• 1.Informační systém mi připadá složitý, jak jej uchopit?
  • Pročtěte tento text „Začínáme s is.sting.cz jako studenti“ (klikejte si přitom na příslušné odkazy v IS).
  • Důležité: seznamte se s přehledem povinností studenta v nápovědě:

   Informační systém Nápověda Student Povinnosti a pojmy

  • Projděte si nápovědu Navigace v IS STING:

   Informační systém Nápověda Jiné Navigace a vyhledávání v IS STING

  • Projděte si rozcestník:

   Informační systém Student

   V horní části stránky je lišta s odkazy seřazenými podle období v rámci semestru a studia. Projděte si tyto odkazy. Vyzkoušejte si aplikace, které se pod nimi nacházejí, a pročtěte si k nim nápovědu.

  Tak získáte přehled o všech důležitých činnostech. Další rozcestníky na titulní straně IS STING využijete postupně později.

  Proč IS STING obsahuje tolik aplikací a možností?

  Univerzita provozuje kreditové, studentem řízené studium. Studijní pravidla vám poskytují maximální volnost při tvorbě vašeho studijního plánu, ale zároveň se musí kontrolovat jeho plnění. Proto je jich celá řada. Informační systém zároveň podporuje obecnou komunikaci a administrativu, některé nástroje využijete pouze v případě svého zájmu.

 • 2.Přístup k systému
  K systému se hlásíte pomocí uča (univerzitní číslo osoby) a primárního hesla. Informační systém je dostupný odkudkoliv z internetu. Do webového prohlížeče zadejte adresu https://is.sting.cz/ a klikněte na Přihlásit se do IS STING. Do pole „Učo nebo přezdívka“ vepište vaše učo nebo přihlašovací jméno, které jste si nastavili v Informačním systému STING. Do pole „primární heslo“ pak vepište heslo, které vám přidělili správci práv, případně které jste si sami změnili v IS STING.

  1 Do pole vyplňte své učo nebo přezdívku.

  2 Vyplňte své primární heslo, nikomu jej nesdělujte.

  3 Potvrďte přihlášení kliknutím na „Přihlásit“ a vstoupíte do systému.

  Pokud neznáte svoje primární heslo, obraťte se na správce přístupových práv, kontakt najdete na adrese:

  https://is.sting.cz/ Správci práv

  Pokud při přihlašování narazíte na problémy, pročtěte si příslušnou Nápovědu.

  Informační systém je chráněn proti přetěžování automatickými opakovači klikání, v případě překročení limitu operací bude přístup uživatele k systému zablokován. Více v otázce Ochrana systému před přetěžováním.

  Orientaci v systému popisuje Nápověda Navigace a vyhledávání v IS STING.

 • 3.Koncepce Informačního systému STING
  Obsah systému se různí podle toho, jaká je vaše pozice na STING. Na jednotlivých stránkách najdete aplikace pro různé administrativní úkony, které se většinou skládají z formulářů, do nichž vyplníte údaje (např. vyberete studijní předměty, opravíte svoji domovní adresu, zvolíte kolej, o niž máte zájem) a kliknutím na „Uložit“ pošlete svoje požadavky do centrálního počítače. Kromě vkládání vlastních údajů vám systém nabízí také velké množství doprovodných informací – podrobné údaje o studijních předmětech, seznamy osob, různé statistiky atd. Důležité jsou také zprávy od vašich vyučujících.

  Pozor

  Akce učiněné v IS STING mají stejnou závaznost jako administrativní úkony provedené na papíře.

 • 4.Hlavní studentské aplikace
  Na titulní straně jsou vybrány všechny pro vás důležité agendy a aplikace. Měli byste tak přehledně najít vše, co potřebujete na počátku užívání systému. Později si můžete například dle vlastních potřeb upravit odkazy zobrazované v levém sloupci.

  Registrace a zápis předmětů

  Přímo z úvodní strany IS STING se do aplikace pro registraci a zápis předmětů dostanete přes:

  Informační systém Registrace a zápis

  Registrace je vyjádřením vašeho zájmu studovat v následujícím semestru daný předmět. Nejjednodušším postupem je zaškrtnutí předmětu v registrační šabloně vašeho oboru a potvrzení formuláře kliknutím na „Ulož změny“. Registrační šablony najdete v:

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Přidat předměty [vaše fakulta]: šablona registrační šablona vašeho oboru

  Kdy se přesně můžete registrovat:

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Kdy se mohu registrovat?
  Registrovat můžete libovolný předmět, je ale nutné prověřit, zda jste splnili podmínky uvedené v aplikaci Katalog předmětů. Problematicky zaregistrované předměty jsou v tabulce zaregistrovaných/zapsaných předmětů doplněny červeným hlášením o problému. Tyto červené registrace řešte se studijním oddělením nebo požádejte učitele o výjimku (blíže viz Registrace je červená, jak požádám o výjimku?).

  V období zápisu a změn v zápisu lze nadále předměty registrovat a rušit, ale navíc probíhá potvrzení - zapsání bezproblémových předmětů. Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat. Není-li proveden zápis předmětu, nemůže s vámi učitel komunikovat a hodnotit vás.

  Zapsané předměty zkontrolujte v aplikaci:

  Informační systém Student Konec semestru Získané známky

  Nebo přímo z úvodní strany systému:

  Informační systém Moje známky

  Harmonogram období

  Nejste-li si jisti, kdy na vaší škole probíhá registrace předmětů, zápis do semestru apod., použijte aplikaci „Přehled harmonogramů období fakult“ dostupnou cestou

  Informační systém Studium Přehled harmonogramů období fakult

  Rozvrh

  Váš rozvrh zapsaných předmětů najdete přes tento odkaz:

  Informační systém Rozvrh Můj rozvrh

  Žádost o ubytovací stipendium

  O ubytovací stipendium můžete zažádat:

  Informační systém Stipendia Žádost o ubytovací stipendium

  Kontrola údajů

  Zkontrolujte a potvrďte svoje údaje v Matrice studentů:

  Informační systém Personální Kontrola a změna osobních údajů

  Pokud budete chtít dohledat bližší informace o jednotlivých aplikacích, zkuste si pročíst nápovědu:

  Informační systém Nápověda

  V případě problémů se obraťte na vývojový tým na adrese stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

 • 5.Komunikace, kontakty
  Poštovní schránka
  Informační systém je budován mimo jiné pro zlepšení komunikace uvnitř univerzity. Máte proto zřízenou poštovní schránku s adresou ve tvaru učo@post.sting.cz, kterou lze vybírat přes webové rozhraní. Na tuto adresu systém rozesílá informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících, děkanátu a podobně. Pokud používáte (spolehlivý!) e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. Vaší povinností je schránku pravidelně sledovat, respektive se zařídit podle zpráv vám zaslaných (např. pokyny studijního oddělení).
  Kontaktní adresy
  V případě problémů, námětů, dotazů k systému se neobávejte kontaktovat vývojový tým na adrese stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz (pro urychlení komunikace uveďte v e-mailu svoje učo a fakultu, na které studujete). Rozlišujte však, prosím, zda jde o problém systému, nebo chybných/neúplných dat v něm. Systém je koncipován tak, že data vkládají přímo zodpovědní uživatelé. Chybí-li tedy v katalogu předmět, není-li oznámeno, kdy začíná registrace a podobně, kontaktujte přímo svoje studijní oddělení: https://is.sting.cz/studijni/. Stejně tak se lze obracet na vyučující. Neznáte-li něčí e-mailovou adresu, najdete ji na:

  Informační systém Lidé

  Tam najdete „Osobní stránku uživatele“. V kartě „Profil“ je mimo jiné uveden údaj o jeho posledním přístupu do IS STING, z čehož lze usoudit, zda má smysl s ním e-mailem komunikovat (např. u vyučujícího - externisty). Obecné rady k provozu IS STING na škole vám může poskytnout osoba uvedená na https://is.sting.cz/spravci/.

  1 Kontaktní e-mailové adresy.

  2 Odkaz na osobní webové stránky.

  3 Údaj o posledním přístupu do systému.

  4 Fotografie osoby.

  Vývěska
  Povinností každého uživatele systému je sledovat důležité (červeně označené ) zprávy z vývěsky. Tyto zprávy se automaticky zobrazují na titulní stránce systému.
  Osobní stránka
  Nejste-li odborníky na tvorbu webových stránek, oceníte editovatelnou stránku školní, kterou lze snadno rozšířit o vlastní materiál a kterou svět jednoduše najde. Více o možnostech zobrazování osobní stránky najdete v Nápovědě Lidé.

  Vyhledávání osobních stránek:

  Informační systém Lidé

  Na svoji osobní stránku se dostanete kliknutím na vaše jméno a učo v záhlaví Informačního systému STING.

  1 Odkaz na vlastní osobní stránku.

  Editace osobní stránky:

  Informační systém Osobní stránka Editovat tuto mou Osobní stránku

 • 6.Závaznost, bezpečnost
  Systém přináší akademické veřejnosti řadu zajímavých služeb. Aby spolupráce fungovala, jak má, je potřeba převzít svůj díl zodpovědnosti za data obsažená v systému. Prosíme, považujte pokyny vedení STING k práci v IS STING za závazné. Dbejte taktéž na bezpečnost systému. Je nepřípustné sdělovat další osobě přístupové heslo k IS STING, nebo naopak se za jinou osobu vydávat. Pokud byste tak učinili, porušujete Pravidla užívání Informačního systému STING.

  Pozor

  Po prvním přihlášení do systému si ihned změňte prvotní, správcem sdělené primární heslo, pomocí odkazů:

  Informační systém Systém Změna hesla

  Nevolte triviální hesla. Pokud někdo zneužije IS STING pod vaší identitou z důvodu nízké bezpečnosti, jste za to spoluzodpovědní. Pokud máte podezření, že vaše heslo bylo zneužito, zkontrolujte, odkud a kdy si systém myslí, že jste byli naposledy připojeni:

  Informační systém Systém Seznam (log) mých přístupů do is.sting.cz
  Nesouhlasí-li údaj, kontaktuje ihned správce.

  1 Kontrola posledních přihlášení.

  Pro přístup k počítačům v počítačových učebnách školy budete potřebovat sekundární heslo, které jste pravděpodobně obdrželi společně s heslem k IS STING, nebo si jej nastavte (lze i ze studovny). Sekundární heslo si můžete změnit přes:

  Informační systém Systém Změna hesla

 • 7.Obvyklé problémy
  Zapomenuté heslo
  Neznáte-li svoje primární heslo, nové vám vytvoří kontaktní osoba uvedená na https://is.sting.cz/spravci/.
  Semestry - přepínání mezi nimi
  Studium je organizováno po semestrech. Téměř každá stránka v IS STING začíná výpisem semestru, ve kterém se v IS STING zrovna nacházíte. Pokud si registrujete předměty, hledáte zkušební termíny apod., věnujte pozornost tomu, jaký semestr (období) máte zvoleno. Změnu provedete kliknutím na ikonu před výpisem období.

  1 Volba jiného období.

  Ukončení práce s IS STING
  Důležitá poznámka: po zadání primárního hesla si je váš prohlížeč zapamatoval a při každém kliknutí na odkaz/tlačítko je posílá centrálnímu počítači, aby bylo zřejmé, že operaci provádíte skutečně vy. Chcete-li ukončit práci s IS STING, klikněte na ikonku „Odhlásit“ v pravém horním rohu okna.

