. V případě „znovu 3x“ student již dříve třikrát úspěšně absolvoval. Údaj „1x“ se neuvádí. „isp“ je příznak individuálního studijního plánu.

  Sloupec „Uk“ obsahuje zkratku ukončení s jakým má student předmět aktuálně zadán. Změnu ukončení smí provést výhradně studijní oddělení.

 • 7.Listování seznamem studentů
  Do formuláře se zařazuje nejvýše zadaný počet (např. 100) řádků. Pokud je vybráno více než 100 studentů, zobrazí se pouze prvních 100. Změňte hodnocení těm, kteří jsou ve vypsané části formuláře, přejděte dolů a máte k dispozici tato tlačítka: „Ulož a další“ uloží změněné známky a přejde na další označenou skupinu studentů. „Neulož a další“ neuloží změny a přejde na další označenou skupinu studentů. „Ulož“ pouze uloží změněné známky a zůstane ve stejné vybrané skupině studentů. Pokud na některém řádku známku nezadáte a nezměníte, pak se po stisku „Ulož“ s tímto údaji na tomto řádku nic neděje.

  1 Listování seznamem studentů.

  Pokud je zobrazeno méně než 100 řádků, zobrazuje se pouze tlačítko „Ulož“. Hodnotu 100 (maximální počet řádků) si můžete změnit. Změněná hodnota se uplatní až po stisku některého z výše uvedených tlačítek.

  Tlačítko „Ulož“ lze používat pro průběžné uložení obsahu formuláře. Na vrcholu stránky se vypíše informace o aktuálně měněných známkách.

  Seznam studentů lze také zmenšit výběrem dle určitého kritéria – volte „(změna omezení)“ nahoře na stránce za názvem předmětu.

  Seznam studentů si můžete také seřadit podle zvoleného parametru (abecedy, uča, známky, data hodnocení) a to sestupně či vzestupně.

  1 Možnosti seřazení seznamu studentů.

 • 8.Zadání hodnocení jednotlivému studentovi – pracují-li učitelé paralelně
  Zadává-li známky více učitelů v týž okamžik shodné skupině studentů, mohou si navzájem překážet. Uložíte-li formulář s hodnocením, aplikace oznámí, že známky mezitím někdo změnil, a zeptá se, zda mají být skutečně přepsány. Praxe ukazuje, že toto varování může být přehlédnuto – doporučujeme se zapisováním známek vyčkat, anebo použít

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Hodnocení) Zadávání hodnocení jednotlivým studentům

  Tato aplikace umožní zadat známku konkrétnímu studentovi, nezobrazuje formulář pro skupinu studentů.

  1 Zadávání hodnocení studentů jednotlivě.

  Pozn. Kliknutím na „Do formuláře zahrnout poznámkový blok“ se bude při zadávání hodnocení zobrazovat studentův poznámkový blok, který lze využít jako pomocnou informaci.
  Pokud se vám při zadávání hodnocení poznámkový blok studenta již zobrazuje, ale nechcete jej používat, klikněte na možnost „Bez použití poznámkového bloku“.

 • 9.Jiné způsoby vkládání hodnocení
  Můžete také:
  vložit shodné hodnocení (např. zápočet) hromadně
  pomocí vhodného omezení („změna omezení“ nahoře na stránce) vyberte skupinu studentů a pak volte

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Hodnocení) hromadně

  připravit si hodnocení mimo IS
  pomocí

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Hodnocení) export

  si uložte seznam studentů do souboru s potřebnými identifkátory, vložte hodnocení a vraťte zpět do IS pomocí

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Hodnocení) import ze souboru

  spočítat hodnocení na základě průběžného bodování
  používáte-li bodované písemky jasně převeditelné na klasifikační škálu, využijte agendu

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Poznámkové bloky

  Ta vám automaticky body sečítá a zadává výsledné hodnocení.

  vložit hodnocení jen studentům z vybraného zkušebního termínu
  zde je potřeba:

  1. omezit skupinu studentů pouze na vybraný termín
   Omezení proveďte podle nápovědy

   Informační systém Nápověda Učitel Studenti

  2. zadat hodnocení v aplikaci

   Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Jiné zadávání hodnocení) formulářem s více studenty

  1 Zadávání hodnocení studentům jednotlivě.

  2 Zadávání hodnocení studentům pomocí formuláře.

  3 Zadávání hodnocení studentům hromadně.

  4 Zadávání hodnocení studentům importem ze souboru.

  5 Export hodnocení.

 • 10.K čemu slouží pole se zkratkami příjmení při zadávání hodnocení?
  Aplikace na zadávání známek byly rozšířeny o pomocnou evidenci, jejímž cílem je pro statistické účely získat informace o tom, kolik studentů který učitel vyzkoušel. Pokud učitel zkoušel studenta vícekrát, také se vícekrát započítá. Ve sloupci „Zadal“ jsou uvedena tři výběrová pole, ve kterých se nabízejí jména učitelů zavedených k předmětu v zařazení „přednášející“, „cvičící“ a „náhradní zkoušející“. Prvním polem se vybírá zkoušející, který udělil první hodnocení; druhým polem druhé hodnocení a třetím třetí hodnocení. Pokud hodnocení vyplňuje učitel sám, bude jeho jméno předvyplněno a nemusí vybírat nic navíc. Pokud hodnocení vyplňuje za učitele někdo jiný, je třeba odpovídajícího zkoušejícího vybrat. Na vybrané zkoušející, ke kterým není zadáno odpovídající hodnocení, se nebere ohled (nadbytečné zkoušející proto ignorujte).

  1 Políčko pro zadávání hodnocení.

  2 Přednastavený výběr zkratky jména zadávajícího – lze změnit.

  Evidence těch, kdo hodnocení udělili, je k dispozici v aplikacích:

  • zadávání hodnocení jednotlivým studentům,
  • zadávání hodnocení formulářem s více studenty,
  • zadávání hodnocení hromadně,
  • zadávání hodnocení importem ze souboru,
  • bodování pomocí přenosu hodnocení (u poznámkových bloků).

  U předmětů s nastavením „známky mohou zadávat všichni vyučující“ není evidence možná.

 • 1.Parametry zkušebního termínu
  K předmětu lze vypsat sadu zkušebních termínů, systém hlídá, aby student byl v daný okamžik přihlášen vždy jen na jeden termín k danému předmětu.

  V agendě

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny
  učitel upřesní:
  Den a čas konání
  Což znamená den, měsíc, rok a hodinu:minutu začátku zkoušky. Student zapsaný v předmětu se smí přihlásit vždy na jeden zkušební termín. Po uplynutí termínu (v okamžiku začátku termínu) se smí hlásit na termín další.
  Učebna, místnost
  Uveďte takovou identifikaci místa zkoušky, které budou vaši studenti rozumět.
  Zařazení termínu do série
  Každý termín musí být zařazen do nějaké série, neboli skupiny termínů s určitými parametry. V předmětech je implicitně vytvořena série „zkušební termíny“, do které se termíny řadí. Pokud si chcete vytvořit novou sérii, vyberte v nabídce položku „ --- “ a vepište její název (příp. další parametry) do pole, které se vám nabídne (v případě, že již nějakou sérii vytvořenou máte, vyberte ji z nabídky).
  Typ termínu – řádný, opravný (nepovinné)
  Termíny lze označit jako „výhradně řádné“, jako „opravné“, jako obojí („řádný i opravný“), nebo ponechat neoznačeny. Student se smí přihlásit pouze na jeden termín označený jako „výhradně řádný“. Hlásí-li se k dalšímu pokusu (neuspěl), musí zvolit termín „opravný“ nebo „řádný i opravný“ nebo neoznačený termín.
  Maximální počet studentů
  Kapacita termínu. Pokud sdílíte zkušební termín s více předměty, můžete zde zadat sdílenou kapacitu termínu.
  Ponechat neaktivní studenty na seznamu přihlášených
  Ve výjimečných případech může být kapacita (maximální počet studentů) přesažena. Do seznamu přihlášených se totiž započítávají pouze aktivní studenti. Pokud je studentu přerušeno či ukončeno studium, může se v době jeho neaktivity na jeho „místo“ přihlásit další student. Problém nastává, pokud je neaktivní student opět obnoven či převeden na jiný studijní program – původní přihlášené místo na termínu mu zůstává. Tyto výjimky mohou způsobit mírné překročení kapacity na termínu. Je-li to pro vás problémem, volte příznak „ano, nevyřazovat neaktivní (přihlášené, zanechané) přihlášené studenty“.
  Tip: Používejte tento příznak jen výjimečně

  Příznak jsme zavedli na přání uživatelů, nedoporučujeme jej však využívat – domníváme se, že méně vadí jednotky studentů navíc než o hodně studentů méně (neaktivní studenti blokují kapacitu termínu).

  Přihlašování na termín
  Studenti se mohou přihlašovat od chvíle, kdy je nastaven příznak „na tento termín se studenti mají přihlašovat“. Obvyklé je přímo při definici termínu zapnout tento příznak a nevyplňovat rubriku „přihlásit od“ (viz níže). Není-li se třeba na termín přihlašovat (např. se jedná o společnou písemku kam mají přijít všichni, anebo učitel chce přihlásit – rozdělit – studenty sám), nezaškrtávejte příznak „na tento termín se studenti mají přihlašovat“.
  Od kdy a do kdy se přihlašuje a odhlašuje
  Klikací soutěže

  Je-li nutné, aby proběhla časová soutěž studentů o výhodnější termíny, vyplňte den „přihlásit od“. Přihlašování vypukne v tento den od 17:00. Je-li vyplněno „přihlásit od“, pak musí být zaškrtnuto i „na tento termín se studenti mají přihlašovat“. Zůstane-li položka „přihlásit od“ prázdná (doporučený postup), nebude docházet ke studentským klikacím soutěžím (studenti nebudou vědět, kdy přesně přihlašování spustíte).

  Lze nastavit „přihlašuje se do“ a „odhlašuje se do“.

 • 2.Jak organizovat řádné a opravné termíny?
  Učitel vypíše dostatečné množství výhradně řádných termínů a sdělí studentům, že jsou povinni se na některý přihlásit. Po uplynutí termínů a zadání známek zadá těm studentům, kteří se na řádný termín nepřihlásili/nedostavili, známku „-“ (nedostavil se), což je ekvivalent neúspěšného hodnocení.

  Hlásí-li se student na další termín předmětu (neuspěl), systém mu nedovolí přihlásit se na „výhradně řádný“ termín. Na opravné termíny se studenti mohou hlásit bez omezení (nejvýše však na jeden termín v budoucnosti).

  Učitel nemá právo odepřít studentovi přístup na opravný termín, ani pokud se jedná o studentův první pokus o absolvování daného předmětu a termín je označený jako výhradně opravný. Pro přihlášení na výhradně opravný termín musí student splnit alespoň jednu z těchto podmínek:

  • má učitelem zadáno neúspěšné hodnocení,
  • byl přihlášen na libovolný zkušební termín stejné série stejného předmětu v minulosti,
  • není vypsán žádný řádný termín ve stejné sérii zkušebních termínů v budoucnosti.
  Toto nové omezení se týká pouze zkušebních termínů, které jsou označeny jako „výhradně opravný“. Netýká se termínů, které jsou současně řádné i opravné.

  Nevyčerpání řádného termínu má učitel možnost sankcionovat známkou „-“.

 • 3.Aplikace pro evidenci termínů
  Aplikace pro evidenci termínů slouží k manipulaci se zkušebními termíny. Termíny lze spravovat (vkládat, měnit, rušit) třemi způsoby.
  Základní aplikace pro manipulaci s jedním termínem
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny
  Volba „Nový termín“ zobrazí formulář pro jeden nový termín. Můžete si jej předvyplnit údaji z jiného termínu.

  Existují-li již nějaké termíny, vypíše aplikace tabulku s nabídkou akcí s termínem. Volbou „úprava“ můžete parametry termínu změnit.

  Editovat termíny hromadně
  Aplikace nabídne tabulku se všemi termíny a možnost vepsat najednou několik nových termínů, eventuálně hromadně měnit údaje. Použijte, pokud se již v parametrech termínů orientujete, nepotřebujete vysvětlivky, chcete efektivně zpracovat více termínů.

  1 Aplikace pro hromadnou úpravu zkušebních termínů.

  Export a import definice zkušebních termínů předmětu
  Aplikace mají význam v případě, že zavádíte nebo opravujete velké množství zkušebních termínů svého předmětu. Pokud chcete vyhlášené zkušební termíny opravovat, nejprve si existující údaje exportujte do souboru aplikací „Export definice zkušebních termínů předmětu“. Soubor si ve svém počítači upravte a teprve pak jej zaveďte (importujte) druhou aplikací.

 • 4.Potřebuji vytvořit různé typy termínů, jak to udělám?
  Různé typy zkušebních termínů/aktivit – např. konzultace, polosemestrální písemky, zápočty apod. můžete zadat prostřednictvím sérií. Studenti se pak budou přihlašovat na jednotlivé série termínu zvlášť. Tímto způsobem lze např. rozdělit ústní a písemnou část zkoušky, umožnit přístup ke zkoušce až po odevzdání písemné práce apod. Při zadávání nového zkušebního termínu vyberete v poli „Zařazení termínu do série“ požadovanou sérii, pro kterou chcete termín vypsat, nebo založíte sérii novou. Implicitně je vytvořena série „zkušební termíny“.

  Novou sérii termínů založíte přes:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny Operace se sériemi Vytvořit novou sérii
  U každé série pak můžete zadat tyto parametry:
  • předmět, ke kterému se vztahuje,
  • název,
  • prerekvizity k přihlašování na zkoušky – stanovují, za jakých podmínek smí student vykonávat zkoušku z příslušného předmětu,
  • počet souběžných přihlášení k budoucím termínům – zadané číslo se použije jako maximální počet termínů, na které se student smí souběžně přihlásit v budoucnosti,
  • zadání omezení přihlášení k sérii pouze na studenty, kteří splňují kritéria aktuálního výběru – např. výběr pouze studentů, kteří mají v poznámkovém bloku zapsán určitý počet bodů (např. za písemnou práci).

  1 Zadání parametrů série.

  Vytvořené série předmětu můžete dále upravovat, kopírovat z předešlých let, případně rušit přes odkazy na:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny Operace se sériemi

  1 Možnosti operací se sériemi.

 • 5.Jak mohu omezit přihlašování na zkoušky?
  Omezit přihlašování studentů lze prostřednictvím sérií termínů. Před vytvořením nové série proveďte výběr studentů podle požadovaných kritérií, tedy např. podle seminárních skupin, hodnocení nebo bodů (textu) v Poznámkovém bloku. Při vyplňování parametrů série pak zaškrtněte možnost „zadání omezení přihlášení k sérii pouze na studenty, kteří splňují kritéria aktuálního výběru“. Na tuto sérii termínu se pak budou moci přihlašovat pouze studenti, kteří zadaná kritéria splňují. Výběr se automaticky přepočítává v noci, pokud provedete nějaké změny a chcete výběr aktualizovat ihned, klikněte u vybrané série na volbu „aktualizovat“. Výběr může zaktualizovat také student, pokud se mu nedaří přihlásit k termínu, ačkoliv zadané podmínky splňuje.

  1 Volba pro aktualizaci omezení série.

  Pokud chcete omezit přihlášování např. pouze na studenty, kteří již mají splněný určitý předmět, můžete tak učinit prostředictvím prerekvizit, které také nastavíte u série termínu.

  Studenty, kteří nesplňují omezení série termínů vybraného předmětu, můžete najít a odhlásit přes:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny Odhlásit studenty, kteří již nesplňují výběr omezující série předmětu

  V případě, že chcete z určitého termínu odhlásit studenty, kteří nesplňují omezení série termínu, postupujte přes:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny Odhlašování studentů ze zkušebního termínu
  Zde zaškrtněte políčko „Zaškrtněte, pokud chcete omezit vybrané studenty na ty, kteří nesplňující omezení přiřazené k sérii termínu“. Vybrané studenty pak můžete z daného termínu kdykoli odhlásit, bez ohledu na to, zda je povoleno přihlašování na zkoušku.

  Blíže k sériím termínů viz otázka Potřebuji vytvořit různé typy zkušebních termínů – jak to udělám?

  Tip: Změna omezení série

  Pokud si sérii omezíte výběrem a následně omezení upravíte pomocí Pokročilého výběru (přes volbu „změna omezení“), změna se projeví i u série, ke které bylo původní omezení přiřazeno.

 • 6.Proč přihlašování na zkoušky začíná v 17:00?
  Tento čas se automaticky zadá u termínů, u kterých je nastaven začátek přihlašování v budoucnosti. Hodinu přihlašování nelze měnit, protože by při časové soutěži studentů mohlo docházet k nadměrné zátěži systému, která by např. v běžné pracovní době mohla vést k omezení operativnosti studijních oddělení. Nastavení implicitního času na 00.00 hod. by zbytečně přesouvalo nutnost reagovat v noční hodinu. V 17.00 začínají i ostatní časové soutěže, např. registrace předmětů nebo přihlašování do seminárních skupin, studenti jsou tedy na tento čas zvyklí.

 • 7.Jak mám vyplnit prerekvizity?
  Pro přihlášení k termínu/termínům série mohou být stanoveny studijní povinnosti, které student musí splnit. Na jiné předměty se odkazujete jejich kódem. Zadat lze tyto podmínky:
  • předmět, který je nutno mít absolvováno – zadejte jeho kód: P10
  • více předmětů, které je nutno mít absolvováno – zadejte kódy a mezi nimi znaky &&: P10 && P11
  • skutečnost, že je třeba mít absolvováno jeden předmět z několika možností – zapište mezi kódy znaky ||: P10 || P11
  • předmět, který je třeba si zaregistrovat nebo zapsat souběžně s tímto předmětem – obalte ho zkratkou „NOW“ (nyní): NOW(P113)
  • předmět, který je třeba si zaregistrovat souběžně s tímto předmětem a být v něm zaregistrovaný v kapacitním limitu. NOW_LIMIT(P10) U vyžadovaného předmětu (P10) se dále kontroluje, zda odpovídají mateřské obory, příp. prerekvizita souhlas. Nekontrolují se další prerekvizity předmětu P10.
  • předmět, který student nesmí mít absolvován, aby mohl tento zapsat – předsaďte před kód vykřičník: !P12
  • více předmětů, které nesmí mít student absolvovány – před kód předmětů dopište vykřičník, každý kód uzavřete do závorek a zadejte mezi nimi &&: (!P11) && (!P12)
  • předměty, které nesmí mít student souběžně zaregistrovány ani zapsány: !NOWANY(P10,P11,P12)
  • pro přihlášení je nutný explicitní (v IS vyznačený) souhlas učitele (o udělení souhlasu je nutné nejprve požádat): souhlas
  • student se může na termíny přihlásit až po získání určitého počtu kreditů: kredity_min(125)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určité fakulty (místo zkratky fakulty se jako parametr používá id fakulty nebo její doménové jméno): fakulta(1411) nebo fakulta(med)
   Seznam zkratek: „med“ = 1411, „phil“ = 1421, „law“ = 1422, „fss“ = 1423, „sci“ = 1431, „fi“ = 1433, „ped“ = 1441, „fsps“ = 1451, „econ“ = 1456
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určitého programu: program(M-TV)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určitého oboru: obor(HOT)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určitého směru: smer(BIVT)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určité formy studia: forma(P)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určitého typu studia (B, M, N, D, C, R): typ_studia(BM)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určitého ročníku: rocnik(1)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti zapsané do daného semestru: semestr(2)
  • na termíny této série se smí přihlásit pouze studenti určité studijní skupiny: studijni_skupina(N)
  • na termíny této série se smí přihlásit jen studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů (B, M) v prezenční formě, kteří ještě nemají splněny 4 zápočty z předmětů s atributem „TV“: nesplneno_tv
  • na termíny této série se smí přihlásit studenti, kteří mají méně jak tři známky z předmětu závěrečné zkoušky s kódem S_SZZ_PREDMETY: maxszz(SZZ_MDP, 2)
  • na termíny této série se smí přihlásit studenti, kteří mají převzatý archiv závěrečné práce: szz_vyplneno
  • na termíny této série se smí přihlásit studenti, kteří jsou přihlášeni na jiný termín s prerekvizitou szz_vyplneno_tema a zároveň mají převzatý archiv závěrečné práce (v případě, že student není dosud přihlášen k žádnému termínu s prerekvizitou szz_vyplneno_tema, vyplněnost archivu se nekontroluje): szz_vyplneno_tema
  • prerekvizity můžete kombinovat pomocí závorek:
   ((P000 && P001 && !P002) || P004) && NOW(P005) && NOW(P006)
   znamená, že student se smí přihlásit k termínu z této série, pokud student kdykoli v minulosti úspěšně absolvoval předměty P000 a P001, ale neabsolvoval P002. Nebo v minulosti absolvoval P004. Současně si však musí zapsat P005 a P006.
  • pokud student musí splnit alespoň určitý počet z více podmínek, lze použít značku výčet:
   vycet(4,P000,P001 && P002,P003 && P004,P005,P006)
   znamená, že student musí splnit alespoň 4 podmínky z možností P000 nebo (P001 && P002) nebo (P003 && P004) nebo P005 nebo P006.

