Obsah: • Úschovna, • Tematické vývěsky jako vstupní rozhraní pro externí redakční systémy, • RSS, • Události, • Archivovaná sdělení, • Agendy pro vystavování materiálů, • Můj web, • Vyhledávání v ISu, • Vyhledávání s procentem, • Správce souborů, • Absolventi, • Blog, • Kontaktní údaje, • Personální údaje, • Průzkumy

 • 1.Nepotřebuji poštu v Informačním systému
  Sledovat poštu je povinné, e-mailem dostáváte např. důležité zprávy od vedení fakulty či školy. Upozornění na novou zprávu je zobrazeno na titulní straně IS STING. Poštu si také můžete stahovat na domácí počítač nebo přesměrovat do jiné stabilní schránky. Schránku pravidelně vyprazdňujte, při přeplněné schránce vám nelze poštu doručit. Jakou poměrnou část z přidělené kvóty vaše schránka již zabírá, zjistíte v poštovní aplikaci.

  1 Informace o zaplněnosti poštovní schránky.

  Adresa uživatelů IS STING má vždy tvar učo@post.sting.cz. Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky.

 • 2.Jak napíšu nový dopis?
  Pro napsání nového dopisu použijte

  Informační systém (Pošta) Poslat dopis

  Do políček Komu:, Kopie: a Skrytá kopie: vložte adresáta či adresáty zprávy. Předmět zprávy vyplňte stručně a výstižně, aby vystihl podstatu či obsah zprávy a příjemce se mohl v seznamu zpráv orientovat. Vepište text zprávy a odešlete tlačítkem „Odeslat“.

  1 Pole pro vyplnění adresáta.

  2 Vepište adresáta; dohledat jej můžete v „adresáři“ nebo systému kliknutím na příslušné tlačítko; z dohledaných osob zaškrtnutím políčka vyberte.

  3 Volte výstižný předmět zprávy.

 • 3.Přehled možností poštovního rozhraní
  Vstupte do poštovní aplikace

  Informační systém Pošta

  Na úvodní stránce poštovní aplikace se zobrazí seznam příchozích zpráv. Zprávu otevřete a přečtete kliknutím na její předmět. Při čtení zpráv se zobrazují ty přílohy, které je rozumné v prohlížeči zobrazovat.

  V aplikaci lze editovat stávající a vytvářet nové složky na dopisy

  Informační systém Pošta Složky a kvóty

  Zprávy lze označit (checkbox) a přečíst jich více naráz, případně je smazat, stáhnout na lokální disk počítače, přesunout do jiné složky apod. Jednotlivé zprávy lze označit hvězdičkou (jako důležité), přidat jim štítek nebo podbarvení. Přes volbu „Správa štítků“ (zobrazuje se v okně při přidávání štítků) si můžete přidat vlastní štítky nebo přejmenovat ty stávající.

  Pořadí zpráv ve složce je možné měnit kliknutím na název sloupce, podle kterého chcete zprávy uspořádat, a také lze volit sestupné/vzestupné řazení.

  1 Důležitá zpráva (označená hvězdičkou).

  2 Volba pro přidání nebo odebrání štítků a podbarvení.

  Jména uživatelů IS STING jsou v seznamu pošty zvýrazněná, po kliknutí se zobrazí vizitka s rychlými volbami.

  1 Kliknutím na zvýrazněné jméno se objeví vizitka s rychlými volbami.

 • 4.Jaký je význam jednotlivých příznaků dopisu?
  Před jednotlivými dopisy v seznamu zpráv se zobrazují různé příznaky. Jejich význam je:
  příznak „T“
  Uživatelova e-mailová adresa byla odesílatelem vyplněna v řádku Komu: (To:), tj. pošta byla adresována přímo mně.
  příznak „F“
  Dopis psaný mnou, tj. má e-mailová adresa je vyplněna v řádku Odesílatel: (From:).
  příznak „N“
  Uživatel dopis dosud neviděl. V seznamu zpráv je zvýrazněna tučným písmem.
  příznak „O“
  Uživatel dopis dosud nečetl.
  příznak „C“
  Uživatelova e-mailová adresa byla odesílatelem vyplněna v řádku Kopie: (Cc:).
  příznak „R“
  Označuje dopisy, na které uživatel odpovídal nebo je přeposílal.
  příznak „D“
  Dopis je označený ke smazání (ve webovém rozhraní IS STING se tento příznak nezobrazuje).
  Význam příznaku můžete zjistit také podržením myši nad příslušným písmenem.

 • 5.Jaký je rozdíl mezi kopií a skrytou kopií?
  Rozdíl je patrný po doručení zprávy. Zpráva se doručí všem adresátům uvedeným v kopii i skryté kopii, ale všichni adresáti uvidí pouze osoby uvedené v řádku kopie, nikoli osoby v řádku skrytá kopie.

 • 6.Mohu si ukládat odeslané dopisy?
  Ano, před odesláním dopisu z aplikace

  Informační systém (Pošta) Poslat dopis

  ponechte zakliknuté „Při odeslání uložit kopii zprávy do složky Odeslaná pošta“.

  1 Volba pro ukládání odesílaných dopisů.

  Tip

  Mezi odesláním dopisu a uložením jeho kopie do složky s odeslanou poštou může vzniknout prodleva. K uložení kopie dopisu totiž dojde až v okamžiku, kdy se dopis podaří poštovnímu serveru IS STING předat k doručení jinému poštovnímu serveru.

 • 7.Jak se dostanu ke složce se svými odeslanými dopisy?
  V aplikaci

  Informační systém Pošta

  rozbalte nabídku „Složka:“ v levém horním rohu aplikace a vyberte „Odeslaná pošta“, která se tímto zobrazí.

  1 Kliknutím na „Odeslaná pošta“ se zobrazí seznam odeslaných dopisů.

 • 8.Jak dlouho zůstávají dopisy v koši?
  Dopisům přesunutým do koše je nastavena expirace 14 dní, po uplynutí této doby se dopisy automaticky smažou. U zpráv, kterým zbývá do expirace méně než 14 dní, se zobrazuje budík (vedle data přijetí zprávy). Najetím myši na symbol budíku zjistíte, kolik dnů zbývá do expirace zprávy.

  1 Zobrazení počtu dní do expirace zprávy.

 • 9.Jak připojím k dopisu přílohu?
  V aplikaci

  Informační systém (Pošta) Poslat dopis

  klikněte na „Přidat přílohu“ a soubor např. ve vašem počítači dohledejte. Jakmile potvrdíte výběr souboru, příloha se automaticky načte. Příloha je načtená v okamžiku, kdy se před názvem souboru objeví zaškrtlé políčko. Můžete také přidat nedávno zaslané soubory uložené v Úschovně (po rozkliknutí volby se zobrazí seznam odeslaných příloh, kterým ještě nevypršela lhůta pro expiraci) nebo z IS STING (pouze soubor, který máte právo číst, např. ze studijních materiálů, z Úschovny apod.).

  Přílohu můžete z dopisu opět odebrat. Pokud ponecháte políčko před názvem přílohy nezaškrtnuté, příloha se k dopisu při odeslání nepřipojí. (Implicitně je políčko při načtení přílohy zaškrtnuté.)

  Všechny přílohy se automaticky ukládají do Úschovny odesílatele (expirují po 30 dnech), dají se proto opakovaně použít (expirace se po odeslání znovu prodlouží na 30 dní). Soubory z IS STING se při odesílání ukládají do Úschovny odesílatele, kde je s nimi nakládáno jako s ostatními soubory (expirace apod.).

  1 Ponechte políčko zaškrtnuté, pokud chcete přílohu k dopisu připojit.

  Pozor

  Maximální celková velikost dopisu s přílohami je 25 MB. Při přikládání příloh je ale nutné dbát na to, že výsledná zpráva bude přibližně o třetinu větší, než je celková velikost všech přiložených souborů. Toto navýšení je způsobeno samotnou architekturou e-mailu a řešením přenášení souborů v textové formě. Pokud je tato velikost překročena, bude do textu dopisu pro adresáta připojen odkaz na Úschovnu odesílatele, odkud si může přílohy stáhnout. V Úschovně platí 30denní expirační lhůta – při odesílání dopisu se objeví datum, kdy budou přílohy z Úschovny odesílatele smazány (než dojde k úplnému smazání, jsou přílohy dalších 30 dní dostupné v Úschovně ve složce Popelnice).

 • 10.Do mé schránky nepřicházejí zprávy, přestože mám potvrzené jejich odeslání!
  Nedoručování zpráv může mít několik příčin:
  Přeplněná schránka
  Každá schránka má nastavenou kvótu, tj. maximální velikost uložených dat a maximální velikost jedné zprávy. Při překročení kvóty se budou přijímat pouze zprávy administrativního charakteru z IS STING (např. dopis od učitele o výsledku zkoušky), ale pošta ze světa nebo od ostatních uživatelů IS STING nebude doručena.
  Zvýšená zátěž poštovního serveru
  V době zvýšené zátěže poštovního serveru (např. hromadné obesílání e-mailem) se může stát, že ve frontě čeká i několik tisíc dopisů na zpracování. Zpracovávají se postupně, přičemž přednost mají dopisy menší velikosti (bez příloh). Pokud má odesílatel zvolené ukládání odeslaných zpráv do složky Odeslané pošty, zpráva se sem uloží až po jejím doručení, nikoli při odeslání. O problému je odesílatel informován hlášením při odesílání dopisu.
  Chyba na straně poskytovatele adresy pro přeposílání
  Doručení hromadných zpráv od učitelů či úředníků můžete zkontrolovat ve své schránce v IS STING ve složce Archivovaná sdělení (K čemu je složka Archivovaná sdělení?). Pokud postrádané zprávy v této složce naleznete, doporučujeme zrušit přeposílání zpráv, případně změnit e-mailovou adresu pro přeposílání.

 • 11.Jakou maximální velikost může mít zpráva, kterou systém propustí do mé e-mailové schránky?
  Informace o kvótách naleznete pomocí odkazů

  Informační systém Pošta Složky a kvóty

  v sekci Informace o kvótách.

 • 12.K čemu je adresář?
  Pomocí adresáře si můžete nadefinovat aliasy pro často používané e-mailové adresy.

  Informační systém Pošta Adresář

  1 Kliknutím na alias se otevře nové okno pro psaní zprávy s předvyplněnou adresou.

  Při psaní dopisu vepište jako adresáta alias a použijte Dohledat v: „adresáři“ nebo „zobrazit adresář“ a adresáta vyberte.
  Do adresáře se automaticky přidávají i adresy, na které odešlete e-mail (včetně adres mimo IS STING). Tyto adresy se vám pak zobrazují při psaní nového dopisu v našeptávači adres.

  Osobě z adresáře můžete psát dopis rovnou – vstupte do

  Informační systém Pošta Adresář

  klikněte na alias a otevře se nové okno pro psaní nového dopisu s předvyplněným adresátem.

 • 13.Jak si nastavím poštovní přezdívku pro moji e-mailovou adresu?
  Použijte:

  Informační systém Systém Změna přezdívky

  zadejte zvolenou přezdívku a uložte. Zde můžete později přezdívku i zrušit pomocí volby „Chci smazat přezdívku, nechci ji měnit“.

  Přezdívka smí obsahovat pouze písmena a číslice, na velikost písmen se nebere zřetel a nesmí obsahovat českou diakritiku. Musí být alespoň tři znaky dlouhá. Nesmí začínat číslicí.

  I na volbu přezdívek se vztahuje pravidlo užití systému o slušném vyjadřování v otevřené komunikaci; správci systému mají právo zrušit přezdívku, jejíž znění odporuje slušnému chování. Není dovoleno záměrně volit přezdívku, která by mohla uvést ostatní uživatele v omyl ohledně Vaší identity.

  Vybrat lze pouze takovou přezdívku, kterou dosud nikdo na STING nevlastní. Je vhodné zvolit si přezdívku, která dalším osobám napomůže při vaší identifikaci.

 • 14.Co když přezdívku zase zruším?
  Uvolněnou přezdívku může přijmout další uživatel.
  Pozor

  Při změně přezdívky může dojít ke kolizím při doručování pošty. Zveřejníte-li svou e-mailovou adresu ve tvaru prezdivka@post.sting.cz, a pak přezdívku opustíte, třetí osoby budou patrně dále adresu s přezdívkou používat a pošta bude přicházet na neexistující nebo cizí adresu. Proto přezdívku volte s rozmyslem a dlouhodobě.

 • 15.Chci číst poštu mimo IS STING, kde nastavím přeposílání?
  Pro nastavení přeposílání použijte

  Informační systém Pošta Nastavení

  Do políčka pod „Zprávy přeposílat na adresu:“ vepište novou adresu, kam chcete dopisy přeposílat. Nové nastavení uložte. Pro možnost kontroly doručení důležitých zpráv jsou kopie vybraných zpráv administrativního charakteru uchovávány ve složce Archivovaná sdělení (více v otázce K čemu je složka Archivovaná sdělení?). Ostatní zprávy jsou přesměrovávány a jejich kopie se v IS STING neuchovávají.

 • 16.Proč se dopisy pro mě vrací jako nedoručitelné, když mám nastaveno přesměrování?
  Některé poštovní servery, např. gmail.com, používají pro obranu před spamy tzv. Sender Policy Framework (se zkratkou SPF). Princip SPF spočívá v tom, že příjemce dopisu (ve vašem případě např. gmail.com) kontroluje, zda se shoduje adresa odesílatele dopisu s adresou počítače, odkud byl dopis skutečně odeslán. Pokud se neshoduje, může příjemce e-mail odmítnout jako nedoručitelný.

  Tip: Příklad

  Uveďme si příklad: Uživatel xxx@post.sting.cz má nastaveno v IS STING přesměrování pošty na adresu xxx@gmail.com. Když uživateli xxx@post.sting.cz jsou zasílány e-maily např. ze serveru posilam-nabidky.cz, může e-maily gmail.com odmítat, protože e-mail tvářící se, že byl odeslán z posilam-nabidky.cz, přišel ve skutečnosti ze serveru post.sting.cz. Protože má uživatel z IS STING přeposílanou poštu.

  Pokud máte dopisy z IS STING přesměrovány jinam a dopisy pro Vás se odesílateli vrací jako nedoručitelné, je řešením buď zrušení přesměrování pošty z IS STING, nebo změna adresáta e-mailu na serveru posilam-nabidky.cz na cílového xxx@gmail.com (a nikoli na přeposílací mail xxx@post.sting.cz).

  Tip: Technické upřesnění

  Správce serveru odesílatele může nastavit, ze kterých počítačů smí být jeho e-maily odesílány. Správce serveru odesílatele tedy může vyřešit problém přeposílání z IS STING tím, že by adresu IS STING zavedl do seznamu počítačů, ze kterých rozesílá e-maily. Což je nereálné realizovat v případě, že rozesílací server nemá blízký vztah k IS STING.

 • 17.Stahování pošty na domácí počítač pomocí protokolů IMAP/POP3
  Poštu si můžete stáhnout na počítač jedním z protokolů IMAP nebo POP3. Jejich prostřednictvím lze číst poštovní zprávy, které přicházejí do schránky v IS STING, pomocí programů jako jsou Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird a další. Správa pošty v těchto programech může některým uživatelům vyhovovat více než správa pošty přímo ve webovém prohlížeči.

  Prokotol IMAP umožňuje na rozdíl od staršího protokolu POP3 přístup ke zprávám z více počítačů. IMAP nevyžaduje stažení zpráv na lokální počítač, zprávy jsou tak přístupné ze všech počítačů, které používáte. Pomocí IMAPu je možné přistupovat k více složkám v rámci jedné schránky. Ve svém poštovním klientu na počítači tak můžete zároveň vidět Příchozí poštu, Rozepsané zprávy, Odeslané zprávy, Koš a další složky, které v IS STING používáte. Pro správnou synchronizaci vámi vytvořených složek v IS STING doporučujeme dodržovat pojmenování složek bez interpunkčních znamének (tečka, čárka, závorka, ...). IMAP umožňuje také efektivnější přístup ke zprávám, takže stažení např. jen některých příloh je rychlejší i při pomalém připojení.

  Pro použití protokolů je potřeba nastavit sekundární heslo v aplikaci

  Informační systém Systém Změna hesla

  Toto heslo je považováno za méně bezpečné než heslo pro vstup do IS STING (primární), proto je potřeba jej zadat samostatně.

 • 18.Jak nastavím automatickou odpověď v nepřítomnosti?
  Automatickou odpověď na e-maily, které budou doručeny v době vaší nepřítomnosti, můžete zadat v aplikaci

  Informační systém Pošta Nastavení

  zde zaškrtněte možnost „Zapnout automatickou odpověď v nepřítomnosti“ a vyplňte povinné položky předmět, zpráva a začátek nepřítomnosti.

  V případě dalších příchozích e-mailů od stejného odesilatele bude další odpověď odeslána až po čtyřech dnech. Automatická odpověď nebude též odeslána v případě, že příchozí e-mail byl klasifikován jako SPAM, systémová zpráva či archivovaný e-mail.

  Automatické odpovědi nelze využít, pokud máte nastaveno přeposílání e-mailů mimo IS STING.

 • 19.Jak nastavím IMAP?
  Použijte libovolného poštovního klienta, který podporuje službu IMAP (nejčastěji jsou to Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird apod.). Některé mobilní telefony a PDA též podporují službu IMAP.

  Každý poštovní klient se konfiguruje trochu jinak, obecně je ale potřeba u klienta nastavit:

  v nastavení příchozí pošty
  Server:post.sting.cz
  Port:143 nebo 993
  Zabezpečení spojení:STARTTLS pro port 143, SSL/TLS pro port 993
  Přihlašovací jméno:učo nebo přezdívka v IS STING
  Heslo:sekundární heslo v IS STING
  v nastavení odchozí pošty
  Server:post.sting.cz
  Port:465
  Zabezpečení spojení:SSL/TLS
  Přihlašovací jméno:ve tvaru učo@IS.STING.CZ nebo přezdívka@IS.STING.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
  Heslo:sekundární heslo v IS STING

  Po úspěšném připojení pravděpodobně budete chtít ještě zvolit, které další složky kromě příchozí pošty synchronizovat mezi poštovním klientem a IS STING. Např. v českém Thunderbirdu 8 se tato funkce jmenuje Správce odebírání a zobrazí se buď kliknutím pravým tlačítkem nad účtem v levém menu nebo ji najdete v menu aplikace Soubor.

  Pro odchozí poštu můžete též použít SMTP server svého poskytovatele internetového připojení.

 • 20.Jak nastavím POP3?
  Použijte libovolného poštovního klienta, který podporuje službu POP3 (nejčastěji jsou to Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird apod.). Některé mobilní telefony a PDA též podporují službu POP3.

  Každý poštovní klient se konfiguruje trochu jinak, obecně je ale potřeba u klienta nastavit:

  v nastavení příchozí pošty
  Server:post.sting.cz
  Port:110 nebo 995
  Zabezpečení spojení:žádné pro port 110, SSL/TLS pro port 995
  Přihlašovací jméno:učo nebo přezdívka v IS STING
  Heslo:sekundární heslo v IS STING
  v nastavení odchozí pošty
  Server:post.sting.cz
  Port:465
  Zabezpečení spojení:SSL/TLS
  Přihlašovací jméno:ve tvaru učo@IS.STING.CZ nebo přezdívka@IS.STING.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
  Heslo:sekundární heslo v IS STING

  Pro odchozí poštu můžete též použít SMTP server svého poskytovatele internetového připojení.

  Zabezpečený přístup k poště: Některé prohlížeče umožňují stahovat vaši poštu zabezpečeným kanálem protokolu POP3. Doporučujeme zapnutí volby bezpečného spojení pomocí TLS (Transport Layer Security) nebo SSL (Secure Socket Layer) v položce nastavení účtu pro pokročilé vašeho poštovního klienta.

  Někteří poštovní klienti navíc umožnují ponechávat zprávy na serveru. Tuto volbu nedoporučujeme zapínat, neboť může snadno dojít k zaplnění místa na serveru. Pomocí protokolu POP3 lze stahovat pouze poštu ze složky Příchozí pošta.

  Uložit si zprávy ve složce do souboru můžete také přímo z poštovní aplikace v IS STING.

 • 21.Jak si mohu nastavit upozorňování na příchozí zprávy přes SMS?
  Pod odkazy

  Informační systém Pošta Nastavení

  můžete uvést e-mailovou adresu SMS brány, kam má být zasláno SMS upozornění, pokud do Vaší schránky na post.sting.cz přijde nová pošta. Přesný tvar adresy se může i pro uživatele jedné mobilní sítě lišit, proto je nezbytné informovat se u svého operátora. Lze uvést i běžnou adresu elektronické pošty, na kterou se bude upozornění zasílat. Upozornění obsahuje celý text zprávy (kromě některých hlaviček), který však může být (podle typu SMS klienta) zkrácen na požadovaný počet znaků (160 u mobilních telefonů). Při zapnutém přeposílání pošty nejsou zprávy do složky na post.sting.cz doručovány, a proto není odesíláno ani upozornění.

  Vzhledem k charakteru této služby, která je závislá na dostupnosti služeb jednotlivých operátorů, není možné zaručit doručení všech takto odeslaných upozornění.

  Pozor

  Pokud váš operátor požaduje pro přístup k poštovní schránce sekundární heslo do IS STING, použití této služby nedoporučujeme.

 • 22.Co je spam? Jak se jej mohu zbavit?
  Spam je nevyžádaná obtěžující pošta. Antispamový systém se ji snaží odhalit a ukládá ji do zvláštní složky Spam + virus, ze které je později automaticky trvale odstraněna. Tuto složku lze promazávat i „ručně“ pomocí voleb pod seznamem spamů.

  Protože může dojít k chybné identifikaci (systém považuje za spam zprávu, která je pro vás zajímavá), vypisují se nejnovejší přírůstky ve spamové složce také v titulní stránce poštovní aplikace. Odstraňují se také zprávy se zavirovanou přílohou.

  Máte-li nastaveno přeposílání pošty na jinou adresu, antispamová kontrola se neprovádí.

 • 23.Chci nahlásit chybně rozpoznaný spam
  Ve výpisu zpráv ve složce „Spam + virus“ je navíc volba „nahlásit jako chybně rozpoznaný SPAM“, pomocí které přesunete vybrané (označené, neoznačené, všechny) zprávy (chybně rozpoznaný spam) zpět do složky s příchozí poštou a navíc se tyto zprávy zařadí k dalšímu internímu zpracování pro zlepšení kvality antispamového filtru.

  1 Označte dopis, který nepovažujete za spam.

  2 Vyberte z nabídky volbu „nahlásit jako chybně rozpoznaný SPAM“ a potvrďte.

  Máte-li naopak v seznamu kterékoliv jiné složky zprávu, kterou považujete za spam, přesuňte ji do složky „Spam + virus“ volbou „Nahlásit jako nerozpoznaný SPAM“. Příslušné zprávy (označené, neoznačené, všechny) se přesunou mezi ostatní spamy a zároveň se zařadí k dalšímu vyhodnocení. Přispějete tak ke zpřesnění rozpoznávání spamů spamovým filtrem.