  1 Odhlášení z IS STING.

  Jinak prohlížeč vaše heslo „nezapomene“ a přijde-li k počítači někdo po vás, může pracovat pod vaší identitou.
  Blíže viz Nápověda.

 • 8.Příloha: poprvé na internetu
  Několik rad pro ty, kteří s internetem ještě nikdy nepracovali.
  • Pro přístup potřebujete „obyčejný“ internetový prohlížeč, např. Mozilla Firefox, Chrome nebo Edge.
  • V horní části prohlížeče je políčko pro zadání internetové adresy (URL). Zadejte https://is.sting.cz/.
  • Modře podtržené údaje jsou tzv. odkazy na další stránky - najeďte myší na odkaz „Přihlásit se do IS STING“ a klikněte.
  • Pokud se z vašeho počítače s IS STING ještě nepracovalo, řiďte se objevivšími se pokyny (je potřeba zpracovat bezpečnostní certifikát).
  • Jinak se vás systém dotáže na přihlašovací jméno (zadejte svoje učo) a heslo.
  • Po úspěšném přihlášení postupujete po stránkách opět klikáním na podtržené odkazy. Pokud někam vkládáte svoje údaje, nezapomeňte, že na centrální počítač se odešlou až ve chvíli, kdy kliknete na potvrzovací tlačítko „Uložit“, „Vložit“ či podobně.
  • Systém stránek IS STING je vytvořen tak, že vždy na konci strany najdete odkazy zpět, např. na titulní stranu IS STING. Chcete-li práci se systémem ukončit, klikněte na ikonku „Odhlásit“ v pravém horním rohu okna.

  Elektronická pošta: tento způsob komunikace je na STING preferovanou formou. Píšete-li děkanátu, vyučujícímu nebo správcům, dodržujte, prosíme, tyto konvence:

  • využívejte subject (předmět) zprávy pro upřesnění tématu sdělení. Napíšete-li „Subject: pomoc!!!“, vaše zpráva zapadne v záplavě obdobných.
  • Popište svůj problém či dotaz pokud možno přesně (IS STING má stovky různých aplikací), případně uveďte adresu odkazu, o kterém hovoříte.
  • Udejte svoje učo. Dočkáte se rychleji odezvy.

 • 9.Shrnutí
  Adresa pro vstup do IS STING: https://is.sting.cz/

  Prosíme:

  • Vybírejte pravidelně svou poštovní schránku.
  • S problémem studijního charakteru se obraťte na svoje studijní oddělení, kontakt https://is.sting.cz/studijni/.
  • S problémem při přístupu (např. zapomenuté heslo) vám poslouží kontakt na https://is.sting.cz/spravci/.
  • Sledujte, jaké agendy jsou v IS STING zpřístupněny, řiďte se harmonogramem období a včas proveďte požadované úkony (registrace předmětů, kontrola zapsaných předmětů, kontrola učiteli vložených známek, aktualizace osobních údajů, přihlašování na zkoušky, aj.).
  Pozor

  Upozornění: Operace provedené elektronicky cestou Informačního systému STING mají závaznou platnost podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních školy. Zneužití Informačního systému STING řeší disciplinární komise podle míry provinění až s možností vyloučení ze studia.

 • 1.Co je registrace předmětů? K čemu slouží?
  Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Vyhovíte-li podmínkám stanoveným pro kurz (prerekvizity předmětu, kapacita předmětu, atd.), bude vám kurz zapsán/potvrzen. Nevyhovíte-li, bude kurz označen červeně a nebude vám zapsán. Zápis (potvrzení) kurzů probíhá v období zápisu a změn v zápisu (viz harmonogram období).

 • 2.Jak si mohu zaregistrovat předmět?
  Registrační šablony slouží k usnadnění registrace. Pokud si chcete zaregistrovat předmět z vaší fakulty, postupujte přes

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Přidat předměty [vaše fakulta]: šablona [registrační šablona vašeho oboru]
  Vyberte si relevantní šablonu (většinou postupujete přes studium, ročník, semestr). Zaškrtněte políčka u předmětů, které si chcete zaregistrovat a stiskněte „Ulož změny“. Teď máte vybrané předměty úspěšně zaregistrované.

  Kromě toho si ze všech fakult můžete registrovat předměty přes odkaz „Nabídka pro studenty libovolné fakulty“.

  Další možnost je registrace vložením kódu. Použijte

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Přidat předměty vložením kódu
  Do textového pole vepište kód vybraného předmětu a klikněte na „Dohledat“.

  1 Přidání předmětů pomocí kódu.

  U vyhledaného předmětu zaškrtněte políčko vlevo a změny uložte.

  Předměty si můžete také označit hvězdičkou a následně zaregistrovat pomocí odkazu „Přidat předměty s hvězdičkou“.

 • 3.Jak fungují jednotlivé odkazy v registrační aplikaci?
  Registrační aplikace nabízí tyto možnosti:

   Přidat předměty

  • Šablona fakulty
   Volba nabídne registraci předmětů dle šablon studijních plánů doporučených vaší fakultou.
  • Přidat předměty vložením kódu
   Pro přidání předmětu bez šablony. Využijete, znáte-li kód předmětu.
  • Přidat předměty s hvězdičkou
   Volba nabídne k registraci předměty, které jste si označili jako oblíbené (více viz Mohu si označit zajímavé předměty?).
  • Připravit registrační dávku
   Pro časové soutěže na začátku registrace, viz též v samostatné otázce.

   Změny

  • Zrušit předměty
   Odregistrování předmětů.
  • Změnit ukončení
   Uplatní se, je-li předmět možno zapsat s volitelným ukončením, např. se zkouškou nebo se zápočtem.
  • Změnit kreditaci
   Uplatní se, smí-li student volit počet kreditů (např. za závěrečnou práci). Akci lze provést v období zápisu a změn v zápisu.

   Další

  • Zapsat bezproblémové registrace
   V období zápisu jsou bezproblémové registrace automaticky systémem každou noc zapsány. Touto volbou je můžete ručně zapsat ihned.
  • Obnovit přehled předmětů
   Volba vás vrátí zpět na přehled zapsaných a zaregistrovaných předmětů.
  • Přihlašování do seminárních skupin
   Je-li potřeba si u předmětu zvolit seminární skupinu (rozvrh), proveďte zde.
  • Prohlídka Katalogu předmětů
   Vyhledejte si zajímavé předměty, např. dle jejich názvu.

 • 4.Jaký je rozdíl mezi registrací, zápisem a změnami v zápisu předmětů?
  Registrace
  Období registrace slouží k vyjádření zájmu o studium předmětů, případně k získání lepší časové známky u kapacitně omezených předmětů.
  Zápis
  V tomto období dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat. Předměty lze nadále registrovat či rušit, bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.
  Změny v zápisu
  V období konečných změn v zápisu lze předměty i nadále registrovat či rušit. Bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.

 • 5.Jak se stanovuje pořadí, ev. proč se mi změnilo?
  Je-li předmět kapacitně omezený, automaticky zapsáni budou ti studenti, kteří mají vyhovující pořadí. Aktuální pořadí je uvedeno ve sloupci „Pořadí“. Systém pro stanovení žebříčku s pořadím používá následující pravidla:

  1. Jako první se řadí všichni ti, kdo mají předmět už zapsaný (Studijní oddělení může předmět zapsat bez ohledu na pořadí). Ti mají pořadí 0. Jejich počet najdete v údaji „Počty“.
  2. Dále mají přednost studia, která aktivně studují některý z „Mateřských oborů“ předmětu. Zda máte přednost, zjistíte v údaji „Přednost“. Kolik žadatelů má a nemá přednost, zjistíte v údaji „Počty“.
  3. Jako poslední se řadí studia, která nestudují mateřský obor předmětu a předmět neopakují.

  Do výpočtu se nezahrnují neaktivní (např. přerušená) studia a studia s již uděleným hodnocením (např. uznané předměty).

  Uvnitř těchto skupin se pořadí řadí dle časové známky přidělené při registraci. Vaše známky najdete pod odkazem „Více informací“. Má-li více záznamů shodnou časovou známku, třídí se dále podle vnitřní identifikace záznamu v systému. Za časovou známkou je pak např. údaj 16/25, který znamená, že jde o 16. z 25 časových známek vytvořených v této sekundě.

  Pokud si student ve více svých studiích zaregistruje stejný předmět, systém takový předmět vyhledá a změní mu ve všech registracích daného studenta časovou známku na nejlepší ze všech nalezených. Změna se projeví až během 24 hodin následujících po registraci předmětu.

  Jak se může dosažené pořadí změnit?

  • Pokud se změní údaje o mateřských oborech v katalogu, získá přednost jiný počet studentů.
  • V pořadí (před začátkem období zápisu) se objeví opakující studenti, které ssystém automaticky zaregistruje.
  • Ke studiu se zapsali studenti s do té doby přerušeným studiem, kteří se mohli registrovat, ale jejichž pořadí dosud nevstupovalo do výpočtu.
  • Studijní oddělení zapíše určitý počet studentů mimo běžnou registraci.
  • Ke snížení pořadí může dojít, pokud si někdo umístěný před vámi si předmět odregistruje, nebo ukončí (přeruší) studium. K této změně může nastat také v případě, že byl některému ze studentů před vámi předmět uznán (studenti s uděleným hodnocením se nezapočítávají do kapacity předmětu).

 • 6.Co jsou prerekvizity a jak se vyhodnocují?
  Prerekvizity určují podmínky, které musíte mít splněny před zapsáním vybraného předmětu.

  ZnačkaVýznam: je nutné mít
  P10 || P11absolvováno P10 nebo P11
  P10 && P11absolvováno P10 a P11
  !P10neabsolvováno P10
  (!P10) && (!P11)neabsolvováno P10 ani P11
  NOW(P10)současně zaregistrováno nebo zapsáno P10
  NOW_LIMIT(P10)současně bezproblémově zaregistrováno (v limitu, splňuje všechny případné další prerekvizity) nebo současně zapsáno
  !NOWANY(P10,P11,P12)souběžně nezaregistrováno ani nezapsáno nic z P10,P11,P12
  fakulta(1411)student musí být studentem dané fakulty
  Seznam zkratek (místo zkratky fakulty se jako parametr používá id fakulty nebo její doménové jméno): „med“ = 1411, „phil“ = 1421, „law“ = 1422, „fss“ = 1423, „sci“ = 1431, „fi“ = 1433, „ped“ = 1441, „fsps“ = 1451, „econ“ = 1456
  program(M-TV)student musí být studentem daného programu
  smer(BIVT)student musí být studentem daného směru
  obor(HOT)student musí být studentem daného oboru
  forma(P)student musí být studentem dané formy studia
  typ_studia(BM)student musí být studentem daného typu studia (B, M, N, D, C, R)
  semestr(2)student musí být zapsán v daném semestru
  rocnik(1)student musí být zapsán v daném ročníku
  studijni_skupina(N)student musí být členem dané studijní skupiny
  souhlasexplicitní (v IS STING vyznačený) souhlas učitele (o udělení souhlasu je nutné nejprve požádat)
  kredity_min(125)získáno alespoň 125 kreditů
  vycetvyjadřuje, kolik je splněno ze všech požadovaných prerekvizit
  nesplneno_tvzískáno méně než 4 zápočty z TV v prezenčním studiu bakalářských nebo magisterských programech (B, M)
  maxszz(SZZ_MDP, 2)zapisovat smí studenti, kteří mají méně jak tři známky z předmětu závěrečné zkoušky s kódem S_SZZ_PREDMETY
  szz_vyplnenozapisovat smí studenti, kteří mají převzatý archiv závěrečné práce
  szz_vyplneno_temazapisovat smí studenti, kteří mají zapsaný jiný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema a zároveň mají převzatý archiv závěrečné práce (v případě, že student nemá dosud zapsaný žádný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema, vyplněnost archivu se nekontroluje)

  Pozor

  Nepřehlédněte vykřičník před kódem předmětu, který znamená, že daný předmět nesmíte mít absolvovaný.