 • 8.Co je to parametrizovaná statistika a k čemu slouží?
  Aplikace sčítá studenty dle různých kritérií (např. obor, zkušební termíny, seminární skupina apod.). Do aplikace se dostanete přes odkaz:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) Parametrizovaná statistika

  Zde si můžete vybrat kritéria pro zobrazení vlevo (řádky výsledné tabulky) a nahoře (sloupce výsledné tabulky). Výběr potvrďte tlačítkem „Zobrazit statistiku“.

  1 Volba kritérií pro tvorbu statistiky.

  Tip: Zohlednění nejvyššího semestru u studentů

  Studenti dvouoborových studií mohou být v každém oboru v jiném semestru. Rubrika „nejvyšší semestr“ zohlední ten vyšší z jejich semestrů.

 • 9.Informujte studenty o změnách
  Informujte studenty o změnách po provedení důležité změny v parametrech termínů (nové termíny, změna kapacit, změna data termínu a podobně). Prosíme, nezapomínejte obeslat studenty dopisem pomocí odkazů
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny Informovat dosud neúspěšné studenty dopisem
  Aplikace vám umožní zaslat dopis všem těm, kdo z předmětu ještě nemají úspěšnou známku.

 • 10.Rezervace učeben
  Rezervace učeben neprobíhá automaticky, rezervujte si učebnu předem aplikací
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Rezervace místností
  Volné učebny si můžete vyhledat dle zvolených kritérií v aplikaci
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Vyhledání volné místnosti

 • 11.Kdy mají moji studenti volno?
  Systém nabízí aplikaci pro inspekci rozvržení zkušebních termínů z jiných předmětů. Používejte, usnadníte tak studentům život – minimalizujete kolize.
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny Kdy mají studenti volno?

 • 12.Práce se studenty přihlášenými na termínu
  V seznamu termínů můžete využít odkazy na různé operace se studenty přihlášenými na termínu (seznam, fotografie, omluvenky ap.).

  1 Aplikace pro editaci zkušebních termínů.

  Chcete-li pracovat s více termíny najednou, zvolte „změna omezení“ nahoře na stránce vedle názvu předmětu a omezte si seznam studentů na vybrané zkušební termíny, následně využijte běžné aplikace dostupné ze Záznamníku učitele.

  Jednotlivé akce:

  seznam
  Tato volba zobrazí jména a uča studentů, kteří jsou přihlášeni na daný zkušební termín.
  mail
  Tato volba umožní poslat e-mail studentům přihlášeným k danému zkušebnímu termínu.
  foto
  Touto volbou zobrazíte fotografie studentů přihlášených na daný zkušební termín. Fotografie lze také zobrazit ve tvaru pro tisk z prohlížeče a vytisknout.
  úprava
  Tuto volbu použijte, chcete-li měnit nastavení daného zkušebního termínu. Lze upravit datum konání zkoušky, učebna nebo místnost, ve které se zkouška má konat, upravit typ termínu (zda se jedná o řádný či opravný) nebo maximální počet studentů, kteří se k tomuto termínu zkoušky mohou přihlásit. Lze editovat i další podrobnosti týkající se přihlašování k danému termínu. Můžete také přisdílet k termínu jiný předmět (nejprve si jej ale musíte přidat do výběru). Touto aplikací není možné upravovat termíny hromadně.
  zrušit
  Zruší vámi vybraný zkušební termín. Před definitivním vymazáním budete dotázáni, zda si zrušení opravdu přejete. Touto aplikací lze zrušit i termín, ke kterému již máte přihlášeny studenty. Postupujte tedy opatrně!
  přihlásit
  Touto volbou sami přihlásíte ke zvolenému zkušebnímu termínu libovolné množství studentů, zapsaných v daném předmětu. Aplikace umožňuje přihlásit studenta i na více termínů zároveň (student tuto možnost nemá). Toto je však pouze doplňková aplikace. V běžných situacích se na zkoušku student hlásí sám. Učitel takto seznam přihlášených modifikuje jen v krajním případě.
  odhlásit
  Tato volba umožňuje odhlásit studenta či studenty z vybraného zkušebního termínu.
  omluvy
  Zde se evidují omluvenky studentů, které byly přijaty studijním oddělením.

 • 13.Kde najdu historii přihlašování na zkoušky?
  Historii přihlašování najdete přes:
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Historie změn přihlašování na zkušební termíny
  Prostřednictvím aplikace můžete sledovat posloupnost operací se zkušebními termíny vybraného předmětu. Můžete ji využít v případě pochybností o provedených operacích.

 • 14.Proč a kdy IS odhlašuje studenty ze zkušebních termínů?
  IS automaticky odhlašuje studenty ze zkušebních termínů, pokud zjistí, že:
  • student má již zadáno úspěšné hodnocení předmětu,
  • student již nemá předmět zapsaný,
  • student vyčerpal počet opravných termínů k předmětu,
  • student nemá nárok na druhý opravný termín, protože předmět opakuje.

  Automatické odhlašování probíhá obvykle v noci, kdy IS kontroluje přihlášky na zkušební termíny v budoucnosti.

 • 15.Co dělat, když studentovi zadávám úspěšné ukončení předmětu a on je již přihlášený na opravný termín?
  Tuto skutečnost za vás prověří a vyřeší automaticky sám systém. IS každou noc kontroluje veškerá přihlášení na zkušební termíny v budoucnosti a pokud zjistí, že je nějaký student na termín přihlášen a má již zadané úspěšné hodnocení, automaticky jej z termínu odhlásí.

  Systém též automaticky e-mailem vyrozumí studenta o tom, že byl z termínu odhlášen.

 • 16.Mohu sdílet termín pro více předmětů najednou?
  Ano, sdílení termínů lze použít v situaci, kdy např. učitel vyučuje v jednom semestru více předmětů, ale hodlá psát společnou písemku v jeden čas a v jedné učebně. Stejně lze postupovat, i když se jedná o různé předměty jednoho učitele z různých fakult. Učitel prostřednictvím aplikace vypíše sdílený termín, který může mít jeden limit pro všechny předměty. Pro vypsání sdíleného termínu postupujte přes:
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Zkoušení) Manipulace se zkušebními termíny
  Vyberte si předměty, pro které chcete sdílet zkušební termín, např. předmět X a předmět Y. Následně zvolte možnost „Vypsat nový termín pro předměty X a Y“ a nastavte jednotlivé parametry. Pokud chcete sdílet kapacitní limit termínu, vyplňte políčko „Sdílená kapacita“. Nastavený limit pak bude shodný pro oba dva předměty.

  V případě, že už máte termín pro jeden předmět vypsaný a chcete ho dodatečně nasdílet s jiným předmětem, přidejte si druhý předmět do výběru a u zvoleného termínu klikněte na možnost „úprava“. V úvodu stránky se vám pak zobrazí nabídka na přisdílení vybraného předmětu. Tuto volbu zaškrtněte a předmět se vám automaticky přidá do úpravy nastavení zkušebnímu termínu.

  1 Volba pro přidání dalšího předmětu do zkušebního termínu.

  Pokud potřebujete sdílet kapacitní limit i v rámci předmětů, které učí různí učitelé, zvolte aplikaci „Sdílení kapacity (nikoliv celého termínu) mezi různými učiteli“. Podrobněji viz otázka.
  Použití aplikace však vzhledem k její složitosti příliš nedoporučujeme.

  Pozor

  Pokud jiný vyučující vypsal sdílený termín, do kterého zahrnul předměty, na které nemáte oprávnění, nesmíte s tímto termínem manipulovat. Můžete však v rámci tohoto termínu přihlašovat a odhlašovat studenty z vašeho předmětu.

 • 17.Sdílení kapacitního limitu více zkušebních termínů
  Aplikaci Sdílení kapacitního limitu více zkušebních termínů lze využít pro sčítání přihlášených studentů, i pokud se hlásí na různé předměty, které učí různí vyučující. První vyučující vypíše termín, potom touto agendou otevře možnost svému kolegovi k termínu se kapacitně přidat. Druhý vyučující napojí kapacitní limit. Tato funkce je komplikovaná a není nutné ji používat ve většině případů, kdy je potřeba sdílet kapacitní limit. Ve většině případů je sdílený zkušební termín vypisován vyučujícím, který má přístup do Záznamníků všech předmětů, které mají termín sdílen. Proto lze použít jednodušší službu Sdílení termínů.

  Postup při vyhlášení termínů se sdíleným limitem

  Mějme např. předmět A učitele X a předmět B učitele Y na téže fakultě (může však jít i o různé fakulty a může také jít jen o jediný předmět jediného učitele). Učitel Y hodlá svěřit organizaci písemky učiteli X a učitel X chce napsat písemku společně pro předměty A a B v jedné místnosti K123 o kapacitě 40 míst a to 1.1.20ZZ v 8:00 hod.

  Učitel X vyhlásí v rámci předmětu A zkušební termín

  Po 1. 1. 20ZZ 08:00 K123 (výhradně řádný), přihlášeno 0, max. 40
  přihlásit do Út 20. 12. 20ZY vč., odhlásit do Út 20. 12. 20ZY vč.
  potom učitel X označí tento termín příznakem, že jej lze sdílet. Tj. použije aplikaci Povolování a rušení povolení sdílení jednotlivě. Termín se potom bude vypisovat ve tvaru:
  Po 1. 1. 20ZZ 08:00 K123 (výhradně řádný), přihlášeno 0, max. 40, limit lze sdílet
  přihlásit do Út 21. 12. 20ZY vč., odhlásit do Út 21. 12. 20ZY vč.
  Dále učitel Y v rámci předmětu B vyhlásí zkušební termín pro studenty předmětu B. Maximální počet studentů u tohoto termínu nemusí nastavovat.
  Po 1. 1. 20ZZ 08:00 K123 (výhradně řádný), přihlášeno 0
  přihlásit do Út 21. 12. 20ZY vč., odhlásit do Út 21. 12. 20ZY vč.
  Potom učitel Y použije aplikaci Napojení limitu termínu tohoto předmětu na limit jiného termínu. Jako vedlejší termín (na první straně aplikace) učitel Y vybere svůj termín a jako hlavní termín (na druhé straně aplikace) učitel Y vybere termín předmětu A učitele X. Na druhé straně aplikace se nabízejí všechny termíny, které jsou označeny příznakem „limit lze sdílet“ bez ohledu na předmět.

  Jakmile učitel Y provede toto napojení, projeví se ve výpisu obou termínů následovně. Termín předmětu A učitele X:

  Po 1. 1. 20ZZ 08:00 K123 (výhradně řádný), přihlášeno 0, max. 40, limit lze sdílet
  Zkušební termín sdílí limit max. počtu přihlášených s: FF:B Po 1. 1. 20ZZ 08:00 K123 (podzim 20ZY) info
  přihlásit do Út 20. 12. 20ZY vč., odhlásit do Út 20. 12. 20ZY vč.
  Termín předmětu B učitele Y:
  Po 1. 1. 20ZZ 08:00 K123 (výhradně řádný), přihlášeno 0, max. 40
  Zkušební termín sdílí limit max. počtu přihlášených s: FF:A Po 1. 1. 20ZZ 08:00 K123 (podzim 20ZY) [hlavní] info
  přihlásit do Út 21. 12. 20ZY vč., odhlásit do Út 21. 12. 20ZY vč.
  Nyní doporučujeme učiteli X předmětu A, aby co nejdříve zrušil příznak „limit lze sdílet“. Tím zajistí, že se už žádný další učitel na jeho termín nenapojí. Zrušení příznaku učitel provede buď hromadně u všech svých termínů aplikací Zrušení povolení sdílení u všech termínů tohoto předmětu nebo Povolování a rušení povolení sdílení jednotlivě. Zrušením příznaku „limit lze sdílet“ nezrušíte existující napojení!

  Pokud chcete zrušit existující napojení (sdílení limitu), použijte aplikaci Rušení napojení limitu termínu tohoto předmětu nebo napojení na tento předmět. Zrušit můžete pouze informaci u svých termínů. Můžete zrušit svoje navázání na jiný termín a můžete zrušit všechna navázání na termín vašeho předmětu.

  Hlavní a vedlejší sdílený termín

  Limit maximálního počtu přihlášených lze sdílet u dvojice, trojice, čtveřice, ..., obecně n-tice termínů. Pod pojem hlavní sdílený termín patří jediný termín, na který se navazují vedlejší termíny. Hlavní termín je ten, který učitel musí vyznačit příznakem „limit lze sdílet“.

  Vedlejších termínů lze na jeden hlavní termín navázat libovolný nenulový počet. Vedlejší termín nesmí být současně hlavním a stejně tak opačně hlavní termín nesmí být současně vedlejším.

  Výsledný limit – maximální počet studentů u n-tice sdílených termínů – je limit uvedený u hlavního termínu. Limity zadané u vedlejších termínů se ignorují (po navázání se u vedlejšího termínu vypisuje limit hlavního termínu). U všech sdílených termínů se vypisuje vždy součet všech přihlášených. (Ostatní údaje se už však nesdílejí.)

  Přihlašování studentů ke zkoušce na termínu, který má sdílený limit

  Studenti se k termínům, které sdílejí limit, přihlašují stejně jako k nesdíleným termínům. Student (kromě poznámky malým písmem) ani informaci o tom, že termín má sdílený limit nepotřebuje znát. Na řádku s informací o termínu se jako počet přihlášených vypisuje součet počtu přihlášených ke všem sdíleným termínům a jako maximální počet studentů se vypisuje vždy limit hlavního termínu.

  Pokud se na oba sdílené termíny přihlásí jedna fyzická osoba (student), započítá se do celkového počtu přihlášených dvakrát. (Na jeden termín se smí jedna osoba přihlásit nejvýše jednou.)

  Chci pracovat se seznamem všech studentů, kteří jsou přihlášení na termín se sdíleným limitem

  Seznam získáte provedením následujících kroků:

  1. Výběr relevantních předmětů

  2. Omezení seznamu studentů

   Oba kroky lze provést najednou. V Záznamníku učitele zadejte kódy předmětů, ze kterých chcete vybírat studenty. Kódy zadejte za sebou a oddělujte mezerou. Zaklikněte VŠECHNY požadované předměty.

   Vyberte omezení seznamu (v tomto případě „dle zkušebních termínů“) a klikněte na „Vybrat omezení“. Nyní vám IS vypsal všechny termíny u všech předmětů. Vyklikejte si termíny a předměty, jejichž seznam studentů požadujete vypsat a volbu potvrďte pomocí „Upřesnění omezení“.

   V horní části obrazovky vidíte předměty a termíny, s nimiž pracujete.

  3. Vypsání seznamu studentů

   Pro vypsání seznamu studentů použijte odkaz „Seznam“ v sekci Studenti. Zobrazí se seznam studentů, kteří jsou zapsáni na daný termín u daných předmětů.

 • 1.Co je obsahem této nápovědy?
  Pozor

  Toto není plná Nápověda pro agendu Tisk zadání písemek, v případě obtíží se obraťte na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 • 2.Příprava na písemku
  • Vytvořte v IS sadu otázek a odpovědník, sestavte zadání, vyzkoušejte, zda se vám více líbí tisknout zadání z prohlížeče nebo přímo na tiskárnu (přes sázecí systém TeX).
  • Zvlášť ověřte, jak se vytisknou veškeré nestandardní znaky a značky, které v zadání máte.
  • Zadání s obrázkem lze zatím tisknout pouze z prohlížeče.
  • Můžete studentům rozeslat hromadný e-mail s radou, aby se podívali na Nápovědu pro studenty, aby v klidu pochopili, jak mají do formuláře vepsat učo a číslo zadání.
  • Ověřte u LVT vaší fakulty postup při skenování: zda budete skenovat sám (jak a kde), nebo zajistí servisní pracovník.
  • Vytiskněte dostatečné množství náhradních odpovědních listů.
  • Odpovědní listy lze též kopírovat na kvalitní kopírce.

  Dbejte na to, aby nebyly okopírovány šikmo. I mírně otočené odpovědní listy nemusí rozpoznávací program správně načíst. Pokud máte pochybnosti o kvalitě kopírky, doporučujeme vyzkoušet si na nečisto zaškrtat a nechat rozpoznat několik listů. Nebo listy nekopírujte, ale vytiskněte.

 • 3.Při písemce
  • Zkontrolovat prezenci lze dle seznamu přihlášených na zkušební termín z IS a dle ISIC. V průběhu písemky může dozor dle ISIC volně položeného na lavici namátkou kontrolovat, zda student vyplnil do odpovědního listu učo odpovídající jménu na ISIC.
  • Na tabuli vysvětlete způsob zápisu cifer učo a čísla zadání do odpovědního listu (viz Nápověda pro studenty).
  • Na listu nelze škrtat, pouze jemně gumovat.
  • Doporučte studentům, aby odpovědi připravovali nejprve na zadání. Před koncem písemky je vyzvěte, aby je přepsali do odpovědního listu. Udělá-li student v listu chybu a není k dispozici sekce oprav, roztrhněte list a vydejte mu nový, kam údaje přepíše.
  • Zdůrazněte studentům, aby odpovědi zaškrtávali tučnou čarou. Někteří studenti se mohou pokusit o podvod tím, že odpovědi, u kterých si nejsou jisti, zaškrtnou velmi tence, což rozpoznávací program může chápat jako nezodpovězenou odpověď. Student pak vyčká a pokud šlo o odpověď správnou, domáhá se ruční opravy výsledku. Doporučujeme tedy, aby učitelé reklamace nestandardně zaškrtnutých odpovědí ignorovali a ponechali rozhodnutí na rozpoznávacím programu.
  • U písemek psaných rukou, které se budou skenovat (tj. odpovědi se píší na odpovědní formulář), upozorněte studenty, že by neměli psát na okraj papíru a že se skenují pouze odpovědi na lícní straně papíru. Rubová strana se neskenuje a student ji v ISu neuvidí.
  • Před odevzdáváním studenty vyzvěte, aby zkontrolovali, že nezapomněli vyplnit učo a číslo zadání.
  • Zadání studentům můžete a nemusíte ponechat, lze jim ho např. zveřejnit až ke konci zkouškového období zveřejněním prohlídky odpovědníku v IS (neplatí pro písemky psané rukou, zde můžete zadání vyvěsit jako samostatný soubor, např. v učebních materiálech).
  • Sdělte termín, kdy v IS uvidí známky, nasnímané listy, příp. zadání - ušetříte si dotazy.

 • 4.Po písemce
  • Samostatně nebo s podporou LVT proveďte snímání odpovědních listů, pokud se některé nerozpoznaly, opravte ručně. Výsledkem operace je napojení odpovědí na odpovědník a uložení získaných počtů bodů do poznámkového bloku.
  • Známky lze s výhodou udělit hromadně pomocí operace s poznámkovým blokem „ohodnotit dle bodů“.
  • Zveřejněte studentům nasnímané odpovědní listy, někdo může reklamovat rozpoznání písemky, vyřešte ručně.
  • Rozpoznávací software je dále vylepšován; pokud zaznamenáte případ vadného rozpoznání, zašlete na adresu správců IS učo studenta, kód předmětu, případně další identifikaci písemky.
  • Naskenované odpovědní listy jsou vloženy studentům do přijímáren, kde si je mohou prohlédnout. Zpřístupnění listů není závislé na zveřejnění poznámkových bloků. I když je přiřazený blok nepřístupný, ale písemky již naskenované, studenti listy uvidí ve své přijímárně.
  • Studenti mají informaci o tom, kde najdou nasnímané listy v Nápovědě.
  • Nahlížení do zadání (vč. vyznačení správných odpovědí nebo bez tohoto vyznačení) lze umožnit v Popisu odpovědníku.
  • Nahlížení učitele do zadání rukou psaných skenovatelných listů po jejich ohodnocení lze pomocí aplikace:

   Informační systém Učitel [výběr předmětu] Správa odpovědníku Nahlížení do odpovědních listů

 • 1.Co je to seminární skupina, kdo ji založí
  Výuka některých předmětů (semináře, cvičení, klinické stáže, tělocvik, ...) probíhá paralelně, dělená na menší, „seminární“ skupiny studentů určitého předmětu, přičemž jednotlivé paralelní hodiny nemají vlastní kód předmětu, ale mají vlastní rozvrhovou jednotku příp. vlastního cvičícího (vyučujícího). Evidovat rozdělení studentů do seminárních skupin v IS není povinné; doporučujeme je v případě, že situace v předmětu splňuje například následující kritéria:
  • Každou skupinu učí jiný vyučující, chce v IS pracovat pouze se svými studenty.
  • Každý student navštěvuje právě jednu (nebo nejvýše jednu) skupinu.
  • Kapacita skupin je omezená, je vhodné využít na rozpis do skupin elektronické prostředky.