  1 Označte dopis, který považujete za spam.

  2 Vyberte volbu „nahlásit jako nerozpoznaný SPAM“ a potvrďte.

 • 24.Jak mohu zablokovat e-mailovou adresu konkrétního odesílatele?
  Možnost zablokování adresy konkrétního odesílatele se nachází v aplikaci Pošta pod odkazem „Blokování“. V této aplikaci lze také seznam zablokovaných adres i spravovat. V aplikaci stačí zadat adresu, ze které nechcete již e-maily dostávat a kliknout na „Přidat“.

  1 Nastavení blokování konkrétních e-mailových adres.

  Odesílatele lze zablokovat i přímo v otevřeném e-mailu.

  1 blokování adresy přímo z doručeného e-mailu

  Po uložení blokované adresy se začnou příchozí dopisy z této adresy řadit do složky Spam + Virus, kde se po jednom měsíci automaticky smažou. Tuto funkci nemohou využít uživatelé, kteří mají svou poštu přesměrovanou na jinou adresu, protože se přesměrovaná pošta nekontroluje ani na spam, ani na blokování.

  Blokování funguje jen na konkrétní přesně zapsanou adresu, která se nachází v hlavičce Od (From) přijatého dopisu. Daná osoba Vám tedy může nadále zasílat dopisy z jiné (podobné) e-mailové adresy.

  Tato funkce není primárně určena pro řešení příchozího spamu. Spam označujte pomocí volby „Nahlásit jako nerozpoznaný SPAM“.

 • 25.Co když mi spam vyčerpá kvótu mailboxu? Budou se pak nové zprávy vracet odesílateli?
  Ne, v případě zaplnění kvóty se před vrácením nové zprávy k odesílateli jako nedoručené zkusí promazat nejstarší zprávy ve složce „Spam + virus“.

 • 26.Jsem zaměstnanec a chci rozeslat hromadný dopis
  Jste-li zaměstnancem nebo vyučujícím, použijte k odeslání hromadného dopisu odkaz na aplikaci z titulní stránky IS STING

  Informační systém Pošta hromadný e-mail

  1 Vstup do aplikace pro odeslání hromadného dopisu naleznete na titulní straně.

  a podle potřeby můžete upravit seznam osob, jimž chcete dopis posílat. Pro důležitá sdělení však doporučujeme využít Vývěsku

  Informační systém Vývěska

 • 27.Jak rozešlu hromadný dopis s přílohami?
  Rozesílání hromadných dopisů s přílohami v IS STING není plně podporováno, protože přijímání dopisů s přílohami může způsobovat problémy těm příjemcům, kteří nemají rychlé připojení či dostatečnou kapacitu poštovní schránky nebo mají připojení, ve kterém platí za každý přenesený kilobajt přílohy. Místo přikládání příloh k dopisům proto doporučujeme soubory umístit do IS STING (např. do Studijních materiálů, do agendy Můj web, do Úschovny) a do dopisu přiložit odkaz, aby si na něj uživatel v případě zájmu klikl a soubor či soubory si stáhl.

  Pokud se i přesto rozhodnete rozeslat hromadný dopis s přílohou či přílohami, vyberte nejdříve seznam obesílaných osob

  Informační systém Pošta hromadný e-mail

  Seznam vybraných osob najdete dole na stránce. Pokud chcete seznam dále upravovat, zvolte odkazy v úvodu stránky, pomocí nichž můžete přidat či odebrat osoby ze seznamu nebo vytvořit seznam nový. Následně klikněte dole na této stránce na „jen uča osob“ na řádku „Export seznamu vybraných osob do souboru (jen uča osob např. pro ruční vložení do pole „Komu:“ v aplikaci pro odeslání e-mailu)“.

  Poté přejděte do aplikace pro běžné odesílání pošty

  Informační systém Pošta Nový dopis

  Dále otevřete ve svém počítači soubor s čísly učo obesílaných osob, sloupec čísel zkopírujte (např. Ctrl+C) a vložte (Ctrl+V) do pole „Komu:“ (pokud chcete, aby adresáty všichni příjemci dopisu viděli) nebo do pole „Skrytá kopie:“ (pokud chcete, aby se adresáti navzájem neviděli). Vepište text dopisu, přiložte přílohy a dopis obvyklým způsobem odešlete.

  Exportovaný seznam lze také importovat do aplikace Skupiny osob → Import seznamu osob do skupiny, použijte v případě, že potřebujete nějakou skupinu studentů použít jako pojmenovanou Skupinu osob.

  Nutnost kopírovat uča ze souboru je zavedena záměrně, aby bylo odesílateli odesílání takové zprávy ztíženo, protože symetricky může být ztíženo i přijetí hromadného e-mailu s přílohami příjemcům, jak bylo popsáno v prvním odstavci.

 • 28.K čemu je složka Archivovaná sdělení?
  Do této složky se ukládají kopie některých zaslaných zpráv. Jedná o některá sdělení automaticky zasílaná Informačním systémem a o zprávy zaslané studijním odddělením nebo vyučujícími (pokud vyučující u zprávy označil, že se má archivovat). Zprávy uložené ve složce Archivovaná sdělení se nezapočítávají do kvóty velikosti mailboxu.

  Se složkou nelze manipulovat (mazat z ní zprávy). Složka slouží k možnému pozdějšímu prokázání či prověření, že vám určité sdělení bylo doručeno a jaký byl jeho přesný obsah.

  1 Složka Archivovaná sdělení.

 • 29.Mohu zjistit, zda adresát mou zprávu četl?
  Ne, to zjistit nelze. Můžete se však podívat, kdy přibližně byl adresát naposledy přihlášený v IS STING. Po vyhledání adresáta (jen pokud je uživatelem IS STING) v aplikaci

  Informační systém Lidé

  najdete na kartě Profil údaj, kdy přibližně byl naposledy v IS STING. Na jeho Osobní stránce též zjistíte, zda si poštu přesměroval na jinou adresu.

 • 30.Co mám dělat, když se mi vrací odesílaná zpráva?
  Pokud zašlete dopis uživateli IS STING, který se vám vrátí zpět s chybovým hlášením o nedoručitelnosti, nejčastější příčinou (dá se vyčíst z onoho chybového hlášení) bývá:
  špatná adresa, na kterou je pošta přesměrována
  V tomto případě je nutné chybné přesměrování zrušit. K tomu mají oprávnění tito pracovníci. Vyberte oprávněnou osobu dle vaší fakulty nebo nejbližšího pracoviště, přepošlete mu dopis s chybovým hlášením a žádostí o zrušení přesměrování. Oprávněné osoby mohou doručit dopis do správné schránky adresáta lokálně.
  vyčerpaná kapacita schránky adresáta
  V tomto případě se poštovní server pokusil promazat adresátovu složku „Spam + virus“, avšak uvolněná kapacita schránky adresáta pro doručení vašeho dopisu nebyla stále dostatečná.

 • 31.Mohou být některé zprávy smazány automaticky?
  Ano, IS STING smaže nepřečtené zprávy v příchozí poště po jednom roce od doručení, pokud se v tomto období uživatel nepřihlásil do IS STING nebo nečetl zprávy jiným způsobem (např. pomocí služby IMAP).

 • 32.Co je to ISMail server?
  ISMail server slouží zejména k rozesílání hromadných dopisů, které typicky nemají úřední charakter. Tento alternativni e-mailový server byl navržen pro efektivní zpracování velkého množství dopisů zasílaných na domény mimo post.sting.cz.

 • 33.Mohu používat svou e-mailovou schránku i po ukončení studia?
  Ano, všem uživatelům IS STING, kteří nemají žádné nevyřízené závazky vůči univerzitě, zůstává poštovní schránka plně funkční.

 • 34.Proč se mi nezobrazuje složka spam?
  Složka spam se vytvoří společně s prvním příchozím e-mailem, který bude vyhodnocen jako spam.
 • 1.Co je Úschovna?
  Úschovna (či depozitář) je aplikace určená pro předávání souborů jiným uživatelům. Jednak uživatelům, kteří se přihlašují do is.sting.cz, ale i uživatelům kdekoli ve světě. Úschovna je rovněž určena pro uschovávání vlastních souborů po omezenou dobu (30 dní).

  Příklady použití:

  • Pracuji v počítačové učebně, rozdělanou práci si uložím jako soubor do ISu. Doma nebo v jiné učebně si jej opět vyzvednu.
  • Potřebuji přijímat velké soubory (e-mailový systém doručuje pouze zprávy omezené velikosti).
  • Jiná osoba či osoby potřebují ode mne převzít velký soubor, chci jí/jim ho snadno vystavit na Internetu.
  Použití Úschovny

  Úschovnu lze používat výhradně pro studijní a výzkumné účely a v souladu s Pravidly užívání Informačního systému a dalšími směrnicemi školy. Zjistí-li správci překročení pravidel, zablokují přístup k Úschovně uživateli minimálně na jeden semestr.

  Dočasná úschova souboru

  Úschovna není určena pro stabilní ukládání materiálů, soubory v ní je nutno vyzvednout, protože po vypršení časového limitu 30 dní jsou soubory přesunuty do Popelnice. V té jsou uschovány dalších 30 dní. Po uplynutí této doby soubory zmizí a není možno je obnovit!

  Úschovna není odevzdávárna

  Neodevzdávejte jejím prostřednictvím soubory (domácí úlohy, eseje apod.) učiteli, použijte agendu Studijní materiály. Není také vhodné vystavovat jejím prostřednictvím pomůcky k výuce. Jste-li studentem, využijte složku „Poskytovny” v agendě Studijní materiály.

  Přijímání souborů od neautentizovaných uživatelů

  Chcete-li přijímat soubory od neautentizovaných uživatelů (kteří nemají přístup do ISu), musíte k tomu dát povolení pomocí

  Informační systém Soubory Úschovna Povolení/zakázání vkládání do Úschovny z neautentizovaného webu

  Úschovna je k dispozici osobám, které mají aktivní vztah ke škole, a absolventům, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou. Ihned po přerušení či neúspěšném ukončení studia či ukončení pracovního poměru přestává být Úschovna dostupná a nedostupnými se stanou i všechny v Úschovně uložené soubory.

 • 2.Stručný přehled možností Úschovny
  Chci sám sobě vložit soubor do ISu:

  Informační systém Soubory Úschovna

  Chci někomu z STING poslat soubor:

  Informační systém Soubory (Úschovna) Vložit do cizí úschovny

  Chci krátkodobě vystavit soubor pro stažení osobami z STING:
  Vložím jej do své Úschovny a osobám sdělím jeho adresu – vnitřní WWW odkaz, např. „https://is.sting.cz/auth/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc”. Zkontroluji přístupová práva souboru, aby se osoby k souboru dostaly.
  Chci krátkodobě vystavit soubor pro stažení osobami mimo STING, z Internetu:
  Vložím soubor do své Úschovny, sdělím osobám neautentizovaný odkaz, např. „https://is.sting.cz/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc”. Zkontroluji přístupová práva, aby soubor mohl číst kdokoliv z Internetu.
  Někdo mi něco vloží do mé Úschovny:
  Přijde mi o tom e-mail s informací včetně data, kdy bude soubor automaticky smazán. Přijímání souborů z Internetu musím povolit:

  Informační systém Úschovna Povolení/zakázání vkládání do Úschovny z neautentizovaného webu

  1 Nastavení povolení/zakázání vkládání do Úschovny z neautentizovaného webu.

 • 3.Omezení maximální kapacity – kvóta Úschovny
  Každý aktivní uživatel (aktivní student, zaměstnanec s pracovní smlouvou apod.) nebo úspěšný absolvent školy, který ukončil studium státní závěrečnou zkouškou, má k dispozici svoji Úschovnu. Její celková kapacita je omezena kvótou. Velikost kvóty, aktuálně zabraná kapacita a zbylá volná kapacita se vypisuje po vstupu do aplikace Soubory pod ikonou Úschovna (vč. procentuálního zaplnění Úschovny). Do Úschovny nelze vložit soubory, které by po vložení způsobily překročení kvóty.

 • 4.Expirace souborů v Úschovně – jak dlouho může být soubor v Úschovně?
  Každému souboru vloženému do Úschovny je nastaveno datum, kdy expiruje, tj. den, kdy bude automaticky smazán. Expirace je v Úschovně aktuálně nastavena na 30 dní. Po uplynutí této doby bude soubor přesunut do složky Popelnice, kde bude dostupný dalších 30 dní (v této fázi je ještě možné ho obnovit zpět na původní místo), než dojde k jeho definitivnímu smazání. Poté už soubor nelze nijak obnovit.

  Aplikací můžete hromadně všem souborům v Úschovně expiraci prodloužit od teď o dalších 30 dnů. Expiraci lze zkracovat a prodlužovat také individuálně jednotlivým souborům (prodlužovat však opět jen o 30 dnů od teď).

  Informační systém Úschovna Hromadné prodloužení expirace souborů v Úschovně

  Soubory v Úschovně se nezálohují, proto je po expiraci ve složce Popelnice již nelze obnovit.

  Správci si vyhrazují právo nově stanovovanou expirační dobu (nikoli datum expirace už přidělené souborům) měnit podle aktuálního provozního stavu úložiště souborů.

 • 5.Zablokování Úschovny
  Pokud správci zjistí, že Úschovna je používána v rozporu s Pravidly užívání Informačního systému a dalšími směrnicemi školy, ihned zablokují k Úschovně uživatele přístup. Přístup se blokuje na omezenou dobu. Do zablokované Úschovny se nedostane ani její majitel. Soubory v zablokované Úschovně normálně expirují.

 • 6.Vstup do vlastní Úschovny
  Do vlastní Úschovny vstupujte po přihlášení se k Informačnímu systému např. z titulní stránky IS STING po kliknutí na agendu „Soubory” a poté na aplikaci „Úschovna”. Prohlížet si obsah Úschovny (tj. proklikávat se jejími složkami) smí pouze její majitel (a vlastník explicitního práva „g_depository”; toto právo se uděluje pouze výjimečně pro řešení případných excesů). Do vlastní Úschovny se také dostanu odkazem:
  https://is.sting.cz/auth/de/učo/
  Zkratka „de” znamená „depozitář/depository”. Následuje učo nebo přezdívka, máte-li ji v systému nastavenou.

  Vstoupíte-li do vlastní Úschovny, smíte zde manipulovat s celým adresářovým stromem vaší Úschovny. Smíte vytvářet složky, vkládat soubory, stahovat/číst soubory, rušit soubory a složky, měnit přístupová práva atp. K těmto operacím má právo pouze majitel Úschovny (a člověk mající explicitní právo). Vhodným nastavením přístupových práv můžete povolit čtení souborů jiným osobám (ať uživateli is.sting.cz, nebo komukoli v Internetu). Jiní lidé než majitel si však nesmějí obsah Úschovny prohlížet, ale pokud chcete nějaký soubor poskytnout někomu bez účtu v IS STING, musíte mu zaslat tzv. vnitřní odkaz na soubor (a dát mu právo soubor číst), viz dále.

  Náhled vlastní Úschovny:

  1 odkaz na vlastní úschovnu z menu v sekci Soubory,

  2 soubory, které si sem sami vložíte,

  3 soubory, které Vám vloží jiný uživatel (jsou řazeny do složek podle uča a jména uživatele),

  4 nastavení Úschovny.

  Svoji Úschovnu si může prohlížet pouze její majitel. Cizím lidem lze poskytnout vnitřní odkaz na soubor:

  1 označení souboru, u kterého je potřeba získat vnitřní odkaz (zobrazí se podrobnosti),

  2 funkce Sdílet pro získání www adresy pro sdílení (nabídku vyvoláte pravým tlačítkem myši na řádku a nebo zvolíte funkci Sdílet v pravém bočním panelu s podrobnostmi o souboru).

  3 Pozor, soubory v Úschovně expirují.

 • 7.Vnitřní odkaz – adresa materiálu v Úschovně
  Vnitřní odkaz ukazuje do Úschovny is.sting.cz. Vnitřní odkaz je buď autentizovaný, nebo neautentizovaný.

  Autentizovaný vnitřní odkaz použijete tehdy, pokud chcete soubor zpřístupnit uživateli is.sting.cz, který má možnost se do systému is.sting.cz přihlásit heslem. Autentizovaný odkaz je ve tvaru:

  https://is.sting.cz/auth/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc
  Přesný tvar vnitřního odkazu najdete ve své Úschovně u každého souboru.

  Neautentizovaný vnitřní odkaz se od autentizovaného liší vypuštěním „auth/”, které způsobuje autentizaci. Neautentizovaný vnitřní odkaz na stejný soubor pak má tvar:

  https://is.sting.cz/de/2660/rozpracovany_spolecny_projekt.doc
  Mám-li v systému přezdívku, smím místo svého uča opět použít přezdívku.

  Odkazy na zvolený materiál můžete najít po označení vybrané složky/souboru a poté kliknutím na odkaz Sdílet v panelu nástrojů.

  1 Autentizovaný odkaz pro uživatele přihlášené v IS MU,

  2 neautentizovaný odkaz do internetu.

 • 8.Vložení souboru do cizí Úschovny
  Soubor či soubory do cizí Úschovny vložíte prostřednictvím speciální aplikace buď z autentizovaného webu, jste-li uživatel is.sting.cz; nebo z neautentizovaného webu, nejste-li uživatelem is.sting.cz.

  Z autentizovaného webu vkládám soubor nebo soubory aplikací:

  Informační systém Soubory (Úschovna) Vložit do cizí úschovny

  1 Odkaz pro vložení souboru do cizí Úschovny na stránce Lidé.

  Z neautentizovaného webu pak

  https://is.sting.cz/ (Lidé) Úschovna

  V obou aplikacích nejprve vyhledáte osobu, které chcete soubor nebo soubory předat. Osoba musí mít ke škole aktivní vztah a její Úschovna nesmí být zablokovaná a nesmí mít zaplněnou kvótu. Po vyhledání osoby vložíte soubory. Souborům můžete dávat nepovinné názvy a popisy (nebo můžete do popisu přidat vzkaz příjemci).

  Z neautentizovaného webu lze do Úschovny vkládat soubory jen osobám, které si přijímání souboru povolily! Přijímání souborů z neautentizovaného webu si majitel Úschovny povolí aplikací přes

  Informační systém Soubory Úschovna Povolení/zakázání vkládání do Úschovny z neautentizovaného webu

  Do systému přihlášení uživatelé mohou vkládat do Úschovny komukoli bez omezení.

  Majitel Úschovny je o přijetí souborů informován e-mailem, který mu automaticky Informační systém zasílá. V e-mailu se uvádí, kdo nebo odkud jaké soubory vložil a kdy soubory expirují. V dopise je taktéž uvedena aktuální využití kvóty.

  E-mail obsahuje:

  1 popis vloženého souboru,

  2 přímý odkaz ke stažení souboru,

  3 informace o expiraci,

  4 odkaz na Moji úschovnu.

  Soubory vložené touto aplikací se v Úschovně shromažďují v separátní složce, která je pojmenována identifikací vkládajícího. Pokud se vkládající pokusí vložit soubor se stejným jménem, s jakým už soubor ve složce je, nový soubor se přejmenuje náhodnou příponou jména souboru. Vkládání souborů je omezeno kvótou. Velikost kvóty se vkladateli nesděluje.

 • 9.Poskytnutí souboru ze své Úschovny – sdělte dotyčnému vnitřní WWW odkaz souboru
  Hodláte-li poskytnout někomu soubor ze své Úschovny ke stažení, nastavte svému souboru a všem složkám nad ním (vč. nejvyšší složky své Úschovny) právo čtení takové, aby si osoba mohla soubor přečíst. Implicitně má Úschovna a vámi zakládané složky přístupová práva pro čtení „kdokoliv v Internetu”, takže stačí osobě zaslat např. e-mailem neautentizovaný vnitřní odkaz na soubor. Kdokoliv, kdo zná odkaz, si může soubor stáhnout. Nemůže si prohlížet strukturu Úschovny (systém složek), pouze soubory, ke kterým zná odkaz.

  Ve své Úschovně si můžete (jako na webovém serveru) udělat webovou stránku, ze které povedou odkazy opět do Úschovny. Pamatujte však, že v Úschovně jsou soubory omezeny expirací (30 dní). Vlastní webový prostor bez expirace souborů si můžete zrealizovat v

  Informační systém Soubory Můj web

  a návod ke zprovoznění webu naleznete v

  Informační systém Nápověda Můj Web

 • 1.Musím číst Vývěsky?
  Povinností každého uživatele IS STING je sledovat důležité (červeně označené ) zprávy z vývěsky. Upozornění na takové zprávy se objeví vždy na titulní stránce Osobní administrativy.

  Pro snazší sledování zpráv, které se vás týkají, je užitečné přidat si danou Vývěsku, nebo jen některou její sekci, mezi sledované (pod výpisem příspěvků pomocí odkazu 'zařadit vývěsku mezi sledované'). Příspěvky se budou vypisovat a automaticky počítat na titulní stránce Vývěsky v sekci Sledované vývěsky. Upozornění na nové zprávy ve sledovaných vývěskách si můžete také nechat automaticky zasílat e-mailem (Jak si zapnu přeposílání nových zpráv z určité sekce Vývěsky e-mailem?) nebo vybrané vývěsky sledovat prostřednictvím RSS (Nápověda k RSS).

 • 2.Jaké jsou Vývěsky a kdo na ně smí vkládat?
  V ISu provozujeme Hlavní vývěsky, vývěsky pro Pozvánky/Inzerce a Tematické vývěsky. Na Vývěsku lze rovnou vypisovat jednotlivé zprávy, nebo ji lze rozčlenit do více sekcí. Pro jednotlivé sekce lze omezit přístup jen na určité osoby/skupiny osob a sekce také mohou mít zvláštní sortiment rubrik vyplňovaných při vkládání zprávy. Členíme-li Vývěsku do více úrovní sekcí, vkládat zprávy lze vždy do té nejnižší úrovně.

  Může se stát, že v určité sekci nebo Vývěsce nemáte právo vkládat zprávy, pouze je číst.

  Držitelé práva 'spravovat' pro danou sekci mohou sekci i zprávy v ní přesouvat, editovat, mazat atd.

 • 3.Jaká jsou pravidla použití Vývěsky?
  Cílem Vývěsky je podporovat komunikaci v rámci akademické obce školy.

  Použití Vývěsky se řídí Pravidly užití Informačního systému STING. Pokud je ještě neznáte, přečtěte si je teď.

  Pozor: všechny operace jsou zaznamenávány, pokus o zneužití může vést až k vyloučení ze studia či obdobnému postihu.