 • 7.Kde zjistím předměty, které bych si měl zaregistrovat?
  Doporučenou nebo povinnou skladbu studia stanovuje fakulta ve studijním katalogu. Pro usnadnění registrace jsou připraveny šablony pro jednotlivé obory. Ověřte si vám stanovené podmínky ve studijním katalogu.

  Podrobnější informace o daném předmětu zjistíte kliknutím na jeho kód. Tyto informace vyplňuje vyučující (případně garant) daného předmětu, rozsah informací tak může být u každého předmětu jiný. Stejně tak nemusí být u každého předmětu vyplněny všechny rubriky.
  V „Informacích o předmětu“ můžete najít tyto informace:

  Rozsah
  Uvádí týdenní hodinovou dotaci předmětu prostřednictvím tři políček pro tři možné typy výuky. První pole označuje počet přednášek, druhé pole cvičení a třetí pole praktické a jiné aktivity (laboratoř, projekt, aj.).
  Vyučující
  Osoby podílející se na výuce předmětu. U každé osoby je uveden způsob, jakým se na výuce podílí (přednášející, cvičící, pomocník, aj.).
  Garance
  Osoby a pracoviště odpovědné za vypsání a realizaci předmětu. Uvedena je také kontaktní osoba, na kterou se lze obrátit ohledně konzultace předmětu.
  Rozvrh
  Doba, kdy je předmět vyučován.
  Předpoklady
  Přehled prerekvizit, omezujících zápis do předmětu, včetně jejich vyhodnocení (odkaz „Mám splněno?“)
  Omezení zápisu do předmětu
  Vypsaná omezení pro zápis předmětu např. omezená kapacita předmětu, omezení dle oborů, příp. další omezení.
  Mateřské obory
  Seznam oborů, pro které je předmět primárně určen, a které mají při zápisu přednost.
  Cíle předmětu
  Představují výstupy z učení tj. soubor znalostí, dovedností, schopností, přístupů a porozumění, které by měl student po absolvování předmětu ovládat.
  Osnova
  Seznam probíraných témat v rámci výuky.
  Literatura
  Seznam doporučené literatury k předmětu.
  Výukové metody
  Uvádí se způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž, atd.).
  Metody hodnocení
  Rubrika pro požadavky učitele (docházka, průběžná práce, podmínky závěrečné zkoušky).
  Navazující předměty
  Obsahuje návrh souvisejících předmětů.
  Informace učitele
  Informace např. o konzultačních hodinách, odkazy na další informace, webové stránky apod.
  Další komentáře
  Místo pro doplňující údaje k předmětu.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Seznam předmětů, v jejichž prerekvizitách se vybraný předmět nachází, včetně vyhodnocení prerekvizit (odkaz „Mám splněno?“)

  Pod výpisem „Informací o předmětu“ najdete odkazy na další aplikace, které s předmětem souvisí. Jedná se o:

  Úplný výpis informací o předmětu
  Výpis všech zadaných údajů k předmětu.
  Statistika známek
  Aplikace zobrazující statistiku známek a úspěšnost studentů vybraného předmětu v předchozím období.
  Statistika zápisu
  Aplikace vytvoří pro vybrané předměty přehled, kolik studentů projevilo zájem (registrace), nebo kolik studentů má předmět zapsán (v aktuálním období).
  Přehled seminárních skupin
  Přehled vypsaných seminárních skupin předmětu v aktuálním období.
  Výsledky předmětové ankety
  Výsledky ankety za předchozí období.
  Předmětové diskusní fórum
  Přehled diskusních fór předmětu ve všech obdobích, kdy byl předmět vypsán.
  Permalink
  Permanentní odkaz na stránku Informace o předmětu.

 • 8.Jak zjistím, kdy probíhá registrace?
  Zvolte

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Běží registrace? Kdy se mohu registrovat?
  Zde najdete grafické znázornění termínů registrace, zápisu a změn v zápisu na jednotlivých fakultách. Svislá černá čára označuje aktuální den. Konkrétní termíny lze zjistit rozkliknutím celého řádku nebo najetím kurzoru myši na období v proužku. Pokud se jedná o termín v budoucnosti, zobrazí se dole v tabulce zbývající počet dní do tohoto data.

  Pod tabulkou s termíny se pak zobrazuje zařazení do registrační vlny, tj. zbytkový objem kreditů, posunutí začátku registrace atd.

  1 Označení aktuálního dne.

  2 Zobrazení všech termínů rozkliknutím vybraného řádku.

  3 Zobrazení konkrétního termínu po najetí kurzoru myši na proužek.

  4 Počet dní do vybraného termínu.

  5 Informace o registrační vlně.

 • 9.Nemůžu se registrovat/zrušit registraci předmětu
  Předmět se vám pravděpodobně nedaří registrovat z následujících důvodů:
  Špatně vybrané období – semestr
  Je nutné mít vybrané správné období v záhlaví stránky. Změnu provedete kliknutím na současné období a výběrem období, ve kterém chcete registrovat předměty.

  1 Změna období.

  Nové studium

  Pokud se vám v IS STING nezobrazuje nově zapsané studium, nechte si přepočítat údaje (automaticky se údaje přepočítávají v noci) v aplikaci

  Informační systém Systém Nastavení systému Překontrolovat i nyní údaje pro titulní stránku

  Termín začátku registrace

  Nepatříte do registrační vlny, která už běží nebo na vaší fakultě registrace ještě neběží. Termín spuštění registrace pro vás naleznete pod odkazem „Kdy se mohu registrovat?“ v záhlaví registrační aplikace.

  1 Termíny registrace.

  Nelze najít předmět

  Registrace běží, ale určitý předmět se nevyskytuje v registrační šabloně. Zjistěte jeho kód prohlídkou katalogu a zaregistrujte jej dohledáním dle kódu. Je také možné, že se předmět v daném semestru nevypisuje (neučí), pak jej nelze zaregistrovat.

  Pokud se vám nedaří předmět odregistrovat, bude příčinou jeden z těchto důvodů:

  • skončilo období „změny zápisu“, takže už se žádné změny provádět nedají,
  • je právě den před vypuknutím zápisu.

  Pokud se vám zaregistrované/zapsané předměty nezobrazují, zkontrolujte si, zda máte správně vybrané období v záhlaví stránky, případně je změňte. Studujete-li (nebo jste studovali) více studií, zkontrolujte, zda máte správně vybrané studium v záhlaví stránky. Tento problém může nastat při přestupu do jiného studia – pokud vám nejsou předměty uznány a převedeny do dalšího studia, zůstávají v původním.

 • 10.Nepodařilo se mi zaregistrovat předměty v termínu, co mám dělat?
  Pokud jste si předměty nestihli zaregistrovat v termínu, nic se neděje, máte možnost si je zaregistrovat později v období zápisu nebo změn v zápisu.

  Pokud vyučující odeslal hromadný dopis studentům předmětu dříve, než vám byl předmět zapsán, budete o této skutečnosti informováni automatickým e-mailem. Hromadné dopisy jsou také automaticky ukládány do složky „Organizační pokyny“ ve „Studijních materiálech“ předmětu.

 • 11.Mohu si označit zajímavé předměty?
  Ano, libovolné předměty v „Katalogu předmětů“ si můžete označit hvězdičkou po kliknutí na kód předmětu, kterým se zobrazí podrobné informace. Hvězdičku naleznete vedle názvu předmětu a jejím označením si předmět přidáte mezi oblíbené. Předměty si můžete označit i v dalších aplikacích, blíže viz Nápověda.

  1 Označení předmětu hvězdičkou.

  Označené předměty si pak můžete jednoduše zaregistrovat prostřednictvím odkazu „Přidat předměty s hvězdičkou“ v registrační aplikaci. Zde si můžete zobrazit i předměty označené vašimi známými.

 • 12.Mám přerušené studium, mám se registrovat?
  Pokud se hodláte v nadcházejícím semestru zapsat ke studiu, zaregistrujte si předměty. Vaše registrační požadavky nebudou zahrnuty do výpočtu pořadí registrace v rámci předmětu. Zapíšete-li se později ke studiu, pořadí se správně vypočte dodatečně (uplatní se časové známky z okamžiků, kdy byl předmět zaregistrován). Je-li pro vás pořadí důležité (u kapacitně omezených předmětů), je žádoucí se zapsat ke studiu včas, dříve než vypukne zápis předmětů. Jinak vás v pořadí (zápisu předmětů) mohou předstihnout studenti s aktivním studiem.

 • 1.Kde najdu můj rozvrh?
  Svůj rozvrh najdete přes

  Informační systém (Kalendář) Můj rozvrh

  Pokud si chcete zobrazit jiný typ rozvrhu, zvolte

  Informační systém Rozvrh Zobrazení rozvrhu

  1 Typy rozvrhu.

 • 2.Vypisuje se mi starý rozvrh!
  Musíte zvolit správné období v záhlaví stránky. Změnu provedete kliknutím na současné období. V nabídce vyberte požadované období.

  1 Volba jiného období.

 • 3.Některé předměty se mi v rozvrhu nezobrazují, proč?
  Pokud už je část předmětů zapsaná, zobrazují se jen ony. Chcete-li si zobrazit rozvrh včetně předmětů, které máte zatím pouze zaregistrované, použijte volbu „vypisovat vč. nezapsaných (jen zaregistrovaných) předmětů“. Zaregistrované předměty budou v rozvrhu podbarveny jinou barvou.

  1 Volba typu rozvrhu.

  2 Označením této možnosti se v rozvrhu vypíší i pouze zaregistrované předměty.

 • 4.Jak si mohu vytisknout/stáhnout rozvrh?
  Zobrazte si požadovaný rozvrh, zvolte „Možnosti zobrazení“ (vpravo nahoře) a rozklikněte si sekci „Tiskový výstup“. Zde nastavíte jak tisk na tiskárnu, tak tisk do PDF souboru ke stažení:

  1 Možnosti nastavení tiskového výstupu.

 • 5.Jak si můžu zobrazit rozvrh na určité období?
  V rozvrhu si mohou studenti a učitelé zobrazit jak celý rozvrh, tak i jen aktuální týden za pomoci přepínače v pravo nahoře.

  Potřebujete-li zobrazit i tzv. blokovou výuku, potom v rozvrhu zvolte „Možnosti zobrazení“, kde uvidíte rozklikávají dialog „Bloková výuka“:

  Informační systém Můj rozvrh Možnosti zobrazení Bloková výuka

  Z menu si můžete vybrat konkrétní týden, který chcete zobrazit. Z kalendáře lze vybrat i jiný rozsah dní nebo týdnů.

  1 Sekce pro blokovou výuku.

  2 Výpis na vybraný týden.

  3 Výpis dle vlastního výběru z kalendáře.

 • 6.Jak najdu předměty, které se mi hodí do rozvrhu?
  Pomocí aplikace „Vyhledávání v rozvrhu“, na kterou najdete odkaz u zobrazeného rozvrhu v sekci „Nastavení“.