  Založení skupin probíhá obvykle na fakultě centrálně v době tvoření rozvrhu, pomocí aplikace Import seminárních skupin. Proděkan nastaví v harmonogramu období datum, od kdy se studenti smějí do seminárních skupin přihlašovat (důležité!). Hodinu začátku přihlašování lze nastavit mezi 17:00-19:00 včetně, implicitně je nastaveno 17:00 hod.

  1 Přehled seminárních skupin předmětu.

  Seminární skupiny se identifikují označením – kód předmětu, lomítko a obvykle pořadové číslo (může být i jiný řetězec písmen a čísel).

  V přehledu sem. skupin najdete pod číslem jednotlivých skupin odkazy pro další práci se skupinami. Můžete si zobrazit seznam studentů přihlášených do dané seminární skupiny a přihlašovat či odhlašovat studenty ze skupiny.

 • 2.Rozložení náporu při přihlašování do skupin
  Přihlašování studentů do skupin je typicky problematické (studenti soutěží o lukrativní rozvrh). Začátek přihlašování lze nastavit pro různé předměty rozdílně, pouze hodina musí kvůli rozložení náporu začínat mezi 17:00 a 19:00 včetně, implicitně je čas nastaven na 17:00 hod. Pokud se škola rozhodne, lze nápor rozložit pomocí přihlašovacích vln (podobně jako začátek registrace pomocí registračních vln). Informujte se proto o školní politice.

  přihlašování do skupin pomocí registračních vln
  Registrační vlny začínají výhradně v pracovní den a registrace se posouvá v každé vlně vždy o dva pracovní dny. Blíže k registračním vlnám v Nápovědě: Registrace a zápis předmětů

  přihlašování do skupin bez registračních vln
  Pokud není žádná vlna použita, platí pro všechny studenty datum přihlašování zadané v aplikaci; k žádnému posunu tedy nedochází.

 • 3.Co umožňuje agenda seminárních skupin?
  • Nadefinovat k předmětu seminární skupiny. Může provést učitel nebo osoba s obdobnými právy v aplikaci pro plnění seminářů.
  • Vyexportovat si údaje o skupinách pro vlastní potřeby (např. rozvrh) a hromadně vyplnit rozvrhový čas skupiny, kapacitní limit apod. importem z Excelu či textového souboru.
  • Sdílet kapacitní limit mezi více skupinami i různých předmětů (toto se však uplatňuje jen výjimečně).

 • 4.Změny prováděné vyučujícím – doplnění cvičících, přihlašování
  Veškerou manipulaci s evidencí seminárních skupin může provádět i jednotlivý vyučující. Běžně však pouze poté, co jsou centrálním rozvrhářem fakulty vloženy skupiny, upřesní, kdo bude cvičit (učit) kterou skupinu pomocí aplikace

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Manipulace se skupinami

  Přihlašování/odhlašování studentů lze dle úvahy ponechat otevřené nebo je uzavřít k určitému datu (v téže aplikaci) Poté se student při žádosti o změnu skupiny obrací na vyučujícího a ten použije

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Přihlašování, Odhlašování jednotlivce do/ze skupiny

  1 Úpravy seminárních skupin.

  2 Změnit studentovi seminární skupinu.

 • 5.Kdo se může přihlásit do skupiny?
  Přihlásit se (nejvýše do jedné) skupiny může student, který má předmět bezproblémově zaregistrován nebo zapsán. Při problémové registraci nelze seminární skupiny příslušného předmětu volit. Vyučující a studijní oddělení může do skupiny zařadit i studenta s červenou registrací. Skupiny mají kapacitní limit, přihlásit se lze pouze do skupiny, kde je místo (nelze se hlásit nad limit a např. čekat na odhlášení jiného studenta).

  K dispozici je kontrolní aplikace zobrazující historii přihlašování studentů do seminárních skupin a jejich odhlašování. Podobnou možnost má k dispozici i student (předejde se jí zejména diskusím kdo se kdy přihlásil/nepřihlásil, proč není v seznamu studentů atd.).

  Přihlašování do více skupin:

  V určitých případech může být výhodné umožnit studentům přihlásit se do více skupin jednoho předmětu. Pokud se tak rozhodnete, je zapotřebí nastavit příznak „povoleno násobné přihlášení“ v definici příslušné skupiny. Jde o výjimečné řešení.

  Studenty můžete přihlásit i hromadně pomocí aplikace

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Import studentů do seminářů

 • 6.Sdílení kapacitního limitu více skupinami
  Ve výjimečných případech může být užitečné přiřadit více skupinám studentů jedinou kapacitu. Např. z nějakého důvodu je předmět navštěvovaný studenty více fakult veden na každé fakultě pod vlastním kódem. Agenda umožňuje nastavit pevný maximální počet studentů, přihlášky studentů všech takto provázaných skupin se sčítají. Kromě limitu jsou další údaje vyhodnoceny u každé skupiny zvlášť, tj. lze nastavit různá data přihlášení/odhlášení, různé vyučující atd.

  Doporučená metodika pro sdílení kapacity:

  Po dohodě vyučujících, že určité cvičení/seminář má být realizováno společně pro více skupin, u jedné ze skupin nastavte požadovaný limit a zaškrtněte příznak „limit lze sdílet“

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Manipulace se skupinami
  Pomocí
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Seminární skupiny) Sdílení kapacity
  vyznačte další skupiny, jejichž studenti mají být do kapacity započítáni. Navažte je na příslušnou skupinu s nastaveným limitem. Tím je sdílení kapacity provedeno. Pokud již dané cvičení/seminář nemá být sdíleno mezi více skupin, zrušte sdílení kapacity (v aplikaci pro sdílení kapacity) a následně i příznak „limit lze sdílet“ (v Manipulaci se skupinami). Aplikace pro sdílení vypisuje vždy všechny předměty, jejichž limit lze sdílet; zrušením příznaku předejdete tomu, aby se na vaši skupinu omylem případně někdo navázal a zpřehledníte výpis pro další vyučující.

  Podotkněme, že v kreditovém systému studia by měla být fakticky jednou realizovaná výuka vždy uváděna pod jediným kódem předmětu, takže toto řešení je nedoporučovaným kompromisem.

  Sdílet lze jak více skupin v rámci jednoho předmětu, více skupin v rámci více předmětů dané fakulty, tak i napříč fakultami. Navazované skupiny musí být vždy všechny zařazeny do stejného univerzitního časového období (semestru).

 • 1.Jak evidovat docházku studentů?
  Evidovat docházku studentů na přednášky či cvičení můžete pomocí aplikace Docházka. Zaznamenaná prezence studentů se pak automaticky převádí do speciálního poznámkového bloku.
  Aplikaci najdete přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Docházka) Evidence
  Aplikace funguje pouze za předpokladu, že je u seminární skupiny nebo přednášky zaveden rozvrh. Jednotlivé semináře a přednášky se vám zobrazí ve třech sekcích:
  • Sekce „semináře, kde je přihlášen některý student z Výběru“ zobrazuje semináře, které navštěvují studenti vybraní ve Výběru.
  • Sekce „moje semináře“ obsahuje semináře, které cvičíte.
  • Sekce „ostatní semináře“ zobrazuje semináře, které cvičí někdo jiný.

  Zaškrtnutím seminární skupiny/přednášky a potvrzením výběru budete moci editovat docházku všech studentů seminární skupiny/přednášky za celý semestr. Pokud chcete vyplnit docházku u konkrétních dnů rozvrhu, rozklikněte si odkaz „zvolit konkrétní den“ a vyberte požadovaný den nebo dny, které chcete editovat.

  1 Evidence docházky u vybraného semináře za celý semestr.

  2 Evidence docházky u vybraného semináře za vybrané dny.

  V tabulce s přehledem docházky zaškrtněte políčka u vybraných studentů a uložte (můžete také kliknout na datum v záhlaví tabulky pro zašktrnutí docházky u všech studentů). Vámi vložená data se uloží do poznámkového bloku. Zaškrtnutím políčka u studenta u některého data se do poznámkového bloku příslušné seminární skupiny/přednášky vloží „účast“, nezaškrtnuté políčko vloží „neúčast“. Nezaškrtnuté políčko u studenta a data konání v minulosti znamená, že se do příslušného bloku vloží „neúčast“. Pokud je datum konání v budoucnosti, do poznámkového bloku se u nezaškrtnutého políčka nic nevloží. V případě, že učitel nevyplní žádnou docházku u data v minulosti, systém vyhodnotí, že se výuka nekonala.

  V případě, že zvolíte možnost editace vybraného data semináře/přenášky, máte možnost přidat do seznamu studentů studenta z jiného semináře (pokud si např. nahrazuje výuku). Přidáte jej volbou „Přidat studenta z jiného semináře“.

  1 Evidence docházky u vybraného semináře.

  2 Odkazy na aplikace pro další práci s docházkou.

  1 Evidence docházky u vybraného data – přidání studenta z jiného semináře.

  Blok s docházkou se automaticky vytváří se jménem „prezence XY“ (v anglické verzi ISu „attendance XY“), resp. „prezence“ pro účast na přednáškách. Jméno bloku můžete libovolně změnit, zkratku bloku ale pro správný chod aplikace neměňte.

  Pozor

  Docházku editujte pouze prostřednictvím aplikace Docházka, nikoliv editací bloku.

  Tip: Uznávání omluvenek

  Do aplikace pro evidenci docházky se přenáší i údaje o omluvenkách studentů, pokud má tedy nějaký student vloženou omluvenku, zobrazí se u omluveného semináře/přednášky písmeno „O“ příp. „OPT“ u omluvenky zadané po termínu. Záleží pak na učiteli, zda v těchto případech studentovi účast zapíše či nikoliv.

 • 2.Jak mohu docházku vyhodnotit?
  Aplikaci pro vyhodnocení docházky najdete přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Docházka) Vyhodnocení
  Aplikace funguje pouze za předpokladu, že u seminární skupiny nebo přednášky je zaveden rozvrh a je zaznamenána docházka.
  Nejprve si vyberte seminární skupinu, pro kterou chcete docházku vyhodnotit, a nastavte u ní parametry, podle kterých se bude docházka automaticky vyhodnocovat, např. kolik omluvených a neomluvených účastí je povolených apod. Parametry se nastavují pro každou seminární skupinu či přednášku zvlášť, později je lze editovat.

  1 Nastavené parametry.

  2 Možnosti zobrazení seznamu studentů.

  Na základě zadaných parametrů aplikace automaticky vyhodnotí, zda byla docházka splněna nebo ne. U jednotlivých studentů můžete automaticky předpočítaný výsledek změnit.

  1 Vyhodnocení docházky u vybraného studenta.

  Výsledek vyhodnocení se po kliknutí na „Uložit“ uloží na poslední řádek příslušného poznámkového bloku s docházkou („celkem: nesplněno *0“ nebo „celkem: splněno *1“). Můžete také použít volbu „Uložit úspěšné“, která uloží pouze splněnou docházku.

  Na základě vyhodnocené docházky můžete studentům jednoduše zadávat hodnocení předmětu nebo s nimi dále pracovat. Pro výběr studentů se splněnou docházkou klikněte na „změna omezení“ v panelu záznamníku učitele, v nabídce zaklikněte omezení „dle docházky“ a potvrďte tlačítkem „Vybrat omezení“. Dále upřesněte, zda chcete pracovat se studenty se splněnou, nesplněnou či dosud nevyhodnocenou docházkou. Studentům ve výběru pak můžete zadat známky, zaslat jim hromadný e-mail apod.

  Pokud chcete do výběru zařadit studenty z jiné seminární skupiny, klikněte na změna omezení a poté na pokročilý výběr. Zde zaškrtněte políčko pro zahrnutí dříve vybraných studentů a zvolte operátor OR. Dále pak pokračujete stejným způsobem jako při omezení prvního výběru.

  Zadávat hodnocení na základě docházky můžete také pomocí uživatelské sumarizace, více viz Nápověda k uživatelské sumarizaci.

 • 3.Tisk prezenčního archu
  Pro každou seminární skupinu i přednášku lze vytisknout prezenční arch pro daný semestr.

  V záhlaví archu je uvedena identifikace seminární skupiny. Pod seznamem studentů je vždy několik volných řádků pro případ, že nějaký student přibude do skupiny po vytištění archu.

  Počet sloupců se odvíjí od počtu seminářů během semestru. Systém vynechává dny, které nejsou pracovní.

  Pro vytištění použijte odkazy

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Docházka) Tisk prezenčního archu

  následně vyberte jednu nebo více seminárních skupin a a zvolte požadovanou tiskárnu. Můžete si také vybrat z pokročilých nastavení tisku. Prezenční arch si můžete i stáhnout v dostupných formátech do svého počítače.

  1 Vytisknout prezenční arch/y.

 • 4.Změny v seminárních skupinách
  Pokud během semestru dojde ke změnám v počtu studentů v seminárních skupinách, použijte aplikaci

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Docházka) Validace

  Validace způsobí, že se studenti, kteří během semestru přešli do jiné seminární skupiny, přesunou do správného poznámkového bloku. Aplikace rovněž umožňuje odebrat z docházky studenty, kteří se odhlásili ze seminárních skupin, ale nepřihlásili se jinam.

  Pokud chcete z docházky odstranit studenta, kterému bylo ukončeno studium, je třeba tak učinit pomocí validace příslušného poznámkového bloku.

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Poznámkové bloky) Zobrazit nabídku validace poznámkových bloků

 • 1.K čemu je rozpis témat?
  Rozpis témat v rámci předmětu představuje agenda, kterou vyučující definuje sadu témat a umožní studentům vybírat si je, přihlašovat se na ně. Typicky lze takto rozdělit např. referáty nebo skupinové projekty. Jedná se o obdobu agendy pro vypisování témat závěrečných (diplomových, bakalářských) prací.

  1 Zakliknutím políček u vybraných témat můžete přejít do hromadné úpravy témat.

  2 Pokud chcete editovat pouze jedno téma, zvolte možnost „editovat“ v nabídce operací.

  Jeden rozpis je evidován pomocí těchto údajů:

  • název, zkratka, pokyny,
  • kdy je povoleno se přihlašovat (od → do), lze nastavit i u témat (viz níže),
  • kolik max. témat student smí z rozpisu zvolit,
  • předvyplnění kapacity u témat,
  • vlastnosti rozpisu → povolení studentům navrhovat vlastní témata, založení odevzdávárny/poznámkových bloků k tématům, nastavení zaslání e-mailu při přihlášení k tématu,
  • předpoklady → prerekvizity (jako pro zápis předmětu, obvykle se nepoužívá),
  • omezení dle výběru v záznamníku → omezení na studenty, splňující kritéria výběru,
  • sdílení rozpisu s dalšími předměty,
  • jaké události u tématu evidovat (obvykle jen že téma je ukončeno, např. referát byl odevzdán).

  Omezit přihlašování (od–do) je možné i k jednotlivým tématům v rozpisu. Zadané termíny budou mít přednost při posuzování, zda se student může přihlásit, před termínem uvedeným ve společném nastavení rozpisu (společné termíny platné pro rozpis se uplatní v případě, že u tématu nejsou termíny od–do uvedeny).

 • 2.Kdo a kdy si smí volit téma?
  Téma si smí vybírat bezproblémově zaregistrovaný nebo zapsaný student předmětu. Problémově zaregistrovaného studenta může individuálně přihlásit učitel.

  Nemá-li téma nastaveno „výběr tématu musí schválit vedoucí“, přihlásí aplikace časově první zájemce až do vyčerpání kapacity tématu. V opačném případě pomocí

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Rozpisy témat) Přihlašování a odhlašování studentů
  upřesněte, komu téma udělujete.

  1 Vyberte požadovaného studenta a změnu uložte.

  Z tématu se student nemůže odhlásit, pokud již bylo ukončeno přihlašování, nebo pokud se jedná o téma, u kterého musí učitel potvrdit přihlášení (po potvrzení se už student neodhlásí) či téma, u kterého je evidována nějaká akce. V případě, že má téma nastaveno vlastní datum přihlašování, má toto datum přednost před nastavením rozpisu (viz předchozí otázka).

 • 3.Jak nasdílím rozpis témat do jiného předmětu?
  Již existující rozpis témat nasdílíte přes:
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Rozpisy témat) Správa rozpisu a témat
  Vyberte si rozpis, který chcete sdílet. Poté použijte „úprava rozpisu“ a v „Další možnosti“ (např. zkratka, datum přihlašování, evidované události) vyberte předměty, se kterými chcete rozpis témat sdílet.

  Omezujete-li sdílený rozpis na jakékoli seminární skupiny prvního předmětu, musíte toto omezení vybrat i pro druhý předmět. V případě, že chcete rozpis sdílet s celým druhým předmětem, vyberte prosím všechny jeho seminární skupiny.

 • 4.Jak naimportuji témata z jiného rozpisu?
  K importu již existujících témat použijte aplikaci:
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Rozpisy témat) Správa rozpisu a témat
  a vyberte si rozpis, do kterého chcete témata importovat. Poté použijte odkaz „Importovat témata z jiného rozpisu“.

 • 5.Jak vytvořím rozpis, kam mohou nová témata vepisovat i studenti?
  Postupujte přes:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Rozpisy témat) Správa rozpisu a témat Založit rozpis

  a v sekci „Vlastnosti rozpisu“ zaškrtněte možnost „studenti smí navrhovat vlastní témata“.
  Vkládat témata mohou studenti oborů, kterým je rozpis určen a v době, kdy je nastaveno přihlašování k tématům v rozpisu. Studenti se do vkládání témat dostanou přes odkaz „Vložit nové téma“ v jejich běžné přihlašovací aplikaci.

  Student navrhne téma a vedoucího a přihlásí se k tématu. Studenty založená témata mají automaticky nastaven příznak „výběr tématu musí schválit vedoucí“. Vedoucí přihlášku studenta, resp. celé navržené téma, může potvrdit nebo zrušit v aplikaci:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Rozpisy témat) Přihlašování a odhlašování studentů

  Žádost lze potvrdit/zamítnout i přímo v seznamu témat rozpisu.

  (Studenti mohou vypisovat i témata s vyšší kapacitou a přihlašovat na ně další studenty. To lze využít v předmětových rozpisech např. sdružování studentů do skupin pro řešení projektů ap.)

  Tip: Zadejte studentům pokyny

  V aplikaci pro zakládání rozpisů můžete využít rubriku „Pokyny“ a upřesnit studentům, za jakých podmínek mohou navrhovat nová témata, např. zda se musí předem dohodnout s vyučujícím nebo specifikovat rámcově, z jakých okruhů témata mají vymýšlet.

 • 6.Jak povolím studentovi měnit údaje u konkrétního tématu?
  Chcete-li, aby přihlášený student mohl po dohodě u tématu doplnit např. podrobnější zadání a literaturu, zvolte odkazy:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Rozpisy témat) Přihlašování a odhlašování studentů

  u vybraného studenta klikněte na možnost „Editovat údaje“ a zvolte příznak „Umožnit/neumožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu“.

  O provedení změny studentem budete informováni e-mailem.

 • 7.Jak mohu obeslat studenty přihlášené k určitému rozpisu e-mailem?
  Odkaz na zaslání e-mailu najdete v nabídce operací u vybraného rozpisu i u konkrétního tématu.

  1 Odkaz na zaslání e-mailu.

  Osoba s právem „s_studium“ si může také vybrat skupinu studentů hromadným výběrem „Studenti přihlášení v rozpisu témat“ v aplikaci:

  Informační systém Studijní Hromadný výběr
  Hromadný výběr vybere studenty, kteří mají potvrzení učitele nebo jsou přihlášeni k tématu, kde se potvrzení nevyžaduje.

  Další možností je použít omezení v Záznamníku učitele (odkaz „změna omezení“ v záhlaví stránky) a obeslat pouze studenty, kteří jsou:

  • přihlášení na vybraná témata předmětového rozpisu témat,
  • přihlášení na vybraná témata nepředmětového rozpisu témat.

  Pokud je student z tématu odhlášen, je o této skutečnosti automaticky informován e-mailem (pokud je studium, u kterého byl odhlášen, stále aktivní).

 • 8.Jak k rozpisu založím odevzdávárnu/poznámkový blok?
  Postupujte přes:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Rozpisy témat) Správa rozpisu a témat Založit rozpis

  V sekci „Vlastnosti rozpisu“ zaškrtněte možnost „k tématům rozpisu založit odevzdávárnu“ nebo „k tématům rozpisu založit poznámkový blok“.

  Odevzdávárna se založí ihned po uložení rozpisu, poznámkový blok se založí k jednotlivým tématům poté, co se k nim přihlásí studenti.

  1 Založení odevzdávárny/poznámkového bloku k rozpisu.

 • 9.Kde najdu historii editace tématu?
  Odkaz na historii editace naleznete po rozkliknutí odkazu „Úplné info“ v dostupných operacích u vybraného tématu. Snadno tak můžete zkontrolovat, jak a kdo manipuloval s editací tématu, se studenty, s vedoucími/oponenty, atributy práce, atributy u tématu či doporučenou literaturou.