  Vyvarujte se proto zejména: politické, náboženské nebo rasové agitace; zveřejňování důvěrných informací (např. známek); zveřejňování nelegálně získaných materiálů či materiálů, k nimž nemáte oprávnění je šířit; používání vulgárních a silně emotivních výrazů; poškozování dobrého jména školy. Uživatel je spoluzodpovědný i za činy, které způsobil někdo jiný pod jeho přihlašovacím jménem a heslem. Heslo si musí každý chránit a volit tak, aby nemohlo být opsáno, uhodnuto, či jinak zneužito.

  Hlavní vývěsky jsou určeny zejména pro zprávy, které mají potenciál být užitečné pro širší část akademické veřejnosti. Zprávy soukromého charakteru jsou povoleny výhradně v části Inzerce.

  • Je zakázáno zprávu rušit a opakovaně vkládat. Máte-li ve zprávě chybu, opravte ji.
  • Kopie zpráv můžete přidat současně do dalších vývěskových sekcí. Je však zakázáno vkládat zprávy do dalších sekcí samostatně.
  • Inzerce (vč. kopií -- crosspostingu) se smí vkládat pouze do sekce Inzerce.
  • Obecné pozvánky mající pro všechny fakulty stejný význam patří pouze do sekce Pozvánky.
  • Je zakázáno nadužívat Vývěsku duplicitním vkládáním stejných nebo podobných zpráv (spam).
   Pozn.: Uživatelé s přístupovým právem vyveska_zpravy mohou v opodstatněných případech podobné zprávy vkládat.

  Umísťování zpráv do více sekcí najednou (tzv. crossposting): je povoleno při vložení zprávy zaškrtnout více sekcí, kde se má zpráva čtenářům zobrazit. Je zakázáno vložit stejnou zprávu vícekrát za sebou do různých sekcí (IS by nepoznal, že jde o tutéž zprávu, a čtenář by ji musel číst opakovaně).

  Pokud crosposting nelze použít (nemáte právo na vývěsku, na které byla zpráva zveřejněna), můžete zprávu zkopírovat, více v otázce Jak zkopíruji zprávu z jiné vývěsky?.

  Pečlivě volte datum expirace - neaktuální zprávy obtěžují čtenáře!

  Pečlivě zvažujte, komu zprávu zvýrazníte modře - nerelevantní zprávy obtěžují čtenáře! Zprávy v sekci Pozvánky/Inzerce nelze zvýrazňovat.

  Zprávy na Vývěsce expirují, agenda je určena pro časově omezená sdělení. Dokumenty trvalého charakteru (vyhlášky ap.) vkládejte do agendy 'Dokumenty'.

  Správci si vyhrazují právo nevhodně umístěnou zprávu zrušit nebo přemístit do jiné skupiny, chybnou zprávu opravit, či nevhodnou zprávu zrušit. O změně provedené správci je vkladatel automaticky informován e-mailem.

 • 4.Jak na Vývěsku vložím zprávu?
  Nejdříve si vyberte vývěsku, kam chcete zprávu vložit, nebo založte vlastní Tematickou vývěsku. Má-li vývěska sekce, vyberte i sekci (nebo založte novou pomocí 'Vložit novou sekci'). Poté zvolte 'Vložit novou zprávu' (systém vám neumožní znovu vložit zprávu, která byla již jednou vložena a vypršela jí platnost. V tomto případě musíte zrušenou zprávu obnovit, blíže viz otázka Je možné obnovit starou/expirovanou zprávu?). Otevře se formulář, ve kterém vyplňte:

  Povinné položky

  Název zprávy
  Měl by být stručný, výstižný, aby upoutal čtenářovu pozornost, minimálně 10 a maximálně 100 znaků dlouhý. Název musí začínat velkým písmenem.
  Text zprávy
  Lze vkládat jako holý text, nebo HTML (lze použít HTML editor).
  Expirace zprávy
  Datum, kdy se zpráva z Vývěsky automaticky odstraní (přesune se do zvláštní vývěsky 'zrušené zprávy'). Nastavuje se zpravidla na den po uplynutí termínu konání avizované události. Osoby, které mají právo spravovat danou sekci na vývěsce, výjimečně nemusí expiraci zadat (je-li zpráva upozorněním trvalého charakteru).

  Ostatní volby

  Anglická verze zprávy
  Název může být dlouhý max. 64 znaků, zaškrtnutím volby "ulož i anglickou verzi zprávy" vložíte na vývěsku obě verze.
  Přiložit soubory
  Ke zprávě lze přiložit soubor z vašeho počítače.
  Webová adresa
  Do zprávy lze uvést url, kde je např. více informací o avizované události.
  Termín konání
  Doporučujeme tuto položku vyplnit vždy, protože usnadňuje čtenáři třídění zpráv dle data. Klikněte na ikonku kalendáře a vyberte datum a čas konání události.
  Komu se zpráva zvýrazní modře
  Všechny zprávy na vývěskách jsou typicky přístupné ke čtení všem uživatelům IS. Modrým zvýrazněním specifikujete osoby, jimž je zpráva primárně určena. Vyberte kategorii osob a fakultu/pracoviště, pro které se zpráva zvýrazní modře. Pokud chcete oslovit všechny studenty, použijte volbu "studenti", doktorští studenti jsou ve volbě "studenti" již zahrnuti. Majitel práva n_manip zvýrazní volbou "Důležitá" zprávu červeně - ta se pak vypíše uživateli na titulní stránce IS.
  Kopii zprávy přidat do dalších vývěskových sekcí (crossposting)
  Jednu zprávu je povoleno přidat do více sekcí vývěsky jen skrze formulář a to pouze na vývěsky, kam máte právo vkládat zprávy. Jakmile si čtenář přečte tuto zprávu na jedné z vývěsek, přečtenost se poznačí i u všech ostatních crosspostovaných zpráv. Je však zakázáno přidávat zprávu do více sekcí vývěsky jednotlivě!
  Zkratka zprávy
  Slouží pro rychlý odkaz přímo na zprávu, může mít max 16 znaků. Url bude vypadat: https://is.sting.cz/auth/bb/zkratka_vyvesky/zkratka_sekce/zkratka_zpravy.

 • 5.Co znamenají jednotlivé ikony na Vývěsce?
  důležitá zpráva
  Zprávy červeně označené prosím ve vlastním zájmu čtěte.
  běžná zpráva
  U zpráv označených modře vás autor zprávy uvedl mezi osobami, kterým je zpráva primárně zvýrazněna.
  ostatní zprávy
  Bíle označené zprávy vám nejsou zvlášť určeny, sledujte je či nikoliv podle vlastního zájmu.
  přečtená zpráva
  Tuto zprávu jste si již kliknutím přečetli nebo označili jako přečtenou.
  RSS
  Ikonka pro odběr RSS z Vývěsky.
  manipulační klíč
  Nabídne možnosti operace s příspěvkem - např. reagovat e-mailem, upravit zprávu, zobrazit všechny zprávy osoby apod.
  hvězdička
  Slouží k označení zajímavé zprávy, ke které chcete později vrátit. Po kliknutí změní barvu na oranžovou.
 • 6.Kde najdu zprávy, které jsem už přečetl nebo označil jako přečtené?
  Systém eviduje přečtení zprávy. Zprávy, které jsou uživatelem přečteny, se mu nadále na titulní straně ISu, ani v přehledu zpráv, neobjevují. Pokud se uživatel chce dostat k dříve přečteným zprávám, může použít

  Informační systém Vývěska Přehled mých čtení vývěsky

  Lze zvolit čtení zpráv přečtených "dnes", "včera" nebo "jiný den", kde si uživatel vybere dle data konkrétní den.

  Konkrétní zprávu lze vrátit zpět mezi nepřečtené - buď přímo v 'Přehled mých čtení vývěsky' nebo v pravém horním rohu zprávy na kterékoli vývěsce klikněte na ikonu manipulačního klíče a z nabídky vyberte 'vrátit zprávu mezi nepřečtené'.

  Na Hlavních vývěskách se poznačuje přečtenost zprávy až po jejím přečtení, na vývěskách Pozvánky/Inzerce se přečtenost poznačuje už při zobrazení seznamu sbalených zpráv.

 • 7.Kde najdu zprávy, ke kterým se chci později ještě vrátit?
  Přečtené zprávy, ke kterým se chcete později vracet, lze označit hvězdičkou. Ty se pak vypisují v

  Informační systém Vývěska Zprávy s hvězdičkou

  Kliknutím na šedou hvězdičku u názvu zprávy zprávu přidáte do seznamu na titulní stranu Vývěsky. Hvězdička změní barvu na oranžovou.

  [1] označení zprávy hvězdičkou

 • 8.K čemu slouží štítky na Vývěsce?
  Štítky (poznámky) mohou sloužit k označení zajímavých zpráv nebo k propagaci zpráv na Vývěsce. Odkaz na vložení štítků se vám zobrazí ihned po vložení zprávy. Pro přidání štítků k cizí zprávě klikněte na manipulační klíč v horním rohu zprávy a vyberte 'nastavení štítků'. Zde můžete založit nový veřejný nebo soukromý štítek, nebo použít již jiný vytvořený.

  [1] odkaz na nastavení štítků v nabídce manipulačního klíče

  Veřejné štítky, které byly použity k označení zprávy, se nabídnou ve vybrané sekci Vývěsky k omezení zpráv v podobě tzv. mraku štítků.

  [1] mrak štítků

  Zprávy se štítkem naleznete v

  Informační systém Vývěska Moje zprávy (se štítkem)

 • 9.Jak si zapnu přeposílání nových zpráv z určité sekce Vývěsky e-mailem?
  Nejprve si vyberte Vývěsku nebo její sekci, ze které chcete být informováni o nových zprávách, a přidejte si ji mezi Sledované.

  Informační systém Vývěska

  Na konci stránky pod vybranou Vývěskou/sekcí zvolte pro sledování celé konkrétní Vývěsky 'Zařadit vývěsku mezi sledované' nebo pro sledování pouze určité sekce 'Zařadit aktuální sekci do sledovaných'. Poté se objeví odkaz 'Nastavit zasílání e-mailem přes Události', kterým vstoupíte do nastavení zasílání informačního e-mailu.

  [1] nastavení zasílání e-mailu o nových zprávách
  [2] zařazení celé konkrétní vývěsky do Sledovaných

  V nastavení zvolte interval, ve kterém chcete dostávat informační e-maily o nových zprávách (minimálně lze 2 hodiny) a u sledovaných vývěsek/sekcí vyberte, v jakém formátu se mají informace posílat. Pro detailní výpis včetně textu nových zpráv označte políčko ve sloupci "Úplně".

  Pokud o některých vývěskách/sekcích nechcete být e-mailem informováni, ale máte je ve Sledovaných, označte políčko ve sloupci "Neinformovat".

  Zvolené nastavení na závěr potvrďte tlačítkem "Ulož".

  [1] volba intervalu zasílání e-mailů
  [2] výběr podrobnosti výpisu informací

  Vývěsku můžete sledovat také prostřednictvím RSS, více informací o možnostech odebírání RSS z Vývěsky najdete v této Nápovědě.

 • 10.Mohu zprávu po vložení ještě upravovat?
  Ano, můžete kdykoli. Najdete ji pomocí:

  Informační systém Vývěska Moje zprávy

  Vypíší se vám všechny vaše zprávy. Najděte tu, kterou chcete upravit. V pravém horním rohu zprávy klikněte na ikonku manipulačního klíče a v nabídce, kterou tím rozbalíte, zvolte 'editace zprávy'. Nakonec změny ve formuláři potvrďte tlačítkem "Uložit".

  [1] nabídka manipulačního klíče

 • 11.Jak zkopíruji zprávu z jiné vývěsky?
  Pokud chcete na svoji vývěsku umístit již zveřejněnou zprávu z vývěsky, kterou nemáte právo editovat a nelze tedy použít crossposting, můžete zprávu zkopírovat.

  U vybrané zprávy klikněte na ikonu manipulačního klíče a vyberte možnost "Zkopírovat zprávu". Otevře se vám stejný formulář jako při editaci, ale bez možnosti změny názvu či textu zprávy.

  Po přečtení jedné ze zpráv se poznačí přečtenost u obou. Pokud bude u jedné ze zpráv změněn název nebo obsah, bude se přečtenost poznačovat opět samostatně.

 • 12.Je možné obnovit starou/expirovanou zprávu?
  Ano, starší zprávy můžete obnovit tímto způsobem:

  Informační systém Vývěska Moje zprávy

  V sekci "Moje zprávy" si vyberte zprávu, kterou chcete obnovit a klikněte na odkaz "obnovit tuto zprávu". Následně vyberte sekci, do které chcete zprávu vložit.

  [1] odkaz pro obnovení zprávy

  Pokud je zpráva příliš stará a není vidět na seznamu "Moje zprávy", není už možné ji obnovit.

 • 13.Jak vytvořím novou sekci na Vývěsce?
  Ze stránky

  Informační systém Vývěska

  vstupte do požadované vývěsky (kliknutím na její název) a použijte volbu 'Vložit novou sekci'. Otevře se formulář, kde je povinné vyplnit název sekce tak, aby začínal velkým písmenem a byl max. 64 znaků dlouhý a zároveň výstižný.

  Dále lze vyplnit zkratku, záhlaví a pořadí sekce. U některých zpráv můžete potřebovat sbírat doplňující údaje, proto zvolte 'Nastavovat doplňující položky'. Rozbalí se formulář, ve kterém si zvolíte název (případně zkratku a pořadí) rubriky, vyberete její typ (učo, datum, text, číslo či pracoviště) a určíte (zaškrtnutím políčka 'Povinná položka'), zda je její vyplnění pro vložení zprávy povinné. Bez vyplnění povinné položky nebude moci uživatel vložit zprávu na vývěsku. Novou sekci založíte potvrzením formuláře, když kliknete na tlačítko "Uložit".

 • 14.Rušení a expirace zpráv.
  Zprávy z vývěsky může zrušit jejich vkladatel a osoba s právem spravovat danou sekci, nebo zprávy automaticky expirují (mizí). Vkladatel zprávu zruší po rozkliknutí manipulačního klíče v pravém horním rohu dané zprávy volbou 'smazat zprávu'.

  Zprávám na Vývěskách se povinně nastavuje datum expirace (vypršení platnosti), zpravidla to bývá den po uplynutí avizované události. Expirované zprávy se přesouvají na zvláštní vývěsku Zrušené zprávy z vývěsky.

  Zrušené zprávy naleznete ve výpisu všech zpráv dané osoby. U kterékoli zprávy této osoby v pravém horním rohu rozbalte nabídku manipulačního klíče a zvolte 'všechny zprávy této osoby'.

  [1] volba pro zobrazení všech zpráv vybrané osoby

  Zrušené zprávy jsou šedé (nevýrazné).

  [1] zrušené zprávy
  [2] aktivní zprávy

  Osoby s právem spravovat danou sekci mají výjimečně možnost ponechat zprávu trvalého charakteru na Vývěsce bez zadání data expirace. Tato zpráva pak na Vývěsce zůstává po neomezenou dobu.

 • 15.Zprávy od určitých osob mne obtěžují.
  Nechcete-li číst zprávy na vývěsce od určité osoby, můžete osobu nechat ignorovat. Na vybrané vývěsce u autorovy zprávy klikněte vpravo nahoře na manipulační klíč a z nabídky vyberte volbu 'ignorovat autora zprávy'. Volbu znovu potvrďte tlačítkem 'OK'. Ignorování se váže na osobu, proto budou ignorovány všechny zprávy této osoby na všech vývěskách.

  Ignorování zpráv od zaměstnanců školy se uplatní až poté, kdy správci uznají, že je ignorování opodstatněné (např. hodně lidí žádá ignorovat zprávy dané osoby).

  Tip: U zpráv s nízkým skóre hodnocení (-10) se čtenářům přímo nabízí volba ignorovat autora. Máte-li tedy za to, že někdo vývěsku "spamuje", hodnoťte jeho zprávy - pomáháte tak další čtenáře na toto chování upozornit.

  Zprávy můžete hodnotit po jejich rozbalení výběrem z ikonek obličeje vpravo. Vaše hodnocení se pak zobrazí spolu s ostatními v pravém horním rohu vedle manipulačního klíče.

  [1] možnosti hodnocení a zobrazení všech hodnocení zprávy

  Seznam ignorovaných osob naleznete v

  Informační systém Vývěska Ignorované osoby na vývěsce

  zde lze zrušit ignorování osob z vašeho seznamu (volba 'zrušit ignorování' u dané osoby) a potvrdit rušení volbou 'Ano, zrušit ignorování'. Dále je možné zobrazit zprávy ignorované osoby (volba 'zprávy' za jejím jménem) či vstoupit přímo na její osobní stránku (kliknutím na učo osoby).

  Vyberete-li si v seznamech další osobu, jejíž zprávy ignorují jiní uživatelé, vstoupíte na seznam jejích zpráv na vývěskách. Pro přidání osoby do vašeho seznamu ignorovaných osob klikněte na nabízenou možnost 'Ignorovat zprávy této osoby'.

  [1] volba pro přidání osoby mezi ignorované

 • 16.K čemu jsou tematické Vývěsky?
  Tematické vývěsky nabízejí jejich zakladateli širší možnosti nastavení (přidávání nových položek pro vkládání zpráv) a moderování dle vlastních pravidel (majitel vývěsky může např. mazat nevhodné zprávy).

  Tyto vývěsky lze využít např. jen pro určitou uzavřenou skupinu osob, tím, že v nastavení omezíme právo číst vývěsku jen pro tuto skupinu. Tematickou vývěsku lze užít např. i k provozování bazaru s možností mazat inzeráty nebo jako rozhraní pro zadávání zpráv, které mohou být přebírány na jiné weby mimo IS STING.

  Podrobnou nápovědu k tematickým vývěskám naleznete v

  Informační systém Nápověda Komunikace .. Tematické vývěsky jako vstupní rozhraní pro externí redakční systémy

Tematické vývěsky jako vstupní rozhraní pro externí redakční systémy

 • 1.Kdo a jak využije Tematické vývěsky?
  Agendu Vývěska lze využít jako frontend pro sběr zpráv/oznámení, které si webmaster externího webového systému přebírá pomocí RSS a prezentuje na svém webu.

  Příklady použití:

  • Studijní oddělení píše do Vývěsky Aktuality, které má fakulta zájem zobrazovat i na svém fakultním webu.
  • Pověření členové katedry vkládají do IS STING kalendář katederního odborného kolokvia se zvanými hosty, to se přenáší na katederní web.

  Výhody:

  • Vkládající osoby jsou zvyklé pracovat v IS STING, nemusí se provozovat redakční systém, kde by zprávy vkládaly.
  • Vložené zprávy se mohou zobrazovat i čtenářům v IS STING (přečte si je patrně více osob).
  • Ke zprávě lze přiložit přílohy (soubory) uskladněné v systému.
  • U zprávy lze vynutit vyplnění doplňkových rubrik dle úvahy správce/webmastera, který vývěsku provozuje.

 • 2.Jak Tematickou Vývěsku založit a provozovat?
  Tematickou vývěsku založíte v aplikaci

  Informační systém Vývěska Založit tematickou vývěsku

  V nastavení Vývěsky uveďte Název, Záhlaví a Zkratku. Upřesněte, kdo smí zprávy spravovat (mazat, editovat, ...), číst, či vkládat. Přístup lze nastavit různým skupinám např. zaměstnancům pracoviště, komukoliv v IS STING, komukoliv v internetu.

  Je-li to pro váš účel vhodné, rozdělte vývěsku do sekcí. U sekce lze vyplnit záhlaví (zpravidla obsahuje další informace/odkazy o instituci/projektu, kterého se daná Vývěska týká).

  Rozmyslete si, zda zprávám budete nastavovat expiraci (datum, kdy zpráva zmizí). Výhodou expirace je, že staré zprávy neobtěžují nové čtenáře. Vložení zprávy a nastavení její expirace provedete v

  Informační systém Vývěska [Vybraná vývěska v sekci Tematické vývěsky] Vložit novou zprávu

 • 3.Doplňkové rubriky
  Formulář pro vložení zprávy na Vývěsku implicitně obsahuje tyto rubriky:
  • Název,
  • text zprávy,
  • anglický název,
  • anglický text zprávy,
  • zkratka zprávy,
  • přiložené soubory,
  • webová adresa,
  • termín konání,
  • datum expirace.

  Možná ale chcete, aby vkládající osoby uváděly ještě nějaké další rubriky, které chcete na vašem webu nějak zpracovávat.

  Příklady:

  • Učo kontaktní osoby (na koho se má čtenář obracet),
  • kontaktní telefon,
  • datum začátku zveřejňování zprávy na vašem webu.

  Podobné rubriky může správce vývěsky doplnit do formuláře konkrétní sekce vývěsky:

  Informační systém Vývěska [Vybraná vývěska v sekci Tematické vývěsky] Vložit novou sekci Nastavovat doplňující položky

  Uvede vždy typ rubriky, název a to, zda její vyplnění je povinné.

  Typy doplňkových rubrik jsou: učo, datum, text, číslo či pracoviště.

 • 4.Přebírání vývěsky přes RSS
  Každou sekci na Vývěsce lze odebírat přes RSS zdroj. Uživatel tak může školní Vývěsky číst ve své oblíbené čtečce. Stejným formátem může webmaster získávat data z tematické vývěsky pro prezentaci na svém webu. Zpráva ve formátu RSS vč. doplňkových položek by vypadala například takto:

  <item xmlns:cvis="https://is.sting.cz/auth/bb/FF/muni_aktuality/8556391/">
     <title>Libuše Valíčková: Sociální procesy a osobnost 2007</title>
  
     <link>https://is.sting.cz/auth/bb/FF/muni_aktuality/8556391/</link>
     <description>Ve dnech 13. až 15. září 2007 organizuje Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity desátý, jubilejní ročník konference na téma Sociální procesy a
  osobnost.</description>
     <guid>8556391</guid>
     <pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:27:28 +0200</pubDate>
     <cvis:completive_values_muis>
     <cvis:poradatel_bez_uco> </cvis:poradatel_bez_uco>
     <cvis:poradatel_prac>142113</cvis:poradatel_prac>
     
     <cvis:MISTO_KONANI_CS>Telč, Univerzitní centrum Telč</cvis:MISTO_KONANI_CS>
     
     <cvis:OBSAH_EN>In the days of September (from 13th till 15th September 2007) will be held the tenth jubilee annual volume of the conference Social processes and
  personality.</cvis:OBSAH_EN>
     <cvis:poradajici_osoba_1>11191</cvis:poradajici_osoba_1>
     <cvis:termin_do>20070915</cvis:termin_do>
     <cvis:poradatel_bez_uco_kontakt>hump@phil.muni.cz; tel: 737 620 399</cvis:poradatel_bez_uco_kontakt>
     
     <cvis:NAZEV_EN>Social processes and personality 2007</cvis:NAZEV_EN>
     <cvis:termin_od>20070913</cvis:termin_od>
     </cvis:completive_values_muis>
     </item>

  Přebírat sekce z Vývěsky na webové stránky je možné prostřednictvím neautentizovaného RSS zdroje, který může být např.:

  https://is.sting.cz/rss/bb/PriF/zfakulty/
  Kontrola přístupu k neautentizovanému RSS zdroji probíhá na základě IP adresy, ze které dochází k připojení. Pro povolení je nutné zaslat IP adresu, ze kterého se bude k RSS zdroji přistupovat, na adresu stingis@fi.muni.cz. Na přístupy z oznámených IP adres se nevztahuje dočasné vypnutí RSS zdroje při zvýšené zátěži.