  1 Zaškrtněte, pokud chcete vyhledat předměty v rozvrhu.

  2 Vstup přímo do aplikace (bez přednastavených údajů).

  Pokud chcete vyhledat předměty do volného místa v rozvrhu, zvolte možnost „včetně možnosti vyhledávání vhodných předmětů“. V zobrazeném rozvrhu se na volných místech zobrazí ikonka (pouze pokud je časový úsek delší jak 45 min.). Kliknutím na ikonku se dostanete do vyhledávací aplikace s přednastavenými údaji.

  Vyhledávání v rozvrhu můžete omezit podle různých kritérií např. pouze předměty mateřských oborů, bez seminárních skupin, podle typu ukončení apod.

  1 Vyhledávání v rozvrhu.

  2 Kritéria výběru předmětů.

  Ve výpisu nalezených předmětů najdete i odkaz na registraci vybraného předmětu, případně informaci o splnění/nesplnění prerekvizit.

 • 7.K čemu slouží seminární skupiny?
  Seminární skupiny slouží k paralelní výuce některých předmětů (semináře, cvičení, klinické stáže, aj.), kdy je výuka dělena na menší „seminární“ skupiny studentů. Na rozdíl od přednášek, které probíhají pro všechny studenty předmětu ve stejný čas, si u seminárních skupin můžete zvolit, kdy chcete danou výuku navštěvovat. Ne u všech předmětů je možnost volby seminární skupiny.

 • 8.Jak si můžu vybrat seminární skupinu?
  Seminární skupiny si vybíráte pomocí

  Informační systém Student Začátek semestru Výběr seminárních skupin

  Kliknutím na název předmětu nebo zaškrtnutím více políček u názvů předmětů a stisknutím „Zobrazit podrobnosti k zaškrtnutým předmětům“; se otevře nabídka přihlášení/odhlášení seminární skupiny.

  1 Zaškrtněte políčko pro výběr seminární skupiny.

  2 Do seminárních skupin se sytě červeným políčkem se nelze přihlásit.

  Význam barev u seminářů:

  • Zelená – lze se přihlásit. Slovo „kolize“ označuje kolizi s vaším rozvrhem.
  • Modrá – jste přihlášen.
  • Sytě červená – nelze se přihlásit. Důvodem může být nesplnění podmínek pro zápis do seminární skupiny nebo pro zápis samotného předmětu (podrobnosti k vyhodnocování prerekvizit naleznete zde).
  • Světle červená – bylo by možné se přihlásit, ale jste již přihlášen jinam. Pomocí „přehlásit sem“ provedete přehlášení z modré skupiny sem.

  Tip

  Při zátěži systému k detekci kolizí v rozvrhu nedochází.

  Výběr seminární skupiny může usnadnit zobrazení vybrané skupiny v rozvrhu pomocí odkazu „Zobrazit rozvrh“ (pokud je u skupiny rozvrh zadán).

  1 Zobrazení seminární skupiny v rozvrhu.

  Zaregistrované předměty se v rozvrhu zobrazují se žlutým podbarvením, předměty nebo skupiny, které si zobrazujete navíc, se zobrazují se světle modrým podbarvením a zapsané/přihlášené předměty/skupiny se zobrazují s bílým podbarvením.

  Semináře zobrazené v rozvrhu mají vpravo v rohu barevný trojúhelník, který označuje, zda se do semináře smíte nebo nesmíte přihlásit/přehlásit (nápověda se zobrazí po najetí myší na trojúhelník). Při kliknutí na daný trojúhelník se dostanete k přehledu seminárních skupin, kde můžete požadovanou akci provést.

  Seminární skupiny si můžete také zobrazit přímo v rozvrhu v sekci „Nastavení“ zaškrtnutím volby „včetně všech seminářů zobrazovaných předmětů“. Tuto možnost lze dále omezit pouze na ty předměty, kde nejste přihlášeni k žádné seminární skupině.

  1 Volba přidá do rozvrhu všechny seminární skupiny předmětu.

  2 Volba zobrazí všechny semináře předmětu, kde nejste přihlášen do žádné skupiny.

 • 9.Chci soutěžit se spolužáky, jak si vybrat seminární skupinu co nejrychleji?
  U některých předmětů jsou seminární skupiny velmi rychle rozebrány, dochází k tzv. časové soutěži. Soutěž začíná ve většině případů v 17:00 hod. (učitelé mohou nastavit začátek přihlašování na 17:00 až 19:00 včetně).

  Postup pro rychlý výběr skupiny:

  • V aplikaci „Přihlašování/odhlašování seminárních skupin“ si zkontrolujte v záhlaví správnost nastavení aktuálního období (např. „podzim 2011“).
  • Klikněte na kód a jméno předmětu.
  • Na stránce se seznamem skupin klikněte na odkaz „zkusit se přihlásit“ (před vypuknutím přihlašování).
  • Otevře se vám nové okno a současně se systém pokusí vás přihlásit, což se mu před 17:00 nepovede. Na této stránce smíte výjimečně klikat na tlačítko prohlížeče „Obnovit/Reload“ (jinde v IS STING nepoužívejte).
  • Postup si vyzkoušejte před 17:00 nebo hned nyní. Nemůžete nic pokazit.
  • Oken s různými skupinami/předměty si můžete otevřít více a dle potřeby klikejte po 17:00 na „Obnovit“. Pamatujte na to, že v minutách před 17:00 zátěž systému vzroste a nemusíte mít úplně optimální podmínky pro přípravu. Začněte proto dříve.

  Pozor

  Systém může automaticky odpojit uživatele, kteří jej neúměrně zatěžují, či přetěžují jinak než ručním klikáním. Nepoužívejte proto různé automatické obnovovače stránek.

  Pokud si chcete ověřit, jaké bylo vaše pořadí v časové soutěži, můžete použít aplikaci Pořadí v registraci předmětů a seminárních skupin.

 • 10.Jak zjistím aktuální čas v IS STING?
  Na titulní straně Informačního systému je odkaz „Aktuální datum a čas“ (úplně dole). Po kliknutí se otevře stránka „Centrální čas informačního systému“ s aktuálním centrálním časem databáze. Obsah stránky lze libovolněkrát Aktualizovat/Obnovit/Reload tlačítkem prohlížeče.

  Bohužel nejsme schopni garantovat, že se vždy vrátí správný čas. Pokud se stránka zobrazí ihned, nejdéle do vteřiny, pak vrátí čas správný. Pokud se bude zobrazovat déle (např. při vyšší zátěži po restartu systému), čas za správný nepovažujte.

  Čas, který se vypisuje dole na titulní straně, považujte za orientační. Spuštění přihlašování ovlivňuje pouze centrální čas databáze. (Ve stavu, kdy je kapacita naplněna už během tří sekund, může hrát roli každá vteřina.)

  Pro synchronizaci času svého počítače můžete použít protokolu NTP a NTP serveru Fakulty informatiky MU (návod), proti kterému je synchronizován i IS STING. Pro časové soutěže a podobně je ale vždy rozhodující čas databáze IS STING.

 • 11.Proč se nemůžu přihlásit do seminární skupiny?
  Důvody mohou být různé:
  • přihlašování do seminárních skupin ještě nebylo otevřeno. Termín je obvykle shodný pro všechny předměty - zjistíte v harmonogramu semestru. Může se však pro jednotlivý předmět lišit - zjistíte v informacích o seminární skupině,
  • už jste do některé seminární skupiny daného předmětu přihlášen, Před přihlášením do nové je třeba se nejdříve odhlásit z té stávající,
  • nemáte předmět bezproblémově zaregistrován,
  • skupina je plná - dosažen kapacitní limit.

 • 1.Jak se mohu přihlásit na zkoušku?
  Pro přihlášení použijte cestu

  Informační systém Student Konec semestru Zkušební termíny [předmět]

  U termínu, na který se chcete přihlásit, klikněte na „podrobně“ a „Přihlásit se na zkušební termín“.

  Pokud máte více studií, můžete si zobrazit všechny zkušební termíny zároveň, stačí v pravém horním rohu přepnout studium na možnost „Všechna studia“.

 • 2.Jak se odhlásím ze zkušebního termínu?
  Odhlašování je podobné jako přihlašování. Jen místo „Přihlásit se na zkušební termín.“ zvolíte „Chci se odhlásit z termínu“. Pokud se chcete přihlásit na jiný termín, nemusíte se z původního termínu zvlášť odhlašovat. Systém odhlášení provede automaticky, ale nejprve vás nechá odhlášení potvrdit.

 • 3.Systém mě automaticky odhlásil ze zkušebního termínu, jak je to možné?
  Systém vás odhlásil, protože:
  • jste již získal úspěšnou známku z daného předmětu,
  • předmět (už) nemáte zapsaný,
  • jste již vyčerpal počet opravných termínů u tohoto předmětu,
  • nemáte nárok na druhý opravný termín, protože předmět opakujete.

  Není žádoucí, abyste zabíral místo na zkušebním termínu, který již nevyužijete. Takto jej mohou využít vaši méně úspěšní kolegové.

 • 4.Nefunguje mi přihlašování na zkoušky!
  Ověřte tyto skutečnosti:
  Nepřihlašuje se
  Na termín se nelze přihlásit, pokud je termín označen „nepřihlašuje se“. Může jít o hromadný termín pro všechny, kam je zbytečné se přihlašovat, nebo chce vyučující přihlašování umožnit až později.
  Je příliš pozdě nebo příliš brzo
  Student se smí na zkušební termín přihlásit od 17. hodiny dne uvedeného jako „přihlásit od“ a do dne uvedeného jako „přihlásit do“ včetně. Pokud datum „přihlásit do“ zadáno nebylo, pak se lze přihlásit nejpozději do okamžiku zahájení zkoušky. Obdobně je to s odhlášením od zkoušky. Nehodláte-li na termín přijít, nezabírejte zbytečně místo a odhlaste se. Informujte se, zda pokud se na přihlášený termín nedostavíte, bude hodnocení kontumačně „nevyhověl“.
  Přihlášen na jiný termín
  Student je již přihlášen na jiný termín tohoto předmětu: student smí být přihlášen od teď nejvýše na jeden termín. Na další (opravný) termín se smí přihlásit až po uplynutí okamžiku zahájení termínu, na který je přihlášen nyní.
  Řádný termín již student vyčerpal
  Jde o výhradně řádný termín, ale ten již student vyčerpal: student smí být přihlášen nejvýše na jeden termín, který je označen jako „výhradně řádný“. (Student má právo na nejvýše jeden řádný termín. Další pokusy absolvuje v termínech označených jako „opravný“ nebo jako „řádný i opravný“.)
  Nejsou splněny podmínky pro přihlášení na výhradně opravný termín
  Na výhradně opravný termín se student smí přihlásit pouze pokud:
  • má učitelem zadáno neúspěšné hodnocení,
  • nebo byl přihlášen na libovolný zkušební termín předmětu v minulosti,
  • nebo není vypsán žádný řádný termín v budoucnosti.
  Překročen kapacitní limit
  Je-li stanoven maximální počet studentů, pak se nelze na termín přihlásit po překročení počtu přihlášených.
  Není splněno omezení dané pro sérii
  Učitelé mohou omezit přihlašování na série termínu. Pokud si myslíte, že podmínky splňujete, zkuste výběr přepočítat tlačítkem „aktualizovat“.
  Překročen počet možných souběžných přihlášení v sérii
  Učitel zadal maximální počet termínů, na které se student smí souběžně přihlásit. Tento počet byl překročen (pokud se i přesto chcete přihlásit k nějakému termínu z této série, odhlaste se z nějakého jiného termínu, pokud je to možné).