  1 Odkaz na úplné info.

  2 Odkaz na historii editace.

 • 10.Jak fungují nepředmětové (fakultní) Rozpisy témat?
  Podobný mechanismus jako rozpisy v rámci předmětu využívá i agenda
  Informační systém Studium Rozpisy témat
  pro výběry témat závěrečných prací, přihlášky na různé akce, rozpisy na výcvikové kurzy atd. Tyto rozpisy se obvykle týkají velké skupiny studentů, typicky celých oborů.

  Rozpisy témat vytváří pověřené osoby z fakulty (právo s_rozpisy nebo s_studium). Ty také stanovují harmonogram prací s rozpisem, který se zobrazuje u vybraného rozpisu nebo v aplikaci pro zadávání témat.

  Vedoucí témat sami nadefinují a zveřejní/nabídnou studentům témata prací, a postupně upřesní zadání příp. název. Před obhajobou práce studijní oddělení získané informace použije pro převedení práce do archivu záv. práce a pro tisk závěrečných vysvědčení apod.

  Podrobný popis možností je uveden v otázce Náměty pro Rozpisy studentů → evidence závěrečné práce.

 • 11.Jak převedu témata z nepředmětových (fakultních) rozpisů mezi neaktuální?
  V aplikaci:
  Informační systém Studium Rozpisy témat
  vyberte požadovaná témata a pod tabulkou témat v sekci „Operace s vybranými tématy“ zvolte možnost „Převést mezi neaktuální“.

  Tímto způsobem lze převést pouze témata, u kterých nejsou aktivní studenti, nebo kterým nebyla nastavena událost „práce ohodnocena/uzavřena“ na ano (pokud lze nastavit), nebo která mají naplněnou kapacitu tématu. Po převodu se témata zobrazí v seznamu neaktuálních témat s příznakem „ukončeno“.

 • 12.Jaké jsou typy nepředmětových (fakultních) rozpisů?
  Jeden rozpis je tvořen jednotlivými tématy. Některé rozpisy mají na fakultě významné postavení (typicky splnění podobného zadání je vyžadováno pro průchod studiem, příklady zadání jsou přikládány do akreditačních materiálů fakulty, zadání jsou součástí prezentace fakulty na veřejných stránkách). Tyto významné rozpisy se z prezentačních důvodů člení na následující typy:

  • Bakalářské práce,
  • Diplomové práce,
  • Disertační práce,
  • Závěrečné práce nediplomního studia,
  • Projekty,
  • Ročníkové práce,
  • Jiné.

  Ostatní rozpisy mají typ „Jiné“ a nejsou součástí vnější prezentace fakulty. Univerzitní veřejnost vidí rozpisy a v nich prezentovaná témata i pokud jsou typu „Jiné“.

 • 13.Jaká témata si mohu zobrazit a k čemu slouží pokročilý výběr?
  Po výběru konkrétního rozpisu se nabízí několik nejčastějších možností, pomocí kterých si můžete témata zobrazovat. Pokud si chcete zobrazit témata podle jiného klíče, než je v nabídce přímo v rozpisu, použijte pokročilý výběr.

  1 Pokročilý výběr.

  Nejčastěji používané položky výběru témat:

  • moje aktuální – témata, kde jsem přihlášen/a nebo jsem uveden/a jako vedoucí tématu a zároveň je téma aktuální,
  • moje neaktuální – témata, kde jsem přihlášen/a s již ukončeným studiem, dále ukončená témata, kde jsem uveden/a jako vedoucí,
  • všechna aktuální – všechna aktuální témata v rozpisu (bez ukončených/neaktuálních témat),
  • všechna neaktuální – témata, u kterých nejsou žádní aktivní studenti (nevybírá nezveřejněná témata),
  • aktuální volná – témata, která mají volnou kapacitu a jsou zveřejněná,
  • nezveřejněná – vyberou se témata, která nemají zaškrtnutou volbu „toto téma již zveřejnit studentům“,
  • zveřejněná – vyberou se témata, která mají zaškrtnutou volbu „toto téma již zveřejnit studentům“.

 • 14.Kdo může manipulovat s nepředmětovým (fakultním) rozpisem a tématy v něm?
  Nepředmětové rozpisy zakládá a jeho popis upravuje držitel práva s_rozpisy nebo s_studium. Pro zakládání témat označí v popisu rozpisu pracoviště a skupiny osob. Témata mohou založit akademičtí pracovníci označených pracovišť a členové označených skupin osob. Má-li rozpis zaškrtnutou volbu „studenti smí navrhovat vlastní témata“, smí témata vkládat i ti studenti, kteří se smí k tématům v rozpisu přihlašovat a to v době, kdy probíhá přihlašování. Již založené téma smí měnit osoba u něj uvedená jako vedoucí, odpovědná osoba nebo kontaktní osoba, a to i v případě, že nemá právo v rozpisu zakládat nová témata. Je-li u konkrétního přihlášeného studenta u tématu zaškrtnuto „Umožnit/neumožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu“ může student editovat údaje tématu např. doplnit anglický název, položky literatury apod.

  Pokud je dle harmonogramu požadováno některé z potvrzení, platí tato pravidla:

  potvrzení korektnosti tématu vedoucím/správcem rozpisu
  • pokud je požadováno potvrzení (vedoucím i správcem rozpisu), student se nesmí k tématu přihlásit, dokud není téma potvrzené,
  • pokud má potvrdit pouze vedoucí, může téma potvrdit vedoucí nebo správce rozpisu, pokud správce rozpisu, může potvrdit pouze správce rozpisu,
  • není-li téma potvrzeno, je u něj příznak „neschváleno“,
  • v případě, že si téma vypíše student a přihlásí se k němu, je u tématu příznak „neschváleno“, dokud nedojde k potvrzení.
  téma je vhodné k obhajobě → student potvrzuje přihlášení k obhajobě, potvrzení tématu k obhajobě vedoucím/správcem rozpisu
  • téma musí být schválené,
  • je-li požadováno potvrzení, není možné vytisknout zadání ani převést do SZZ,
  • pokud je požadováno potvrzení studentem nebo vedoucím, může potvrdit téma i správce rozpisu,
  • pokud není potvrzeno, je u tématu příznak „nepotvrzené“,
  • po potvrzení již nelze u tématu nic měnit (může pouze správce rozpisu), jedinou výjimkou jsou oponenti, které vedoucí může upravovat i po potvrzení (dokud je neschválí správce rozpisu).
  doplnění oponentů → vedoucí smí doplňovat oponenty, potvrzení oponentů (správcem rozpisu)
  • pokud oponenty navrhuje vedoucí, správce rozpisu tyto návrhy může potvrdit, po potvrzení je už měnit nelze,
  • pokud není potvrzeno, je u tématu příznak „oponent nepotvrzen“.

 • 15.K čemu slouží harmonogram činností?
  Harmonogram činností stanovuje osoba s právem s_rozpisy nebo s_studium při zakládání rozpisu a určuje tak posloupnost akcí, které jsou standardně požadovány, např. vkládání či editace tématu studentem/vedoucím, přihlašování k tématům apod. Harmonogram činností se zobrazuje při manipulaci s tématy nepředmětových rozpisů nebo v podrobných informacích konkrétního rozpisu.

  1 Zobrazení podrobností rozpisu.

  2 Zobrazení harmonogramu činností u rozpisu.

 • 16.Stručné rozvržení organizace agendy na fakultě
  Návrh, jak agendu zavést:
  • Majitel s_rozpisy (na pozici proděkana či ve spolupráci s ním) nadefinuje hlavní nepředmětové (fakultní) rozpisy pro sběr zadání závěrečných prací. Rozpisy čleňte tak, jak je na fakultě obvyklé, typicky si z určitého rozpisu témat smí vybírat společně studenti jednoho čí více studijních oborů.
  • Učitelé zadají témata prací (eventuelně může zadat např. pověřená sekretářka).
  • Studentům se přihlašování otevře na omezenou dobu nebo po celý semestr, dle zvyklostí.
  • Koordinátor seznámí vyučující s možností evidovat si vlastní rozpisy v rámci Záznamníku předmětu.
  • Doktorští studenti si mohou vyplnit témata závěrečných prací sami a sebrat od nich takto potřebné údaje.
  • Pokud máte námět na použití této agendy na v tomto textu nezmíněný druh fakultního rozpisu, můžete konzultovat s vývojáři jeho nejlepší rozvržení.

 • 17.K čemu je aplikace „Export údajů o tématech přihlášených studentů“?
  Aplikace vytvoří soubor s údaji o studentech, který je podkladem pro přípravu dokumentů, např. přihlášek k obhajobě práce. Dle zvyklostí na konkrétním pracovišti si dokument tiskne sám student, nebo jeho vedoucí práce, nebo hromadně pracovník katedry. Aplikace vyexportuje údaje o studentech, kteří mají zapsaný ten předmět, z jehož Záznamníku učitele je vyvolána. Seznam studentů v Záznamníku lze omezit obvyklým způsobem (ve vstupu do Záznamníku).

 • 1.Jak mohu nahrát posudek či jiný soubor do studentova archivu závěrečné práce?
  Pro vložení posudků postupujte následovně:

  Vstupte do aplikace Školitel
  z Osobní administrativy nebo přes osobní stránku studenta (sekce Můj student/studentka). Pokud studenta nevidíte, zkontrolujte v záhlaví stránky nastavení správného období a fakulty.
  Vložte posudek
  vytvořením dle šablony (viz Správa posudků závěrečné práce), pokud je vaše pracoviště používá, nebo jej nahrajte jako soubor. Soubor zavedete kliknutím na „Nahrát jako soubor“ nebo v archivu závěrečné práce přes odkaz „Zavedení souboru“.

  1 Vstup do archivu závěrečné práce.

  1 Zavedení posudku.

  3 Vytvoření posudku dle šablony.

  Ve formuláři ponechte zaškrtnuté políčko „Jsem autorem souboru“, v typu nahrávaného souboru vyberte „Posudek vedoucího/oponenta“ a následně dohledejte soubor ve vašem počítači. Kliknutím na „Doplnění dalších informací“ můžete také upravit název vkládaného souboru či doplnit jeho popis, tyto údaje ale nejsou povinné. Doporučujeme nazvat soubor jako posudek_jmeno nebo posudek_uco.

  Vyplněné údaje potvrďte tlačítkem „Vložit do archivu“.

  1 Formulář pro zavedení posudku.

  Pokud soubor vkládáte za jinou osobu, postupujte stejným způsobem, pouze ve formuláři pro zavedení posudku odškrtněte políčko „Jsem autorem souboru“ a vložte učo dané osoby nebo ji dohledejte v ISu.

 • 2.Kdy a kdo má přístup do archivu záv. práce?
  Manipulovat s archivem závěrečné práce lze v těchto případech:

  • Student (autor práce) – závěrečná práce nebyla v minulosti převzata studijním referentem nebo mu byla udělena třídenní výjimka pro manipulaci s archivem.
  • Vedoucí/oponent – závěrečná práce, jejíž posudky vkládá, byla převzata studijním oddělením a nebyla dosud ohodnocena.
  • Pověřená osoba s právem s_vyuka – závěrečná práce nebyla ohodnocena nebo neuplynulo 180 dní od jejího případného převzetí.
  • Pověřená osoba s právem s_studium nebo d_su – s archivem může manipulovat kdykoliv.

  Číst soubory v archivu může:

  • Student (autor práce) – kdykoliv i pokud archiv ještě nebyl zveřejněn.
  • Vedoucí/oponent práce – po převzetí archivu studijním oddělením i pokud archiv ještě nebyl zveřejněn.
  • Ostatní uživatelé – dle zařazení na škole a zveřejnění archivu (více viz otázka Kdy je studentova závěrečná práce zveřejněna?).

  Změny práv pro manipulaci se soubory závěrečné práce (vložení nového souboru, převzetí práce apod.) se provedou do několika minut.

 • 3.V jakém formátu je možné posudky vkládat?
  Posudky mohou být v elektronické podobě ve formátu pro MS Word (.doc či .docx), v podobě textového dokumentu ve formátu OpenDocument ODF (.odt), v přenosném formátu dokumentů PDF (.pdf), případně naskenované ve formátu JPEG (.jpg) či BMP (.bmp).

 • 4.Nedaří se mi vložit posudek k závěrečné práci
  Možné příčiny:

  1. Nemáte přiděleno potřebné právo. Kontaktujte studijní oddělení, případně jinou pověřenou osobu dle zvyklostí fakulty.
  2. Závěrečná práce je již ohodnocena (v archivu vidíte datum obhajoby a získané hodnocení).

   • Student má více studií, tj. více archivů. Přepněte do archivu hodnocené práce.
   • V případě, že máte zvolen archiv správný, kontaktujte studijní oddělení.

 • 5.Jak mohu provést kontrolu závěrečné práce?
  Vedoucí může provést kontrolu zveřejněné práce na plagiáty prostřednictvím aplikace v IS STING, potvrdit její čitelnost a potvrdit oprávněnost dočasného skrytí souborů a termín jejich zveřejnění (přehled skrytých souborů).

  Použijte odkazy:

  Informační systém Školitel Archiv závěrečné práce

  Po provedení kontrol potvrďte operaci tlačítkem „Provedena kontrola práce“.

  Tip: Kontrola práce na plagiáty

  Kontrolu práce na plagiáty provedete pomocí ikony „vejce vejci“ ve Správci souborů. Podrobný postup naleznete v nápovědě Hledání podobných souborů ve Správci souborů

  Počkejte na studijní oddělení

  Kontrolu závěrečné práce lze provést až po převzetí práce studijním oddělením.

 • 6.Proč musím kontrolovat práci znovu, když už jsem kontrolu provedl/a a potvrdil/a?
  Mohly nastat dva případy:

  • studijní oddělení změnilo složení skrytých souborů závěrečné práce,
  • studentovi byla udělena třídenní výjimka pro manipulaci s archivem.

  V obou případech se mohl archiv změnit, a proto je nutné provést kontrolu znovu.

 • 7.Jak mám zadávat speciální znaky v názvu závěrečné práce?
  V některých případech je potřeba zadat do názvu závěrečné práce speciální znaky, které běžná klávesnice neobsahuje. Tisky dokumentů s názvem práce se v IS realizují prostřednictvím systému TeX. Pokud chceme dosáhnout správného zobrazení speciálních znaků, použijeme pro zápis konvence TeXu.

  Název zadáme do pole „TeX: Název závěrečné práce, nepovinné“.

  • Zápis akcentů a jiných speciálních znaků

   ò\'{o} ß;\ss ø\o α$\alpha$
   ó\`{o} ç\c{c} Ø\O β$\beta$
   ô\^{o} \d{r} ł\l γ$\gamma$
   õ\~{o} \b{n} Ł\L δ$\delta$
   ō\={o} œ\oe ¿?' Δ$\Delta$
   ė\.{e} Œ\OE \dag Λ$\Lambda$
   ă\u{a} æ\ae §\S Ψ$\Psi$
   ř\v{r} Æ\AE ¡!' Ω$\Omega$
   ö\"{o} å\aa «<< $\bullet$
   ő\H{o} Å\AA »>> ©$\copyright$
   °$^\circ$
   Pokud má být nad nějakým cizím znakem čárka, píšeme před znak „ \' “ , např. powie\'s\'c historyczna

  • Označení slova, ve kterém jsou speciální znaky – Každé slovo, kde chceme použít něco z možností níže, obalíme do dvojice $, např. $slovo$
  • Dolní indexy, např. H2SO4
   Zapíšeme pomocí podtržítka:
   $H_2SO_4$
   (Jeden znak za podtržítkem se vytiskne jako dolní index.)
  • Horní indexy, např. Prostory Rn
   Zapíšeme pomocí stříšky (je na klávese s číslicí 6):
   Prostory $R^n$
   (Jeden znak za stříškou se vytiskne jako horní index.)
  • Konvenční označení množin
   Zapíšeme pomocí speciálního slova mnozina, např.
   \mnozina{R}
  • Složitější případy
   Pokud je potřeba do indexu umístit více než jeden znak, je potřeba celý index uzavřít do složených závorek: H23SO45
   zapíšeme:
   $H_{23}SO_{45}$
   V případě složitějšího zadání je možno se ozvat. Doporučujeme také konzultovat s vedoucím práce, zda je skutečně nutno speciální znaky použít, zda raději místo H2SO4 nenapsat „kyselina sírová“ (publikace bude lépe fungovat ve vyhledávacích systémech atd.).

   Do pole pro textový název práce zadejte přepis dle svého uvážení, např. H2SO4 – takto se bude bežně zobrazovat na obrazovce a v tisících mimo systém TeX.

 • 1.K čemu slouží Správa posudků závěrečné práce?

  Aplikace umožňuje vytvářet posudky závěrečných prací přímo v ISu prostřednictvím šablon posudků jednotlivých fakult/kateder. Vedoucí/oponenti prací zde mohou také upravovat a ukládat svoje již dříve napsané posudky.

  Tip

  Vkládání posudků prostřednictvím šablon je dobrovolné, pokud nebudete chtít plnění posudků přes IS využívat, můžete do Archivu závěrečných prací vložit jakýkoli svůj posudek. Více o vkládání posudků v nápovědě Závěrečná práce – povinnosti vedoucího.

 • 2.Jak se do IS přidá šablona používaná na našem pracovišti?

  V IS lze vytvořit různé verze šablon posudků na přání jednotlivých kateder/ústavů tak, aby plně vyhovovaly jejich požadavkům (logo fakulty, jiný vzhled, jiný sortiment rubrik apod.).
  V případě zájmu zašlete vámi používanou šablonu posudku na adresu stingis@fi.muni.cz. Vaše šablona bude převedena do ISu a dostupná v nabídce šablon pro jednotlivá pracoviště.

 • 3.Jak vyplním posudek?
  Do aplikace pro správu posudků závěrečné práce vstoupíte přes
  Informační systém Školitel

  Zde si vyberte studenta, k jehož práci chcete vyplnit posudek a klikněte na „Vytvořit posudek dle šablony“.

  1 Odkaz na správu posudků.

  Pokud jste dosud žádný posudek v této aplikaci nevyplňovali, vyberte si nejprve z nabídky šablonu, kterou chcete použít a klikněte na „Vybrat šablonu“. Vybírat můžete ze všech šablon nebo z šablon pracoviště závěrečné práce. Vámi vytvořené posudky pak najdete v sekci „Moje koncepty posudků“ a „Moje posudky již zavedené v archivu“. Pokud si z nabídky šablon vybere šablonu, kterou máte uloženou v konceptech posudků, můžete ji použít a předvyplnit údaji některého ze starších posudků, příp. otevřít pouze prázdnou šablonu.

  1 Volba pro výběr šablony posudku.

  2 Přehled vytvořených konceptů posudků.

  3 Přehled již zavedených posudků.

  V šabloně posudku vyplňte jednotlivé rubriky.

  1 Příklad vyplněného posudku.

  Jak bude posudek vypadat si můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko „Vytvořit náhled posudku“ (tisknutelná PDF verze). Posudek si můžete také průběžně uložit do sekce „Moje koncepty posudků“ nebo hotový posudek uložit do archivu.

  1 Zápatí posudku.

 • 4.Jak fungují koncepty posudků?
  Uložené koncepty posudků můžete využívat při psaní dalších posudků, nemusíte tak vyplňovat šablonu pokaždé znovu, ale pouze upravit již jednou vytvořený posudek.
  Vaše koncepty najdete v sekci „Moje koncepty posudků“, nachází se také ve složce /koncepty, dostupné přes aplikaci Můj web (ve formátu XML). Pokud chcete použít šablonu konceptu (i s předvyplněnými údaji) klikněte na možnost „použít“. Pro úpravu stávajícího konceptu posudku, klikněte na možnost „upravit“. Možnost předvyplnit šablonu údaji některého ze starších posudků se vám nabídne také pokud si z nabídky šablon vyberete již jednou použitou (a uloženou) šablonu.

  1 Možnosti práce s koncepty posudků.

 • 1.Studentská anketa
  je anonymní sběr zpětné vazby ke kvalitě kurzů prostřednictvím elektronického dotazníku. Odpovídají pouze studenti kurzu, je zaručena anonymita.

 • 2.Je anketa opravdu anonymní?
  Anketa je anonymní, vedení školy garantuje, že identita odpovídajících nebude nikdy nikomu zveřejněna. Pokud se student ve volném komentáři podepíše, nelze zjistit, zda uvedl pravou totožnost. Přečtěte si také Podrobnější rozbor k otázkám anonymity ankety.

 • 3.K čemu všemu se student vyjadřuje?
  Student odpovídá na otázky výhradně k předmětům, které má v aktuálním období zapsány. K předmětu jsou automaticky přiřazováni vyučující vedení v Katalogu předmětů jako přednášející nebo cvičící. Neodpovídá se tedy k osobám, které jsou v Katalogu předmětů označeny jako 'náhradní zkoušející', 'pomocník' a 'zástupce'. Vždy se odpovídá zvlášť ke každému učiteli, který je označen jako 'přednášející'. K osobě, která je v Katalogu předmětů označena jako 'cvičící' se odpovídá jen tehdy, není-li k předmětu zavedena žádná seminární skupina. Pokud se výše uvedeným způsobem nenajde obecně k předmětu žádný vyhovující vyučující, je k odpovědím nabídnut předmět bez vyučujícího.