  Úkolem fakultního/katederního/ap. webmastera je připravit si na své straně mechanismus, který bude periodicky stahovat požadované sekce ze zadaných RSS zdrojů a vkládat je na webové stránky.

 • 1.Co jsou to diskusní fóra?
  Diskusní fóra jsou agendou, která umožňuje uživatelům komunikovat s větší skupinou osob. IS STING provozuje několik typů diskusních fór:
  předmětová fóra
  Pro témata týkající se výuky konkrétního předmětu. O tom, zda je povinné fórum sledovat, rozhoduje vyučující.
  obecná fóra (fakultní a celouniverzitní)
  Pro obecná témata týkající se školy. Není povinné je číst.
  Pozor

  Fóra jsou určena k diskusi. Neumísťujte do nich např. výzvy, pozvánky či inzerci; k tomu je určena Vývěska.

  tematická fóra
  Tematická fóra si zakládají uživatelé, kteří mají dlouhodobý seriózní diskusní záměr. Není povinné je číst.
  plkárny
  Relaxační fóra, mohou obsahovat i témata nesouvisející s chodem školy, pokud obsah nebo způsob diskuse nesnižuje dobré jméno STING.

 • 2.Předmětová diskusní fóra
  U každého studijního předmětu vyučovaného v určitém semestru automaticky vzniká předmětové fórum. Do fóra mohou přispívat jen učitelé předmětu a studenti, kteří jej mají zapsán. Studenti mohou fórum používat i bez součinnosti učitele. Nastavení předmětového diskusního fóra nelze měnit.

  Do předmětového diskusního fóra se dostanete přes:

  Informační systém Diskuse Předmětové diskuse

  Pokud se příspěvek týká předmětu, vložte jej do předmětového diskusního fóra. Není žádoucí zahlcovat jiná fóra. Tyto příspěvky budou jinde mazány správci systému.

  Učitel může v rámci předmětu zakládat tematická předmětová fóra.

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) Diskusní fórum

  V sekci „Založit tematické fórum ve vybraných předmětech“ klikne na odkaz s názvem předmětu a vstoupí do formuláře, kde vyplní údaje potřebné k založení fóra a jeho nastavení. Učitel zpravidla v záhlaví vysvětlí účel a pravidla používání fóra. Může různě omezit způsoby přispívání do fóra. Tematická fóra se používají pro e-learning, tj. může být povinné včas do fóra napsat určité příspěvky či hodnotit cizí příspěvky atd. – vše dle pokynů učitele.

  V případě, že učitel toto fórum nevnutí studentům mezi sledovaná (viz otázka Učitel: K čemu slouží volba „Vnutit fórum studentům mezi sledovaná“?), naleznou ho studenti v aplikaci

  Informační systém Student Výuka (E-learning) Diskusní fóra předmětů

  zařazené pod daný předmět, podobně jako obecné předmětové diskusní fórum.

 • 3.Jak se liší Obecná diskusní fóra a Plkárny?
  Obecná diskusní fóra slouží ke komunikaci témat, která mohou zajímat většinu uživatelů.

  Plkárna slouží k relaxačním účelům. Vlákno v Plkárně založte, pokud si chcete popovídat (zachatovat), v zásadě je vám jedno s kým. Vlákno v Diskusních fórech si založte, pokud chcete vyřešit konkrétní problém, máte zájem o seriózní debatu nad nějakou otázkou, chcete vést poradnu na nějaké téma a podobně.

 • 4.Tematická diskusní fóra
  Tematické fórum uživatel založí, pokud má seriózní dlouhodobý záměr komunikovat na nějaké téma, fórum chce moderovat a určovat si v něm pravidla. V záhlaví fóra vymezí účel fóra a pravidla komunikace.

  U tematických fór lze přístupovými právy vymezit, kdo smí fórum číst, kdo smí přispívat a kdo jsou moderátoři. Tematické fórum se tedy hodí i pro případy, kdy potřebujete uzavřenou diskusi (např. lidí společně pracujících na určitém projektu, zaměstnanců určitého pracoviště atd.).

  1 Svoje tematická diskusní fóra i seznam populárních diskusních fór naleznete v menu „Tematické diskuse“.

  Tematické fórum lze též zpřístupnit komukoliv z Internetu (pro čtení i pro přispívání). Vlastní diskusní fórum založíte pomocí

  Informační systém Diskuse Tematické diskuse Založit tematické fórum (dole)

  1 Kliknutím na odkaz vstoupíte do formuláře pro založení tematického diskusního fóra.

  Vyplňte a vyberte parametry fóra (název, hodnocení, omezení, moderátoři, práva). Kliknutím na „Uložit“ fórum vytvoříte.

  Povinností moderátora fóra je zamezit případnému poškozování dobrého jména školy obsahem nebo způsobem komunikace ve fóru.

 • 5.Jak mohu hodnotit příspěvky?
  Ve rámci každého příspěvku lze vpravo nahoře vybrat nejvhodnější hodnocení příspěvku a přispět tak k lepší orientaci v příspěvcích pro ostatní čtenáře. Celkové skóre, počet hodnocení a převládající hodnocení se okamžitě přepočítají (v horní liště hodnoceného příspěvku).

  1 Převažující hodnocení.

  2 Skóre po součtu všech hodnocení.

  3 Počet hodnocení celkem.

  4 Výběr hodnocení.

 • 6.K čemu slouží sledování vláken?
  U každého vlákna v rámci diskusního fóra naleznete ikonu srdce pro zapnutí či vypnutí sledování tohoto vlákna.

  1 Zapnutí sledování vlákna.

  Diskuse, ke kterým se chcete vracet, tedy stačí uložit do Sledovaných. Všechny sledované diskuse naleznete v

  Informační systém Diskuse Moje sledované

  1 Sekce „Moje sledované“ obsahuje přehled všech fór, která jsou označena ikonou srdce.

  2 Počet nových příspěvků.

 • 7.Učitel: K čemu slouží volba „Vnutit fórum studentům mezi sledovaná“?
  Tuto volbu nalezne učitel v

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) Diskusní fórum

  V sekci „Fóra předmětů a seminářů v tomto semestru“ klikněte na název tematického předmětového diskusního fóra. U seznamu vláken pod ikonou montážního klíče naleznete menu a v něm volbu „Vnutit fórum studentům mezi sledovaná“, kterou fórum studentům přidáte mezi jejich sledovaná fóra. Usnadníte jim tak přístup k tomuto předmětovému diskusnímu fóru.

  1 V menu pod ikonou montážního klíče naleznete možnost, jak studentům vnutit konkrétní tematické předmětové diskusní fórum.

  Tip: Vnutit lze pouze tematické předmětové diskusní fórum

  Funkci lze využít výhradně u tematických předmětových diskusních fór. Obecná předmětová fóra nelze studentům vnutit mezi sledovaná.

 • 8.Jak si zapnu přeposílání nových příspěvků z diskusního fóra e-mailem?
  Vyberte diskusní fórum nebo jeho vlákno, ze kterého chcete být informováni o nových příspěvcích, a za pomoci ikonky zavináče zapněte zasílání příspěvků e-mailem. Diskuse se zároveň zařadí mezi sledované.

  1 Ikonou zavináče zapínáte či vypínáte odběr příspěvků e-mailem.

  Podrobnější nastavení zasílání e-mailu (zda bude stručné, úplné či v jakém intervalu) lze zvolit v aplikaci Události:

  Informační systém Systém Nastavení systému Události Nastavení zasílání informací o událostech v ISu e-mailem

 • 9.Mohu si označit zajímavý příspěvek?
  Ano, příspěvek v diskusním fóru si můžete označit hvězdičkou, kterou naleznete vedle tlačítka „Odpovědět“.

  1 Po označení hvězdičkou se konkrétní příspěvek dostane do seznamu oblíbených a můžete se k němu vracet.

  Přehled příspěvků označených hvězdičkou pak naleznete na každé straně IS STING v pravém horním rohu pod ikonou hvězdičky. Po expiraci příspěvku v diskusním fóru se hvězdička smaže a příspěvek již nebude v přehledu označených příspěvků dostupný.

 • 10.Jaká jsou pravidla v Diskusních fórech?
  Fóra si kladou za cíl zprostředkovávat smysluplnou komunikaci na akademické půdě. Je nutné dodržovat zde popsanou soustavu pravidel – netiquette. Při závažném a opakovaném porušování pravidel Vám může být odepřen přístup k diskusním fórům, či může být dán podnět k disciplinárnímu řízení za porušování pravidel a směrnic.

  Diskusní fóra se člení na vlákna. Ten, kdo vlákno založí, je jeho vlastníkem. Vlastník v názvu vlákna jasně vymezí téma diskuse. V Diskusních fórech jste povinni držet se tématu (tzv. být on-topic). Je zakázáno vkládat příspěvky s mizivou informační hodnotou (tzv. chatovat).

  Vlastník vlákna smí mazat příspěvky, které se proviňují proti zde popsaným pravidlům. Vlastník vlákna je autorita, která rozhoduje, jakou úroveň diskuse chce ve vláknu mít. S protesty proti smazání příspěvku se neobracejte na správce systému, cítíte-li se omezováni, založte si konkurenční vlákno. To, jaká diskuse je „správná“, je značně subjektivní.

  Funkce vlastníka vlákna se uplatňuje mimo předmětová diskusní fóra. Na fóru předmětu smí celé vlákno či podvlákno rušit pouze vyučující předmětu.

  Větve diskusních vláken automaticky mizí po jednom měsíci bez nových příspěvků (netýká se předmětových diskusních fór). Příspěvek nemůže autor smazat, pokud na něj již bylo reagováno (lze jej však upravit). Příspěvky smí rušit zakladatel vlákna. O zrušení příspěvků jsou autoři informováni automaticky e-mailem.

  Pro příspěvky ke konkrétním studijním předmětům použijte předmětová diskusní fóra. Není povinností studentů, učitelů či funkcionářů fakult a školy příspěvky zde číst nebo na ně reagovat.

  Pravidla užívání Diskusních fór

  forma a obsah příspěvku
  Neporušujte zákony ČR včetně autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „autorský zákon“). Přispívejte primárně v češtině (slovenštině). Anglicky pište pouze je-li důvod (např. vkládáte kopii anglického textu). Přispějete-li ze závažného důvodu v jiném jazyce, připojte stručný překlad do češtiny (výjimka – konverzační cizojazyčná vlákna v předmětových diskusních fórech).

  Neumísťujte do fóra výzvy, pozvánky či inzerci, k tomu je určena Vývěska.

  Nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA, působí to dojmem, jako byste křičeli. Nebuďte vulgární.

  výstižný nadpis/předmět příspěvku
  Velmi důležité je uvést výstižný nadpis, tak, aby vystihoval, o čem příspěvek je a ostatní se mohli lépe orientovat. Nepoužívejte nadpisy typu „Help“, „Dotaz“, „Problém“, „Pomoc“.
  kopírování příspěvků
  Nekopírujte příspěvky z jiného vlákna, systému či soukromé pošty, nejste-li si jisti, že s tím autor souhlasí. Je vhodné vysvětlit kontext původního příspěvku.
  opakování příspěvku ve více vláknech – crossposting
  Nevkládejte týž příspěvek do více vláken současně, šetřete čas ostatních.
  příspěvky s mizivou informační hodnotou
  Formulování prostého souhlasu, nesouhlasu, pobavení apod. příspěvkem obsahujícím samotnou zkratku (např. čárku, křížek, LOL, smajlík) je zakázáno. Vyjádřete kladným nebo záporným hodnocením příspěvku.
  povídací příspěvky a vlákna, chatování
  Pro povídací příspěvky a vlákna jsou určeny Plkárny. Respektujte čtenáře, kteří nemají čas číst povídací vlákna.
  téma diskuse – on topic/off topic, fair use
  Držte se tématu diskuse. Neobtěžujte ostatní. Jste-li napomenuti, přizpůsobte se. Neřešte případné spory s vlastníkem vlákna přímo ve vláknu.

  Nevkládejte do příspěvku nesouvisející poznámku, či různá P.S. Pokud někdo na s vláknem nesouvisející poznámku zareaguje, založí tak off topic podvlákno.

  moderování vláken
  Snažte se udržet co nejvyšší úroveň diskuse. Neomezujte pluralitu názorů. Postihujte (napomínáním a mazáním příspěvků) odklánění se od tématu. Postihujte porušování pravidel. Odpovídejte na dotazy přispěvatelů, můžete-li. I povídací vlákno může být monotematické – informujte na příkladech přispěvatele o tom, jaká míra odklánění se od tématu a informačního balastu je pro vás přijatelná. Vlákno je vaší vizitkou, pečujte o něj, ať jej lidé rádi navštěvují.

  Moderátor fóra má povinnost zamezit případnému poškozování dobrého jména školy obsahem nebo způsobem komunikace ve fóru.

  práva administrátorů systému
  Administrátoři systému si vyhrazují právo provést jakékoliv zásahy a změny směřující k lepšímu naplnění poslání Informačního systému – zajištění kvalitní komunikace na akademické půdě. Administrátoři ruší příspěvky (vč. případných reakcí na ně), které nesplňují pravidla. Administrátoři mohou zakázat přispívání do Diskusních fór a Plkárny těm, kteří opakovaně pravidla porušili.

 • 11.Po přejetí kurzorem myši nalevo od příspěvku se mi zobrazuje navíc jiný příspěvek
  Pokud máte na stránce zobrazeno vlákno s více příspěvky, plocha vlevo od příspěvku slouží k připomenutí nadřazených příspěvků pro přehlednější orientaci v diskusi.

  1 V ploše nalevo od příspěvku jsou aktivní místa pro najetí myší.

  2 Nadřazený příspěvek zde slouží pro slouží pro připomenutí probíraného tématu.

 • 12.Jak zruším, upravím příspěvek/fórum?
  Příspěvek lze upravit za pomoci ikony montážního klíče. V zobrazeném menu zvolte „Upravit příspěvek“ a potvrďte úpravu kliknutím na „Uložit“. Zrušit příspěvek lze, dokud na něj nejsou reakce. Příspěvek zrušíte volbou „Zrušit příspěvek“. Vlastník vlákna v nepředmětovém fóru může rušit (celá podvlákna) kdykoliv, ve fóru studijního předmětu smí toto pouze vyučující.

  Zásadněji upravovat smysl příspěvku je vhodné pouze krátce po vložení, jinak matete čtenáře, kteří jej již četli (je pro ně označen jako přečtený). Později raději vepište příspěvek nový.

  Pokud chcete zrušit celé diskusní fórum, můžete to provést pouze u Tematického diskusního fóra. Pro zrušení fóra klikněte na montážní klíč nahoře v řádku u názvu diskusního fóra a zvolte „Nastavení diskuse“, dole ve formuláři je potom možnost „zrušit toto fórum“. Abyste nemátli čtenáře, není vhodné mazat fórum, pokud do něj již přispěli. Právo zrušit fórum má pouze jeho vlastník.

 • 13.Jak vrátím příspěvek zpět mezi nepřečtené?
  U příspěvku klikněte na montážní klíč a v menu, které se vám tak rozbalí, vyberte volbu „vrátit mezi nepřečtené“. K čemu je tato operace? Chcete např. na příspěvek reagovat později, nechcete jej hledat mezi přečtenými.

 • 14.Jak vložím do svého příspěvku obrázek?
  Obrázek vložíte přetažením do textoveho pole při vytváření příspěvku nebo skrze HTML editor pri vytváření příspěvku.

 • 15.Jak vložím do mého příspěvku matematiku?
  Matematické zápisy můžete vložit pomocí HTML editoru funkcí „Vložit matematický zápis“. Zadávají se v TeX notaci.

  1 Funkce „Vložit matematický zápis“ umožňuje za pomoci TeX notace vkládat matematické zápisy.

 • 16.Chci, aby se moje fórum zobrazovalo na stránce tematických diskusí
  Při zakládání tematického diskusního fóra

  Informační systém Diskuse Tematické diskuse Založit tematické fórum

  stačí v nastavení zaškrtnout možnost „zobrazit na titulní straně diskusí“. Fórum se bude zobrazovat mezi novými fóry v sekci Tematické diskuse, pokud má nastaveno právo číst na kdokoliv přihlášený v ISu nebo kdokoliv z internetu.

  1 Zatržením možnosti v nastavení zobrazíte fórum na titulní stránce tematických diskusí.

 • 17.Chci, aby moje vlákno byla nápadné
  Založte vlákno, vepište první příspěvek. Po jeho uložení máte po rozkliknutí montážního klíče k dispozici volbu „Připnout vlákno nahoru“ – jako první se v diskusním fóru budou zobrazovat všechna vlákna takto označená. Tuto možnost má pouze moderátor (u předmětových fór tedy učitel). Volbu lze zapnout i později, opět u prvního příspěvku vlákna.

 • 18.Uzamykání vláken diskusních fór
  Pro zamezení vkládání a upravování příspěvků lze vlákna v tematických a předmětových diskusních fórech uzamknout. Uzamknutí/odemknutí může provést zakladatel vlákna nebo moderátor fóra (v případě předmětového fóra učitel) v nejvyšší úrovni vlákna kliknutím na volbu „Uzamknout vlákno“ v nabídce montážního klíče. Uzamykat lze pouze vlákna, která mají alespoň jednu reakci.

 • 19.Chci využít tematické diskusní fórum jako odevzdávárnu
  Diskusní fórum lze využít pro odevzdávání úkolů studentů, například krátkých vyjádření k tématu. Učitel má možnost tyto příspěvky bodovat a započítat do celkového hodnocení studenta.

  Nastavení tematického diskusního fóra pro odevzdávání úkolů:

  • Zapněte bodování. U příspěvků se potom objeví políčko pro vepsání počtu bodů. Tento údaj se uloží do poznámkového bloku se shodným názvem jako má název fóra. Kromě vyučujících předmětu mohou příspěvky také bodovat moderátoři fóra.
  • Pokud nechcete, aby byli studenti na začátku diskuse ovlivněni příspěvky spolužáků, zvolte možnost „číst fórum lze až poté, co osoba sama přispěje alespoň jedním příspěvkem“.
  • Jde-li jen o posbírání krátkých vyjádření a ne o následnou další diskusi, zvolte „každý může vložit maximálně jeden příspěvek“.
  • Mají-li studenti napsat text o určité délce, zvolte možnost „u příspěvku zobrazit počet znaků a slov“.

  1 Textové pole pro zadání hodnocení příspěvku. Lze zadat jak body, tak slovní hodnocení, oboje se převezme do poznámkového bloku. Toto políčko vidí jen moderátor diskuse.

  Tip

  V záhlaví diskusního fóra sdělte studentům pravidla komunikace (vyžaduje se aktivita, avšak ne na úkor kvality, hodnocení příspěvků navzájem má za cíl vytvořit kvalitní a přínosnou diskusi).

 • 20.Chci, aby se studenti vzájemně hodnotili a diskutovali
  Založte nové tematické diskusní fórum v předmětu, do záhlaví uveďte téma diskuse a podmínky hodnocení.

  Nastavení tematického diskusního fóra pro vzájemnou bodovanou diskusi studentů:

  • Zapněte bodování. U příspěvků se potom objeví políčko pro vepsání počtu bodů. Tento údaj se uloží do poznámkového bloku se shodným názvem jako má název fóra. Kromě vyučujících předmětu mohou příspěvky také bodovat moderátoři fóra.
  • Zapněte slovní hodnocení čtenáři navzájem. Studentské hodnocení příspěvků můžete dále využít, například přidat bonusové body příspěvkům s nejvyšším skore.
  Tip

  Odborná a přínosná diskuse na dané téma se obvykle v předmětu nerozproudí sama od sebe. Je potřeba dobře nastavit pravidla pro diskusi, příspěvky bodovat, poskytnout studentům zpětnou vazbu a také například nastavit omezené časové období, kdy lze diskutovat (např. týden před seminářem, kde se na téma ještě bude navazovat).

 • 21.Jak mohu bodovat příspěvky studentů přímo v předmětové diskusi?
  Studenti mají v každém předmětu k dispozici předmětové diskusní fórum. Pokud se zde rozproudí diskuse (například k domácím úkolům) či ji zde podpoří a rozproudí vyučující nebo cvičící v předmětu, lze nastavit možnost bodovat příspěvky studentů právě i v této diskusi. Body i případný slovní komentář se ukládají studentům do poznámkového bloku.

  V předmětovém diskusním fóru

  Informační systém Diskuse Předmětové diskuse [vybraný předmět]
  nahoře u seznamu všech vláken v montážním klíči zvolte nastavení předmětového diskusního fóra:

  1 Pod ikonou montážního klíče nahoře u seznamu vláken najdete nastavení celé předmětové diskuse.

  Objeví se nastavení možnosti bodování a můžete bodování zapnout. Pod každým příspěvkem se potom bude všem vyučujícím předmětu zobrazovat textové pole pro hodnocení. Tento údaj se uloží do poznámkového bloku se shodným názvem jako má název fóra. Studenti tento poznámkový blok a hodnocení nevidí. Pokud jim chcete tuto zpětnou vazbu zpřístupnit, zvolte „student smí do bloku nahlížet“.

  1 Po zapnutí bodování se v diskusi objeví políčka pro zadání hodnocení či bodů a uloží se do poznámkového bloku.

 • 22.Jak se dostanu k diskusnímu fóru předchozího semestru?
  V předmětovém diskusním fóru zapsaného předmětu si můžete přepínat semestry, ve kterých se daný předmět vypisoval, a dostat se tak i k diskusím ze starších období.

  1 Přepnutí období v předmětovém diskusním fóru.

 • 23.Nemůžu najít starý příspěvek
  Příspěvky expirují (mizí). V Diskusních fórech mizí příspěvky, na které nebyla jeden měsíc žádná reakce. V Plkárně mizí příspěvky, na které nebyla dva týdny žádná reakce. V archivu diskusních fór lze vyhledávat za pomoci vyhledávacího políčka na titulní straně diskusí.