 • 5.Chci soutěžit se spolužáky, jak si vybrat termín co nejrychleji?
  U některých předmětů jsou termíny velmi rychle rozebrány, dochází k tzv. časové soutěži. Soutěž začíná v 17 hodin.

  Postup pro rychlý výběr:

  • V aplikaci „Přihlašování na zkoušky“ si zkontrolujte v záhlaví správnost nastavení aktuálního období (např. „podzim 2011“).
  • Klikněte na kód a jméno předmětu.
  • Na stránce se seznamem termínů klikněte u požadovaného termínu na odkaz „zkusit se přihlásit“ (před vypuknutím přihlašování).
  • Otevře se vám nové okno a současně se systém pokusí vás přihlásit, což se mu před 17. hodinou nepovede. Na této stránce smíte výjimečně klikat na tlačítko prohlížeče „Obnovit/Reload“ (jinde v ISu nepoužívejte).
  • Postup si vyzkoušejte před 17. hodinou nebo hned nyní. Nemůžete nic pokazit.
  • Oken s různými skupinami/předměty si můžete otevřít více a dle potřeby klikejte po 17:00 na Obnovit. Pamatujte na to, že v minutách před 17. hodinou zátěž systému vzroste a nemusíte mít úplně optimální podmínky pro přípravu. Začněte proto dříve.

  Jak zjistím aktuální čas IS STING, abych věděl, kdy je přesně 17:00?

  Pokud si chcete ověřit, jaké bylo vaše pořadí v časové soutěži, můžete použít aplikaci Pořadí v registraci předmětů a seminárních skupin.

 • 6.Co znamenají jednotlivé údaje?
  Kliknutím na název předmětu získáte seznam termínů, které jsou pro daný předmět vypsány. U každého termínu jsou vypsány podrobné informace, např. o místu konání, o počtu přihlášených studentů apod.

  1 Informace o stavu vašeho přihlášení.

  2 Podrobné informace o přihlašování.

  3 Přesný čas a místo konání zkušebního termínu.

  4 Počet přihlášených a maximální počet přihlášených na tento termín.

  5 Burza zkušebních termínů.

  6 Možnost rychlého přihlášení.

 • 7.Kde zjistím hodnocení zkoušky?
  Použijte

  Informační systém Student Konec semestru Získané známky

  1 Kód a název předmětu.

  2 Kreditové hodnocení předmětu.

  3 Typ ukončení předmětu.

  4 Získaná známka a datum zadání hodnocení.

  5 Hodnocení zadáno kdy a kým.

  6 Vážený studijní průměr v daném semestru.

 • 8.Mohu si nechat posílat změny v hodnocení e-mailem?
  Ano. Informační systém vám dovoluje si zapnout automatické zasílání změn vašich známek. Tuto volbu si můžete nastavit v aplikaci:

  Informační systém Systém Nastavení systému Události Nastavení zaslání informací o událostech v ISu e-mailem

  V nastavení si můžete zvolit interval, ve kterém chcete dostávat informační e-maily o nových známkách (minimálně lze 2 hodiny). Nastavit lze i formát výpisu - stručný nebo úplný. Stručný výpis obsahuje pouze základní údaje pro identifikaci změny, úplný se pokouší přinést co nejvíce informací, klesá tím však přehlednost. Zvolené nastavení na závěr potvrďte tlačítkem „Uložit“. Kromě změn ve známkách si můžete nastavit také sledování změn v poznámkových blocích nebo ve zkušebních termínech.

  1 Nastavení intervalu mezi dvěma e-maily.

  2 Volba typu události a formátu výpisu.

  3 Potvrzení nastavení.

  4 Zobrazení posledních událostí v IS STING.

 • 9.Kde najdu všechny moje známky za celé studium?
  Známky za celé studium lze najít cestou:

  Informační systém Student Konec semestru Získané známky Zobrazit hodnocení za všechna období studia

  Nebo:

  Informační systém Student Závěr studia Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr

 • 10.Jak mohu zveřejnit své výsledky?
  Zveřejňování výsledků studia můžete nastavit na vaší osobní stránce v aplikaci Lidé. Blíže viz Nápověda.

 • 11.Co jsou poznámkové bloky a kde je najdu?
  Poznámkové bloky slouží k zápisu průběžných výsledků (z úkolů, písemek aj.). Najdete je v sekci:

  Informační systém Student Výuka Informace z poznámkových bloků

  Změny v poznámkových blocích si můžete nechat zasílat e-mailem, viz otázka Mohu si nechat posílat změny v hodnocení e-mailem?.

  1 Hodnocení ke každému předmětu se vypisuje vždy pod jeho kódem a názvem.

  2 Dílčí hodnocení.

  3 Poslední změna v této části bloku.

  4 Dílčí body, za „*“ součet bodů, nakonec celková známka.

  5 Slovní hodnocení učitele.

 • 12.Nevidím své hodnocení v poznámkovém bloku
  Zkontrolujte si, zda máte správně vybrané období a studium v záhlaví stránky. Případně kontaktujte učitele, zda vám již skutečně hodnocení do poznámkového bloku zadal.

 • 1.Co je skenovatelný odpovědní list?

  Učitel může pro přípravu písemné zkoušky využít e-learningovou agendu Odpovědníky. Sestaví a vytiskne typicky různá zadání (může do nich zahrnout různé otázky, míchat pořadí otázek a míchat pořadí odpovědí nabízených k zaškrtání). Vaším úkolem je při zkoušce vyplnit odpovědní list tak, aby bylo možno jej oskenovat a automaticky rozpoznat a následně vyhodnotit (přidělit body). Na zkoušce obdržíte od učitele zadání testu a odpovědní list.

  Odpovědní list vypadá přibližně takto:

 • 2.Jak správně vyplnit odpovědní list?

  Nejlépe s použitím výrazné tužky, propisovací tužky, fixu. Na odpovědním listu nelze škrtat, pouze jemně gumovat. Není dovoleno používat bělítko.

  Rubriky jméno, datum, předmět se nerozpoznávají, proto se vyplňují běžným způsobem. Je nutné velice pečlivě vyplnit číslo zadání a učo. Při jejich vyplňování je důležité důsledně dodržet tvar (digitálních) číslic dle uvedeného vzoru. Číslo zadání opíšte z přiděleného zadání testu. Mají-li údaje méně cifer, ponechte mezery vlevo nebo vpravo.

  Správně vyplněné záhlaví vypadá takto:

  Nebo takto:

  Nejčastější chyby při vyplňování:

  Nevyplňujte čísla „dutě“.

  Nevyplňujte čísla běžným písmem, použijte vzory.

  Neoddělujte tisíce mezerou.

  Dodržujte přesně vzory číslic a vodící značky (chybně vyplněné číslice 1 a 7. U číslic 4, 5 a 6 chybí horní čárky).

  Číslice vyplňujte dostatečně silně.

  Nedoplňujte 0 před nebo za číslo zadání a své učo, mají-li údaje méně cifer.

  Odpovědi se vyznačují vodorovnou čárkou, stejnoměrně v celém odpovědním listu. Učitel na případné reklamace „chybně“ rozpoznaných neobvykle zaškrtnutých odpovědí nebude brát zřetel, protože může jít o pokus o podvod („Zkusím to, a když to bude dobře, půjdu reklamovat.“).

  Správně vyplněné odpovědi:

  Nejčastější chyby při vyplňování odpovědí:

  Nevyplňujte celý čtverec, pouze čárku mezi vodícími značkami.

  Nevyplňujte křížky, pouze čárku mezi vodícími značkami.

  Nevyplňujte odpovědi pouze zakreslením obrysu.

  Odpověď vyznačte výrazně.

  Odpovědi vyznačujte stejnoměrně.

  Pokud test umožňuje pouze jednu správnou odpověď, vyznačte do odpovědního archu u příslušného čísla otázky pouze jednu odpověď. Zaznačení více než jedné odpovědi u takového typu testu lze opět brát jako pokus o podvod.

  Pokud uděláte v odpovědním archu chybu, chybnou odpověď neškrtejte a použijte opravná pole.

 • 3.Udělal jsem chybu na odpovědním listu!

  Pracujete-li tužkou, jemně ji vygumujte. Nemůžete-li gumovat, využijte možnosti opravy nacházející se na spodní straně formuláře, pokud je pro daný typ formuláře k dispozici. Takto můžete opravovat až tři chyby. Překročíte-li tento počet, vyžádejte si od dozoru na zkoušce nový odpovědní list a údaje přepište (starý odpovědní list roztrhněte, aby nedošlo k omylu).

  1 Správně vyplněná opravná pole v odpovědním archu.

  Při opravě vyplňte pečlivě číslo otázky, ve které jste udělali chybu. Dodržujte tvar cifer dle vzoru v záhlaví skenovacího archu. Následně vyplňte správnou odpověď. Pokud chcete opravit takto opravnou odpověď, vepište číslo otázky a správnou odpověď do následujícího opravného pole směrem doprava (například zde otázka č. 13 byla opravena na „a“ a následně na „b“ – při vyhodnocování testu proto bude uznána odpověď „b“).

 • 4.Kde nahlédnu do oskenovaných a rozpoznaných odpovědních listů?

  Pomocí

  Informační systém Student [předmět] Odpovědní listy

  Nebo:

  Informační systém Student Výuka Odpovědní listy

  V obou případech se vám odkaz „Odpovědní listy“ zobrazí až poté, co budete mít k nějakému předmětu vyhodnocené skenovací archy.

  K dispozici je jednak grafický soubor s oskenovaným listem (případné problémy s rozpoznáváním jsou vyznačeny červeně) a také textový soubor s údaji o tom, jak byly odpovědi rozpoznány. Vypadá zhruba takto:

  1. null *0
  2. null *0
  3. c nok *-1
  4. null *0
  5. null *0
  6. null *0
  7. null *0
  8. null *0
  9. a nok *-1
  10. null *0
  11. null *0

  Slovo „null“ znamená, že na řádku odpovědního archu nebyla nalezena žádná odpověď. Písmena a-f znamenají zaškrtnutou odpověď. Značky „ok“ a „nok“ uvádí, zda byla zaškrtnutá odpověď vyhodnocena jako správná nebo ne. Čísla znamenají získaný počet bodů. Výše uvedený záznam například znamená, že rozpoznávací program nalezl odpověď u otázky číslo 3 (zaškrtnutou odpověď „c“) a u otázky číslo 9 (odpověď „a“). Obě odpovědi jsou špatně a student za každou chybnou odpověď obdržel -1 bod.

 • 1.Obecně o agendě Studijní materiály
  Informace najdete v Nápovědě Agendy pro vystavování materiálů.

 • 2.Chci číst materiál nebo vystavit svoje zápisky apod.
  Pro zobrazení studijních materiálů ke konkrétnímu předmětu zvolte

  Informační systém Student [předmět] Studijní materiály

  1 Odkaz na studijní materiály předmětu.

  Studijní materiály všech předmětů aktuálně vybraného studia v konkrétním semestru zobrazíte

  Informační systém Student Výuka Studijní materiály

  Ve stromu materiálů se pohybujete klikáním na názvy složek, materiál otevřete kliknutím na jeho název.

  Jako student můžete také vystavit pomocné materiály k výuce, např. zápisky z přednášek. Vložte je do složky „Poskytovna“ k tomu určené. Při vkládání postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci „Chci vystavit studijní materiál“.