  Student dále odpovídá ke každé seminární skupině předmětu, do níž je přihlášen, a to vždy zvlášť ke každému vyučujícímu seminární skupiny. Pokud tato seminární skupina nemá vyučujícího, pak student odpovídá k seminární skupině bez vyučujícího.

  V anketě se tedy odpovědi sbírají k předmětu s následujícím zpřesněním:

  • předmět a učitel
  • předmět
  • předmět a seminář a učitel seminární skupiny
  • předmět a seminární skupina

  Pokud má student u předmětu či seminární skupiny vyučujícího, který jej neučí, je instruován, aby neodpovídal a nezkresloval tak hodnocení. Podobně pokud student seminární skupinu či předmět nenavštěvuje. Učitel může ke svému předmětu zadat také vlastní instrukce viz následující otázka.

  Student, který na anketní otázky neodpoví, nebude mít přístup k výsledkům ankety; tedy neuvidí vyhodnocení jednotlivých předmětů. Student nemusí nutně odpovědět ke všem předmětům, postačí odpovědět alespoň k polovině zobrazených, alespoň k polovině zapsaných nebo alespoň k deseti předmětům. Student, který dostatečně odpoví, vidí přehledy ke všem předmětům, které byly v příslušném semestru vyučovány na celé univerzitě.

 • 4.Jak zadám instrukce k anketě?
  Pokud chcete k vašemu předmětu získat od studentů zpětnou vazbu k určitému tématu, můžete zadat vlastní instrukce v aplikaci
  Učitel Studenti .. Instrukce studentům
  Instrukce je možné kopírovat i z předchozích období. Studentům se instrukce zobrazí při vyplňování ankety před volnou odpovědí.

  [1] zobrazení instrukcí v anketě studentovi

 • 5.Co se sbírá, co se zveřejňuje?
  Anketní otázky jsou následující:
  Zajímavost předmětu       není vůbec zajímavý ............ je velmi zajímavý
  Přínosnost předmětu       není vůbec přínosný ............ je velmi přínosný
  Obtížnost obsahu	     velmi snadný ................... velmi obtížný
  Náročnost na přípravu      velmi snadný ................... velmi obtížný
  Dostupnost studijních materiálů velmi špatně dostupné .......... velmi dobře dostupné
  Jak učitel učí          velmi špatný ................... vynikající
  Učitel jako odborník       není odborníkem ................ je odborníkem
  Student odpovídá zakliknutím na jedenáctibodové škále. Po ukončení ankety se zveřejňuje:
  Průměrná odpověď za předmět a učitele
  Počítá se ze všech existujících odpovědí ke korespondujícímu předmětu a učiteli.
  Směrodatná odchylka
  Vystihuje rozptýlenost statistických údajů. Čím je užší, tím byli lidé v odpovědi na danou otázku jednotnější.
  Fakultní průměrná odpověď
  Počítá se ze všech odpovědí na danou otázku ke všem předmětům a učitelům fakulty, ze všech předmětů zařazených na fakultu ve stejném semestru.
  V závorkách je pro názornost střední-neutrální hodnota. X je průměrná odpověď ze všech odpovědí k předmětu/semináři a učiteli. * značí rozptyl odpovědí směrodatnou odchylkou. Červeně je vyznačeno místo na stupnici, kam spadá fakultní průměr.

 • 6.Kdy a komu jsou dostupné výsledky?
  Na anketní otázky lze odpovídat nejdříve dva týdny před ukončením výuky. Sběr odpovědí končí před koncem podzimního nebo jarního semestru. Přesná data naleznete přímo v aplikaci
  Student Předmětová anketa
  Interval spuštění a ukončení ankety se nastavuje v aplikaci
  Informační systém Předměty Plnění časových období
  Nejdříve je nutné zvolit období a následně v tabulce pod „Předmětová anketa“ řádek „sběr“ se nastaví datum začátku a konce. V této době student může opakovaně libovolněkrát měnit svoje odpovědi a upravovat volný text.

  Celkové výsledky ankety jsou dostupné těm studentům, kteří odpověděli dostatečně rozsáhle, a všem učitelům až po uzavření sběru odpovědí. Zveřejňování všech odpovědí studentům během zadávání by mohlo vést k nežádoucímu ovlivňování výsledků ankety. Učitelům jsou dostupné volné i jednotlivé odpovědi alespoň den staré. Učitel zavedený u předmětu jako přednášející vidí všechny anketní informace, učitel zavedený jako cvičící vidí pouze informace o svých seminárních skupinách. Volné texty se nezveřejňují, ty jsou určeny jen učiteli, garantovi předmětu a osobám s explicitním právem - obvykle děkan fakulty, či jiný určený funkcionář fakulty nebo školy.

  Během anketního období se zveřejňuje on-line statistika informující o tom, kolik respondentů k předmětu již odpovědělo.

  Škola nemá zájem na vytváření jakýchkoli žebříčků úspěšnosti, popularity atp. předmětů a učitelů na základě výsledků ankety. Proto ani aplikace nepodporuje současné zobrazování výsledků více předmětů. Taktéž aplikace výsledky zobrazuje ve formě, která není dále zpracovatelná běžnými textovými nástroji. Osobám, které budou hromadně strojově stahovat výsledky ankety, bude přístup k výsledkům nadále zablokován.

 • 7.Kde najdu výsledky ankety?
  Po ukončení sběru odpovědí nalezne učitel výsledky:
  Učitel Studenti .. Studentská anketa: odpovědi pro mne
  V aplikaci si lze stáhnout výsledky ankety ve formátu PDF nebo v jiné formě výstupu.

  [1] možnosti zobrazení výsledků ankety

 • 1.Stručný výpis informací o předmětu

  V sekci Katalog předmětů může učitel upravovat údaje o vybraném předmětu.

  1 Sekce Katalog předmětů v Záznamníku učitele.

  V této sekci má učitel k dispozici odkazy vedoucí do příslušných aplikací agendy Katalogu předmětů, ze kterých se tyto údaje dále generují do Stručného výpisu informací o předmětu. Studentům je tento stručný výpis primárně nabízen při hledání předmětů v Prohlídce katalogu.

  1 Stručný výpis informací o předmětu v Katalogu předmětů.

 • 2.Úplný výpis informací o předmětu a potvrzování správnosti
  V době přípravy Katalogu předmětů pro další rok jsou vyučující v této aplikaci žádáni, aby potvrdili, že evidované údaje jsou správné. S požadavkem na opravu základních údajů se mohou obracet na vedoucího garančního pracoviště daného předmětu. Doplňující údaje si opravují učitelé sami.

  Potvrzení správnosti údajů mohou provádět osoby uvedené u předmětu jako přednášející, cvičící, kontakní osoba nebo garant a dále také vedoucí garančního pracoviště předmětu. Správnost údajů však nemohou potvrzovat náhradní zkoušející ani pomocníci.

 • 3.Co znamenají rubriky u předmětu v Katalogu předmětů?
  Přehled všech informací k předmětu najdete v

  Informační systém Předměty Úplný výpis informací

  1 Úplný výpis informací o předmětu.

  Podrobnější informace k plnění rubrik lze v případě potřeby (obvykle je vyučující nepotřebuje) nalézt v nápovědě Plnění základních údajů předmětu.

  Označení rubrik:

  Kód předmětu
  Jedinečná krátká identifikace předmětu.
  Krátký název předmětu
  Zkrácený název, používá se ve výpisech omezených délkou.
  Zařazení předmětu na fakultě
  Pracoviště fakulty, kam předmět patří. Přístupová práva pro správu Katalogu (katal_a, katal_b, katal_c) lze přidělovat s rozsahem na toto pracoviště.
  Garant předmětu
  Ten, kdo odpovídá za odbornou úroveň předmětu, jeho obsahovou náplň, zajištění a rozvoj jeho kvality.
  Garanční oddělení předmětu
  Oddělení, které zajišťuje realizaci předmětu.
  Kontaktní osoba předmětu
  Ta, na níž se lze obracet, nereaguje-li vyučující např. na e-mail.
  Ukončení předmětu
  Předmět je vypsán s jedním nebo více typy ukončení (např. zkouška, kolokvium). Podle toho, s jakým ukončením si student předmět zapíše, je mu uděleno příslušné hodnocení. Doporučené ukončení – to, které se studentům implicitně registruje. Jiné možné – předmět může být možné si zapsat s různou obtížností (ukončením). Jaká existují ukončení předmětu a jejich hodnocení lze najít na

  Informační systém Předměty Přehled ukončení a hodnocení

  Související rubrika „je ukončení odložené?“ se obvykle vyplňuje „ne“ – předmět je třeba ukončit ve zkouškovém období semestru.

  Rozsah předmětu
  Znamená počet hodin týdně. Informativní údaj, dále se nezpracovává.
  Četnost předmětu
  Zde lze vyznačit, zda je výuka pravidelná nebo bloková. Informativní údaj, dále se nezpracovává.
  Periodicita předmětu
  Údaj, dle kterého se předmět automaticky vypíše či nevypíše v dalších semestrech.
  Počet kreditů předmětu
  Zde je vyznačena kvantitativní (časová) náročnost předmětu. Studijní plány jsou postaveny tak, aby semestrální zátěž byla přibližně 30 kreditů.
  Kreditová funkce předmětu
  Rubrika se použije, je-li kreditace předmětu závislá na typu ukončení.
  Prerekvizity
  Jsou seznamem pravidel, která se kontrolují při zápisu kurzu.
  Limit předmětu
  Znamená kapacitu, kontroluje se při zápisu kurzu.
  Mateřské obory předmětu
  Zde lze vyznačit, kdo má v zápisu přednost, kontroluje se.
  Atributy předmětu
  Volitelné informace, používají se pro vyznačení studijních plánů a jako podklady pro tvorbu registračních a kontrolních šablon a tisk brožur studijních programů.
  Typ výuky a zkoušky předmětu
  Rubrika pro požadavky učitele (docházka, průběžná práce, podmínky závěrečné zkoušky), které učitel musí zveřejnit na začátku semestru.
  Literatura k předmětu
  Obsahuje návrh doporučené literatury.
  Navazující předměty
  Obsahuje návrh souvisejících předmětů. Informativní údaj, dále se nezpracovává.

 • 4.Jak přidám do Katalogu pomocníky a cvičící?
  Vyučující lze zadat do Katalogu v různých rolích podle rozsahu jejich podílu na výuce – přednášející, cvičící, pomocník, náhradní zkoušející. Osoba uvedená u předmětu jako „přednášející“ může přidat do záznamu další vyučující osoby. Použijte aplikace
  Informační systém Předměty Úprava základních údajů
  nebo
  Informační systém Předměty Hromadná manipulace s vyučujícími předmětu

 • 5.Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele – kdy, kdo?
  Vyučující sám spravuje část údajů o předmětu v Katalogu – doplňující údaje vyučujícího nebo-li sylabus. Použijte
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Sylabus a doplňující informace učitele
  Údaje lze měnit, pokud má příslušný semestr nastaveno „lze editovat sylaby“. Toto nastavuje proděkan, stav lze zjistit na
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Harmonogram období
  Dále nelze měnit údaje v období, které začalo už dříve než před třičtvrtě rokem.

  Právo editovat doplňující údaje o předmětu má osoba, která je v záznamu o předmětu uvedena mezi vyučujícími jako „přednášející“ nebo „cvičící“, garant kurzu, vedoucí garančního pracoviště předmětu a majitelé přístupového práva katal_a, katal_b, katal_c, katal_d a s_vyuka.

 • 6.Mohu zaslat vyučujícím předmětu hromadný dopis?
  Ano, všechny učitele vybraného předmětu můžete obeslat prostřednictvím aplikace
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Poslat dopis učitelům

 • 7.Jaké rubriky plní v Katalogu předmětů vyučující?
  Začátečníci využijí při úpravě sylabu volbu „Vypisovat podrobnou nápovědu“ – volte ji hned při vstupu do formuláře předmětu:

  1 Klikněte na odkaz „Vypisovat podrobnou nápovědu“.

  Jednotlivé rubriky pak vyplníte dle pokynů „Poznámky“ u nich uvedených. Pokud už byla rubrika vyplněna (např. minule), objevuje se testovací výpis jejího obsahu (s modrým podkladem).

  1 Rubriky ve formuláři k vyplnění.

  Rubriky jsou následující:

  Předpoklady předmětu zadané garantem
  Jsou automaticky vyhodnocované podmínky, které student musí splnit pro zápis. Vysvětlení použitých značek lze najít v nápovědě Plnění základních údajů předmětu.
  Předpoklady
  Slouží jako textové informace vyučujícího, informující o potřebných znalostech pro vstup do předmětu, např. „znalost jazyka C na mírně pokročilé úrovni“ nebo „vyžadován je předmět A000 Úvod do oboru, předmět B000 Základy jazykovědy je výhodou, ale ne podmínkou“.
  Předpoklady anglicky
  Anglická verze.
  Anotace předmětu
  Krátký (max. cca 3000 znaků) popis obsahu předmětu.
  Anotace anglicky
  Anglická verze.
  Osnova předmětu
  Bodově zadejte probíraná témata, oddělte znakem <p>. Zvykem je zadat přibližně tolik témat, kolik přednášek proběhne.
  Osnova anglicky
  Totéž v angličtině. Pro usnadnění práce můžete použít tlačítko „Zkopírovat českou osnovu do anglické“ a poté upravit.
  Literatura
  Doporučenou literaturu vybíráte zejména z titulů obsažených v univerzitní databázi. Vyhledat titul je možno podle části názvu, autora či ISBN. Pokud titul v databázi chybí, prosíme doplňte ho přímo do systému pro správu publikací
  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci
  a poté ho dohledejte a začleňte k předmětu. V krajním případě je možno mezi literaturu zařadit i položku, která není publikací, např. „Slajdy z přednášek; k dispozici u vyučujícího“ – to uveďte do pole formuláře „Náhradní obsah“.
  Typ výuky a zkoušky
  Zaznamenáme podobu závěrečného hodnocení (např. písemná zkouška), zda je vyžadována práce či docházka během semestru a podobně.
  Navazující předměty
  Zde můžete studentům nabídnout předměty, kterými je vhodné pokračovat po absolvování vašeho předmětu.
  Odkaz na webovou stránku předmětu
  Existuje-li ucelená stránka dalších informací o tomto předmětu, uveďte její adresu. Studijní materiály, zajímavé odkazy do Internetu ap. lze evidovat v agendě
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] Studijní materiály
  Informace učitele
  Nepovinné, lze uvést konzultační hodiny, kde lze nalézt další informace k předmětu ap.
  Pomocí
  Informační systém Předměty Prohlídka Katalogu
  se lze inspirovat, jak rubriky vyplnili vaši kolegové u jiných předmětů.

 • 1.K čemu je agenda Školitel?

  Informační systém Školitel

  Tato agenda je přístupná všem osobám, které v daném období a na dané fakultě vedou či oponují závěrečné práce studentů bakalářského, navazujícího, doktorského nebo celoživotního studia. Můžete zde zadávat hodnocení za závěrečnou práci a za předměty s ní související.

 • 2.Proč nevidím ve Školiteli svého studenta?
  Zkontrolujte v záhlaví stránky nastavení správného období, ve kterém chcete zadávat hodnocení, a fakulty – student se zobrazuje pod fakultou, na kterou je zařazen, a v období, ve kterém byl alespoň určitou dobu aktivní. Student se ve Školiteli zobrazí tehdy, je-li vedoucí práce uveden v evidenci závěrečné práce studenta nebo jako vedoucí u tématu v Rozpisech, ke kterému je student přihlášen.

  Tip: Jak vidět všechny studenty

  Chcete-li zobrazit i v současnosti ukončené studenty, zaškrtněte volbu „Zahrnout i v současnosti ukončené studenty“ a stiskněte „Uplatnit“. Pokud použijete volbu „Zahrnout i přerušené studenty“, zahrnou se také studenti, kteří byli v průběhu vybraného období neaktivní. Pokud vedete studenty na více fakultách a chcete je zobrazit všechny do stejné stránky bez nutnosti přepínat fakultu, zaškrtněte volbu „Zahrnout i studenty vedené na jiné fakultě“.

 • 3.Proč nevidím odkaz na hodnocení předmětů svého studenta?
  Zkontrolujte v záhlaví stránky nastavení správného období a fakulty, na kterou je student zařazen. Ve Školiteli se nabízejí pouze ty předměty, které učitel vyučuje, nebo které mají nastaven příznak „smí hodnotit všichni vyučující pracoviště“. Hodnocení ostatních předmětů lze zadávat přes agendu Učitel.

  V případě, že vedoucí práce není v daném období vyučujícím žádného předmětu a současně téma studenta není uvedeno v žádném z Rozpisů témat (typu Bakalářské práce, Diplomové práce, Disertační práce, Závěrečné práce nediplomního studia, Projekty nebo Ročníkové práce, které umožňují zadávat hodnocení propojením s příslušnými předměty), je třeba vedoucího přidat jako vyučujícího k některému z předmětů, do kterých potřebuje zadávat hodnocení.

 • 4.Jaká hodnocení mohu zadávat přes agendu Školitel?
  V agendě Školitel je možné provádět pouze operace určené vedoucímu práce (udělení hodnocení za předměty spojené se závěrečnou prací, semestrální hodnocení doktorského studenta). Hodnocení ostatních předmětů je třeba provést přes agendu Učitel.

 • 5.Jak mohu v aplikaci Školitel zadat hodnocení za závěrečnou práci?

  Informační systém Školitel Hodnocení

  Pod jménem konkrétního studenta se nachází předmět závěrečné práce s odkazem na hodnocení a s možnými typy ukončení předmětu. Po rozkliknutí Hodnocení zadejte do políčka odpovídající hodnocení a uložte.

 • 6.K čemu je aplikace „Hodnocení doktorského studenta“ a kdo k ní má přístup?
  Aplikace slouží pro celkové hodnocení doktorského studenta jeho školitelem. Členové oborové rady zde vidí seznam studentů odpovídajícího programu, plné texty hodnocení školitele, přehled známek/kreditů a tabulku s přehledem publikací studenta.
  Přístup pro školitele

  Informační systém Školitel Hodnocení doktorského studenta

  1 Kliknutím na odkaz vstoupíte do aplikace jako školitel.

  2 Kliknutím na odkaz zobrazíte seznam studentů.

  Přístup pro členy oborové rady a majitele práva s_studium

  Informační systém Školitel Pohled oborové rady – hodnocení doktorských studentů

  1 Člen oborové rady může skrze seznam studentů vyhledat údaje zadané školitelem.

  Přístup k jednotlivým rubrikám v hodnocení studenta se liší podle role uživatele následovně:

  • Neveřejnou poznámku školitele vidí a může editovat pouze školitel studenta.
  • Vyjádření oborové rady může editovat osoba s právem s_studium na příslušné fakultě a předseda oborové rady. Studenti FSS tuto rubriku vidí, studenti ostatních fakult nikoliv.
  • Schválení plánu na další rok může editovat osoba s právem s_studium na příslušné fakultě a předseda oborové rady, student rubriku vidí.
  • Po rozhodnutí oborové rady o schválení/neschválení plánu již školitel nemůže daný plán editovat.

  Všechny ostatní rubriky vidí a může editovat školitel, osoby s právem s_studium na příslušné fakultě i členové oborové rady.

 • 7.Jak vyplním Hodnocení doktorského studenta?
  Semestrální hodnocení doktorského studenta vyplníte v aplikaci

  Informační systém Školitel Hodnocení doktorského studenta

  u konkrétního studenta. Kliknutím na tlačítko „Edituj“ otevřete formulář pro textové zadání hodnocení. Po vyplnění formulář na konci stránky uložte.

 • 8.Jak upravím téma v Rozpisu témat, ke kterému je můj student přihlášen?
  Kliknutím na odkaz „záznam v Rozpisu studentů“ u příslušného studenta zobrazíte téma, které můžete následně cestou „Zobrazit operace“ → „Editovat“ upravit. Změny nezapomeňte uložit. Pokud upravujete téma až po převedení údajů z Rozpisů do Závěrečné práce (postupy se liší v rámci fakult), informujte o změnách příslušné osoby (typicky studijní oddělení, sekretářka).

 • 9.Jak mohu napsat hromadný dopis svým studentům?

  Informační systém Školitel Zvolit adresáty hromadného dopisu Vyber studia

  Zaškrtnutím jedné nebo více variant a kliknutím na „Vyber studia“ zobrazíte studenty odpovídajícího typu studia, které vedete či oponujete a kteří mají na začátku vybraného období aktivní studium. Pro zaslání dopisu pokračujte volbou „Pošli hromadný dopis vybraným studentům“.

  1 Vybraná varianta typu studií, kterým se má odeslat hromadný dopis.

  2 Kliknutím na odkaz vstoupíte do aplikace k odeslání hromadného dopisu.

  Vámi odeslané dopisy, u kterých byl zaškrtnut příznak „toto sdělení archivovat“, můžete vyhledat pomocí aplikace

  Informační systém Školitel Archiv sdělení
  Více o této aplikaci v Nápovědě.