RSS

 • 1.K čemu slouží RSS?
  Prostřednictvím RSS můžete odebírat nové příspěvky z vybraných aplikací IS STING (Diskusní fóra, Vývěska, Blogy ...), aniž byste se museli přihlašovat do systému. Jak to funguje? V aplikaci, která nabízí RSS zdroj, si zvolíte sekci, kterou chcete sledovat, a kliknutím na ikonku pro RSS si zvolíte přidání odběru. Pro čtení odběrů je vhodné používat RSS čtečku např. Feedly.com, odběry si ale můžete procházet i ve svém internetovém prohlížeči. Bližší informace o RSS lze najít ve Wikipedii.

 • 2.Ze kterých aplikací mohu RSS odebírat?
  • Vývěska

   Na Vývěsce si vyberete sekci, kterou chcete sledovat, např. Pozvánky. Kliknutím na ikonku pro odběr vedle názvu sekce můžete zvolit odebírání nových zpráv ze všech podsekci. Pokud kliknete na ikonku pro odběr přímo u podsekce, můžete zvolit odebírání zpráv jen z této podsekce.

   1 Odběr zpráv z hlavní sekce.

   2 Odběr zpráv z podsekce.

  • Blogy

   Prostřednictvím RSS můžete také odebírat nové příspěvky z Blogů. Odebírat můžete jak příspěvky (včetně komentářů) z celého blogu, tak jen komentáře z konkrétního příspěvku.

   1 Odběr příspěvků z celého blogu.

   2 Odběr komentářů z příspěvku.

 • 3.Jak si zvolím co chci odebírat?
  Po kliknutí na ikonku pro přidání odběru se vám zobrazí nové okno pro upřesnění odběru. Odebírat tak můžete např. jen zprávy z vybrané sekce, zprávy ze všech podsekcí, nové komentáře apod. Možnosti odběru závisí na sekci, ze které jste odběr zvolili. Počet přispěvků v jednom odběru je omezen na 100 nejnovějších.

  1 Název vybrané sekce.

  2 Možnosti odběru.

 • 4.Jak převzít tematickou vývěsku přes RSS?
  Přes RSS může webmaster získávat data z tematické vývěsky pro prezentaci na svém webu. Bližší informace o této funkci najdete v Nápovědě pro Tematickou vývěsku.

Události

 • 1.K čemu slouží aplikace Události?
  Aplikace sleduje některé události v IS STING a sestavuje jejich seznam v chronologické posloupnosti tak, jak se staly. Seznam událostí obsahuje např. změny ve zkušebních termínech, v poznámkových blocích, ve sledovaných diskusních fórech, na vývěskách apod. Upozornění na vybrané změny je možné si nechat zasílat e-mailem, a to v několika různých intervalech. Nově aplikace poskytuje aktivní dotazování systému ohledně nových událostí a zobrazování vyskakovacího okna s upozorněním.

 • 2.Které události z IS STING se v aplikaci zobrazují?
  Aplikace vás informuje o událostech z těchto agend:

  • zkušební termíny,
  • poznámkové bloky,
  • známky,
  • sledovaná obecná fóra, předmětová fóra, tematická diskusní fóra,
  • sledované hlavní vývěsky, pozvánky, inzerce, tematické vývěsky,
  • sledované blogy,
  • studijní materiály (složky a soubory označené jako oblíbené),
  • dokumentový server (složky a soubory označené jako oblíbené).

  Pokud máte zájem o zobrazování změn v některé z výše uvedených agend, zaškrtněte políčko vedle názvu agendy a potvrďte tlačítkem „ok“. Výpis událostí si pak můžete zobrazit buď v úsporném zobrazení bez detailů nebo se všemi detaily o události. Stejnou volbu máte i u jednotlivých události pomocí volby „více/méně“. Z každé zaznamenané události se můžete prokliknout přímo do aplikace, ve které došlo ke změně. Pomocí „zapnout/vypnout agregaci historie událostí do nejnovější“ si zobrazíte všechny změny, nebo jen nejnovější z nich s odkazem na starší.

  Některé události z agend jsou po určité době automaticky smazány:

  • vývěska – sekce pozvánky a inzerce po 30 dnech,
  • známky – po roce,
  • poznámkové bloky – po roce (v případě, že předmět nebo studium, ke kterému se blok vztahuje, je úspěšně ukončen, smaže se pozn. blok po 60 dnech),
  • obecná fóra – po 30 dnech, události z Plkáren po 10 dnech.

 • 3.Jak si nastavím zasílání událostí e-mailem?
  Zasílání událostí e-mailem si můžete nastavit přes
  Informační systém Systém Nastavení systému Události Nastavení zasílání informací o událostech v ISu e-mailem
  Zde si vyberte, o kterých událostech chcete být informování a jak podrobně. Stručné sdělení obsahuje pouze základní údaje pro identifikaci změny, úplné se pokouší přinést co nejvíce informací, klesá tím však přehlednost. Abyste nedostávali příliš mnoho e-mailů, můžete si nastavit časový interval mezi dvěma e-maily, a to v rozmezí od 2 hodin až po 28 dnů.

  1 Výběr časového intervalu.

  2 Nastavení podrobnosti výpisu zasílaných událostí.

  Pokud jste si už události prohlédli přímo v aplikaci, můžete vyprázdnit frontu událostí připravených k odeslání pomocí volby „Vyprázdnit frontu a reset intervalu“. Touto volbou dojde také ke zrušení platnosti zbytku intervalu mezi dvěma e-maily, o nejbližší další události tak budete informováni do několika minut.

 • 4.Jak si nastavím upozorňování na události pomocí vyskakovacího okna?
  Aktivovat upozornění na nové události prostřednictvím vyskakovacího okna v systému si můžete zapnout v tabulce „Chci obdržet upozornění prohlížečem...“ v:
  Informační systém Systém Nastavení systému Události Zobrazení událostí v ISu
  Touto funkcí si můžete aktivovat upozornění na nejvýše 5 následujících událostí (přesněji nejvýše 5 zobrazení upozorňujícího okna). Poté je nutné znovu kliknout na odkaz a o aktivní upozorňování se přihlásit. Za normálního provozu se zjišťují případné nové události každou minutu, při zátěži 1 každých pět minut, od zátěže 2 je celá aplikace Události nedostupná. Aktivní upozornění přijde pouze z těch typů událostí (zkušební termíny, známky apod.), které máte zobrazeny. Pro správnou funkčnost je nutné nechat panel se stránkou aplikace Události otevřenou – můžete ale pracovat s jinými aplikacemi nebo prohlížet v jiných panelech jiné stránky, prohlížeč by se měl sám „ozvat“ při zobrazení vyskakujícího okna. Pokud však panel zavřete, bude dotazování aktivováno až při dalším otevření této stránky (již bez nutnosti klikat na aktivaci dotazování). Dále je třeba mít povolen JavaScript.

Archivovaná sdělení

 • 1.Co jsou Archivovaná sdělení?
  Archivovaná sdělení jsou trvale uložené kopie vybraných důležitých zpráv, které jsou z IS STING posílány jeho uživatelům. Archivované sdělení bude v systému uživateli trvale dostupné pro případ, že např. zpráva na uživatelem nastavenou adresu přesměrování nepřišla, či když si zprávu uživatel v poštovní schránce smazal.

  K archivovaným sdělením má přístup i odesílatel, aby si mohl ověřit a měl jistotu, že sdělení skutečně adresátovi dorazilo. K archivovaným sdělením studijní povahy mají opět z důvodu ověření přístup i studijní referenti.

 • 2.Jaká sdělení se archivují?
  Archivují se některá sdělení automaticky zasílaná Informačním systémem STING a hromadné zprávy rozeslané prostřednictvím aplikací Záznamník učitele, Studijní a Přijímací řízení, u kterých byl při rozesílání zaškrtnut příznak „toto sdělení archivovat“.

  1 Pro archivaci dopisu zaškrtněte.

  Tato sdělení se studentům ukládají jak do přijaté pošty, tak do zvláštní složky Archivovaná sdělení, odkud je nelze smazat. Ve zprávách lze také vyhledávat, a to prostřednictvím aplikace Archiv sdělení (viz otázky níže). Díky tomu mohou učitelé i referenti kontrolovat, jaké dopisy a komu odeslali a snadněji tak řešit stížnosti studentů na nedoručení určitých zpráv.

  Pozor

  Z aplikace Přijímací řízení se archivují zprávy pouze pro ty příjemce, kteří již mají učo/schránku v IS STING, tj. mají přihlášku založenou autentizovaně.

 • 3.Jak můžu jako učitel vyhledávat v archivovaných sděleních?
  Pomocí aplikace Archiv sdělení:
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Studenti) Archiv sdělení
  kde máte přístupné všechny archivované zprávy odeslané studentům vašich předmětů. Vyhledávání je omezeno na předmět a období, které máte vybráno v Záznamníku učitele. Toto omezení můžete zrušit volbou „Zrušit omezení na vybraný předmět“ vedle tlačítka „Vyhledat“.

  V aplikaci můžete vyhledávat např. podle data odeslání, adresáta, předmětu sdělení apod.

  1 Možnosti omezení vyhledávání, například zadání konkrétního adresáta.

  Na přesné znění zprávy pro vybraného studenta se můžete podívat kliknutím na odkaz „Zobrazit text zprávy“ v sekci Příjemci.

  1 Zobrazení textu zprávy.

  Školitelé mají k archivovaným sdělením přístup přímo z agendy Školitel.

  1 Přístup do Archivu sdělení z agendy Školitel.

 • 4.Jak můžu jako referent vyhledávat v archivovaných sděleních?
  Pomocí aplikace Archiv sdělení:
  Informační systém Studijní (Hromadné dopisy) Archiv sdělení
  kde máte přístupné všechny archivované zprávy zaslané všem studentům fakulty včetně již neaktivních studentů. Máte k dispozici jak zprávy zasílané automaticky systémem, tak zprávy, které odeslali a archivovali úředníci v agendách Studijní a Přijímací řízení, tak i zprávy, které odeslali s archivací vyučující při použití Záznamníku učitele.

  Do aplikace můžete vstoupit se skupinou studentů vybranou hromadným výběrem.

  V aplikaci můžete vyhledávat např. podle data odeslání, odesílatele či adresáta, předmětu sdělení apod. Upřesnit vyhledávání můžete také pomocí kódu požadovaného předmětu – hledáte-li sdělení týkající se předmětu, např. odeslané učitelem ze Záznamníku učitele.

  Výběr dle pracoviště má význam pouze pro hledání zpráv zaslaných z agend Studijní a Přijímací řízení.

  1 Možnosti omezení vyhledávání, například podle pracoviště.

  Na přesné znění zprávy pro vybraného studenta se můžete podívat kliknutím na odkaz „Zobrazit text zprávy“ v sekci Příjemci.

  1 Zobrazení textu zprávy.

 • 5.Vyhledávání pomocí štítků
  Vyhledávat můžete také pomocí štítků, které se ke každé odeslané zprávě přiřazují automaticky. Přehled štítků, podle kterých lze vyhledávat, najdete pod vyhledávacím formulářem po rozkliknutí odkazu „Omezit vybraná sdělení pomocí štítků“. Štítky mohou mít i další podúrovně, např. štítek „předmět“ může mít podštítek „termín“ apod.

  1 Možnosti vyhledávání pomocí štítků.

  Pro vyhledávání pomocí štítků v předmětech je nutné mít vybranou požadovanou fakultu a období v záhlaví stránky.

 • 1.K čemu slouží služba IS připomíná?
  Služba upozorňuje studenty na důležité situace v IS STING, např. na registraci předmětů nebo zápis do semestru, s cílem snížit riziko nesplnění studijních povinností. Služba je poskytována bez nároku na úplnost a přesnost poskytovaných informací. Student tedy nemá právo obhajovat neplnění Studijního a zkušebního řádu případným výpadkem této služby.

  Upozornění na situaci se zobrazuje na titulní stránce IS STING, případně je zasílán také e-mail (podle typu situace a míry rizika).

  1 Upozornění na titulní straně.

  Přehled aktuálních i starších upozornění naleznete také v aplikaci:

  Informační systém Student Během studia IS připomíná

 • 2.Na jaké situace IS STING upozorňuje?
  IS STING připomíná tyto situace:

  Registrace opakovaných předmětů

  • Vhodnost registrovat si opakovaný předmět se připomíná během třetí třetiny registračního období nebo během třetí třetiny zkouškového období předchozího semestru (podle toho, co nastane dříve).
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia. Studium musí být aktivní.
  • Připomíná se vhodnost zaregistrovat si předmět, který student neúspěšně ukončil v semestru, ve kterém již skončilo zkouškové období.
  • Nepřipomíná se dříve neúspěšně ukončený předmět, pokud jej má student znovu zapsaný v semestru, v němž ještě neskončilo zkouškové období.
  • Nepřipomíná se studentům, kteří jsou v budoucnosti přihlášeni ke zkušebnímu termínu předmětu.
  • Nepřipomíná se studentům, kteří si podali Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět.
  • Studiím se e-mail neposílá.

  Registrace předmětů

  • Vhodnost registrovat si předmět se připomíná během třetí třetiny registračního období nebo během třetí třetiny zkouškového období předchozího semestru (podle toho, co nastane dříve).
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Nepřipomíná se studentům v případě, že:
   1. mají alespoň 20 kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru,
   2. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů za předchozí semestr a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru činí alespoň 45,
   3. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru je větší než třicetinásobek absolvovaných semestrů (do počtu semestrů se započítává i semestr, do kterého se registrujete),
   4. nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů vč. uznaných a kreditů zaregistrovaných do dalšího semestru je větší než standardní doba studia v letech vynásobená 60.
  • Studiím se e-mail neposílá.

  Podání žádosti o zápis do semestru

  • Upozornění se zobrazuje od začátku období zkoušek předchozího semestru až do data, kdy je ukončeno podávání žádostí o zápis do dalšího semestru.
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Připomíná se pouze studentům, kteří splňují podmínky pro zápis do dalšího semestru. Lze zjistit v aplikaci:
   Informační systém Student Začátek semestru Žádost o zápis do semestru
  • Nepřipomíná se studiím nastupujícím do prvního semestru nebo studiím, která si už žádost o zápis do dalšího semestru podala.
  • Čtyři týdny před ukončením období pro podávání žádostí se zasílá upozorňovací e-mail. Dva týdny před ukončením podávání žádostí se upozorňovací e-mail posílá každý čtvrtý den.

  Zápis předmětů/minimálního počtu kreditů

  • Nutnost zapsat do aktuálního semestru dostatečný počet kreditů se připomíná v poslední třetině období pro zápis předmětů nebo tři týdny před ukončením období pro zápis předmětů nebo po celé období změn v zápisu předmětů. Nejdříve se připomíná druhý den období pro zápis předmětů.
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Studium musí být aktivní nebo přerušené s plánovaným návratem z přerušení do zahájení výuky.
  • Nepřipomíná se studentům v případě, že:
   • mají alespoň 20 kreditů zapsaných do aktuálního semestru,
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů za předchozí semestr a kreditů zapsaných do aktuálního semestru činí alespoň 45,
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů a kreditů zapsaných do aktuálního semestru je větší než třicetinásobek absolvovaných semestrů (do počtu semestrů se započítává i semestr, do kterého se zapisujete),
   • nebo součet úspěšně absolvovaných kreditů vč. uznaných a kreditů zapsaných do aktuálního semestru je větší než standardní doba studia v letech vynásobená 60,
   • nebo jsou aktuálně na krátkodobém pobytu v zahraničí.
  • Dva týdny před ukončením období pro zápis předmětů se zasílá se upozorňovací e-mail. Týden před ukončením období pro zápis předmětů a během období změn v zápisu předmětů se upozorňovací e-mail posílá každý třetí den.

  Konec přerušení studia

  • Studenti s přerušeným studiem jsou upozorňováni na plánovaný konec přerušení studia. (Studentům, kteří nepožádají o opětovný zápis do studia před plánovaným datem ukončení přerušení studia, je jejich studium automaticky ukončeno.)
  • Připomíná se studentům bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
  • Upozorňuje se jeden měsíc před plánovaným ukončením přerušení. Dva týdny před plánovaným návratem se zasílá upozorňovací e-mail. Jeden týden před plánovaným návratem se upozorňovací e-mail posílá každý čtvrtý den.

Agendy pro vystavování materiálů

 • 1.Stručně o možnostech agend pro vystavování materiálů
  Níže uvádíme sadu agend s podobným principem a ovládáním – strom se složkami, do nichž lze vkládat materiály a nastavovat práva pro přístup.

  1. Manipulace se studijními materiály
   • Vystavení různých typů studijních materiálů učitelem (světu, uživatelům IS, studentům předmětu).
   • Otevírání odevzdáváren – složek, kam student vkládá svoje elektronické práce pro hodnocení vyučujícím.
  2. Archiv závěrečných prací
   • Vystavení bakalářské, diplomové, disertační práce studentem.
   • Prohlídka vystavených prací.
  3. Dokumentový server
   • Vystavení vyhlášek, směrnic, zápisů z jednání široké fakultní veřejnosti.
   • Zpřístupnění materiálů menší skupině osob (kolegium děkana, akademický senát, ...).
  4. Úschovna
   • Odložení si souboru pro následné vyzvednutí.
   • Krátkodobé vystavení souborů osobám ze školy nebo z internetu.
   • Možnost přijímat velké soubory, které e-mail odmítne.

 • 2.Hierarchický strom materiálů, navigace v něm
  Studijní materiály lze pro přehlednost členit na složky. Ve složkách mohou být další podsložky, nebo jednotlivé soubory. Materiálem může být také adresa stránky v internetu. Kliknutím na název složky, souboru či odkazu rozbalíte obsah. Jeden soubor či složku můžete označit kliknutím do příslušného pole – buď kamkoliv mimo název a další interaktivní prvky, nebo pomocí zatržení checkboxu daného souboru před jeho názvem. V případě výběru více souborů/složek je nutno využít zatržení checkboxů u všech požadovaných souborů. Označené složky poznáte podle zatrženého checkboxu a světle zeleného podbarvení. Panel nástrojů pro nastavení složky nebo souboru (přístupová práva, atributy, adresa) najdete na liště napravo od obsahu dané složky, případně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na požadovaný soubor nebo složku, což vyvolá totožnou nabídku nástrojů pro práci se souborem. Nastavení přístupových práv je navíc viditelné i nabídce obsahu složky, ve sloupci Práva. Jejich nastavení je prezentováno třemi vzestupnými body. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře nabídka nastavení přístupových práv k daném souboru (kdo smí číst, vkládat …).

  Modrý pruh na začátku řádku se souborem označuje, že soubor je vámi doposud nepřečtený. Nechcete-li, aby se vám určitý objekt (soubor, složka, test, ...) zobrazoval mezi nepřečtenými, a nechcete-li jej ani číst, můžete tyto soubory označit a poté použít v nabídce nástrojů operací – „Nastavit jako přečtené“. U takových přístupů říkáme, že uživatel objekt odmítl číst (počty přečtení a počty odmítnutí se zobrazují ve statistice přístupů).

 • 3.Automaticky vznikající textové verze
  Aby bylo možné v textech dokumentů vyhledávat, vytvářejí se k nim automaticky textové verze (jejich obsah však nemusí úplně odpovídat původnímu souboru, protože obrázky, tabulky a složité vzorce nelze textově zobrazit).

  Pokud vkládáte zvlášť objemné soubory nebo soubory v neobvyklých formátech, zkontrolujte, jak automatická konverze proběhla (objeví se většinou nejpozději do několika desítek minut).

  1 Název předmětu.

  2 Přehled složek a počet souborů v nich.

  3 Přístupová práva k souborům (kdo smí číst, vkládat apod.).

 • 4.Automaticky vznikající PDF
  Kromě textové verze IS automaticky vytváří i verzi v pdf. Ta se také objeví nejpozději do několika desítek minut.

  V případě vložení textového souboru, např. .doc nebo .rtf, se ve správci souborů objeví před jménem souboru ikona, označující typ souboru. Po vytvoření automatických typů souboru, se tato ikona změní na grafickou reprezentaci složenou ze tří seřazených ikon. Po najetí kurzorem myši na tuto část se zobrazí nabídka dostupných verzí tohoto souboru. Jednotlivé verze pak lze otevřít kliknutím na příslušnou ikonku. Při kliknutí na jméno souboru, se automaticky otevře verze původní (.doc, .rtf apod.).

  1 Dostupné formáty souboru.

  2 Modrý pruh označující nepřečtení materiálu.

  3 Panel nástrojů pro operace se souborem.

 • 5.Proč má logo černé pozadí?

  Dokumenty v IS STING jsou z důvodu udržitelnosti převáděny do standardu PDF/A (ISO 19005-1:2005) a to přímo pomocí originálního programu Microsoft Word. Tento standard je nutné dodržet, neboť se jedná o oficiální archivační metodu pro formát PDF. Je konstruován tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. Navíc v případě, že se jedná o oficiální dokument STING v elektronické formě, má STING povinnost uchovávat jej ve formátu PDF/A ze zákona.

  Soubory typu PDF/A (ISO 19005-1:2005) neumožňují použití obrázku s průhledností. Průhlednost je při převodu programem Microsoft Word převáděna na černou barvu.

  Problém vzniká mimo IS STING a IS STING není schopen jej řešit. Je nutné opravit či změnit originální soubory ve Wordu.

  Doporučení: Do dokumentů vkládejte pouze obrázky a loga bez průhledného pozadí. V případě vytváření oficiálních dokumentů doporučujeme použít šablonu dokumentu k tomu určenou.

 • 6.K čemu slouží dokumentový server?
  Dokumentový server je sada nástěnek, jejichž prostřednictvím mohou pověřené osoby zpřístupňovat veřejnosti dokumenty. Typickým obsahem serveru mohou být vyhlášky, směrnice, pokyny, zápisy z jednání apod.

  Typy nástěnek/skupin
  Typické tematické skupiny pokrývají jednu ze dvou potřeb:

  1. Skupina osob potřebuje interně sdílet např. návrhy dokumentů, neveřejné zápisy z jednání a podobně. Tyto skupiny dokumentů nebudou zcela veřejné, ale mechanismem omezení přístupu se zajistí, aby přístup k nim měly jen vyhrazené skupiny osob (definované pomocí aplikace Skupiny osob). Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Oborová rada,
   • Vědecká rada,
   • Senátoři akademického senátu,
   • Kolegium děkana,
   • ...
  2. Oddělení, útvar, pracoviště potřebuje pravidelně nebo nepravidelně informovat veřejnost prostřednictvím vyhlášek, zpráv, informací. Tyto skupiny jsou typicky zcela veřejné, právo čtení má kdokoliv v internetu nebo kdokoliv přihlášený v IS. Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Studijní oddělení,
   • Oddělení pro vědu a výzkum,
   • SKM: jídelníčky v menze,
   • Studentský spolek,
   • Akademický senát,
   • ...