 • 3.Proč se na titulní straně aplikace Student po rozkliknutí předmětů nezobrazují stejné odkazy? Proč se odkazy u předmětů během semestru mění?
  V rozcestníku Student/Moje předměty se až na několik výjimek zobrazují ty odkazy, které jsou pro předmět aktuální. U každého předmětu jsou vždy následující položky:

  1 Název a kód předmětu.

  2 Počet kreditů za úspěšné ukončení předmětu.

  3 Typ ukončení.

  4 Odkaz na informace o předmětu v katalogu předmětů.

  5 Možnost zveřejnění se ostatním studentům předmětu.

  6 Vstup do interaktivních osnov předmětu (je-li v předmětu k dispozici interaktivní osnova, tlačítko bude tmavě modré).

  7 Vstup do poznámkového bloku.

  8 Předmětové diskuzní fórum.

  9 Možnost sdílení vlastních materiálů (výpisky, aj.) se spolužáky – neslouží k odevzdávání domácích úkolů!

  Vyučující může v rámci předmětu využívat různé aktivity, které má možnost studentům zpřístupňovat kdykoli během semestru. Stejně tak odkaz na zkoušky se u předmětu zobrazí až tehdy, když jsou vypsány nějaké termíny.

  Odkazy zobrazitelné v horní části: Diskuzní fórum, Studijní materiály, Odevzdávárny, Poskytovna, Odpovědníky, Odpovědní listy

  Odkazy zobrazitelné ve spodní části: Seminární skupiny, Zkoušky, Rozpisy, Katalog, Spolužáci

 • 4.Jak odevzdám práci do odevzdávárny?
  V případě konkrétního předmětu zvolte:

  Informační systém Student [předmět] Odevzdávárny

  Seznam všech vám otevřených odevzdáváren v semestru:

  Informační systém Student Výuka Vám otevřené odevzdávárny

  Vyberte složku, do které chcete soubor vložit. Chcete-li se dostat o úroveň výše, klikněte na ikonu vedle názvu složky.

  Při vkládání do odevzdávárny postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci „Chci vystavit studijní materiál“. Stačí vložit soubor pomocí ikonky . Máte-li odevzdat rozsáhlejší počet materiálů, založte si složku (). Soubor nebo složku pojmenujte vaším jménem (do odevzdávárny nelze uložit více souborů se shodným jménem, např. zapocet.doc). Není třeba upravovat přístupová práva. Vaše vložené soubory můžete mazat a nahrazovat novými verzemi.

  Odevzdávárna (složka, kam mají studenti právo zápisu pro vkládání svých prací) může mít nastavený režim, kdy odevzdanou práci smí číst pouze autor a učitel, nebo režim, kdy odevzdané práce jsou dostupné i dalším studentům. Toto zjistíte najetím kurzoru na sloupec „Práva“ v řádku s názvem složky.

  1 Práva číst, vkládat a spravovat k souboru či složce.

 • 5.Jak vložím závěrečnou práci do Archivu?
  Postupujte dle Nápovědy k závěrečné práci.

  Vystavené práce lze najít na „Osobní stránce“ příslušného studenta

  Informační systém Lidé

 • 6.Použil jsem dílo, případně jeho část v materiálech určených ke studiu. Jak mám správně citovat zdroj?
  Zásadou správné citace je přehlednost a přesnost tak, aby bylo možné odkazovaný pramen vždy identifikovat a dohledat. Zpracování bibliografických citací se řídí normami:
  • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura
  • ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

 • 7.Mohou materiály vystavovat i studenti?
  Ano. Chce-li student nabídnout své materiály (zápisky apod.) ostatním, použije

  Informační systém Student [předmět] Poskytovna

  Vkládat do složky smějí zapsaní studenti předmětu (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti). Při chystání materiálů na další semestr (kopírování starých materiálů do nového semestru) můžete zvážit kvalitu takto vložených studentských materiálů a zkopírovat je pro využití další skupinou studentů, nebo nikoliv.

  Základní podsložky předmětu (Učební materiály, Odpovědníky, Odevzdávárny, Organizační pokyny a Poskytovna) se vytváří při prvním přístupu do stromu předmětu.

 • 8.Kde mohu zkontrolovat odevzdání souboru?
  Informační systém Student Výuka Studijní materiály

  Odkaz na historii operací se svými soubory najdete v sekci Odevzdávárny. Operace za poslední 3 dny se zobrazují přímo na stránce.

  Nebo:

  Informační systém Soubory Přehled operací se soubory

 • 1.Co je to interaktivní osnova, kde ji najdu?
  Jde o navigační webovou stránku, na které učitel soustředí materiály a aktivity související se studiem kurzu. Kromě statických materiálů jde i o e-learning – dotazníky pro ověřování nebo prohlubování znalostí, odevzdávárny souborů, komunikační nástroje apod.

  Učitel může různé e-learningové nástroje používat i jednotlivě, bez nutnosti jejich sestavení do logického či časového pořádku (interaktivní osnovy). Pokud učitel interaktivní osnovu pro daný předmět vytvořil a zveřejnil, mohou ji studenti nalézt cestou

  Informační systém Student [předmět]

  1 Odkaz do interaktivní osnovy.

  Nebo

  Informační systém Student Výuka Studijní materiály

  1 Odkaz do interaktivní osnovy předmětu ve studijních materiálech.

 • 2.Nechápu navigaci v interaktivní osnově
  Osnova se typicky člení na kapitoly – každá kapitola obsahuje např. práci pro aktuální týden nebo určité téma. Kapitolu je možné rozbalit kliknutím na pruh s jejím názvem.

  1 Název interaktivní osnovy.

  2 Navigace v osnově.

  3 Další členění kapitoly.

  4 Seznam aktivit v rámci kapitoly.

  5 Pokrok studenta v rámci interaktivní osnovy.

  6 Kdy učitel doporučuje studovat.

  7 Menu operací s interaktivní osnovou.

  Pro navigaci je možné použít pravý sloupec zobrazující strukturu celé osnovy nebo jí procházet systematicky pomocí modrých šipek v dolní části interaktivní osnovy.

  1 Obsah a aktivity ve studované kapitole.

  2 Procházení interaktivní osnovou mezi kapitolami.

  3 Navigace v osnově.

  4 Pokrok studenta v rámci interaktivní osnovy.

 • 1.Jak si vyberu téma z rozpisu?
  Přístup k Rozpisům témat se liší podle druhu rozpisu:
  Předmětové rozpisy
  Rozpisy témat, vytvořené v rámci jednotlivých předmětů (referáty, skupinové projekty apod.), lze nalézt v aplikaci Student po kliknutí na název předmětu. Odkaz „Rozpisy“ se zobrazuje, pouze pokud je nějaký rozpis vytvořen.

  Informační systém Student [předmět] Rozpisy

  1 Odkaz na předmětové rozpisy.

  Nepředmětové rozpisy
  Slouží pro přihlašování k tématům závěrečných prací, na výcvikové kurzy apod. Najdete je cestou

  Informační systém Student Během studia Rozpisy témat

  Zde jsou dostupné všechny rozpisy, na které máte oprávnění. Rozpisy se člení podle jejich typu, a to na Bakalářské práce, Diplomové práce, Projekty, Jiné apod. Je možné pracovat s tématy pouze jednoho rozpisu, či si vybrat více rozpisů najednou.

  Po výběru daného rozpisu se zobrazí seznam všech vám relevantních témat („všechna aktuální témata“ nebo „moje témata“). Typ zobrazených témat lze přepnout v panelu „Zobrazit témata“. Všechny dostupné operace s tématem jsou zobrazeny po kliknutí na „Zobrazit operace“ u vybraného tématu. Podrobnosti o daném tématu je možné zobrazit kliknutím na „Úplné info“ v nabídce operací s tématem (viz obrázek níže) či kliknutím na jeho název.

  Pro bližší informace o jednotlivých tématech, zvolte možnost „Témata“ v horním navigačním panelu a v nabídce operací s tématem vyberte „Úplné info“ (viz obrázek níže).

  Pro přihlášení se k tématu klikněte v navigačním panelu na možnost „přihlašování“ a u vybraného tématu použijte odkaz „přihlásit“ v levém sloupci. Poté vás systém vyzve k potvrzení vaší volby.

  Pozor

  Tlačítko „přihlásit“ je u tématu dostupné až po spuštění přihlašování. Pokud máte okno s rozpisy otevřené dříve, nezapomeňte jej na začátku přihlašování aktualizovat.

  Témata z předmětových i nepředmětových rozpisů, ke kterým jste přihlášeni, naleznete v aplikaci

  Informační systém Student Během studia Moje témata

  Neaktivní nepředmětové rozpisy lze prohlížet v aplikaci

  Informační systém Studium Rozpisy témat

  1 Odkaz na přihlašování se k tématům.

  2 Volba pro zobrazení seznamu témat.

  3 Po rozkliknutí se zobrazí přehled dostupných operací s tématem (po přihlášení se k tématu zde bude více možností).

  4 Název tématu.

  5 Vedoucí tématu.

 • 2.Jak si mohu navrhnout vlastní téma?
  Navržení vlastního tématu je možné pouze v případě, že je daný rozpis témat označen příznakem „Student smí vkládat témata“.

  Pro vložení nového tématu použijte cestu

  Informační systém Student Během studia Rozpisy témat

  Zvolte příslušný rozpis a v navigačním panelu použijte odkaz „Témata: založit“. Otevře se formulář, do kterého vyplníte požadované údaje. Nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“ dole na stránce.

  K navrženému tématu vás systém automaticky přihlásí.

  O přihlášení studenta k tématu je vedoucí práce uvedený u tématu informován automatickým e-mailem. Vedoucí poté přihlášení k tématu studentovi potvrdí, nebo jej zamítne. V obou případech je studentovi zaslán informační e-mail.

 • 3.Jak upravím název tématu, doplním anglický název a další údaje?
  Upravovat údaje v tématu můžete pouze v případě, že vedoucí práce zaškrtl příznak „Umožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu“ (některé fakulty tuto volbu nemusí mít dostupnou, jelikož se o téma stará výhradně jeho vedoucí).

  Pro úpravu tématu použijte

  Informační systém Student Během studia Moje témata

  U vybraného tématu klikněte na „editovat“ a údaje upravte. Při uložení změn provedených studentem se k tématu nastaví příznak „Potvrdit přihlášení či změnu v údajích provedenou studentem“. Po dokončení úprav tématu požádejte vedoucího, aby vaše změny schválil.

 • 4.Nevidím žádné rozpisy závěrečných prací ani sekci „Rozpisy témat“, ale měl bych. Co mám dělat?
  Nejprve zkontrolujte, zda máte vybrané správné studium a období v záhlaví stránky.

  Příčinu problému můžete najít v agendě „Rozpisy témat“. Z titulní strany Informačního systému použijte cestu

  Informační systém Studium Rozpisy témat

  Po výběru rozpisu se zobrazí:

  • prerekvizity, které musíte splňovat,
  • termíny, kdy je přihlašování spuštěno a ukončeno.
  • a po kliknutí na "podrobnosti, pokyny, harmonogram ... Studijní obory" také obory, pro které jsou témata z rozpisu vypsána.

  Pokud nejasnosti/problémy přetrvávají, kontaktujte osobu na vaší fakultě, která má vypisování rozpisů na starosti.

 • 5.Nevidím témata předmětového rozpisu a vím jistě, že ostatní je vidí
  Předmět máte zřejmě červeně zaregistrovaný (nesplňujete prerekvizity), takže je pravděpodobné, že vám nebude zapsán. Jelikož mohou být témata kapacitně omezena, smí je vidět pouze studenti s bezproblémovou registrací.