 • 1.K čemu slouží systém pro správu záznamů o publikacích?
  Tento systém má několik cílů:

  • posbírat každoročně informace o publikacích pro centrální databázi RIV,
  • umožnit uživateli udržovat si seznam svých publikací (i těch, které nelze vykázat do RIVu),
  • umožnit uživateli udržovat i cizí publikace (např. pro doporučenou literaturu k vyučovanému předmětu; pro seznamy odkazů v bibliografiích vědeckých článků atd.),
  • dovolit uživateli vybrat, které publikace mají být automaticky připojeny za jeho životopis a/nebo zobrazeny na osobní webové stránce.

  Bližší informace o vykazování publikací do RIVu najdete v Nápovědě Publikace – RIV.

 • 2.Vlastní publikace versus cizí záznamy
  Z hlediska uživatele se publikační záznamy dělí na:
  záznamy, které lze upravovat
  Upravovat (tj. měnit název, autory, vydavatele atd.) nebo smazat záznam smí každá osoba, která je uvedena mezi autory publikace, pokud je nastaveno „Záznam smějí upravovat všichni autoři“. Implicitně mají všechny publikace nastaven přístup pro všechny autory. S publikačním záznamem smí dále manipulovat ten, kdo provedl poslední změnu záznamu (publikaci zavedl nebo ji naposledy opravil).

  Aby ostatní autoři nemohli záznam modifikovat, lze zrušit povolení editace pro ostatní autory v editačním formuláři publikace. Povolení editace ostatním autorům může zrušit buď některý z autorů publikace nebo osoba, která publikaci naposledy editovala.

  Pozor

  Rušení povolení editace používejte pouze výjimečně.

  Tip

  Autorem publikace pro potřeby systému je osoba zadaná číslem učo.

  1 Povolení editace záznamu všem autorům.

  Ten, kdo není autorem publikace, ale do systému ji zavedl (např. doktorand, sekretářka), s ní taktéž může manipulovat do doby, než záznam upraví/pozmění některý z autorů; pak s ní mohou nakládat opět pouze autoři.

  Cizí publikace (celého pracoviště) mohou spravovat osoby s právem v_publikace (např. sekretářka), i když nejsou autorem publikace. Preferováno však je, aby si každý uživatel zanášel do systému publikace sám.

  záznamy, ke kterým lze pouze poznačit svoje příznaky
  Kromě vlastních publikací je výhodné v systému udržovat i záznamy jinak užitečné, např. informace o knihách/článcích pro reference studentům či pro citace do vašich prací.

  Cizí publikace nemůže kromě autorů nikdo upravovat. Lze si ji však označit poznámkou/příznakem nebo štítky. Příznaky a štítky dovolují publikace kategorizovat a následně tisknout/zveřejňovat jejich seznamy.

  Lze např. označit příznaky či štítky „tema1“, „tema2“, „tema3“ doporučené texty pro okruhy referátů semináře a studenty odkázat na webové stránky s příslušnými seznamy.

  Na titulní straně Publikací vidíte mrak štítků, které jste publikacím přidali. U seznamu vašich publikací v IS najdete příznaky, které jste jednotlivým publikacím přiřadili a také, kdo a jaké příznaky vytvořil na vaši publikaci.

  Tip

  Pro označení publikací doporučujeme používat štítky, tento způsob označování se používá i v jiných aplikacích ISu.

 • 3.Jak přidám novou publikaci?
  Novou publikaci zavedete v aplikaci

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek

  1 Vložení nového publikačního záznamu.

  Pracujete-li s aplikací poprvé, zatrhněte na začátku stránky „Zobrazit podrobnou nápovědu“ a klikněte na „Uplatnit“. Do formuláře se vypíše podrobný zelený návodek, který upřesní, jak vložit publikaci.

  Formulář pro vložení publikace můžete omezit na nejnutnější položky volbou „Zobrazit jen nejnutnější položky pro identifikaci výsledku“. Vkládáte-li publikaci, která se bude přenášet do RIV, zvolte „Zobrazit jen položky povinné pro RIV“. Po vybrání některé z položek (i více najednou) na začátku formuláře vždy zvolte „Uplatnit“.

  1 Zestručnění formuláře pro vkládání publikačních záznamů.

  Před vložením nové publikace je vhodné na titulní straně Publikací použít vyhledávací okno

  Informační systém Publikace .. Vyhledávání publikací/výsledků

  Vyhledáním ověříte, zda podobná publikace již v systému neexistuje. Údaji některé vyhledané publikace můžete předvyplnit nový záznam, doupravit ho a uložit (jde-li o podobnou leč novou publikaci). K vyhledané publikaci lze též přidat štítky nebo vlastní příznaky (když je její záznam v pořádku, ale nejste autorem, abyste jej mohli měnit).

 • 4.Jak naimportuji publikace z jiných databází?
  Importování publikací šetří váš čas, jelikož odpadá nutnost vyplňování nového formuláře pro vkládání publikací. Publikační záznamy lze do ISu importovat z těchto databází:
  Aleph Národní knihovny
  Publikační záznam vedený v systému Aleph Národní knihovny ČR můžete importovat pomocí Vzdáleného vyhledávání.

  Informační systém Publikace Vzdálené vyhledávání

  Pomocí vyhledávacího pole zadejte dotaz (vyhledává se ve všech dostupných údajích). Zobrazí se seznam, který odpovídá vašemu výběru. Záznamy, které budete chtít do ISu importovat, přidejte do výběru. Následně v pravém sloupci zvolte „Uložit vybrané publikace“.

  1 Import záznamů z publikační báze Národní knihovny ČR.

  Po uložení záznamu je nutno výsledky projít, zkontrolovat, doplnit nebo opravit. Správci IS STING neručí za stav, v jakém jsou údaje v jiných databázích, proto tuto kontrolu doporučujeme provést.

  Web of Science (WoS)
  Formulář pro vložení nové publikace je možné předvyplnit záznamem z citační databáze Web of Science. Pro předvyplnění formuláře je třeba vyplnit identifikační kód článku, tzv. UT WoS kód, a záznam načíst.

  1 Naplnění formuláře záznamem z WoS.

  Možnost předvyplnění formuláře je dostupná pouze pro články v odborném periodiku nebo ve sborníku.

 • 5.Jak funguje poloautomatické načítání z citačních záznamů?
  Z vloženého bibliografického záznamu aplikace načte data do formuláře a usnadní tak jeho vyplňování. Lze označit např. všechny autory publikace, přičemž systém si je sám rozdělí do příslušných kolonek formuláře a pokusí se k nim z databáze dohledat učo nebo občanství. Obdobně funguje i dohledání informací o časopise podle ISSN.

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek

  Bibliografický záznam např. z Google Scholar, CiteSeer, CiteULike apod. nebo i z poznámek ve Wordu vložte do okna formuláře. Vlevo v menu zvolte položku Autoři a z vloženého záznamu obtáhněte myší část se jmény autorů. Poté opět zvolte vlevo další položku a v citačním záznamu obtáhněte myší příslušnou část. Opakujte u všech položek z citačních záznamů, které lze použít. Nakonec stiskněte tlačítko „Načti“, aby se vybrané položky přenesly do formuláře.

  Množství položek, ke kterým můžete záznamy přiřazovat, se mění podle typu zvoleného publikačního záznamu (např. typ J, B, C atd.).

  1 Poloautomatické načítání z citačních záznamů.

 • 6.Jak se přihlásím k autorství?
  Některé publikační záznamy vašich publikací nejsou navázány na vaše učo (např. byly převedeny z knihovních databází v době, kdy jste učo ještě neměl/a), nebo výjimečně mohl někdo chybně zadat vaše učo k cizí publikaci. Připojení či zrušení uča u publikace provedete v aplikaci

  Informační systém Publikace Pomůcky k publikacím/výsledkům (Úprava) Přihlášení se k autorství

 • 7.Jak u publikace uvedu své dřívější jméno?
  Pokud si změníte jméno (nejčastěji u vdaných žen), můžete do publikačního záznamu stále uvádět své původní jméno. Nejprve zkontrolujte, zda je vaše původní jméno uvedeno v historii vašich jmen a případně jej doplňte v aplikaci
  Informační systém Personální Editace historie mých jmen, příjmení a titulů
  U publikace následně uveďte do pole pro jména autorů původní jméno a zároveň vepište své učo. Teprve poté stiskněte tlačítko „Dohledat“. Aplikace k zadanému uču dohledá nynější příjmení a to vypíše šedým písmem.

  1 Výpis nynějšího příjmení.

  Dále vyplňte všechny ostatní údaje a formulář uložte. Ve výpisu publikací se uvede zadané jméno. Při kliknutí na něj však odkaz povede na Osobní stránku Lidé s novým jménem. Pokud není na Osobní stránce potlačeno zobrazení původního jména, uvidí každý uživatel obě jména osoby.

  1 Zadané původní jméno.

  2 Zobrazení nynějšího jména.

 • 8.Jak vystavím publikace na WWW?
  To, v jaké spojitosti s vámi se vaše publikace objeví v IS, lze ovlivnit nastavením tzv. štítků nebo příznaků. O štítcích více v otázce Jak přidám publikaci štítek? K čemu štítky slouží? této Nápovědy.
  Příznaky se typicky nastavují na konci editačního formuláře publikace.

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek

  Jejich význam je:

  Recenzováno
  Publikace prošla recenzním řízením před uveřejněním. Nevztahuje se na dodatečnou informativní recenzi. Jedná se pouze o doporučený údaj.
  Mezinárodní význam
  Je dán mezinárodním složením odborné komunity v daném oboru, pro kterou může být publikace předmětem zájmu. Mezi kritéria „mezinárodního významu“ patří: světový jazyk obvyklý pro obor, v němž je publikace psána; uveřejnění práce v mezinárodně uznávaném časopise nebo sborníku evidovaném ve světové databázi, nebo ve sborníku z mezinárodní konference; zvěřejnění v časopise nebo sborníku s Impakt faktorem. Opět se jedná pouze o doporučený údaj.

  Životopis
  Obsah záznamu se má zobrazit u všech vašich životopisů.
  Nevystavovat
  Příznak se vztahuje na celou publikaci. Po jeho zaškrtnutí se obsah záznamu nezobrazuje v neautentizované verzi ISu, přihlášeným uživatelům se zobrazí pouze přes přímý odkaz na publikaci nebo pokud v pokročilém vyhledávání zaškrtnou políčko „Včetně publikací označených příznakem nevystavovat“. Autorům se publikace vyhledá při použití základního i pokročilého vyhledávání.

  Máte-li vystavený životopis, automaticky se za něj připojí ty publikace, které v agendě publikací označíte příznakem „Životopis“.

  Na Osobní stránce (Lidé na STING) klikněte na „Publikace“ pod fotografií, aby se vypsal seznam publikací. Automaticky jsou zobrazeny veškeré publikace, jichž je uživatel autorem.

  Pokud některou publikaci na svůj seznam uvést nechcete (např. máte stovky publikací a chcete uvádět spíše „Selected bibliography“), označte ji příznakem „Nevystavovat“.

  Je-li u publikačního záznamu uvedeno více autorů, výsledek volby Životopis se uplatní jen pro vás.

  Kliknutím na „Kdo má příznaky u této publikace“ zjistíte také, zda je publikace uvedena jako Doporučená literatura u sylabu některého předmětu.

  Další příznaky lze vytvořit a přiřadit publikaci volbou „Vytvořit další osobní příznaky“ na konci formuláře.

 • 9.Vlastní kategorizační příznaky pro členění publikací
  Kromě výše popsaných příznaků („Životopis“, „Nevystavovat“) si lze vytvořit i vlastní příznaky v aplikaci

  Informační systém Publikace Pomůcky k publikacím/výsledkům Úprava seznamu mých příznaků a přidání nových

  a označit jimi vlastní i cizí publikace. Tyto vaše osobní příznaky se nepromítnou do chování aplikací IS STING, ale pomohou vám rozčlenit vaše publikace. Např. máte-li jich stovky, lze je rozdělit podle tématu. Publikace označené jistým příznakem lze poté vytisknout s určitým nadpisem (viz odkaz z titulní stránky „Moje autorské publikace/výsledky“) a nebo zobrazit na samostatné webové stránce. Například rozdělit reference k seminárním pracem na tematické okruhy a studenty odkázat na příslušnou webovou stránku. Pro vytváření takových stránek je k dispozici skript https://is.sting.cz/pub, kterému můžete zadat tyto parametry:

  uco
  Zadáváte univerzitní číslo osoby, např. 2660. Lze zadat i více čísel učo, oddělených čárkou (pub?uco=2116,2660) pro publikace více lidí.
  atr
  Zadáváte seznam vybraných příznaků osoby, kterou jste uvedli parametrem uco. Uvádíte-li více příznaků, pak je oddělte např. čárkou. Možným příznakem je riv, pokud chcete vypsat publikace předávané do RIVu. Pokud je zde uvedeno více atributů, zobrazí se ty publikace, z nichž každá vyhovuje alespoň jednomu z nich.
  rok
  Rok vydání publikace, tj. omezení na publikace v určitém roce.
  proj
  Publikace vykazované v RIV pro určitý výzkumný záměr nebo projekt; je potřeba zadat celé číslo (pub?proj=MUNI/G/0835/2016). Lze kombinovat s jinými volbami, např. publikace projektu k určitému roku (pub?proj=MUNI/G/0835/2016;rok=2018)
  nadpis
  Uvádíte nadpis, který se má stránce s přehledem publikací nadepsat. Musíte uvést potřebné HTML formátovací značky. Neuvedete-li název, pak stránka žádný nadpis mít nebude. Je však nutné ošetřit nebezpečné znaky, např. mezeru nahradit %20 (viz následující příklad).
  zpet
  Pokud uvedete a naplníte tento parametr, pak se na konci stránky objeví „Zpět na předchozí stránku“. Parametru přiřaďte URL, které se má použít po kliknutí na tento odkaz. Opět ošetřete nebezpečné znaky: ampersand (&) nahrazujte %26, otazník (?) nahrazujte %3F (opět viz příklad).
  typ
  Pro další zpracování dat můžete použít např. „typ=sgml2“ nebo „typ=html2“. Vhodné pouze pro počítačové odborníky.

  Uveďme několik příkladů. Do své webové stránky můžete kamkoli napsat např.:

  V RIVu najdete <A HREF="https://is.sting.cz/pub?uco=2660&atr=riv&nadpis=Moje%20publikace">tyto</A> moje publikace.
  
  Vše o mých <A HREF="https://is.sting.cz/pub?uco=2660&atr=veverky&nadpis=Vše%20o%20veverkách">veverkách</A>.
  
  Publikace výzkumného projektu MUNI/G/0835/2016 za rok 2018: <A HREF="https://is.sting.cz/pub?proj=MUNI/G/0835/2016;rok=2018">najdete zde</A>.
  
  Vaše publikace jsou přístupné též prostřednictvím autentizovaného webu na adrese: https://is.sting.cz/auth/publikace/publikace.pl?uco=2660&atr=...

  Tip

  Pro označení publikací doporučujeme používat štítky, tento způsob označování se používá i v jiných aplikacích ISu.

 • 10.Jak přidám publikaci štítek? K čemu štítky slouží?
  Podle štítků lze vytvářet seznamy publikací, které můžete prezentovat (např. jako seznam doporučené literatury předmětu). Pomocí štítku lze v aplikaci publikace též snadněji vyhledávat.

  Informační systém Publikace

  Buď můžete do vyhledávacího políčka zadat požadované heslo či slovní spojení a pod odkazem „Kde hledat?“ zvolit možnosti vyhledávání v „mých štítcích“ a/nebo „cizích veřejných štítcích“, nebo můžete využít tzv. mrak štítků. V sekci „Moje štítky“ nebo pod odkazem „Zobrazit mrak školy“ kliknutím na štítek vyberete seznam všech publikací, kterým byl daný štítek přiřazen.

  Štítek lze publikaci zadat již při vytváření nového publikačního záznamu

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek

  Publikace může mít neomezené množství štítků. Všechny vaše štítky a cizí veřejné štítky dané publikace naleznete pod formulářem na vytvoření nového štítku. Jedním kliknutím na vybraný štítek v přehledu jej publikaci přidáte, druhým kliknutím štítek opět odeberete.

  Pozor

  Nedoporučujeme již vytvořené štítky do formuláře přepisovat. V případě překlepu či jiné nesrovnalosti by se vytvořil nový štítek. Do okna formuláře proto vepisujte jen štítky zcela nové.

  Chcete-li přidat štítek k již dříve zavedené publikaci, vyhledejte ji v aplikaci

  Informační systém Publikace .. Vyhledávání publikací/výsledků

  a klikněte u dané publikace na odkaz „Štítky“. Rozbalí se nabídka, kde můžete přidat veřejný nebo soukromý štítek publikaci, případně si můžete prohlédnout veřejné štítky jiných uživatelů k této publikaci. Soukromý štítek a seznam publikací s tímto štítkem uvidí pouze majitel štítku.

  Volbou „Mé seznamy obsahující tuto publikaci“ zobrazíte jednotlivé www stránky se seznamy publikací, na které jste danou publikaci přidali. Seznamy budou dostupné na adresách:

  https://is.sting.cz/publications/<uco>/<stitek>
     
  nebo
     
  https://is.sting.cz/auth/publications/<uco>/<stitek>

  kde <uco> je učo majitele štítku a <stitek> je vlastní přiřazený štítek.

  Lze použít parametry popsané v otázce Vlastní kategorizační příznaky pro členění publikací.

 • 11.Hodnocení publikací pro potřeby IS (nesouvisí s hodnocením RVV)
  Řazení publikací je ovlivněno osobním nastavením

  Informační systém Publikace Nastavení

  Pokud ovšem zvolíte zobrazovat pouze neduplicitní výsledky, např. v Pokročilém vyhledávání, systém vybere publikaci s lepším hodnocením. Publikace s nejvyšším skóre se pak podle přednostně zobrazí ve výsledku vyhledávání. Vyhledejte publikaci v aplikaci

  Informační systém Publikace Vyhledávání publikací/výsledků

  a klikněte u dané publikace na odkaz „Info“. Rozbalí se vám podrobné informace o publikaci, kde na jejím konci můžete zvolit hodnocení buď „kladně“ nebo „záporně“.

  U publikace, kterou už jste jednou ohodnotili, zůstává druhá možnost, pomocí které lze předchozí hodnocení kdykoli později opravit.

 • 12.Jak vytvořím seznam publikací? K čemu slouží?
  Seznamy publikací lze použít např. jako seznam doporučené literatury v předmětu. Jednoduchý odkaz na něj lze vložit např. do interaktivní osnovy nebo studijních materiálů předmětu. Seznamy publikací se tvoří automaticky po přidání štítku publikaci. Každá publikace může mít i více štítků – bude tedy zařazena do více seznamů. Kliknutím na štítek v mraku štítků na stránce

  Informační systém Publikace Moje štítky

  se vypíší všechny jím označené publikace. Publikace též můžete podle štítků, víte-li jejich název, vyhledat buď v aplikacích

  Informační systém Publikace Vyhledávání publikací/výsledků

  Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání

  nebo si zobrazíte všechny veřejné štítky pomocí „Zobrazit mrak celé školy“ a kliknutím na vybraný štítek zobrazíte jemu odpovídající seznam publikací.

  Pokud vyhledáte konkrétní publikaci, zobrazí se u ní i seznam veřejných štítků, které jsou k ní přiřazeny. Po kliknutí na ně jsou vyhledány další publikace s tímto štítkem.

 • 13.Jak nastavím formát výpisu informací o publikacích?
  Pokud vám nevyhovuje formátování výpisu publikací, můžete si jej upravit v aplikaci
  Informační systém Publikace Pomůcky a nastavení Nastavení výpisu publikací
  Zde lze nastavit:
  • formát výpisu autorů – tvar jmen, příjmení malými písmeny, oddělovač jmen, ...
  • počet zobrazovaných publikací a způsob jejich třídění,
  • předvyplnění údajů pro RIV – podle předchozí publikace či zvolených hodnot.

 • 14.Jak označím, kde všude byla publikace citována?
  Vyhledejte publikaci v aplikaci

  Informační systém Publikace Vyhledávání publikací/výsledků

  a pod hledanou publikací zvolte „Přidat do výběru“. Vpravo se v sekci Vybrané publikace/výsledky objeví nabídka operací, které lze s publikací provést. Zvolte možnost „Zobrazit/editovat citace“ a pomocí „Vyhledat“ dohledejte a kliknutím na zatržítko přidejte novou citující publikaci.

  Chcete-li citaci u publikace zrušit, vyhledejte citovanou publikaci v aplikaci

  Informační systém Publikace Vyhledávání publikací/výsledků

  postupujte opět jako u přidávání citace, zvolte „Přidat do výběru“, a pak „Zobrazit/editovat citace“. V tabulce se u dané publikace vypíše seznam citujících publikací, kdo je přidal a v posledním sloupci možnost citaci zrušit pomocí „Vymazat“.