 • 7.Jak získám informace o nově vložených souborech?
  Pokud chcete být informováni o nových souborech ve vybrané složce, označte si danou složku jako sledovanou. Toho docílíte pomocí zaškrtnutí ikonky srdíčka, která je umístěna za názvem položky a před datem vložení položky. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám zobrazí nabídka, ve které můžete nastavit, jakým způsobem chcete být o změnách ve složce informováni. Mohou být zvoleny tři formy zaslání upozornění na změny ve složce – žádné, stručné a úplné. Všechny sledované složky si pak můžete snadno zobrazit přes Správce souborů (aplikace Soubory).

  1 Ikona srdíčka u složky umožní zařadit složku mezi sledované.

  Informační systém Soubory Sledované

  1 Všechny sledované složky lze zobrazit v aplikaci Soubory.

 • 8.Adresy vystavených materiálů, adresa v IS STING
  Každý objekt (složka, soubor atd.) má svoji adresu. Ve studijních materiálech se setkáte s dvěma typy adres:
  • adresa ze světa: přístupná pro kohokoliv z internetu
  • adresa v ISu: pouze pro autentizované uživatele ISu (začínají na https://is.sting.cz/auth)

  Některé objekty mají obě adresy (pokud jsou přístupné pro kohokoliv z internetu), jiné mají pouze adresu v ISu (pokud nejsou přístupné pro kohokoliv z internetu). Adresu své současné pozice ve stromové struktuře vystavených materiálů můžete vidět v poli nad obsahem právě otevřené složky. Další možností zjištění přesné adresu zjistíte označením daného souboru nebo složky a výběrem odkazu Sdílet v pravé nabídce nástrojů pro práci se souborem. Případně můžete na daný soubor nebo složku kliknout pravým tlačítkem myši a zde opět můžete vybrat Sdílet. Po jedné z těchto akcí se otevře okno s oběma odkazy.

  Adresy vypadají následovně:

  Adresa ze světa: https://is.sting.cz/el/1433/podzim2003/PB151/
  Adresa v ISu: https://is.sting.cz/auth/el/1433/podzim2003/PB151/

  Zkratka „/el/“ znamená „studijní materiály“ a je odvozena od e-learning. V adrese se dále povinně identifikuje fakulta (1433), období a studijní předmět. Takto vytvářené adresy můžete použít i v internetu (na své osobní, katederní či jiné stránce uvést adresu https://is.sting.cz/el/1433/podzim2003/PB151/ jako odkaz na studijní materiály předmětu PB151).

  Adresy podsložek

  Podsložky ve Studijních materiálech získají při založení automatické jedinečné číslo. Adresa konkrétního materiálu pak může být např. ../../podzim2003/PB151/354/12987/slajdy01.pdf. Automatická čísla složek lze nahradit při založení či úpravě složky vyplněním pole „Zkratka“. Toto pole naleznete při zakládaní nové složky po kliknutí na „Více možností“. Pokud chcete změnit zkratku již založené podsložky, tak tuto podsložku označte a poté můžete kliknout na ikonu klíče v panelu nástrojů, pod nadpisem „Informace o složce“. Zadávání zkratky složky použijte pouze, chcete-li zpřehlednit výsledné adresy, např. .../podzim2003/PB151/gramatika/slajdy/slajdy.pdf.

 • 9.Antivirová ochrana souborů v úložišti
  Během několika desítek minut je každý vložený soubor zkontrolován antivirovou ochranou na virovou čistotu. Pokud antivirová ochrana zjistí, že je soubor nakažen, ihned soubor vyprázdní a do jeho obsahu vloží pouze sdělení: „Virus found, file removed.“. Zavirované soubory se v úložišti neuchovávají, systém ihned po zjištění přítomnosti viru celý obsah závadného souboru zruší.

 • 10.Jak zjistím počet přístupů k souboru?
  Statistiku přístupů naleznete po označení požadovaného souboru v pravé nabídce nástrojů pod odkazem Statistika přístupů. Statistika zobrazí počet čtení souboru autentizovanými i neautentizovanými osobami.

Můj web

 • 1.Co obsahuje tato nápověda?
  Tato nápověda popisuje, jak jednoduše zprovoznit webové stránky v prostoru IS STING, vysvětluje základní rozdíly mezi běžným webserverem a IS STING. Neučí však webové stránky vytvářet, tudíž není určena pro uživatele s nulovou zkušeností s tvorbou a vývojem webu.

  Proto také není k dispozici uživatelská podpora. Není v našich silách učit tvořit web. Pokud se dostanete do obtíží, zkuste kontaktovat s žádostí o pomoc některého webu znalejšího kolegu či kolegyni.

 • 2.Tři kroky k rychlému zprovoznění vlastního webu
  V aplikaci

  Informační systém Soubory Můj web

  postupujte takto:

  1. Vložte hlavní webovou stránku – do kořenové složky (kde se právě nacházíte) pomocí Přidat → Soubor – nahrát (z počítače) nebo Přidat → Soubor – vepsat (editorem HTML nebo vepsáním textu do okna) zaveďte soubor s názvem index.html.

   Po vytvoření souboru index.html se tento soubor zobrazí vždy, vstoupíte-li na web přes odkaz „Můj web” na stránce agendy Soubory nebo po zadání adresy složky https://is.sting.cz/www/učo (učo). Chcete-li soubory editovat, použijte pro vstup do adresáře webu odkaz „Můj web” v nabídce agendy Soubory nebo adresu https://is.sting.cz/www/učo?info.

  2. Nastavte přístupová práva k tomuto souboru: vlevo zaškrtněte řádek (checkbox) se souborem index.htm/index.html, zvolte operaci „Nastavit práva” v pravém panelu nástrojů, případně klikněte na ikonu symbolizující nastavení práv ve sloupci „Práva”. Přidejte právo číst kdokoliv v Internetu, chcete-li, aby byly stránky přístupné pro kohokoli odkudkoli.

  3. Adresa vašeho webu je https://is.sting.cz/www/učo (lze použít učo nebo přezdívku, máte-li ji v systému nastavenou).

 • 3.Jak vytvářet stránku v editoru HTML?
  Nápovědu pro používání editoru HTML naleznete zde.

  Používáte-li textový editor v kombinaci s editorem HTML, může se stát, že editor HTML obrázek nezobrazí (nebo pokud např. používáte relativní adresy). Na stránce se však zobrazí v pořádku. Můžete si to snadno ověřit tím, že při vyvíjení nové stránky v editoru (textovém či HTML) budete mít ve vedlejším okně otevřenou potřebnou stránku a po každém Průběžném uložení (nebo finálním uložení) si ji obnovíte (Refresh, Reload (např. pomocí klávesy F5)) a zkontrolujete správnost zobrazení.

 • 4.Jak se tvoří odkazy na obrázky a hypertext?
  Obrázky
  Při vkládání obrázku na webovou stránku ze vnořených podsložek se používá jejich zkratka (ne název!). Editor HTML to zvládne za Vás, pokud ale používáte textový editor, pište tagy obrázků z vnořených složek takto: <img alt="VAS_POPISEK" src="/www/VASE_UCO/ZKRATKA_SLOZKY/obrazek.gif"/>. V editoru HTML je třeba u URL, které bylo automaticky vygenerováno editorem (a pokud chcete, aby obrázky viděl kdokoliv i v neautentizované části) umazat část "/auth" (v řádku URL tedy zůstane jen adresa "www/VASE_UCO/ZKRATKA_SLOZKY/obrazek.jpg").

  Pozor při používání textového editoru dávejte také na velikost písmen v názvech obrázků a zkratkách složek (překladač je case-sensitive).

  Hypertext
  U hypertextových odkazů není žádná změna oproti zavedeným zvyklostem (v textovém editoru použijte tag např. <a href="http://www.seznam.cz">odkaz</a> nebo v editoru HTML použijte ikonku pro vložení odkazu)

 • 5.Přístupová práva
  Přístupová práva nejen k webové stránce, ale i k různým jiným souborům v prostoru webu, můžete nastavit různě. Buď můžete práva ponechat nastavena na 'kdokoliv v Internetu', nebo je můžete také omezit na některou z nabízených skupin – např. na skupiny kdokoliv přihlášený v ISu, učitelé, osoba apod.

  Omezení přístupových práv můžete využít i pouze na jednotlivé složky nebo soubory, nemusíte nutně omezovat celý prostor svého webu.

  Pokud si chcete vytvořit soukromou podsložku, kde si např. budete vyvíjet nový web nebo budete ukládat soukromé věci, nepřidávejte složce žádná práva pro čtení.

 • 6.Společná práce skupiny osob
  Pro práci ve skupince, např. pokud chcete vytvořit prostor pro společný projekt několika osob, můžete prostor svého webu využít tak, že složce nastavíte právo čtení a vkládání vyjmenováním učo požadovaných osob. Tím všechny povolené osoby získají pohodlný přístup k jednomu webovému prostoru, kde mohou ukládat své části projektu a číst části ostatních.

 • 7.Více o adresách Mého webu
  Adresa vašeho webu je https://is.sting.cz/www/učo (lze použít učo nebo přezdívku, máte-li ji v systému nastavenou). Pokud nemáte přezdívku vytvořenou, můžete si ji vytvořit následovně

  Informační systém Systém Změna přezdívky

  Ostatní adresy ve vlastnostech souboru:
  příklad – soubor index.html:

  Adresu kterékoli stránky webu lze získat takto: u ikonky se souborem index.html klikněte na odkaz sdílet v pravém panelu nástrojů, čímž se zobrazí okno s potřebnými odkazy na soubor.

  Více souborů je vhodné si zorganizovat do složek. Při založení složek (ikona Složka) vyplňte kromě názvu složky také její zkratku. Adresy stránek se vytvářejí pomocí zkratek, např.

  https://is.sting.cz/www/2660/pic/jaro/kytka.jpg
  nikoliv pomocí názvů složek, např.
  https://is.sting.cz/www/2660/Obrázky/Květiny kvetoucí na jaře/kytka.jpg

  Adresa do Správce
  (https://is.sting.cz/auth/www/učo/index.html?info) je manipulační adresou pro zobrazení objektu ve Správci. Směřuje do autentizované části přesně na řádek s tímto souborem, kde budete moci pracovat pouze s tímto souborem. Zobrazí se podrobné informace a nabídnou základní nástroje pro jeho úpravu, jak již bylo popsáno výše.
  Ze světa do Správce
  (https://is.sting.cz/www/učo/index.html?info) je taktéž manipulační adresa. Tato ale odkazuje do neautentizované části, tedy na řádek s tímto souborem a informacemi o něm. Nejsou dostupné žádné nástroje pro jeho úpravu ani Statistika přístupů. Soubor můžete pouze otevřít (tzn. zobrazit).
  Adresa v ISu
  je adresou konkrétní webové stránky v autentizované části systému, tzn. že ji pod touto adresou neautentizovaní uživatelé nebudou moci zobrazit.
  Adresa ze světa
  je adresou na web, která se zobrazí i neautentizovaným uživatelům ISu. Pokud IS na zadané adrese objekt nenalezne nebo na něj nemáte právo (např. „www.is.sting.cz/www/2660/slozka/objekt.gif”), zobrazí nejbližší nadřazený adresář (tzn. adresu „www.is.sting.cz/www/2660/slozka/”), a to až do 10. úrovně zanoření.

 • 8.Statistika přístupů
  Statistika přístupů počítá návštěvnost konkrétní webové stránky – tato funkce je dostupná jen na souborech, nikoli na složkách. Statistiku naleznete cestou

  Informační systém Soubory Můj web vybraný soubor Statistika přístupů

 • 9.Omezení maximální kapacity – kvóta webu
  Každý uživatel (aktivní i neaktivní student, zaměstnanec s pracovní smlouvou apod.) vlastní svůj web. Jeho celková kapacita je omezena kvótou. Velikost kvóty, aktuálně zabraná kapacita a zbylá volná kapacita se vypisuje před vstupem do vlastního webu. Do webu nelze vložit soubory, které by po vložení způsobily překročení kvóty.

  Správci si vyhrazují právo velikost kvóty měnit podle aktuálního provozního stavu úložiště souborů.

 • 10.Kde můžu nastudovat více o HTML či tvorbě webu?
  Více informací můžete získat na stránkách:

  http://www.jakpsatweb.cz/
  Návody jak si vytvořit první webovou stránku, spousta příkladů, HTML příručka s přehledem tagů.
  http://polopate.jakpsatweb.cz/
  Vysvětleny možnosti tvorby webu, určeno (nejen) pro úplné začátečníky, kteří o HTML vědí jen málo.

  Nebo v knihách:

  Návrh a tvorba webů
  Podtitul: Vytváříme zákaznicky orientovaný web.
  Uvedené příklady je však možné použít i pro celou řadu dalších webových žánrů. Kniha postihuje všechny aspekty od návrhu webu, přes navigaci a správu obsahu, po e-komerci a hladkou funkčnost webu.
  Webdesign pro úplné začátečníky
  Tato kniha vás provede velmi srozumitelnou formou od prvotního náčrtku, přes tvorbu jednotlivých grafických prvků až po jejich sestavení a zajištění správné funkčnosti a interaktivity. Všechny postupy a návody jsou popsány s důrazem na maximální srozumitelnost i pro ty kteří se s webdesignem teprve seznamují.
  Web design
  Kompletní průvodce. Publikace je koncipována tak, aby posloužila především pokročilým tvůrcům webů v oblastech, v nichž právě potřebují prohloubit své znalosti nebo dohledat podrobnosti. Ani začínající weboví designéři však nebudou o nic ochuzeni: postupným studiem jednotlivých kapitol se mohou právě s tímto průvodcem brzy vypracovat na úroveň zkušených tvůrců profesionálních webových stránek.
  Ovládněte kaskádové styly!
  Kniha o efektivním používání kaskádových stylů pro vytváření lepších webových stánek.
  Další knihy
  Přehled použitelných zdrojů informací o tvorbě webu.

Vyhledávání v ISu

 • 1.K čemu je Vyhledávání v ISu?
  Vyhledávání vám umožňuje najít různé aplikace, dokumenty a informace uložené v ISu a v dalších webových zdrojích na škole. Vyhledávácí políčko, do kterého můžete zadat váš dotaz, najdete na všech stránkách ISu.

  [1] vyhledávací políčko v ISu

  Vyhledávací políčko najdete také v některých agendách (Obchodní centrum, Vývěska, Diskusní fóra, ...), pomocí něj můžete omezit vyhledávání pouze na agendu, ve které se právě nacházíte.

  [1] vyhledávací políčko v agendě Vývěska

  Některé agendy používají svoje vlastní vyhledávání (Lidé, Předměty, Publikace). Způsob vyhledávání v těchto agendách je ale odlišný, návod najdete v této Nápovědě.

 • 2.Základní tipy k vyhledávání.
  Jak zadat text, aby se vyhledala
  všechna slova
  Zadáte-li výraz ve tvaru psychologické experimenty, bude vyhledáván bez ohledu na velikost písmen. Chybějící diakritika ve slovech se doplní a vyhledávány budou i další ohýbané tvary slov. (Ohýbání je modifikace tvarů slov, kterými se vyjadřují mluvnické kategorie jako např. rod, číslo, pád, čas, osoba atd. U ohebných slov používáme skloňování a časování.)

  Příklad: k zadanému výrazu Jarni semestr se vyhledá i výraz V semestru jarním.

  přesná fráze
  Zadáte-li výraz v uvozovkách "psychologické experimenty", vyhledá se přesně zadaný výraz, ale již se nevyhledají dokumenty, ve kterých se vyskytují tvary s použitím ohýbání slov a doplňování diakritiky.

  Pozn.: I bez použití uvozovek se vyhledávají přednostně výsledky, kde jsou hledaná slova výrazu blízko u sebe.

  fráze bez některého slova
  Zadáte-li výraz s minusem např. ve tvaru experimenty -psychologické, pak se do výsledku vyhledávání nezahrnou dokumenty obsahující slovo ihned za minusem.

  Pozor! Minus uvnitř slova (e-learning, Frýdek-Místek) však funguje jako vyhledávání přesné fráze s tím rozdílem, že se do výsledků doplňuje diakritika a zohledňuje se též ohýbání slov.

 • 3.Jak funguje hledání přesných slov či slovních spojení?
  řetězec s prefixem '+'
  Vložíte-li před hledaný výraz plus tak, aby mezi ním a slovem nebyla žádná mezera, vyhledají se dokumenty obsahující jen přesný výraz bez ohýbání slov a doplnění diakritiky.

  Příklad: Hledáme-li výraz +ježka, vyhledají se dokumenty obsahující tvar "ježka", ale již ne např. "ježek", "ježkem", "jezek" atd.

  řetězec v uvozovkách
  Zadáte-li hledaný řetězec do uvozovek, rozdělí se na jednotlivá slova, která budou hledána těsně za sebou bez ohýbání a doplnění diakritiky. Slova v řetezci jsou obvykle oddělena mezerami.

  Příklad: Hledáme-li řetězec "karel čapek", vyhledají se dokumenty obsahující přesně tento tvar, ale již ne např. tvar "karla čapka". Uvozovky, které nejsou korektně uzavřené, se považují za interpunkci. Blíže viz otázka Jak vyhledávání zachází s interpunkcí?.

  Pokud se v řetězci objeví výraz, který se skládá z písmen i číslic a je bez mezer, pak se za jednotlivá slova považuje každá skupina písmen a skupina číslic zvlášť.

  Příklad: Hledáme-li řetězec "icq2go", vyhledají se dokumenty obsahující slova "icq", "2" a "go" těsně za sebou, bez ohýbání a doplnění diakritiky.

 • 4.Jak lze z výsledku vyhledávání vyloučit určitá slova?
  Z výsledku vyhledávání se vyřadí dokumenty, které obsahují slovo zadané do vyhledávání za prefixem '-'. Slovo za minusem se použije bez ohýbání a bez doplňování diakritiky. Před minusem musí být mezera, nebo musí stát na začátku dotazu. Za minusem již žádná mezera být nesmí.

  Příklad: Hledáme-li řetězec test -těsto, vyhledají se dokumenty obsahující tvary slova "test" a zároveň neobsahují přímo tvar "těsto".

 • 5.Jak vyhledávání zachází s interpunkcí?
  Interpunkční znaménko rozděluje hledaný výraz na jednotlivá slova. Zadáte-li ve hledaném řetězci výraz bez mezer, který zároveň obsahuje interpunkci, ve výsledku vyhledávání budou zahrnuty dokumenty, které obsahují všechna slova řetězce ihned za sebou. Vyhledávány budou i tvary slov upravené ohýbáním a doplněním diakritiky.

  Příklad: Hledáme-li řetězec věda-výzkum, vyhledají se dokumenty obsahující tvary slova "věda", za kterými ihned následují tvary slova "výzkum", tedy např. "oddělení pro vědu, výzkum a vnější vztahy".

 • 6.Jak omezit výsledky vyhledávání na určitou agendu?
  Pokud jste na hledaný výraz obdrželi příliš mnoho výsledků, zkuste omezit vyhledávání pouze na určitou agendu. Možnost omezení najdete pod vyhledávácím políčkem v rozbalovací nabídce "Upřesnit agendu". Vybraná agenda se pak připíše do hledaného výrazu např. jako agenda:help pro hledání v Nápovědě. Znáte-li zkratku agendy, můžete zadat hledaný výraz už přímo s omezením na určitou agendu, např. stipendia agenda:apl.

  Chcete-li vyhledávat v několika agendách zároveň, klikněte na možnost "Kombinovat agendy". Vybrané agendy se v hledaném výrazu oddělí svislítkem, např. agenda:pub|th pro publikace a závěrečné práce.

  [1] omezení vyhledávání na vybranou agendu

 • 7.Lze vyhledávat jen v určitém diskusním fóru či blogu?
  Výsledky vyhledávání je možné omezit na konkrétní diskusní fórum či blog připsáním cesty k hledanému výrazu. Např. strom:/blog/kapky/ omezí vyhledávání na blog IS po kapkách.

 • 8.Jak funguje kalkulačka ve Vyhledávání?
  Vyhledávání můžete použít také jako kalkulačku.
  Kromě standardních aritmetických operátorů podporuje kalkulačka tyto matematické funkce a operace:
  • sin() – sinus
  • cos() – kosinus
  • arctan() – arcus tangens
  • ln() – přirozený logaritmus
  • sqrt() – druhá odmocnina
  • a^b – mocnění
  Kalkulačka obsahuje také konstanty π () a e.

Vyhledávání s procentem

 • 1.Ve kterých agendách lze vyhledávat pomocí procenta?
  Vyhledávání s použítím procenta najdete v agendách, které mají svoje vlastní vyhledávání (Lidé, Předměty, Publikace).

  [1] vyhledávání v aplikaci Lidé

  Pro urychlení přístupu k aplikacím, dokumentům a informacím uloženým v ISu a v dalších webových zdrojích na škole můžete použít aplikaci Vyhledávání (políčko najdete na každé stránce ISu).
  Některé agendy (Obchodní centrum, Vývěska, Diskusní fóra, ...) mají vlastní vyhledávací políčko, které omezuje vyhledávání na danou agendu.

  [1] vyhledávací políčko na všech stránkách ISu

  Formulace dotazů ve Vyhledávání je však odlišná, návod najdete v této Nápovědě.
  V některých aplikacích jsou dostupné oba typy vyhledávání.

 • 2.Jak formulovat dotaz?
  Na diakritiku a velikost písmen se nebere ohled.
  Nahrazovací znaky: '%' (procento) nahrazuje libovolnou skupinu znaků, '_' (podtržítko) nahrazuje jeden znak:

  Více slov za sebou: vyhledává jako celou frázi.
  Dotaz

  tedy vyhledá pouze dokumenty obsahující řetězec "grafika kresba malba".

 • 3.Použití logických operátorů

  • ACCUM , (čárka): dokumenty, které obsahují některé ze zadaných slov. Setříděno podle součtu výskytů hledaných slov.
   Toto je nejlepší způsob dotazu, nejste-li si např. přesně jisti tvarem názvu hledané publikace v databázi.

  • AND & (ampersand): dokumenty, které obsahují všechna zadaná slova. Setříděno podle množství výskytů hledaných slov.
  • NEAR ; (středník): dokumenty, které obsahují všechna zadaná slova. Setříděno podle blízkosti výskytů hledaných slov.
  • OR | (svislítko): dokumenty, které obsahují alespoň jedno zadané slovo. Setříděno podle množství výskytů nalezeného slova.
  • NOT ~ (vlnovka): dokumenty, kde se dané slovo nevyskytuje
  • ( ) (závorky): závorky použijte pro složené výrazy:


  • MINUS - (pomlčka) : výskyt tohoto slova zmenší přednost, s jakou je dokument nabízen. Např. zadáním 'sci-fi' vyhledáte všechny záznamy, ve kterých se vyskytuje slovo 'sci' a zároveň se v nich nevyskytuje slovo 'fi'. Zadávejte proto 'sci fi'. Podobně při hledání osob, jejichž jméno obsahuje pomlčku, např. při hledání osoby se jménem 'Al-Gaf', zadejte 'Al Gaf'.
   Například, chceme-li najít vše o TeXu, je dobré zadat

   čímž vyfiltrujeme množství titulů, zabývajících se TEXTEM, ale nikoliv TEXEM. (Systém nebere ohled na velikost písmen.)
   Pozor: je-li součástí hledaného výrazu pomlčka, nepíšeme ji: např. místo
   Čapek-Chod napíšeme Čapek Chod
   Brno-Kohoutovice napíšeme Brno Kohoutovice

 • 4.Jak omezím množství dokumentů?