  Je třeba splnit prerekvizity nebo vyčkat na období zápisu a požádat vyučujícího o výjimku. Až budete mít předmět zapsaný, předmětový rozpis uvidíte.

 • 6.Nemůžu se přihlásit k tématu, proč?
  Pokud je u tématu příznak „neschváleno“, znamená to, že je vyžadováno potvrzení korektnosti tématu (vhodnosti tématu k vypracování) vedoucím nebo úředníkem. V případě, že jste si téma vypsali sami a přihlásili jste se k němu, je u tématu příznak „neschváleno“, dokud nedojde k jeho potvrzení.

 • 7.Nejde mi vytisknout zadání závěrečné práce, co mám dělat?
  U schválených témat může být požadováno potvrzení přihlášení k obhajobě či potvrzení tématu k obhajobě vedoucím/úředníkem. V tomto případě není možné tisknout zadání ani převést téma do archivu SZZ, dokud není téma potvrzeno.

 • 1.Kdy vkládám svou závěrečnou práci do archivu?
  Student vkládá elektronickou verzi závěrečné práce do archivu ještě před její obhajobou. Po převzetí práce studijním oddělením již student s archivem manipulovat nemůže. Podmínky odevzdání tištěné verze práce se mohou na jednotlivých fakultách lišit, kontaktujte proto svoji katedru či studijní oddělení.

  Tip

  Ode dne převzetí práce studijním oddělením je její archiv zveřejněn všem uživatelům přihlášeným v IS STING. Práce zůstává veřejná i v případě, že studijní oddělení zrušilo převzetí práce nebo vám udělilo třídenní výjimku pro manipulaci s archivem.

  Studijní oddělení vytvoří záznam o závěrečné práci a založí archiv. Do archivu student vkládá celou závěrečnou práci včetně příloh, naměřených dat atd. Závěrečnou práci vkládá student do archivu sám. Student smí s obsahem archivu manipulovat do převzetí práce studijním oddělením. Vedoucí práce a oponenti smí s obsahem archivu manipulovat po převzetí práce, majitelé práva s_studium a s_vyuka (typicky studijní oddělení) pak smí s archivem manipulovat prakticky kdykoli, více v otázce Kdy a kdo má přístup do archivu závěrečné práce.

  Přílohy obsahující mnoho malých souborů nebo složitou adresářovou strukturu, např. zdrojové kódy programu, vkládá student jako jeden archivní soubor, zpravidla ZIP. Fotografie nebo nesouvisející přílohy je vhodné vložit jednotlivě (pro usnadnění hromadného vložení lze využít funkci správce souborů „Vložit složky a soubory ZIPem“).

  Pozor

  Při vkládání pomocí ZIPu může dojít k masivním změnám názvů s diakritikou.

  Pozor

  Do archivu lze vkládat pouze soubory související se závěrečnou prací. Použití archivu pro šíření jiných souborů bude postihováno. Zjištěná provinění budou provozovatelé systému předávat k řešení disciplinární komisi.

 • 2.Jak vložím svou závěrečnou práci do archivu?
  Předpokládá se, že každá závěrečná práce obsahuje minimálně textovou část, kterou má student pořízenou v elektronické formě.

  Pokud textovou část tvoří více souborů anebo do archivu budete vkládat také přílohy, vložte všechny soubory (každý samostatně). Při vkládání postupujte následovně:

  Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací
  Cestou

  Informační systém Student Závěr studia Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce Manipulace s archivem závěrečné práce

  se dostanete do svého archivu. Nemusíte soubory pojmenovávat vlastním jménem a příjmením, protože toto je jen váš archiv.

  Zkontrolujte záhlaví, zda máte vybranou správnou práci
  Pokud máte více než jedno studium, či více než jednu závěrečnou práci ke studiu, zkontrolujte, zda máte vybranou opravdu tu práci, ke které hodláte vložit soubor(y). Pokud ne, vraťte se na stránku „Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce“ a znovu vstupte do archivu s výběrem odpovídající práce.
  Vložte textovou část do archivu
  V archivu klikněte na odkaz „Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací“. Zde si přes odkaz „Vložení souboru“ otevřete formulář. Upřesněte typ nahrávaného souboru a dohledejte soubor ve vašem počítači. Můžete také upravit název vkládané práce či doplnit popis vkládaného souboru, tyto údaje ale nejsou povinné. Po uložení formuláře se vybraný soubor zavede do archivu a systém k němu po zpracování vytvoří jeho textovou verzi (ve formátu .txt). Velikost zaváděných souborů není ze strany ISu omezena, omezený limit (obvykle 2 GB) mohou mít pouze internetové prohlížeče. Bližší informace o nahrávání velkých souborů naleznete v Nápovědě k „Úschovně“.

  1 Formulář pro zavedení práce.

  Zavedené soubory se vám přehledně zobrazí na stránce archivu. Soubory můžete odstranit pomocí ikonky za názvem souboru.

  1 Přehled zavedených souborů.

  Pozor

  Do archivu je možné vkládat text práce ve formátu pro MS Word (.doc či .docx), v podobě textového dokumentu ve formátu OpenDocument ODF (.odt) či v přenosném formátu dokumentů PDF (.pdf). Vkládáte-li práci ve formátu pro MS Word nebo OpenDocument ODF, pak se PDF a holý text vytvoří automaticky. Vložíte-li rovnou PDF, holý text se vytvoří z PDF též automaticky. Přílohy či další související soubory vkládejte dle vlastní úvahy.

  Pozor

  Nahrávaný soubor (odevzdávaná práce) nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný.

  Ověřte, že se vytvořila textová verze. Pro dostatečné vyplnění archivu je nutné, aby k textu práce existovala s ním totožná verze obsahující holý text. K souborům, které vložíte ve Wordu nebo ODF, se zpravidla do půl hodiny vytvoří automaticky jejich textové verze. Textové verze jsou nutné k tomu, aby bylo možné v archivech závěrečných prací vyhledávat.

  Tip

  Dokumenty vytvořené v OpenOffice.org či LibreOffice není nutné převádět do formátu pro MS Word (přípona .doc či .docx), lepší je ponechat soubory v nativním formátu ODF (přípona .odt) nebo případně rovnou exportovat do přenosného formátu dokumentů PDF (přípona .pdf). Zkontrolujte si, zda soubory v archivu závěrečné práce odpovídají vašim představám. Vhodné je zkontrolovat všechny soubory, tedy jak vámi vložené, tak automaticky vytvořené – textová verze dokumentu a případně PDF varianta. Pokud konverze neproběhla správně, vložte soubory rovnou v PDF.

 • 3.Kdy je archiv dostatečně naplněn?
  Pro posouzení, zda je archiv se závěrečnou prací naplněn, se použijí tato kritéria:

  1. Je vyplněna anotace anglicky textem o délce alespoň 100 znaků.
  2. Pokud student studuje obory, z nichž alespoň jeden je v češtině nebo slovenštině, pak je povinen vyplnit i českou anotaci o délce alespoň 100 znaků.
  3. Jsou vyplněna klíčová slova textem o délce alespoň 30 znaků.
  4. Archiv obsahuje v nejvyšší úrovni textovou verzi o velikosti alespoň cca 3000 znaků a k ní připojený soubor ve formátu MS Word (.doc nebo .docx), ODF nebo PDF.
  5. Je vyplněn jazyk závěrečné práce.
  6. Je potvrzena shodnost elektronické a případné tištěné varianty závěrečné práce.

  Výsledek posouzení se sděluje studentovi v aplikacích souvisejících se závěrečnou zkouškou. Na archivy, které jsou dostatečně naplněny a práce mají vloženou známku, jsou odkazy ze stránek pro hledání osob (Lidé).

 • 4.Proč už nemůžu opravovat vloženou závěrečnou práci, anotaci ani nic jiného?
  Vaši práci už převzalo studijní oddělení a od té chvíle je archiv „uzamčen“. V případě nutnosti můžete požádat studijní oddělení o udělení třídenní výjimky pro manipulaci s archivem.

  Pozor

  Dříve než odevzdáte tištěnou podobu práce, zkontrolujte si, zda obsah veškerých souborů vložených do archivu (včetně převedených do PDF a holého textu) odpovídá vašim představám. Mějte na vědomí, že studijní oddělení vám není povinno třídenní výjimku pro manipulaci s archivem udělit.

 • 5.Jak požádám o skrytí části závěrečné práce?
  Požádat o skrytí části závěrečné práce můžete pouze za výjimečných okolností.

  Žádost lze podat přes „Úřadovnu“:

  Informační systém Student Během Studia Úřadovna Podání nové žádosti Žádost o skrytí části závěrečné práce

  Je nutné, aby student v žádosti uvedl soubory, které mají být skryty, a samostatně je vložil pod vhodným názvem do archivu. Záleží na dohodě s vedoucím práce, zda se bude jednat o dvě verze textu práce nebo pouze o vyčleněné kapitoly či přílohy práce. Žádost bude postoupena odpovědným osobám k posouzení, o výsledku budete informováni e-mailem. Poté, co bude žádost schválena, nastaví skrytí požadovaných souborů před zveřejněním práce administrativní pracovník.

 • 6.Proč je moje závěrečná práce veřejně přístupná?
  Povinnost zveřejnění závěrečné práce je dána zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách).
  § 47b

  Zveřejňování závěrečných prací

  (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

  (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

  (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

Často kladené dotazy k Přihlášce ke studiu.

 • 1.Jaké jsou moje administrativní povinnosti realizované v IS?
  V této nápovědě jsou shrnuty důležité administrativní úkony a povinnosti prováděné během studia v Informačním systému. Sledujte však pokyny své fakulty, zejména pravidelně čtěte „Poštu“ (e-mail) a červené (důležité) zprávy na „Vývěsce“.

  O řadě důležitých studijních povinností vás systém automaticky informuje prostřednictvím služby „IS připomíná“ (více v nápovědě). Kromě situací popsaných v nápovědě, upozorňuje systém automaticky také na termín podání žádosti o ubytovací stipendium nebo na vložení posudků do archivu vaší závěrečné práce.

  V případě pochybností se obraťte na studijní oddělení

  is.sting.cz Studijní oddělení

 • 2.Registrace a zápis předmětů
  V období registrace si zaregistrujte předměty. Bezproblémové předměty vám budou zapsány automaticky v období zápisu. U bezproblémově zaregistrovaných předmětů si můžete volit rozvrhové seminární skupiny (je-li na ně předmět rozdělen).

 • 3.Povinnosti vyžadované vyučujícím
  Liší se předmět od předmětu, typicky je nutné přihlásit se na zkoušku a odevzdávat elektronické práce v agendě Studijní materiály. Informujte se u vyučujícího.

 • 4.Povinnosti během studia
  K dispozici je řada aplikací v agendě Student, podrobněji viz též níže.

  Informační systém Student
  Studijní materiály (e-learning)
  Vystavování materiálů učitelem, elektronický sběr úloh v odevzdávárnách.

  Informační systém Student Výuka
  Přihlašování na zkoušky
  Učitel vypisuje zkušební termíny se všemi potřebnými informacemi. Data přihlašování na zkoušky a odhlašování ze zkoušek určuje vyučující, v případě nejasností se na něj můžete obrátit. Je možné si o vypsání nových zkušebních termínů nechat zasílat upozornění na e-mail prostřednictvím agendy Události.

  Informační systém Student Konec semestru
  Známky za celé studium, získané kredity a studijní průměr
  Kontrolujte si získaná hodnocení a neprodleně nahlaste všechny chyby kompetentním osobám.