 • 15.Jak sloučím duplicitní publikace?
  Ve formuláři aplikace

  Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání

  vyhledejte požadované publikace a zvolte „Duplicity publikací“ pod formulářem. V seznamu vybraných výsledků vyberte duplicitní záznamy a potvrďte pomocí „Označit vybrané jako duplicitní“. Duplicitu tímto pouze nahlásíte, ale potvrzení již přísluší osobě s právem v_publikace. Duplicity se slučují i automaticky, pokud systém pomocí algoritmu takové nalezne.

  Pokud chcete zrušit duplicitu publikací, použijte k nahlášení této skutečnosti opět

  Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání

  vyhledejte požadované publikace a zvolte „Duplicity publikací“ pod formulářem. V seznamu vybraných výsledků vyberte duplicitní záznamy a potvrďte pomocí „Označit vybrané jako neduplicitní“. Potvrzení může opět provést pouze příslušná osoba.

 • 16.Jak funguje pokročilé vyhledávání?
  Ve formuláři pro pokročilé vyhledávání

  Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání

  lze vyhledávat dle údajů o publikaci, autorů, štítků, pracoviště (ke kterému patří některý z autorů), projektů (v jejichž souvislosti publikace vznikla) či dle ne/zařazení publikace do RIVu. Pomocí voleb „Nevybírat duplicitní výsledky.“ a „Vybrat jen duplicitní výsledky.“ lze ve výsledku vyhledávání vyloučit/zahrnout duplicity v publikacích.

  Zcela na konci formuláře je důležité rozhodnout, zda se má vyhledávat výsledek splňující všechny podmínky současně (AND) nebo výsledek splňující alespoň jednu z podmínek (OR). Vyhledávání spustíte tlačítkem „Vyhledat“ na konci stránky.

  Z vyhledaných publikací dále můžete pomocí zatržítka vybrat všechny či jen některé a použít je v další aplikaci k:

  přenesení do základního vyhledávání
  Výsledky vyhledávání se přenesou do základního vyhledávání na titulní stránku aplikace, kde ještě můžete některé (nebo všechny hromadně) zrušit. Aplikace vám dále nabídne export a tisk přenesených výsledků, jejich editaci, rozdělení na počty druhů výsledků, editaci štítků, citací, slučování duplicit nebo výpis seznamu publikací ve formátu RIV XML.
  roztřídění dle druhů
  Publikace budou roztříděny a sečteny dle oborů, zařazení do světově uznávaných databází, dle publikování v neimpaktovaných periodikách vydávaných v ČR, podle zařazení ke světovým jazykům a podle ne/zařazení do databáze ISI Proceedings.
  zobrazení seznamu nalezených publikací
  Zobrazí seznam vybraných publikací.
  vytvoření sestavy publikací
  Slouží např. pro tisk, výpis či export seznamu publikací.
  nahlášení duplicit
  V seznamu vyhledaných publikací můžete označit, které jsou dle vás duplicitní, případně nahlásit, které za duplicitní nepovažujete. O potvrzení těchto ne/duplicit však rozhoduje osoba s příslušným právem (b_publikace).
  vypsání publikace ve formátu RIV XML
  Aplikace zobrazuje k vybraným publikacím označeným pro přenos do databáze RIV XML strukturu jejich údajů tak, jak by byly do databáze RIV odeslány.

 • 17.Jak vytvořím sestavu publikací? K čemu slouží?
  Pomocí vyhledávání

  Informační systém Publikace Vyhledávání publikací/výsledků

  nebo pokročilého vyhledávání

  Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání

  vyberte požadované publikace a zvolte operaci „Export a tisk“. Vyberte formátovací šablonu, podle které se má sestava exportovat/tisknout a zvolte operaci, kterou chcete s výslednou sestavou provést, tj. zobrazit v textu, novém okně, vytisknout či uložit do souboru. Dále lze „Zalamovat text na stránku“ a „Zobrazit načtenou šablonu“.

  Pro práci se šablonou je vhodné použít Prezentátor. Podrobnou nápovědu k prezentátoru naleznete

  Informační systém Publikace Pomůcky a nastavení (Informace) Prezentátor Návod

 • 1.Obecné pokyny k RIV
  RIV v IS STING
  Korektní předání údajů do centrálního registru RIV je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj. Uživatelé STING s RIVem pracují následujícím způsobem:
  • Prostřednictvím publikačního systému (Informační systém → Publikace) vyplní potřebné záznamy o publikacích. Při editaci záznamu zvolí „Přenášet do RIV“. Po ukončení editace kontrolní program upozorňuje na případné chyby v záznamu – pro přenos do RIVu je zapotřebí všechny nedokonalosti odstranit.
  • Editovat svoje publikace může každý uživatel IS STING. Pracovat s publikacemi všech osob určitého pracoviště mohou dále osoby s přístupovým právem v_publikace.
  • Po ukončení editačního období budou záznamy v publikačním systému, které jsou označeny „Přenášet do RIV“, definitivně zkontrolovány kontrolním programem ministerstva. Záznamy, u nichž definitivní kontrola nalezne chyby, nemohou být zařazeny do RIV.
  Jak vyplnit
  Projděte si otázku Postup při zadávání publikací do RIVu.

  Editační formulář uvádí u jednotlivých rubrik možnosti, které nabízí struktura centrálního registru. Vyberte tu, která nejlépe odpovídá charakteru publikace. Položky, které se nevyplňují nebo jsou nepovinné, zůstávají prázdné (nevyplňovat u textových položek XXX, mezerou, nulou apod.). V textových položkách (s výjimkou explicitně stanovených anglických) se používá čeština s háčky a čárkami.

  Do RIV mohou být zařazeny výsledky dosažené pracovníky nebo studenty v doktorském nebo magisterském studijním programu. Aby se předešlo nejednotnostem ve výkladu, kdy byl výsledek skutečně dosažen, je rozhodující rok uplatnění výsledku (tj. rok vydání článku, knihy, výzkumné zprávy, udělení patentu, zahájení výroby atd.). V RIV nebudou jako výsledky sledovány skripta, učebnice, sborníky z jiných než mezinárodních konferencí, odborné posudky, žádosti o grant, články v denním tisku, populárně naučná literatura, interní výzkumné zprávy, abstrakta a sborníky abstrakt, diplomové práce atd. Rovněž články teprve odeslané do tisku, technologie dosud neuplatněné ve výrobě atd. nebudou do RIV zařazeny.

  Důležité je, že RIV sbírá informace o publikacích, které souvisí s výzkumnými záměry nebo projekty. Publikační záznam byste měli napojit na jeden nebo více záměrů/projektů, podle jejich označení. V jiných případech zvolte, zda výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole, či jiným způsobem dle možností, které poskytuje vkládací aplikace.

  Další informace
  Výsledky sběru dat má za úkol prezentovat Rada vlády pro výzkum a vývoj. Informace RVV naleznete na www.vyzkum.cz. Sbírané publikace za STING si mohou uživatelé z univerzity i mimo univerzitu prohlédnout na stránkách https://is.sting.cz/.

 • 2.Postup při zadávání publikací do RIVu
  RIV je centrální databáze, do níž se vykazují publikace vznikající při výzkumných projektech a záměrech. Její struktura je předepsána. Pokud povinnou strukturu při zadávání publikace nedodržíte, systém nedovolí záznam uložit. Takovou publikaci nelze do RIV přenést a nebude vám vykázána. Při nejasnostech při vyplňování si zapněte „Zobrazovat podrobnou nápovědu“ a čtěte ji.

  Pro přenášení dat do RIVu je nutné používat znakovou sadu Windows 1250, tedy pouze latinkové znaky (např. azbuku nelze použít). Publikace, které budou obsahovat nepovolené znaky, nemohou být do RIVu přeneseny.

  Publikaci, která již byla odeslána do RIV, můžete aktualizovat či úplně vymazat, blíže viz otázka Jak smažu publikaci z RIVu?

  Vstupte do editace publikací

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek

  Přenos do RIV
  V první části editace zaklikněte „Přenášet výsledek/publikaci do RIVu“. Publikace, které nejsou takto označeny, mají ve výpisu vašich publikací („moje výsledky“) značku [RIV ne].

  1 Přenášení výsledků/publikací do RIV.

  Chcete-li přenášet publikace do RIV a zvolíte typ formuláře označený malým písmenem, přenese se výsledek do RIV pod označením O – Ostatní výsledky.

  Anotace
  Pro RIV je nutné vyplnit anotaci v originálním i anglickém jazyce (pokud publikace není již psána anglicky). Do RIVu se přenáší pouze anotace mající max. 2000 znaků. Dojde-li k překročení této délky, bude anotace automaticky zkrácena o poslední větu či věty přesahující tisící znak. V rámci IS STING je text uchován v celé délce.

  1 Tažením myši lze roztáhnout pole pro anotaci.

  Přiřazení výsledku k výzkumnému záměru
  Pro vykázání do RIV musí publikace splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:
  • přiřazení výsledku k alespoň jednomu výzkumnému záměru (položka menu „plnění výzkumného projektu“),
  • přiřazení výsledku k alespoň jednomu projektu VaV (položka menu „řešení projektu VaV“),
  • označení zaškrtávátkem „Výsledek vznikl v rámci specifického výzkumu na vysoké škole“,
  • výsledek byl financován v rámci operačního programu, rámcových programů EK, institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, jiných veřejných nebo neveřejných zdrojů.

  Pokud vaše publikace nesplňuje ani jedno kritérium, nemůže být vykázána do RIV.

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek Návaznosti výsledků a projektů (výzkumných záměrů)

  1 Přiřazení výsledku k výzkumnému záměru.

  1 Přiřazení výsledku ke specifickému výzkumu na VŠ.

  Do levého políčka vepište kód projektu VaV nebo výzkumného záměru. Potřebujete-li zapsat odkaz na více než jeden projekt, vyplňte první a dejte „Ulož“. Otevřete pak úpravu publikace znovu. Objeví se volné okénko pro další volbu.

  Pokud již nějaké publikace máte vykázané k určitému záměru/projektu, editační aplikace vám nabídne jejich čísla. Jinak musíte číslo správně vepsat.

  Pro přehled, v jakém stavu je plnění RIVu, použijte
  • u vašich publikací

   Informační systém Publikace

   Pod nadpisem „Moje autorské publikace/výsledky“ vlevo nahoře zobrazuje prostřední číslo v závorce počet publikací, které mají chybně zadané údaje pro přenos do RIV.

   1 Řádek ukazuje počet publikací, které mají chybně zadané údaje pro přenos do RIV.

  • kontrola za pracoviště

   Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání podle pracoviště autorů

 • 3.Kdy se přenáší výsledky do RIV?
  Lhůta pro předání výsledků do RIV se každým rokem mění. Do hodnocení vstupují již v minulosti předložené výsledky uplatněné za posledních pět let a nově předložené výsledky od 30. května předcházejícího roku do 30. května roku, ve kterém hodnocení probíhá.

 • 4.Jak smažu publikaci z RIVu?
  Pokud chcete záznam z RIVu úplně vymazat, otevřete si publikaci pro editaci a zvolte odkaz „Požádat referenta o zrušení id kódu RIVu“ (stejný odkaz se vám nabídne i v případě, že se pokusíte u záznamu s RIV kódem změnit organizační jednotku nebo rok uplatnění výsledku).

  1 Odkaz na aplikaci „Žádosti o zrušení RIV kódu publikací“.

  Při podání žádosti o zrušení RIV kódu je nutné uvést zdůvodnění. Žádost je poté odeslána příslušnému referentovi ke schválení. O schválení či neschválení žádosti budete informováni automatickým e-mailem. Při schválení žádosti je automaticky odstraněn stávající RIV kód publikace a smazán její příznak přenášení do RIVu.

  Pozor

  Pokud má být publikace opětovně odeslána do RIVu, je nutné příznak pro přenos znovu nastavit.

 • 5.Proč IS STING hlásí chybu u publikací, které již byly do RIV převedeny?
  IS STING podrobuje publikační záznamy takové kontrole, jaká je pro přenos do RIV aktuálně stanovena. V dřívějších letech platily jiné podmínky pro přenos do RIVu. Pokud byly splněny, záznam do něj byl přenesen. Je ale možné, že podle nynějších podmínek by výsledky do RIVu odeslány nebyly. Může se tedy stát, že i když má výsledek přidělen RIV kód, zobrazuje se u něj informace [chyba RIV].

 • 6.Proč do RIV nelze převést výsledky bez ISSN a ISBN, když takové již v RIVu mám?
  Je zapotřebí vycházet z aktuálních podmínek pro přenos do RIVu. Dříve platily jiné než dnes. Proto dochází k situacím, že v RIVu máte publikační záznam, který by za nynějších podmínek nebyl přenesen. Pokud publikace ISSN ani ISBN nemá, nemůže být dle stávajících pravidel do RIVu předána.

 • 7.IS STING nehlásí žádnou RIV chybu, přesto záznam v RIV nemám
  Zkontrolujte si rok uplatnění výsledku, možná se teprve bude do RIVu přenášet. Ověřte, zda je v editačním formuláři zakliknut přenos do RIV. Pokud vše sedí, zřejmě bude problém mimo IS STING. Aby byla publikace odeslána (STING je předkladatel), musí být alespoň jeden z autorů „domácím tvůrcem“. Další problém může nastat v případě přenosu jednoho výsledku od více předkladatelů – např. jeden autor předkládá přes STING a spoluautor přes AV ČR. Pokud publikační záznam není předložen identicky, může jej RIV odmítnout převzít.

 • 8.Publikaci jsem zpracoval ve spolupráci s jinou institucí než STING a zatím není v RIVu. Můžu ji vykázat prostřednictvím IS STING?
  Publikace by se měly vykázat přes předkladatele, v jehož spolupráci publikačních výsledků bylo dosaženo. Např. pokud jste výsledků dosáhl jako zaměstnanec AV ČR, měl byste je prostřednictvím AV ČR taky vykázat. Nic nemění na situaci, že jste současně i doktorským studentem na STING. Navíc publikace se do RIVu předává jen tehdy, pokud alespoň jeden z autorů je „domácím tvůrcem“ předkladatele.

  Publikaci do IS STING vložit můžete, ale nezaklikávejte u ní přenos do RIV.

 • 9.Jak k publikaci zaznačím, že jsem domácí tvůrce?
  Od r. 2011 je možné u každého autora zaznačit, zda je domácím tvůrcem či nikoliv. Dříve IS STING tyto údaje evidoval automaticky. Označení autora za „domácího tvůrce“ značí, že předkladatelem výsledku za tohoto konkrétního autora je AKADEMIE STING. Chcete-li publikaci vykázat ke konkrétní fakultě, zkontrolujte předvyplněné zařazení „Organizační jednotky“. Jejím správným zaznačením zajistíte, že body přidělené RVVI připadnou konkrétní fakultě.

  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/výsledek

  1 Zaškrtněte políčko pro označení domácího tvůrce.

 • 10.Jak zobrazím kontrolu RIV za celé pracoviště?

  Informační systém Publikace Pokročilé vyhledávání podle pracoviště autorů

 • 11.Štítek RIVOK pro referenty: kontrola správnosti údajů pro RIV
  Před vykazováním publikací do RIV mohou být publikace označeny speciálním štítkem RIVOK (na velikosti písmen nezáleží). Ten značí, že publikační záznam referent zkontroloval, je v pořádku a může být takto odeslán do RIV.
  Štítek mohou používat pouze lidé s právem v_publikace (typicky studijní referenti) na danou publikaci, autoři nikoliv.

  Při otevření publikace (v aplikaci publikace/edit.pl) označené tímto štítkem a příznakem pro přenos do RIVu, se nahoře na stránce zobrazí upozornění, že publikační záznam již byl zkontrolovaný a v případě změny v některém z údajů pro RIV, jej bude nutné zkontrolovat znovu. V případě že kdokoliv záznam přesto změní, štítek RIVOK se automaticky při uložení smaže. Cílem tohoto mechanismu je, aby si referenti mohli ověřit, že záznam po jejich zkontrolování nikdo nezměnil.

  Tip: Jak zjistit, která publikace štítek RIVOK měla a nyní již nemá?

  K publikačním záznamům lze vkládat různé vlastní štítky. Můžete vložit štítek např. „videl_jsem“ nebo jakýkoliv jiný. Štítek RIVOK se při změně údajů pro RIV smaže, ale ostatní štítky zůstanou.
  Postup: V Pokročilém vyhledávání vyhledat publikace se štítkem „videl_jsem“, vyhledat. Zakliknout „Do výsledku započítat výše uvedené publikace za použití jedné z následujících operací.“ (minus) publikace se štítkem RIVOK.

 • 1.Co je to Univerzitní repozitář?
  Univerzitní repozitář slouží ke shromažďování a archivaci zaměstnaneckých a jiných děl (např. děl vědeckých). Byl zřízen z důvodu zájmu na zodpovědném vykonávání majetkových práv k zaměstnaneckým dílům.

 • 2.Jaké texty mám povinnost vkládat do Univerzitního repozitáře?
  Zaměstnanci jsou povinni do repozitáře uložit každé své zaměstnanecké dílo, které existuje v písemné podobě (listinné či elektronické) a které bylo publikováno, pokud tomu nebrání zákonné ani jiné podmínky.

 • 3.Jaký je rozdíl mezi zaměstnaneckým a soukromým dílem?
  Zaměstnanecké dílo je takové dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli dle autorského zákona. K takovému dílu vykonává zaměstnavatel majetková práva, není-li sjednáno jinak. Více v autorském zákonu.

 • 4.Jak vložím novou publikaci?
  Prostudujte si nápovědu k agendě Publikace.

 • 5.Jak vložím soubor do repozitáře?
  Soubor je nutné vložit k příslušnému publikačnímu. Postupujte přes
  Informační systém Publikace Vložit novou publikaci/nový výsledek vyhledejte sekci Repozitář
  nebo zvolte možnost Editovat již uložený záznam o publikaci → vyhledejte sekci Repozitář.

  Nejprve zvolte typ díla, verzi souboru, případně licenci Creative Commons. Dále nastavte přístupová práva k souboru tomu okruhu osob, kterému chcete soubor zpřístupnit. Následně nahrajte vybraný soubor z počítače.

  1 Přidání souboru k publikaci.

  K záznamu můžete vložit nejen plný text díla, ale i další soubory, které s ním souvisí, např. prezentace, příp. licenční smlouvu apod. V těchto případech vyberte v položce „Verze souboru“ možnost „Soubor není plným textem díla“ a zvažte práva zpřístupnění.

  Vkládáte-li vědecká a výzkumná data (např. podkladová data k výsledkům) zvolte v položce „Verze souboru“ možnost „Research Data“.

 • 6.Mohu dodatečně upravit příznaky souboru nahraného k publikaci?
  U souboru vloženého k publikačnímu záznamu můžete dodatečně změnit některé příznaky (např. verzi souboru či typ licence). Tyto údaje můžete upravit prostřednictvím odkazu „Editovat“ vedle názvu každého vloženého souboru.

  V případě potřeby dalších úprav (změna názvu dokumentu, přístupových práv apod.) můžete využít odkaz „Správa nahraných souborů“.

  1 Editace vloženého souboru.

 • 7.Co je to verze souboru?
  Do repozitáře je možné vkládat různé verze plných textů díla (například z důvodu vyhovění smlouvě s nakladatelem) nebo dokumenty, které se k dílu vztahují.

  Vkládaný text označte jako jeden z těchto typů:

  • Draft – Pracovní verze.
  • Submitted Version – Verze předložená k recenznímu řízení.
  • Accepted Version – Verze po recenzním řízení a zapracování změn autorem. Jde o verzi, která je připravena k vydání, ovšem bez formátování pro tisk.
  • Published Version – Verze publikovaná vydavatelem. Verze má finální podobu včetně formátování a grafické úpravy.
  • Updated Version – Verze aktualizovaná po svém vydání.
  • Research Data – Výzkumná data.
  • Soubor není plným textem díla – Další dokumenty, které s dílem souvisí (např. licenční smlouvy apod.).

 • 8.Co jsou to licence Creative Commons a jaký je jejich význam?
  Licence Creative Commons jsou souborem veřejných licencí, které je možné využít pro publikování autorských děl v repozitáři pro všechny typy výsledku (díla) mimo typu „R Software“ (viz otázka 11). Fungují na principu, který autorovi umožňuje jejich prostřednictvím plošně uzavírat se všemi potenciálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje.

  Licence Creative Commons umožňují jednoduše a bezplatně poskytovat díla širokému počtu uživatelů a zároveň povolují takto poskytnuté dílo šířit dále. Dílo, které je pod licencí Creative Commons zveřejněno, je možné užívat (rozmnožovat, šířit, půjčovat atp.) pouze s minimálními omezeními, která jsou uvedena v licenci (např. neužívat dílo komerčně – za účelem majetkového prospěchu).

  Každá z licencí CC umožňuje dílo šířit, ale zároveň také vyžaduje, aby byly uvedeny údaje o původu díla (uvedením původu podle podmínek licence CC není pouhá citace díla, ale i dalších údajů).