  • :n : vrátí nejlépe vyhovujících n dokumentů, např:

  • #m-n : setřídí dokumenty a vrátí interval m-n dokumentů, např:

  • >n : pouze dokumenty, které mají skóre větší než n. (Skóre je ohodnocení, jak dobře dokument odpovídá dotazu.)

 • 5.Jak vyhledám podobná slova?

  K dispozici jsou také operátory $slovo, ?slovo a !slovo, které zadaný dotaz transformují na podobná slova a ta hledají. Využitelné zejména při hledání anglických objektů.

  • ? (otazník) : slova, která mají podobný spelling
  • ! (vykřičník) : slova, která podobně zní
  • $ (string) : slova s podobným základem či kořenem

  Obdobný dotaz je vhodné zpřesnit přidáním dalších podmínek, jinak je vráceno příliš mnoho výskytů.

 • 6.Co jsou to vyhrazené znaky a jak je používat?

  Následující znaky a slova mají vlastní význam. Pokud je váš dotaz obsahuje, je vhodné ho uzavřít do závorek nebo znakem '\' zrušit význam následujícího speciálního znaku.

  & | , - ; $ ! ? > * # : % _ ( ) [ ] { } \ @

  AND OR ACCUM MINUS EXECUTE EXEC SQE SYN PT RT TT BT NT BTG NTG BTP NTP

Správce souborů

 • 1.Jaké jsou nejdůležitější ovládací principy ve Správci souborů?
  • Kliknutím na název vstoupíte do složky nebo otevřete soubor.
  • Po označení zvoleného souboru/složky se napravo od obsahu složky zobrazí panel nástrojů pro práci se souborem/složkou.
  • Soubory je možné označit zatržením checkboxu vlevo před typy dostupných souborů.
  • Více za sebou seřazených ikon vlevo od názvu znamená, že soubor je dostupný ve více formátech. Po najetím kurzorem myši na tuto ikonu se zobrazí všechny dostupné formáty souboru (po kliknutí na příslušnou ikonu dojde ke stažení daného souboru).

  Jak nahrát soubor z PC do IS?

  1. Pomocí Správce souborů – Přidat → Soubor nahrát (v případě, že máte nastaveno zobrazení Méně možností), nebo Soubor – nahrát (v případě nastavení Více možností).

   1 Klikněte na ikonu, pokud chcete vložit soubor, nebo vybírejte z menu „+ Přidat“.

   2 Označte složky/soubor (nebo více souborů/složek) zatržením checkboxu nebo kliknutím do volného prostoru příslušného řádku.

   3 Dostupné formáty příslušného souboru.

  2. Pomocí funkce Drag&Drop – další možností jak nahrát soubor do ISu z počítače je pomocí funkce Drag&Drop. Tato funkce umožňuje „přetažení” souboru z počítače přímo do grafického prostředí ISu zobrazeného v internetovém prohlížeči. Tuto funkci lze použít tak, že “uchopíte” pomocí myši soubor (či složku) na svém počítači a poté jej přesunete přetažením do právě otevřené složky v ISu. Po tomto kroku se otevře okno, které zobrazí vkládané soubory a umožní jejich případnou změnu Názvu, Jména souboru nebo přidání požadovaného popisu souboru. Pomocí funkce Drag&Drop lze navíc přidávat více souborů pomocí jednoho přetažení.

 • 2.Nabídka operací
  Operace jsou dostupné buď ze svislé nabídky panelu nástrojů (napravo od obsahu složky), nebo po kliku pravým tlačítkem myši na příslušný soubor/složku, kdy se zobrazí totožné menu.

  Jak pracovat s více řádky najednou, např. jich více odstranit? Zaškrtněte řádky zaškrtávátkem v levém sloupci a v menu Operace .. Zaškrtnuté vyberte úkon, který s nimi chcete provést.

  1 Panel nástrojů po označení vybraného souboru/složky, případně více souborů a složek.

  2 Zobrazené menu nástrojů, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušný soubor/složku.

 • 3.Adresa souboru v ISu
  Pro získání Adresy souboru v ISu, pod kterou je objekt dostupný, nejprve soubor označte a poté klikněte na odkaz Sdílet vpravo. Zobrazí se dva odkazy Adresa v ISu a Adresa ze světa. Ty můžete zkopírovat a uložit nebo odeslat příjemci. Odkaz na složku, ve které se právě nacházíte, navíc vidíte i v poli nad obsahem právě otevřené složky.

  1 Odkaz pro sdílení souboru.

  2 Adresa v ISu slouží pro přihlášené osoby v ISu. Adresa ze světa je pak dostupná všem, kteří budou mít tento odkaz.

  Další možností, jak lze sdílet adresu na vybraný soubor, je pomocí funkce Kopírovat adresu. Tu je možné opět použít dvěma způsoby. První možností je označit zvolený soubor a poté v pravém panelu nástrojů kliknout na Kopírovat adresu. Druhým způsobem je kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušný soubor, a zde na Kopírovat adresu. Tato funkce automaticky zkopíruje adresu na příslušný soubor do paměti počítače a poté ji můžete vložit, kam potřebujete, a to buď kliknutím pravým tlačítkem myši a poté vložením nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+v. Tato adresa je Adresou v ISu, tedy bude přístupná pouze autentizovaným uživatelům, kteří mají na práci se souborem příslušná práva.

 • 4.Nastavení přístupových práv
  Nastavení přístupových práv u specifického souboru/složky je viditelné v obsahu složky, ve sloupci práva. Nastavení práv je graficky znázorněno třemi vzestupnými body různých barev. Tmavě žlutý bod znamená, že soubor je přístupný pouze pro čtení. Zelený znamená zpřístupnění pro vkládání a červený bod posléze označuje právo na správu daného souboru/složky.

  K nastavení práv je možné se dostat dvěma způsoby. Buď označíte příslušný soubor (či více souborů) a kliknete na odkaz Nastavit práva v panelu nástroj. Nebo kliknete na ikonu zobrazující nastavení práv ve sloupci Práva. Poté se otevře nové okno s možnostmi nastavení přístupových práv. Zde můžete přidávat a odebírat jednotlivé skupiny, nebo jednotlivce, u kterých chcete nastavit přístupová práva. U jednotlivých definovaných skupin můžete dále nastavit pomocí checkboxů tři základní atributy – číst, vkládat a spravovat. Pod ikonou hodin se pak skrývá možnost nastavení od kdy do kdy může příslušná definovaná skupina s daným souborem/složkou pracovat (typicky nastavení horní časové hranice pro odevzdání domácích úkolů od studentů apod.).

  1 Hromadné nastavení přístupových práv.

  2 Skupiny osob, pro která jsou práva nastavena. Kliknutím na křížek, před názvem skupiny osob danou skupinu odeberete. Opět ji můžete přidat kliknutím na Přidat další právo.

  3 Nastavení jednotlivých atributů u dané skupiny osob (číst, vkládat, spravovat a nastavení doby práce se souborem).

 • 5.Navigační lišty
  Navigační lišta umožňuje prostřednictvím svých ikon tyto akce:
  • setřídit dle daného sloupce (Název, Vložil, Vloženo),
  • zkontrolovat přístupová práva.

  Pod béžovou lištou je aktuálně otevřená složka, nad ní jsou nadřazené složky. Vodící lišty složek/souborů jsou šedé. Nad názvem stromové struktury, ve které se právě nacházíte (typicky předmětu), se nachází struktura nadřazených složek. Pro přechod mezi nimi na ně lze jednoduše kliknout. Modrý pruh na začátku řádku s příslušným souborem značí, že se jedná o nepřečtené složky/soubory.

  1 Možnosti seřazení souborů ve složce podle Názvu, jméno, kdo soubor Vložil, a data, kdy byl soubor Vložen. Seřazení vždy nejprve seřadí složky a poté až jednotlivé soubory.

  2 Stromová struktura, která ukazuje, na jaké pozici se ve struktuře nadřazených složek.

  3 Modrý pruh označující, že daný soubor dosud vámi nebyl přečten/otevřen.

 • 6.Změna pořadí souborů
  Změnu automatického řazení souborů můžete docílit dvěma základními cestami. V první řadě můžete pro seřazení využít označení příslušných sloupců v panelu Navigační lišty (Název, Vložil, Vloženo). V první řadě se vždy seřadí složky a poté až soubory.

  V případě, že není takovéto automatické řazení dostatečné, je možné využít i možnost vlastního nastavení řazení jednotlivých souborů a složek. Toho můžete docílit pomocí aplikace Změnit pořadí (opět v pravím panelu nástrojů, nebo po kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný soubor). Po kliknutí na Změnit pořadí se zobrazí nabídka, která vyžaduje zadání čísla pořadí daného souboru/složky. Po zadání pořadí klikněte na tlačítko Uložit, což povede k požadovanému zařazení daného souboru/složky. Pomocí aplikace Změnit pořadí se dokážete vyhnout i automatickému řazení, kdy jsou v první řadě seřazeny složky a poté až soubory. Pomocí této aplikace tak můžete docílit jakékoliv požadované struktury souborů a složek v daném adresáři.

 • 7.Přesunování souborů do popelnice

  Je k dispozici operace Přesunout do popelnice. Ta nezruší soubory úplně, ale přesune je do složky Popelnice ve vaší Úschovně. Tam budou zrušeny (vyexpirují) v běžném termínu expirace Úschovny, tj. za 30 dní. Pokud nechcete, aby byly přesunuty do složky Popelnice, můžete zatrhnout možnost „odstranit místo přesouvání do popelnice“.

 • 8.Jak obnovím soubor z popelnice?

  Najděte si přehled smazaných souborů v popelnici:

  Informační systém Soubory (Popelnice) Zobrazit smazané soubory

  Přehled smazaných souborů za posledních 30 dní.

  Vybraný soubor můžete obnovit na původní místo, kde byl uložen.

 • 1.K čemu jsou Záložky? A co jsou štítky?
  Agenda přináší:
  • mám záložky (odkazy do internetu, „Oblíbené“, Bookmarks) na jednom bezpečném místě v IS STING,
  • pokud mne něco zaujme, založím veřejnou záložku i pro ostatní,
  • vidím, jaké záložky založili ostatní.

  Zde jsou záložky, které si v poslední době uložilo nejvíce lidí (tzv. žhavé záložky): https://is.sting.cz/auth/ln/hot. Zobrazit žhavé záložky.

  Veřejné záložky jsou k nahlédnutí i uživatelům nepřihlášeným do IS STING, např. https://is.sting.cz/ln/hot.

  Štítky (anglicky tag) si k záložkám vepisuji jako nehierarchická klíčová slova - o čem záložka je, proč jsem si ji uložil, co si o ní myslím, k čemu ji chci později použít. Pro představu zkuste

  https://is.sting.cz/auth/ln/tag/radio Zobrazit.

  https://is.sting.cz/auth/ln/tag/brno+cajovna Zobrazit.

  Názvy štítků lze vepsat do adresy, jak je zde naznačeno, nebo v agendě použijte vyhledávací pole.

  Co znamenaji údaje u zobrazené mé záložky?

  1 Zadám-li štítek „favorit“ nebo „favourite“, je záložka dostupná v pohledu „oblíbené“.

  2 Štítek s kódem předmětu zakončený vykřičníkem zadal učitel předmětu.

  3 Cizí štítky: tuto záložku mají uloženou i jiní lidé, s těmito štítky.

  4 Možnost záložku upravit.

  5 Počet osob, které mají tuto záložku: odkaz vede na seznam osob a podrobnosti.

  6 Kdo záložku jako první vložil do IS STING a kdy.

  7 Odkaz na veřejné záložky osoby, která záložku první vložila do IS STING.

  8 Můžete si vkladatele vyhledat nebo mu napsat.

 • 2.Nemám zájem sdílet záložky!
  Nechcete-li sdílet záložky, je možné si položky ukládat výhradně jako soukromé. Pokud pracujete z mnoha počítačů (různé počítačové učebny, studovny, domov, kolej, ...), je pro vás stále dostupná báze vašich odkazů přínosem - nemusíte synchronizovat mezi jednotlivými počítači a prohlížeči; je k dispozici všude, kde se dostanete k IS STING

  Kdykoli vás zaujmou materiály, které takto poskytují kolegové, můžete se také do sdílení (do informování o tom, co jste kde na webu zajímavého četl) zapojit.

 • 3.Vložení a oštítkování záložky
  Při vkládání nové záložky vyplňte Název, Adresu, ev. Popis. Pokud systém tuší, jaké štítky se k záložce hodí či jste již používali, nabídne vám je:

  1 Náhled výběru štítků.

  Kliknutím štítky vkládáte a opětovným kliknutím odstraňujete, do políčka můžete připsat další. Štítek „favorit“ se nabízí vždy, můžete jím záložku označit jako oblíbenou.

  Veřejné štítky: o čem záložka je, jaká je. Informace využitelné ostatními uživateli. Soukromé štítky: k čemu vám záložka je, značky pro další použití (ukol_precist, darek_koupit), kterými nechcete „rušit“ veřejnou znalostní bázi.

  Soukromá poznámka: text poznámky nevidí další uživatelé. Příznak „soukromá záložka“: celou tuto záložku nevidí další uživatelé.

  Štítky pro předmět a pro obor: používejte je, upozorňujte svoje spolužáky na zajímavé zdroje.

 • 4.Rychlé zkopírování cizí záložky (jen s editací štítků)

  Odkaz „rychle“ v libovolném seznamu záložek zobrazí formulářové políčko, ve kterém můžete upravit štítky k záložce. Ostatní údaje budou okopírovány ze vzorové záložky beze změn.

  Pokud chcete touto metodou přidat soukromý štítek, uveďte před něj znak dolar „$“, např. $proklikat.

 • 5.Za jakým účelem si lidé obvykle záložky a štítky k nim ukládají?
  • Práce do školy, výzkum – označte si podklady k psaní eseje či článku společným štítkem, budou se vám lépe dělat citace.
  • Studijní obory – máte zajímavé zdroje k oblasti, kterou studujete? Označte je např. obor_sociologie či obor_fyzika. Lze očekávat, že ostatní přidají zase svoje.
  • Co jste si přečetli a zaujalo – články na libovolné téma, které stojí za přečtení, ev. je chcete doporučit ostatním.
  • Cestování – chystáte se někam? Najděte a uložte si možnosti ubytování, stravování, zajímavé destinace. Při hledání štítky kombinujte, např. znojmo+vino
  • Vaření – ukládejte si recepty štítkované např. dle surovin, ceny, způsobu přípravy, ...
  • Hodnocení – vyjádřete počtem hvězdiček váš názor na odkazovanou restauraci, knihu, článek ...
  • Odborník doporučuje – zajímá vás, které odkazy k určitému tématu si založil známý expert? Mají adresu https://is.sting.cz/auth/ln/UCO.
  Pohled na záložky je dostupný i uživatelům nepřihlášeným do IS STING na adrese is.sting.cz/ln/ (nemohou do agendy přispívat). To vám dovoluje používat agendu např. pro vaše veřejné seznamy
  • Co jsem poslední dobou četl zajímavého – evidujte si v systému a odkaz na seznam dejte na svůj web, svůj blog

 • 6.Jak vyhledám Záložky?
  Nahoře v navigační liště si můžete přepnout pohled na záložky dle různých kritérií. Pro přístup ke svým záložkám volte:
  • moje: oblíbené – co mám označeno štítkem favorit nebo favourite,
  • moje: všechny – vše, co mám uložno jako záložku.

  Pro orientaci co nového v agendě přibylo, co uživatelé na internetu čtou a zakládají:

  • ostatní: žhavé – co si nedávno uložilo více lidí,
  • ostatní: populární – co má uloženo nejvíce lidí,
  • ostatní: nejnovější – poslední uložené záložky,
  • štítky – všechny používané štítky.

  Zajímají-li vás záložky označené konkrétním štítkem nebo založené konkrétní osobou, použijte vyhledávací pole a v menu zvolte „ve štítcích“.

  1 Možnosti přístupu k záložkám.

  2 Pole pro vyhledávání ve štítcích.

  Slova ve vyhledávání lze kombinovat pomocí znamének plus a minus:

  • kas+linux
   Záložky uživatele s přezdívkou „kas“, které označil štítkem „linux“ (nebo záložky označené štítky „kas“ a „linux“ zároveň).
  • linux+1885
   Záložky uživatele s učo 1885 označené štítkem „linux“.
  • recept-cukr
   Záložky označené „recept“, ale neoznačené „cukr“.

  Do vyhledávacího pole můžete zadat také url - adresu záložky (musí přesně odpovídat).

  Lze také plnotextově vyhledávat v názvech, popisech a poznámkách (přepněte v menu na „v textech“). Toto vyhledávání je realizováno jiným mechanismem, než hledání mezi štítky, a proto se v něm používají jiné operátory pro případné kombinování:

  • víno MINUS Znojmo
   Záložky, jejichž texty obsahují víno, ale neobsahují Znojmo.
  • víno AND Znojmo
   Záložky, jejichž texty obsahují víno i Znojmo.
  Pokud si nejste jisti přesným tvarem hledaného slova, lze jej doplnit znakem procento, tj.
  vín%
  vyhledá výskyty slov víno, vína, vínový ap.

  Lze také vyhledat záložky neoznačené žádnými štítky - odkaz „moje záložky bez štítků“ ke konci pravého sloupce s vašimi štítky. Jsou dostupné také na adrese /ln/učo/>/bez či /ln/učo/>/without. Cizí veřejné záložky bez štítku najdete pod volbou „štítky“ v horní liště (pod mrakem štítků), nebo na adrese /ln/tag/bez, /ln/tag/without.

  Tip

  Do agregačních mechanismů nejsou zahrnuty záložky, v jejichž URL se objevuje „is.sting.cz/“ Takové záložky se nevypisují v pohledech žhavé záložky, populární a nejnovější.

 • 7.K čemu slouží mrak štítků?
  Mrak štítků zobrazuje štítky, které byly nejčastěji použity k označení záložek. Pomáhá tak nejen k lepší orientaci na stránce, ale i k vyhledávání. Častěji používané štítky jsou zvýrazněny větším písmem. V mraku štítků tak vidíte, které štítky jsou ve vybrané kategorii použity a můžete podle nich dále vyhledávat. Mrak štítků se mění podle toho, v jaké kategorii štítků se právě nacházíte. Pokud si nějaký štítek rozkliknete, bude mrak na nové stránce odkazovat na související štítky. Štítky mohou být seřazeny podle abecedy nebo podle četnosti výskytu.

  1 Ukázka mraku štítků.

  Pokud vám pro zobrazení štítků nevyhovuje mrak, můžete si nejpoužívanější štítky zobrazit v seznamu. V závorce se pak zobrazuje četnost výskytu štítku.

  1 Možnosti zobrazení a seřazení štítků.

 • 8.Záložky a výuka, e-learning
  Na adrese
  https://is.sting.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu
  lze vyhledat záložky týkající se tohoto studijního předmětu. Na adrese
  https://is.sting.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu!
  (tj. s vykřičníkem na konci) jsou záložky k předmětu, které uložili bývalí i současní vyučující tohoto předmětu. Můžete tedy zvolit, zda vás zajímají výhradně odkazy doporučované učiteli, nebo cokoliv co k předmětu kdokoliv zařadil (bude typicky obsáhlejší, ale možná může být méně kvalitní).

  Jak lze Záložky využít v e-learningu? Odkazy na zajímavé zdroje v internetu má mnoho učitelů zájem studentům poskytovat - nejčastěji formou souboru se seznamem odkazů zavěšeným do Studijních materiálů předmětu. Agenda Záložky přináší nové možnosti: odkazy lze snadno editovat, štítkovat, třídit a zejména do nich mohou snadno přispívat studenti. Zapojení studentů do spoluvytváření informačních zdrojů je v e-learningu trendem. Jako učitel můžete například:

  • vystavit záložky k určitému tématu, označit je štítkem a např. v textu studijního materiálu na ně upozornit - jsou na adrese https://is.sting.cz/auth/ln/tag/zkratka_fakulty:kod_predmetu+jmeno_stitku tj. např.

   https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+web

   Variantu bez vykřičníku použijete, pokud chcete vyhledat i ty záložky, které k předmětu nevložili učitelé, ale lib. uživatelé:

   https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005+web

  • vystavit seznam doporučené literatury, jejíž položky jsou dostupné on-line (články, volně šířené publikace). Pokud zadáváte studentům např. každý týden čtení, lze toto snadno vyznačit štítky, např.
   https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+prvni_tyden
   https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+druhy_tyden
   https://is.sting.cz/auth/ln/tag/FI:PV005!+cteni+nepovinne
   Snadnou editací štítků můžete seznamy pohodlně měnit, doplňovat. Může to být pohodlnější, než udržovat seznamy odkazů např. v souborech ve Wordu. Studentům jen sdělíte zvolenou konvenci (např. že mají hledat „cteni+prvni_tyden“) nebo jim v Interaktivní osnově či jinde připravíte odkaz se seznamem pro daný týden;
  • zadat studentům vyhledat/aktualizovat záložky k určitému tématu a strukturovaně je oštítkovat a popsat (vyjádřit, co obsahují, proč by na ně čtenář měl klikat, jak jim připadají kvalitní, ...). Pokud vaši studenti zpracovávají např. referáty k danému tématu, může být součástí úkolu průzkum a doplnění „Dalšího čtení k tématu“ prostřednictvím této agendy;
  • vyzvat studenty, aby si zkopírovali a okomentovali záložku - vložte odkaz např. na určitý článek. Pomocí „přidat k mým“ si student snadno odkaz zkopíruje a může u něj vyplnit štítky a popis. Pod odkazem např. „14 osob“ se pak zobrazuje souborná stránka, kde lze popisy zhlédnout.

   Někdy se v těchto systémech kromě sběru komentářů sbírá také „agregovaný názor“ studentů: v popisu k vloženému článku formulujte dotaz, např. „Myslíte si, že autor Platónovo východisko správně pochopil? Vyjádřete svůj názor štítkem ano / ne“ a přidejte k záložce štítky „ano“ a „ne“. Student pak může použít volbu „rychle“, umazat štítek, pro který „nehlasuje“ a záložku si uložit. Cizí štítky jsou u záložky vypsány v pořadí dle četnosti použití, tj. je vidět, zda studenti hlasují spíše „ano“ nebo „ne“. Můžete samozřejmě nechat „hlasovat“ i z více možností, např. pomocí počtů hvězdiček ap.