  Informační systém Student Závěr studia
  Předmětová anketa
  Vaše zpětná vazba ke kvalitě výuky (děkujeme za vyplnění).

  Informační systém Student Konec semestru
  Kdy jsem omluven
  Zkontrolujte si omluvenku, kterou jste odevzdali na studijní oddělení.

  Informační systém Student Výuka
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

  Informační systém Student Závěr studia
  Přiřazení předmětů k oborům (pro účely kreditové kontroly studia)
  Proveďte přiřazení kvůli kontrole studia.

  Informační systém Student Během studia

 • 5.Další povinnosti
  Kontrola osobních údajů
  Na počátku studia a kdykoliv při změně osobních údajů.

  Informační systém Personální Kontrola a změny osobních údajů
  Žádost o ubytovací stipendium
  Chcete-li pobírat ubytovací stipendium.

  Informační systém Stipendia Stipendium na podporu ubytování
  Rozpisy témat
  Ke konci studia: výběr témat závěrečných prací

  Informační systém Studium Rozpisy témat
  Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
  V závěru studia: vložte závěrečnou práci do archivu

  Informační systém Student Závěr studia Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce

 • 6.Nejpoužívanější informační zdroje
  Rozvrh
  Váš rozvrh, hledání dle předmětů, učeben, vyučujících.
  Hledání osoby
  Vyhledání osobní stránky uživatele IS STING.
  Prohlídka Katalogu předmětů
  Vyhledávání studijních kurzů.
  Dokumenty
  Veřejné a neveřejné nástěnky dokumentů.

 • 7.Pravidla použití a změna hesla
  Pro změnu hesla použijte cestu

  Informační systém Systém Změna hesla

  Je vaší povinností udržovat heslo bezpečné. Nesete zodpovědnost za úkony, které by někdo v IS učinil pod vaší identitou. Jste povinni se v systému chovat podle přijatých pravidel, pokud je ještě neznáte, přečtěte si tuto Nápovědu.

 • 8.Co znamená identifikace za jménem studenta?
  Studenti jsou v IS často identifikováni řetězcem, popisujícím jejich studium. Každý student studuje ve studijním programu jeden nebo více studijních oborů. Obor ještě může být zpřesněn směrem studia. Přesnější informace o programech a oborech akreditovaných na STING získáte v prohlídce programů/oborů/směrů, zde uvádíme jenom zkratky.

  Informační systém Studium Programy, obory a směry

  Programy, obory a směry

  Např.: jméno fakulta program obor (směr) etapa oboru
  Bc. Jana Nováková, LF M-SZ ZDRV (PEOP) [roč 4]
  M: magisterský program
  B: bakalářský program
  D: doktorský program
  V každém z oborů se student nachází v nějaké etapě (ročník, semestr, blok, cyklus).
  Bc. Jan Novák, FI M-SS VT [sem 7, roč 4] PřF:MA [roč. 3]
  Studium může být mezifakultní, kdy jeden obor patří cizí fakultě.
  Má-li studium jinou formu než prezenční, vypíše se na konci: kombinovaná (kombin.), distanční (dist.), celoživotní (celoživ.). Je-li studium již ukončené, vypíše (ukonč.), úspěšně absolvované (abs.), je-li přerušené, pak (neakt.). Např.
  Jan Novák, PrF B-PSP VNEM kombin. [sem 5, blok B]
  Ing. Jana Nováková, ESF M-HPS NH (ukonč.)

 • 9.Jak si mohu zkontrolovat, jaké předměty musím ještě absolvovat?
  Aplikace umožňuje zkontrolovat si průchod studiem pomocí kontrolních šablon cestou:

  Informační systém Student Během studia Kontrola průchodu studiem

  Volba „Zobrazit“ seznam mých povinných a povinně volitelných předmětů vypíše předměty obsažené v povinných šablonách zařazených k tomuto studiu.

  Povinné kontrolní šablony
  Definují seznamy povinných předmětů a bloky povinně volitelných předmětů. Mohou obsahovat kvantitativní podmínky (kolik povinně volitelných předmětů nebo kolik kreditů je nutné splnit), nebo (v přípravné fázi zavádění agendy) pouze výčty relevantních předmětů.
  Doplňkové kontrolní šablony
  Upřesňují případná další kontrolní pravidla.
  Šablony přiřazené ke studiu
  Studijní oddělení skupinám studentů přiřazuje ty šablony, které jsou pro ně relevantní. Podle těchto šablon bude posuzováno vaše studium. Domníváte-li se, že v šabloně je nepřesnost, neúplnost nebo chyba, obraťte se na studijní oddělení.

 • 10.Kde najdu moje omluvenky?
  Pro kontrolu omluvenek použijte aplikaci

  Informační systém Student Výuka Kdy jsem omluven

  Aplikace eviduje omluvenky zadané studijním oddělením. Omluvenka pro určitý termín se zadává k osobě pouze jednou, studujete-li tedy na více fakultách, stačí se omluvit libovolnému studijnímu oddělení.

  Údaje „Omluven od“ a „Omluven do“ mohou být zadány s přesností na hodiny a minuty (např. při zpoždění dopravy). Údaj „Omluveno“ je důležitý pro uznání omluvy – při příliš pozdním doručení omluvenky na studijní oddělení nemusí být omluva uznána.

 • 11.Kam mi přijde ubytovací stipendium? Kdy si mohu změnit číslo účtu?
  Přiznané ubytovací stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu. Pokud zjistíte, že číslo účtu zobrazené na stránce

  Informační systém Stipendia Stipendium na podporu ubytování

  bylo vloženo špatně, můžete jej sami upravit v aplikaci

  Informační systém Stipendia Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií Změnit číslo účtu

 • 12.Přehled pojmů vztahujících se ke studiu
  autozápis
  Aplikace automatický zápis je spuštěna jeden den před začátkem období zápisu/změn v zápisu a každou noc prověřuje, jaké změny nastaly v registrovaných předmětech. Sleduje registrace nových předmětů, stávající nepotvrzené registrace a žádosti o změnu typu ukončení předmětu. Pokud je registrace bezproblémová, operaci potvrdí – předmět zapíše. Aplikace automatického zápisu je ukončena jeden den po konci období zápisu/změn v zápisu.
  forma studia
  Vyjadřuje způsob studia.
  prezenční
  Výuka probíhá kontaktním způsobem prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení apod.
  distanční
  Výuka zahrnuje minimum kontaktu s učitelem, jedná se o samostudium.
  kombinovaná
  Kombinace prezenční a distanční formy výuky, realizováno např. konzultacemi jednou měsíčně a samostudiem (dříve byl pro tuto formu studia užíván pojem dálkové studium).
  celoživotní
  Studium v celoživotních studijních programech.
  období – též semestr
  Studijní agendy jsou organizovány po pojmenovaných obdobích, např. „podzim 2004“. Eviduje se fakultní období a jeho harmonogram – začátek a konec registrace, zápisu předmětů, změn v zápisu předmětů, výuky, rozpisu do seminárních skupin, zkouškového a prodlouženého zkouškového období a datum zveřejnění rozvrhu.
  opakovaný předmět
  Neukončí-li student předmět (nezíská-li úspěšnou známku), musí si jej opakovaně zapsat v nejbližším semestru, kdy je předmět vypsán. Opakovaně neúspěšně absolvovaný předmět je důvodem k ukončení studia. Neúspěšně opakované předměty kontroluje studijní oddělení.
  prerekvizity
  Popisují studijní povinnosti, které musí být splněny, aby mohl být předmět zapsán.
  problémová (červená) registrace
  V katalogu předmětů lze k předmětu stanovit různá omezení a podmínky pro zápis. Jestliže jim student vyhoví, zaregistruje se bezproblémově (bíle), nevyhoví-li jim, je zaregistrován problémově (červeně). Objevují se tyto problémy:
  • překročená kapacita kurzu,
  • nesplněné prerekvizity,
  • kurz je vypsán pro jiné obory a není nabízen studentovu oboru.
  registrační vlna
  Stanoví pořadí, kdy pro určitou skupinu studentů začíná registrace předmětů.
  stav studia
  Evidovaná událost, která může ve studiu nastat, např. zápis ke studiu, přerušení studia apod. Má-li studium k určitému datu některý aktivní stav, říkáme, že je k tomu datu aktivní. Řadu operací v IS může provádět pouze osoba, která má nyní aktivní studium. Související pojmy jsou neaktivní studium (student přerušil studium, z hlediska ČR není studentem), ukončené studium a úspěšně ukončené studium.

  Eviduje se také stav studia oboru. Lze např. jeden ze dvou studovaných oborů přerušit a ve druhém pokračovat.

  studijní obor
  Může být zařazen pod jeden nebo více studijních programů. Student vždy studuje konkrétní studijní program a v něm jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor je jednooborový nebo dvouoborový, studovaný v tzv. oborové kombinaci. Je-li každý z oborů jednoho studia veden na jiné fakultě, jedná se o mezifakultní studium. Eviduje se celostátní kód, zkratka, název oboru.
  studijní program
  Určuje širší téma studia. Fakulta otvírá studium v rámci studijních programů v určitých studijních oborech. Typ studijního programu:
  bakalářský
  Typicky tříletý nebo čtyřletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Bc. bakalář.
  magisterský
  Typicky pětiletý nebo šestiletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr.
  magisterský navazující
  Typicky dvouletý nebo tříletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Mgr. magistr nebo Ing. inženýr.
  doktorský
  Typicky tříletý studijní program. Podmínkou přijetí je ukončené magisterské vzdělání. Je ukončen získáním titulu Ph.D. doktor.
  rigorózní
  Program pro rigorózní řízení.
  celoživotní
  Program není zakončen získáním titulu. Absolvuje se v rámci celoživotního vzdělávání, nebo student později přestoupí např. na bakalářský program.
  U studijního programu se eviduje celostátní kód, zkratka, název, typ a standardní doba studia. Přehled udává aplikace

  Informační systém Studium Programy, obory, směry
  studium
  Popisuje pobyt studenta na škole od zápisu ke studiu v konkrétním studijním programu do ukončení studia v tomto programu. V rámci programu student studuje jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor může být členěn ještě na studijní směry. U studia se dále eviduje mateřská fakulta studia, rok přijetí, stav studia, forma studia, typ financování studia a studijní skupina.
  učo
  Jedinečná identifikace osoby, zůstává např. i pokud ukončí student studium a po několika letech se na školu opět vrátí.
  ukončení předmětu
  Předmět je vypsán s jedním nebo více typy ukončení (např. zkouška, kolokvium). Podle toho, s jakým ukončením si student předmět zapíše, je mu uděleno příslušné hodnocení. Doporučené ukončení je to, které se studentům implicitně registruje. Jiné možné – předmět může být možné si zapsat s různou obtížností (ukončením). Jaká existují ukončení předmětu a jejich hodnocení lze najít na

  Informační systém Předměty Přehled ukončení a hodnocení
  zápis předmětů
  Období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů.
  změny v zápisu předmětů
  Období v harmonogramu semestru, kdy jsou potvrzovány bezproblémové registrace předmětů. Typicky první dva týdny v semestru. Od období zápisu předmětů se liší pouze didakticky, aplikace IS fungují obdobně.
  žádost o výjimku
  Nesplní-li student při registraci předmětu podmínky, vznikne problémová registrace. U těchto registrací lze kliknutím požádat učitele o udělení výjimky čili souhlasu se zápisem.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.