  V rámci univerzitního repozitáře lze vybírat z následujících šesti druhů licencí (uvedeny od té, která nabyvateli poskytuje největší množství práv (CC BY) až po licenci CC BY-NC-ND, která je nejpřísnější, tedy poskytující nabyvateli nejmenší množství práv):

  • CC BY (Attribution) Uveďte původ,
  • CC BY-SA (Attribution–ShareAlike) Uveďte původ–Zachovejte licenci,
  • CC BY-ND (Attribution–NonDerivatives) Uveďte původ–Nezpracovávejte,
  • CC BY-NC (Attribution–NonCommercial) Uveďte původ–Neužívejte komerčně,
  • CC BY-NC-SA (Attribution–NonCommercial–ShareAlike) Uveďte původ–Neužívejte komerčně–Zachovejte licenci,
  • CC BY-NC-ND (Attribution–NonCommercial–NonDerivatives) Uveďte původ–Neužívejte komerčně–Nezpracovávejte.

  Pro publikování v režimu Open Access je nejvhodnější použít licenci CC BY, která je doporučována i pro publikace podpořené Rámcovým programem pro inovace a výzkum Horizon 2020.

 • 9.Je zadání typu "licence CC" povinné?
  Povinné není. Lze ponechat variantu „žádná“. V takovém případě je uživatel díla oprávněn k jeho užití jen na základě výjimek stanovených autorským zákonem, tedy v rámci volného užití nebo zákonných licencí.

 • 10.Jakou licenci mám použít pro software?
  Pro dílo typu „R Software“ lze využít nabízených licencí:

  • BSD: uvedení autora, informace o licenci, zřeknutí se odpovědnosti za dílo,
  • GNU GPL: volné použití, modifikované šíření při zachování licence,
  • MIT: zahrnutí textu licence do všech kopií a odvozenin software.

 • 11.Jak nastavím míru zpřístupnění vkládaného souboru?
  Míra zpřístupnění přiložených souborů se nastavuje pomocí přístupových práv k jednotlivým souborům. Práva určují, komu bude možné soubor přiložený k publikačnímu záznamu zobrazit.

  Před vkládáním souboru do repozitáře vyberte vhodný typ práva a příp. k němu zvolte upřesnění (například pracoviště, jehož pracovníci smí text číst, nebo UČO osoby).

  Jednotlivé typy práv i upřesnění je možné kombinovat (tj. soubor lze zpřístupnit např. studentům více různých předmětů a současně zaměstnancům z více pracovišť apod.). U každého práva je také možné určit časové embargo (tj. termín, od kdy bude zvolené právo uplatněno).

  Zvolená práva musí potvrdit pověřená osoba, do té doby soubory nebudou zpřístupněny.

  Podrobnější informace k nastavování přístupových práv k souborům najdete v této Nápovědě.

 • 12.Kde najdu historii publikace?
  Aplikaci, do níž se zaznamenává historie publikace, najdete pod odkazem „Zobrazit historii publikace“ v nabídce odkazů pod základními informacemi o publikaci. Aplikace je přístupná všem, kteří mají právo danou publikaci editovat.

  1 Zobrazení historie publikace.

  V tabulce jsou uvedeny změny publikace učiněné ve formuláři pro zadávání publikace/výsledku. Pod tabulkou jsou uvedeny všechny soubory přiložené k publikaci/výsledku, a to jak aktuálně zavedené, tak již smazané. U souborů lze získat podrobnější informace rozkliknutím odkazů „Zobrazit historii práv souboru“ a „Zobrazit historii příznaků a operací“.

 • 13.Jak mohu v repozitáři vyhledávat?
  Postupujte přes
  Informační systém Repozitář
  Aplikace vyhledává ve všech souborech, které byly vloženy do repozitáře (dle nastavení přístupových práv) a v metadatech publikací, ke kterým byly přiloženy soubory. Výsledky umožňuje řadit dle relevance (tj. nejvýše jsou zobrazeny výsledky, které nejlépe odpovídají zadanému dotazu), roku vydání, názvu nebo autorů.

  Vyhledané výsledky lze dále omezovat pomocí voleb v pravém panelu. Výsledky mohou být omezeny dle oborů, roku vydání, jazyka, organizační jednotky, licence Creative Common nebo verze souboru. Jednotlivá omezení lze kombinovat.

 • 14.Jak požádám o zpřístupnění vložených souborů?
  Pokud nemáte přístup k souborům přiloženým k vybrané publikaci, můžete požádat o autorský výtisk. Žádosti mohou podávat i osoby mimo IS. O podání žádosti bude autor publikace, případně vykonavatel majetkových práv, informován e-mailem.

  1 Odkaz na žádost o autorský výtisk.

 • 1.K čemu slouží systém pro správu životopisů?
  Tato aplikace Vám dává do jisté míry univerzální nástroj na vytváření, správu, uchovávání, zveřejňování a poskytování životopisů. Všechny tyto funkce jsou dostupné pod odkazem
  Informační systém Personální Životopisy
  K dispozici máte jak možnost životopis do počítače pořídit, tak jej poskytnout pro účely hodnocení fakult a školy např. v celostátním registru RIV.

  Ve formuláři, který budete vyplňovat, je váš (budoucí) životopis rozdělen do odstavců. Cílem je, aby životopisy členů akademické obce univerzity byly aspoň částečně shodně strukturované.

  Systém vám nabízí možnost vytvořit si několik životopisů a to i v různých jazycích. Předpokládá se, že budete mít alespoň jednu cizojazyčnou variantu životopisu (např. anglickou nebo německou), primárně dostupnou pro zájemce o informace ze zahraničí. Českou verzi budete používat např. jako přílohu ke grantovým přihláškám, k podkladům pro habilitační či profesorské řízení apod. Více variant životopisů i v témže jazyce vám systém umožňuje zadávat proto, abyste si mohli vytvořit speciální verzi životopisu pro konkrétní (možná i jedinečný) účel. Aby se vám tato verze snadno vytvářela, můžete si tvořený životopis předvyplnit jinou hotovou variantou (vaší nebo i jiné osoby).

  Systém umožňuje rozlišit, které vaše životopisy uvidíte/můžete použít pouze vy, a které budou zveřejněny. Dále lze stanovit míru zveřejnění: zpřístupnit dokument pro uživatele tohoto informačního systému, nebo ho zpřístupnit celému světu.

 • 2.Jak vytvořit nový životopis, čeho se vyvarovat?
  Práci na tvorbě svého životopisu začnete v sekci „Vytvoření nového životopisu“ na manipulační stránce. Vyberte jazyk tvořeného životopisu, buď z předpřipraveného menu nejobvyklejších jazyků, nebo výběrem ze Seznamu všech jazyků. Tím se dostanete do editační stránky/formuláře pro zápis životopisu.

  Každý odstavec formuláře pro vyplnění životopisu se skládá ze dvou editovacích polí. V prvním je uveden nadpis rubriky. Znění nadpisů pro vás nejsou závazná, ale je vhodné je ponechat, či alespoň dodržet přibližný význam jednotlivých rubrik. Pokud neuvedete žádný nadpis, rubrika se ve výsledném životopisu nezobrazí. Druhé editovací okno je určeno pro vlastní text odstavce. Kliknutím na tlačítko „Nápověda“ nebo „Příklad“ si můžete zobrazit další návody. Před odchodem z formuláře (kliknutím na link vedoucí na jinou stránku) nezapomeňte zmáčknout „Uložit“ nebo „Průběžné uložení“, jinak bude vaše práce ztracena.

 • 3.Jaké značky je vhodné použít při vyplňování?
  Při vyplňování je možno použít následující formátovací symboly:

  Nerozdělitelná mezera
  Nerozdělitelnou (pevnou) mezeru v podobě vlnovky ~ použijte všude tam, kde nechcete, nebo kde je z typografických důvodů nevhodné rozdělit řádek. Tzn. že nedovolíte, aby neslabičná předložka zůstala na konci řádku (píšete k~šípku, v~blátě aj.), nedovolíte rozdělit datum (17.~listopadu) apod.
  Výčet
  Z důvodů typografické úhlednosti používejte uvnitř jednoho odstavce jeden styl odsazování. Buď výčet nebo hladký text. Formátování výčtem provádíte tak, že jednotlivé položky oddělujete symbolem <LI>. Tedy např. text:
  hrášek,<LI>
  zelená paprika a<LI>
  špenát
  se naformátuje do tvaru:
  • hrášek,
  • zelená paprika a
  • špenát
  Hladký text
  Hladký text nepřerušujete formátovacími symboly (užíváte však nerozdělitelných mezer tam, kde to je třeba). Můžete však hladký text rozdělit do více odstavců použitím značky <P>.
  Tučné písmo
  Tam, kde to je opravdu nutné (např. pro zvýraznění jména majitele životopisu), můžete zvýraznit část textu uzavřením do dvojice značek <B>tučné písmo</B>. Uzavírací značka obsahuje lomítko (/). Pokud uzavírací značku neuvedete, bude zbytek Vašeho textu psán tučným písmem.
  Nový řádek
  Opět pouze v odůvodněných případech (zápis poštovní adresy) můžete použít značku pro ukončení řádku <BR>. Tuto značku prosím používejte skutečně pouze výjimečně, protože pamatujte na to, že text se uživatelům naformátuje tak, aby se jim vešel na papír či obrazovku podle toho, jak velká písmena zrovna používají. Nadbytečným používáním této značky byste z textu udělali nečitelný guláš slov.
  Odkaz
  Chcete-li v některém odstavci uvést odkaz na jinou stránku v Internetu (např. uvádíte svůj projekt, o kterém je možno se podrobněji dozvědět na jeho webových stránkách), použijte odkaz podle syntaxe jazyka HTML s plným URL, např.:
  ... účast na <a href="http://www.server.cz/adresa/">projektu XYZ</a> ve spolupráci s...
  Bude zpracováno do podoby:
  ... účast na projektu XYZ ve spolupráci s...

  Pokud nevyplníte některé odstavce, pak se ve výsledné podobě tyto odstavce neobjeví. Neobjeví se ten odstavec, který nemá vyplněn text nebo název.

  Pokud některý odstavec nevyužijete a naopak máte zájem včlenit do svého životopisu další bod, jednoduše přeeditujte nadpis rubriky a doplňte text odstavce dle svého uvážení (např. místo Mimouniverzitních aktivitách můžete informovat o svých Projektech).

 • 4.Příklady vyplnění odstavců při tvorbě životopisu
  Pokud si nejste jisti, co napsat do některého odstavce životopisu, můžete prozkoumat následující pasáž. Tytéž příklady se objeví, pokud u příslušného odstavce ve vyplňovacím formuláři kliknete na tlačítko „Příklad“.

  Identifikace osoby
  Zápis např.
  <b>Prof. Dr. Jana Nováková, CSc.</b>, narozena 15.~října 1957 v~Brně, vdaná, 3~děti
  vytvoří

  Prof. Dr. Jana Nováková, CSc., narozena 15. října 1957 v Brně, vdaná, 3 děti

  Vlnovkou ~ zajistíte, aby na místech, kde je to typograficky nevhodné, se nezalomil řádek.

  Pracoviště
  Zápis např.
  Rector's office<br>
  Masaryk University<br>
  Žerotínovo nám. 2<br>
  602 00 Brno<br>
  Czech Republic
  vytvoří
  Rector's office
  Masaryk University
  Žerotínovo nám. 2
  602 00 Brno
  Funkce na pracovišti
  Zápis např.
  student postgraduálního studia<li>
  systémový administrátor laboratoře výpočetní techniky
  vytvoří
  • student postgraduálního studia
  • systémový administrátor laboratoře výpočetní techniky
  Vzdělání a akademická kvalifikace
  Zapište např.

  1987: PhD in Theoretical Computer Science; Czechoslovak Academy of Science; theses: „Functional data modelling“, developing a typed-lambda-calculus-based data model for data modelling encompassing formal tools for data description and data manipulation on several levels of abstraction.

  nebo

  1991: CSc. ve Výpočetní technice, „Operační systémy“ <li>
  1986: Ing. z Výpočetní techniky, VUT Brno, „Operační systémy“

  Přehled zaměstnání
  Zapište např.

  1994 - : Vice Director of the Institute of Computer Science, MU<li>
  1994 - : Head of the Supercomputing Centre, MU<li>
  1994 - : Assistant Professor, FI MU<li>
  1991 - 1994: head of the R&D Department, ICS MU, Brno<li>
  1989 - 1991: senior researcher, ICS MU, Brno<li>
  1984 - 1988: researcher, Institute of Pure Chemicals, Lachema Enterprise, Brno

  Pedagogická činnost
  Zapiště přehledově nebo pomocí oddělování položkou <li>:

  Information Society, Semantics of Program Languages, Types and Proofs, Introduction to Theoretical Computer Science,...

  Vědeckovýzkumná činnost
  Zapiště přehledově nebo pomocí oddělování položkou <li>:

  Information society, general impact of Informatics, ..

  Akademické stáže
  Jednotlivé pobyty oddělte položkou <li>, zapište ve tvaru rok, dvojtečka, instituce, popis:

  1993: three-month research stay at the Department of Computer Science, School of Informatics, City University of London

  Ocenění vědeckou komunitou
  Zapište opět ve tvaru období, dvojtečka, popis; oddělte <li>

  1995 - 1998: member of TUG (TeX Users Group) Board of Directors

 • 5.Předvyplnění obsahu kopírováním z jiného životopisu
  V některých případech vám práci s vyplňováním formuláře může ušetřit zkopírování některé již existující verze a následná úprava odlišností. Obvyklým postupem si otevřete editovací stránku životopisu, který chcete takto předvyplnit (v sekci „Vytvoření nového životopisu“) a v pasáži „Předvyplnění obsahu kopírováním z jiného životopisu“ vyberte osobu, od níž chcete životopis převzít. V zobrazené nabídce vyberte, o kterou variantu máte zájem a zda se mají předvyplnit texty nadpisů odstavců či obsahy odstavců (implicitně se naplní oboje). Zobrazeno je také editační okno – pokud vám nevyhovují nabízené varianty, můžete zkusit jinou osobu. Již existující životopisy najdete pod odkazem „Seznam zveřejněných životopisů“ na manipulační stránce.

  Předvyplněné rubriky poté běžným způsobem upravíte do finální podoby a uložíte.

 • 6.Více verzí životopisů a jejich zveřejňování
  V systému je možno připravit si v zásadě libovolný počet životopisů. Tyto se mohou lišit zejména jazykem. Podle toho, jaký typ jazyka zvolíte v úvodní fázi editace nového životopisu, jsou systémem předvyplněny nadpisy rubrik (jde-li o běžný jazyk). U některých jazyků (např. němčina) je možno zvolit z více druhů nadpisů rubrik (jedna např. rozepisuje ostré s jako ss a pod.). Zobrazí-li si na webu někdo váš životopis, je mu vypsána vhodná verze a nabídnuty také odkazy na další zveřejněné jazykové mutace.

  Také v rámci jednoho jazyka je možno připravit si více verzí životopisů. První vzniklý životopis daného jazyka je systémem označen např. Czech(1), druhý český životopis Czech(2) a podobně vzestupně.

  Typickým využitím více verzí životopisu v jednom jazyce je možnost nabídnout jinou sadu údajů zájemci uvnitř univerzity (klikne-li si na životopis v rámci aplikace IS) a zájemci mimo univerzitu. To se řeší zveřejňováním. Zveřejňování se upravuje v závěru editačního formuláře daného životopisu nebo v tabulce s přehledem životopisů. Implicitně je životopis neveřejný (můžete ho prohlížet, upravovat, tisknout a podobně pouze vy); kliknutím na „zveřejnit“ či („povolit“) ho zpřístupníte. Položka „na webu uvnitř univerzity“ znamená, že si jej mohou prohlédnout pouze uživatelé přihlášení do Informačního systému. Ti si také mohou tento životopis zkopírovat pro předvyplnění svého životopisu (a opačně vy si můžete zkopírovat jejich takto zveřejněné verze). Položka „na webu světu“ znamená, že životopis je přístupný komukoliv v Internetu. Takový životopis naleznou nepřihlášení návštěvníci při prohlídce životopisů, nebo ho můžete např. odkazovat ze svých stránek mimo IS.

  Označíte-li jako zveřejněné světu více variant v různých jazycích, pak se čtenáři ze zahraničí nabídne primárně jemu jazykově nejbližší verze (podle nastavení jeho prohlížeče). Máte-li např. dvě anglické varianty životopisu a jednu označíte jako zveřejnitelnou světu a druhou pro použití uvnitř IS, pak se čtenářům v IS předloží druhá a komukoli jinému první.

 • 7.Jak mohu vytvořený životopis smazat?
  Chcete-li některou variantu životopisu smazat, zvolte na manipulační stránce možnost „zrušit“. Systém vás následně vyzve k potvrzení, zda tuto variantu chcete opravdu smazat. Pokud ji nechcete ztratit definitivně, může být vhodnější ji pouze zneveřejnit (v systému stále existuje, ale je dostupná pouze vám). (Viz též předchozí otázka o zveřejňování životopisů.)

 • 8.Výpis, tisk, export do Wordu a LaTeXu
  Chcete-li si prohlédnout některou variantu svého životopisu, zvolte na manipulační stránce možnost „zobrazit“. Výpis zformátovaného životopisu je doplněn také možností zobrazit si ho ve tvaru vhodném pro tisk (HTML tvar bez doplňujících komentářů, tento formát lze vytisknout např. tlačítkem File/Print vašeho prohlížeče), či exportovat životopis do souboru pro MS Word či LaTeX.

  Chcete-li si prohlédnout či vytisknout cizí životopis, použijte odkaz „Seznam v IS zveřejněných životopisů jiných osob“ z manipulační stránky.

 • 9.Jak mohu přidat k životopisu vybrané publikace?
  Součástí prezentace vašeho životopisu v rámci IS je také výpis vámi vybraných publikací. Jejich úpravu a výběr provedete v rámci bibliografického systému pomocí odkazů
  Informační systém Publikace
  V aplikaci Životopisy můžete změnit nadpis odstavce „Vybrané publikace“ (pokud vám tento nevyhovuje). V případě, že toto pole ponecháte prázdné, publikace se do životopisu nedoplní. K životopisu budou zařazeny všechny vaše publikace, které mají nastaven příznak ŽIVOTOPIS. (Více v otázce Jak vystavím publikace na WWW?.) Přehled takto označených publikací naleznete po kliknutí na „Seznam vybraných publikací“. Pokud publikace označené nemáte, můžete si pomocí volby „Přidat publikace“ otevřít aplikaci pro hromadnou úpravu osobních přiznaků a příznak doplnit.

 • 10.Jak se odkážu na verzi životopisu např. ze svých stránek mimo IS?
  Ty varianty životopisu, které jsou zveřejněny celému světu, můžete použít i mimo IS. Adresu (URL) konkrétní varianty sestavíte takto:
  https://is.sting.cz/cv?učo
  Nebo, pokud chcete odkázat některou konkrétní variantu životopisu:
  https://is.sting.cz/cv?uco=učo&jazyk=cze&varianta=2
  Učo je vaše univerzitní číslo.
  Jazyk je třípísmenná zkratka jazykové verze.
  Varianta je číslo varianty, na kterou se odkazujete.

 • 11.Jaká jsou přesně pravidla, která určují, kterou variantu životopisu zájemce uvidí jako první?
  Cílem je zobrazit nějaký životopis (pokud je aspoň jeden povolen k zobrazování). Pokud je jich dostupných více, pak je potřeba vybrat nejvhodnější. Ve výběru je důležitější jazyk, teprve pak zda se má zobrazit uvnitř STING nebo světu (jde-li o pro příjemce z IS vhodnou jazykovou mutaci, která má nastavení „veřejná pro svět“, „neveřejná pro univerzitu“, stejně se mu nabídne). Ovšem ten, kdo je zevnitř univerzity, by měl nejdříve vidět ten životopis, který je určen pro vnitřek univerzity.

  Životopisům je následovně přidělena váha:

  • životopis, který vůbec nemám právo vidět, se ignoruje,
  • životopisu, který má shodný jazyk s požadovaným, se přičte váha 6 až 2. Váhu 6 má první jazyk v seznamu požadovaných, váhu 4 má druhý; třetí a každý další v seznamu má váhu 2. Seznam preferovaných jazyků zasílá prohlížeč při žádosti o stránku v proměnné ACCEPT_LANGUAGE,
  • životopisu v angličtině se připočítává 1,
  • životopisu, který chce vidět autentizovaná osoba v IS a je určen pro zobrazení autentizovaným, se přičte váha 2.

  Pokud má více životopisů shodnou váhu, vybírá se podle čísla varianty (nižší číslo varianty má přednost). Pokud dojde k situaci, že více životopisů má shodnou váhu i číslo varianty, vybere se z nich náhodná jazyková mutace.

 • 12.Lze pověřit správou životopisů třetí osobu?
  Ano. Osoba, které správce práv přidělí právo Manipulace s cizími životopisy (v_zivotopisy), po výběru osoby na manipulační stránce může provést veškerou výše naznačenou agendu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.