 • 9.K čemu využiju Oblíbené Záložky?
  Jsou to ty vaše Záložky, které mají štítek favorit nebo favourite. Máte je přehledně pod odkazem „oblíbené“ a lze u nich nastavit pořadí. Typicky pro:
  • odkazy jinam, které používáte hodně často: vaše e-mailová schránka na cizím serveru, vaše oblíbené rádio, předpověď počasí, slovník, encyklopedie wikipedia a podobně;
  • odkazy do ISu, které např. aktuálně používáte více, ale nejsou dostupné „na jeden klik“ z titulní strany - např. přehled poznámkových bloků, poskytovna předmětu, který nemáte zapsaný, diskusní vlákno, kde čekáte na odpověď.
   Pozor

   Některé stránky IS STING - zejména výsledky vyhledávání v různých agendách - nemusí být možné do Záložek zařadit, resp. po otevření takové Záložky se vám zobrazí jen nabídka vyhledávání a nikoliv dříve vyhledaný výsledek. Musíte v konkrétním případě vyzkoušet, zda umožňuje.

 • 10.Jak můžu záložky importovat/exportovat?
  Pro export záložek si nejprve vyberte záložky, se kterými chcete pracovat, v navigační liště nahoře na stránce (volba „moje oblíbené/všechny“). Následně zvolte v pravém sloupci v sekci Správa záložek možnost „export“. V aplikaci pro export můžete upřesnit rozsah exportu či typ výstupu.

  Pokud chcete do IS STING nahrát svoje záložky z jiné služby pro ukládání záložek, vyberte v sekci Správa záložek možnost „import“ a následně dohledejte soubor ve vašem počítači.

  1 Odkaz na import/export záložek.

 • 11.Podrobněji o štítcích
  Štítek je jedno slovo (bez mezery), které je vepsáno ke konkrétní záložce a podle kterého pak můžete vyhledat skupinu záložek. Ve štítku lze používat pouze písmena (i s diakritikou, malá i velká), číslice, znak podtržení (_) a hvězdičku.

  Záložky označené štítkem nebo kombinací štítků jsou na adrese:
  https://is.sting.cz/auth/ln/tag/stitek1+stitek2

  Záložky označené štítkem1 a současně neoznačené štítkem2 jsou na adrese:
  https://is.sting.cz/auth/ln/tag/stitek1-stitek2

  Tipy:

  • Štítek formulujte v 1. pádu jednotného čísla, tj. např. „internet“ nikoliv „internetový“, „internetové“ nebo „hra“ nikoliv „hry“. Štítky se tak méně množí.
  • Slova v nutně víceslovných štítcích oddělujte podtržítkem, např. dvur_kralove.
  • Rozhodněte se, zda budete používat štítky česky, anglicky, s diakritikou, bez a dodržujte to - budou se vám méně množit. Většina prohlížečů umí zobrazovat adresy s diakritikou s URL. Pokud vyhledáte štítek s diakritikou a nic se vám nenajde, např. is.sting.cz/ln/tag/víno, zkuste ještě bez diakritiky: is.sting.cz/ln/tag/vino - chyba může být ve vašem prohlížeči. V seznamech/mracích štítků se štítky slučují - nevidíte vícekrát štítky lišící se pouze diakritikou nebo velkými/malými písmeny.
  • Nápadným formátováním (velká písmena, hvězdičky, více podtržítek, ...) si lze opticky zvýraznit soukromé štítky, které třeba chcete mít v abecedním seznamu svých štítků pohromadě (např. __ukol_tisk, __ukol_cist, __ukol_koupit)
  • Víte, že s dalšími uživateli sdílíte podobný speciální zájem (anime, web 2.0, Carl Gustav Jung, ...). Domluvte se na systému štítkování – štítky se pak méně množí.
  Jako štítky nelze používat slova „bez“ a „without“, protože takto systém označuje záložky, které nemají žádný štítek.

 • 12.Proč používat Záložky v IS STING a ne jiný social bookmarking server?
  Podobná služba je k dispozici např. na linkuj.cz, jagg.cz, del.icio.us, digg.com. Jedná se o tzv. social bookmarking. Více o tomto fenoménu najdete např. v záložkách na adrese https://is.sting.cz/auth/ln/tag/social_bookmarking Zobrazit.

  V čem může být přínos obdobné služby v univerzitním prostředí?

  • Do sdílení se zapojí i lidé, kteří podobné služby na internetu nenavštěvují, ale IS STING používají aktivně.
  • Služba není anonymní – vidím, kdo záložku přidal, kdo a jaký má na záložku názor (podle veřejných štítků).
  • Univerzitní komunita je (oproti širému internetu) poměrně sourodá: zajímají nás informace o našem městě, o studiu, o studentském trávení volného času, nebo o učení, cestování, vědě, ... Lidé mají obvykle zájem o dění v oboru, který studují nebo vyučují. Sdílení odkazů do internetu tak může být velmi přínosné.
  • Služba agreguje záložky týkající se studijních předmětů – snadno můžete se zajímavým materiálem seznámit své spolužáky či své studenty.

 • 13.Jaká jsou pravidla pro užívání služby?
  Platí pravidla pro používání Informačního systému STING. Je povoleno vkládat záložky odkazující na komerční subjekty či nabídky služeb. Je zakázáno spamovat opakovaným vkládáním stejných nebo podobných položek s cílem dosáhnout efektu inzerce. Není povoleno duplikovat funkci Vývěsky ISu.

  Štítkujte záložky s rozmyslem. Neoznačujte např. oborovými štítky relaxační (vtipný ap.) materiál – ctěte omezený čas jiných uživatelů, kteří v agendě hledají např. užitečné zdroje ke svému studiu.

 • 1.K čemu slouží e-volby?
  Aplikace umožňuje uvnitř IS STING vyhlašovat volby, hlasovat a zveřejňovat výsledky. Jedná se o nástroj vhodný v těch případech, kdy je elektronické (vzdálené) hlasování či volba žádoucí. Lze použít jak pro vzdálené hlasování např. v rámci pracovní komise či kolegia, tak i pro volbu např. do studentské komory Akademického senátu. Vyhlašovatel e-volby však musí zajistit dostatečnou propagaci volby, aby účast hlasujících byla dostatečná. Tento systém je koncipován tak, aby byl pro hlasujícího co nejjednodušší a důvěryhodný.

 • 2.Jaké volby mohu vyhlašovat?
  Vyhlašovat lze pouze volby, které souvisejí se školou a nejsou v rozporu s Pravidly používání Informačního systému STING.

 • 3.Kdo může vyhlásit e-volbu?
  Elektronickou volbu vyhlašuje fyzická osoba (vyhlašovatel). Kterýkoli uživatel Informačního systému STING, který je v aktivním vztahu ke škole (aktivní student nebo zaměstnanec). Navíc vyhlašovatel, má-li přiděleno explicitní právo y_vyhlasit_volbu, smí vyhlásit volbu, která se považuje za „důležitou“. Ostatní vyhlašují volby „běžné“. Výsledky se zveřejňují až po ukončení hlasování. Do té doby nejsou výsledky dostupné ani vyhlašovateli.

 • 4.Jak mohu vyhlásit důležitou volbu (typicky do kolejní rady nebo zaměstnanecké komory)?
  Pro vyhlášení volby použijete odkazy
  Informační systém E-volby Vyhlásit nové volby
  Po vyplnění jednotlivých údajů, specifikaci skupiny hlasujících a zadání možností volby je třeba poslat na adresu stingis@fi.muni.cz žádost o přidělení „důležitosti“ (volba se pak hlasujícím objeví jako důležitá).

  Pozor

  Při každé úpravě e-volby se příznak důležitosti zruší, takže bude třeba psát na stingis@fi.muni.cz znovu.

  Je proto velmi důležité e-volbu nejprve připravit a zkontrolovat.

 • 5.Jsou volby tajné nebo veřejné?
  Elektronické volby se pořádají typicky tajné. U tajných voleb se nikomu, ani vyhlašovateli nesděluje, jak kdo hlasoval. Ovšem vyhlašovatel při vyhlašování volby může zapnout veřejnou volbu. Hlasující je o volbě přepnuté do tohoto režimu informován. Je-li volba veřejná, zveřejňuje se po ukončení hlasování informace o tom, jak kdo hlasoval (tedy vč. jmen hlasujících a jejich hlasů). Pokud není volba označena jako veřejná, nezveřejňuje se seznam hlasujících ani jejich hlasy. A to ani osobě, která volbu vyhlašuje. Informační systém zajišťuje, že jedna fyzická osoba má tolik hlasů, kolik stanovil vyhlašovatel volby, ověřuje identitu hlasujících, příslušnost k vybrané kategorii hlasujících a zajišťuje a garantuje anonymitu tajné volby. Anonymita tajné volby je mj. zajištěna jednoznačným pokynem provozovatelům Informačního systému, kteří nesmí identitu odpovídajících zveřejnit podobně jako u aplikací Studentské ankety.

 • 6.Jak mohu vyhlásit e-volbu?
  Při vyhlašování volby je podstatná osoba vyhlašovatele. Tato osoba je uvedena u každé volby. Vyhlašovatel odpovídá za to, že volba není v rozporu s pravidly používání IS STING. Na osobu vyhlašovatele se mohou hlasující obracet se svými výhradami k volbě. Vyhlašovatele nelze změnit. Vyhlášenou volbu smí upravovat nebo zrušit jen vyhlašovatel nebo provozovatelé systému na adrese stingis@fi.muni.cz. K volbě vyhlašovatel stanovuje datum zahájení a datum ukončení volby. Datum zahájení musí ukazovat do budoucnosti. Nelze měnit nastavení volby, pokud už datum zahájení uplynulo. Tento rys je podstatný pro zachování důvěry hlasujících v systém. Pokud např. hlasující volí s vědomím, že je volba tajná, nelze volbu později změnit na veřejnou. Vyhlašovatel určuje, zda jde o volbu tajnou nebo veřejnou. Tzn. zda se po skončení volby uveřejní jen počet hlasů ke každé možnosti (tajná volba) nebo se zveřejní, jak kdo hlasoval. Vyhlašovatel rovněž určuje, zda výsledky volby dle předchozí věty mají být dostupné jen těm, kteří mohli hlasovat, nebo mají být dostupné všem uživatelům Informačního systému. Dále vyhlašovatel určuje, kolik možností musí hlasující vyznačit. Definuje minimální počet hlasů a maximální počet hlasů. Pokud hlasující neoznačí počet hlasů v tomto intervalu, jeho volbu systém nepřijme. Tzn., že hlasující nemůže vložit „neplatný hlas“. Hlasující se smí volby „zdržet“.

 • 7.Jak mohu nastavit spuštění volby?

  Vyhlašovatel elektronických voleb má možnost zadat pevné datum a čas spuštění volby nebo zvolit manuální spuštění voleb pomocí nastavení „zahájit volby manuálně“. Takovou volbu může hlasujícím otevřít např. v průběhu jednání po prodiskutování příslušného bodu, o kterém má být hlasováno. Volbu spustí ve „Správě voleb“ prostřednictvím odkazu „Zahájit hlasování“. Pro ukončení volby se objeví v nastavení odkaz „Ukončit hlasování“, kterým hlasování uzavře.

 • 8.Jaké parametry musím při vyhlašování e-volby vyplnit?
  E-volba může mít tyto parametry:
  • údaje o volbě – název a popis,
  • odkdy a dokdy se sbírají hlasy (hlasuje), případně možnost zahájit volby manuálně,
  • zda se po ukončení sběru hlasů zveřejňuje kdo a jak hlasoval (veřejná nebo tajná volba),
  • zda jsou po ukončení sběru hlasů výsledky dostupné všem nebo jen těm, kteří směli hlasovat,
  • kolik možností musí hlasující vyznačit (minimálně a maximálně),
  • kdy může systém smazat všechny údaje o volbě,
  • kdo může spravovat e-volbu,
  • možnosti, ze kterých se vybírá:
   • zda jsou předmětem možností osoby (zadává se učo osob),
   • název a popis možnosti,
  • kdo smí hlasovat; vybírá se z kategorií:
   • člen skupiny osob (člen Senátu školy/fakulty, člen kolegia děkana, ...),
   • student (školy, fakulty, více fakult, ...),
   • akademický pracovník (školy, fakulty, pracoviště, ...),
   • zaměstnanec (školy, fakulty, pracoviště, ...).

 • 9.Můžu volbu po vyhlášení ještě upravovat?
  Vyhlašovatel nemá po zahájení hlasování možnost měnit nastavení volby (nemůže tedy později změnit volbu z tajné na veřejnou atp.). Vyhlašovatel však může volbu kdykoli zrušit. Zrušení volby vyhlašovatelem způsobí zrušení všech hlasů. Ostatní údaje o volbě (název, možnosti, kdo volbu zrušil apod.) zůstávají v systému typicky ještě dva měsíce. Úplně zrušit volbu mohou pouze provozovatelé na adrese stingis@fi.muni.cz.

 • 10.Kdo může spravovat e-volbu?

  E-volbu zakládá vyhlašovatel, který může nastavit správce, kteří mají možnost volby spravovat. Kromě vybraných správců může volby spravovat také zakladatel voleb a osoba, která volby naposled editovala.

 • 11.Co znamenají stupně důležitosti e-voleb?
  Při vyhlašování voleb se určují dva stupně důležitosti voleb:
  Důležité
  Volby stupně „důležité“ vyhlašují pouze majitelé práva y_vyhlasit_volbu. Právo se přiděluje na konkrétní fakultu, pracoviště, či celou školu. Právo přidělují provozovatelé Informačního systému na adrese stingis@fi.muni.cz. Předpokládá se výjimečné přidělování tohoto práva. Vyhlašovatel volby stupně „důležité“ smí k volbě přiřadit hlasující jen z fakult či pracovišť, na která má explicitní právo. Vyhlašovatel volby stupně „důležité“ má právo hromadně obesílat hlasující e-mailem, jak všechny, tak i dosud nehlasující a ty, kteří už hlasovali. Může si také stáhnout seznam oprávněných voličů ve formátu PDF.
  Běžné
  Běžnou volbu smí vyhlašovat kterýkoli student či zaměstnanec školy. Vyhlašovatel běžné volby smí k volbě přiřadit hlasující ze kterékoli fakulty či pracoviště školy. Vyhlašovatel běžné volby dále určuje, pro kterou fakultu je volba vyhlášena primárně. Vyhlašovatel smí vybírat jen z fakult, na kterých má aktivní zaměstnanecký poměr, nebo na kterých je aktivním studentem. Vyhlašovatel běžné volby nemá právo obesílat hlasující e-mailem.

 • 12.Jak mohu hlasovat?
  Hlasující hlasuje, tzn. vybírá jednu nebo více možností podle nastavení volby. Hlasovat má právo jenom ten, komu je hlasování povoleno při vyhlášení volby.

  Volby, ve kterých uživatel může hlasovat, se zobrazují v záložce Moje probíhající volby. Volby, ve kterých uživatel mohl hlasovat nebo bude moci hlasovat v budoucnosti, se zobrazují v záložce Moje volby. Přehled ostatních voleb je pak dostupný v záložce Cizí volby. Volby lze dále filtrovat podle důležitosti, hlasování ve volbách či roku vyhlášení volby. Důležité volby se navíc zobrazují na titulní straně IS STING. Hlasující má právo u každé volby volit možnost „zdržel se“. Tuto možnost nabízí systém automaticky ke každé volbě. Každý hlasující, který zvolil libovolnou ze zadaných možností u volby nebo možnost „zdržel se“, se započítává do počtu hlasujících a do procentuální účasti.

  U voleb se stupněm důležitosti „běžné“ se hlasujícímu nabízí automaticky ještě další možnost, a to „nebudu hlasovat“. Hlasující, který označí tuto možnost, se nezapočítává do počtu hlasujících a nadále se mu tato volba ke hlasování nenabízí.

  Ve volbách do Akademického senátu jsou hlasujícím nabízeny pouze ty volební obvody, ve kterých mohou hlasovat. Z nich si mohou vybrat pouze jeden a odevzdat v něm svůj hlas. Výjimkou jsou hlasující, kteří jsou zároveň kandidáty. Ti musí svůj hlas odevzdat ve svém volebním obvodu (dle pravidel volebního řádu).

 • 13.Kdy smím hlasovat?
  Hlasující smí hlasovat kdykoli v určené lhůtě. Během této lhůty smí svoji volbu měnit, resp. i stáhnout (odškrtnutím všech zaškrtnutých možností). Hlas se započítá až po vypršení lhůty. Během lhůty se pouze zveřejňuje počet již hlasujících a procentuální účast. Hlasující svůj hlas vidí i po ukončení volby až do okamžiku zrušení volby (smazání údajů o volbě). Volbu ruší vyhlašovatel buď manuálně, nebo zadáním data, po kterém mají být údaje o volbě zrušeny automaticky (nejdéle po roce).

 • 14.Jak ověřím, že byl můj hlas započítán?
  Správné započítání vašeho hlasu můžete zkontrolovat v záložce „Jak kdo hlasoval“ u vybrané volby. Zde zjistíte váš osobní identifikátor, který vám byl pro tuto volbu přidělen (v jiné volbě budete mít jiný identifikátor). Místo jmen voličů se zobrazují pouze osobní identifikátory pro tuto tajnou volbu. V jejich seznamu můžete dohledat svůj osobní identifikátor, či spolu se spolužákem/kolegou společně dohledat svoje osobní identifikátory a získat tak důvěru v korektnost volby a jejího vyhodnocení.

 • 15.Jak se počítá počet hlasujících?
  Celkový možný počet hlasujících (maximální možná účast) se vypočítává jednou denně, typicky po půlnoci. Do počtu možných hlasujících se započítávají všechny fyzické osoby, které vyhovují kategoriím zadaným při vyhlašování volby. Jedna fyzická osoba se započítává nejvýše jednou, byť vyhovuje více kategoriím současně. Možný počet hlasujících se přepočítává automaticky každou noc a to až do dne, ve kterém se hlasování ukončuje. Vyhlašovatel může navíc přepočítání spustit kdykoli ručně. Opět jen do doby než skončí hlasování. Po ukončení hlasování se již vykazovaný možný počet hlasujících nemění. Do počtu osob, které skutečně hlasovaly, se započítávají všechny osoby, které mají zaškrtnutý vyhovující počet možností (hlasovaly) nebo které zaškrtly „zdržuji se“. Do počtu osob, které skutečně hlasovaly, se nezapočítávají osoby, které u volby s důležitostí „běžné“, zaškrtly „nebudu volit“. Počet osob, které skutečně volily, se vypočítává dynamicky vždy, když je tento počet potřeba. Tzn. není předpočítán. Vždy odpovídá aktuálnímu stavu. Stejně tak výsledky se vždy vypočítávají dynamicky a nejsou předpočítány. Předpočítán je jen celkový možný počet hlasujících.

 • 16.Kde najdu výsledky voleb?
  Vyhlašovatel i ostatní uživatelé, kteří mají k výsledkům přístup, naleznou výsledky po rozkliknutí vybrané volby v záložce „Výsledky voleb“. Výsledky voleb ve formátu PDF si lze stáhnout prostřednictvím odkazu „Stáhnout protokol o výsledku voleb“.

  1 Záložka s výsledky voleb.

  2 Odkaz na protokol s výsledky voleb.

 • 17.Kdo a kdy může zrušit vyhlášenou e-volbu?
  Volbu smí zrušit buď vyhlašovatel, nebo provozovatelé Informačního systému STING na adrese stingis@fi.muni.cz. Vyhlašovatel při vyhlašování volby může (ale nemusí) zadat datum, po jehož uplynutí systém automaticky zruší kompletně všechny informace o volbě vč. hlasů. Toto datum je součástí zveřejňovaných informací o volbě. Datum musí být větší než datum konce voleb minimálně o jeden týden a maximálně o 5 let. Vyhlašovatel smí navíc volbu zrušit manuálně kdykoli. Manuální zrušení volby vyhlašovatelem způsobí jen zrušení hlasů (tzn. smaže se kdo a jak hlasoval). Ostatní informace však v systému zůstanou po dobu cca 2 měsíců. Pak je systém kompletně vymaže automaticky. Ke zrušené volbě již nelze hlasovat. Uživatelé informace o zrušené volbě v systému vidí; vidí také údaj o tom, kdo a kdy volbu zrušil. Dvouměsíční odklad rušení byl zaveden s cílem zamezit fámám o možných cenzurách provozovateli systému v případech, kdy volbu zrušil vyhlašovatel sám. Systém po uplynutí 5 let od konce hlasování automaticky kompletně smaže údaje o volbě, která nemá vyplněno datum, po kterém by se volba jinak zrušila stejně. Kompletně zrušit všechny informace o volbě mohou provozovatelé systému. Pamatujte, že když vyhlásíte v systému volbu „jen tak na zkoušku“ bude uživatelům viditelná ještě aspoň dva měsíce po jejím zrušení.

 • 18.Jsou e-volby anonymní?
  Informační systém zajišťuje, že jedna fyzická osoba má tolik hlasů, kolik stanovil vyhlašovatel volby, ověřuje identitu hlasujících, příslušnost k vybrané kategorii hlasujících a zajišťuje a garantuje anonymitu tajné volby. Anonymita tajné volby je mj. zajištěna jednoznačným pokynem provozovatelům Informačního systému STING, kteří nesmí identitu odpovídajících zveřejnit podobně jako u aplikací Studentské ankety.

 • 1.Jak najdu osobu působící na škole?
  K vyhledání osoby použijte aplikaci

  Informační systém Lidé

  Zobrazuje tzv. Osobní stránky, lze vyhledávat dle příjmení, jména, přezdívky, uča, dle rodného příjmení i v pořadí příjmení jméno. Podle jiných kritérií než je uvedeno pod aplikací smí vyhledávat pouze osoby s přístupovými právy (z důvodu ochrany osobních údajů), v jiných aplikacích.

 • 2.Které osoby lze vyhledávat?
  25.5.2018 se změnil způsob nakládání s osobními daty a bylo nutné tomu přizpůsobit i samotné vyhledávání a zobrazování uživatelů. Nyní se pro vyhledávání uplatňují níže uvedená pravidla.

  Nepřihlášení uživatelé mohou vyhledávat tyto osoby:

  Přihlášení uživatelé mohou vyhledávat tyto osoby:

  • aktuální zaměstnance, emeritní profesory, osoby s dohodou o činnosti nebo o provedení práce, externisty (osoby, které jsou zavedeny v aplikaci pro evidenci externistů přímo v ISu) a hosty (osoby zavedené z aplikace Evidence hostu na MU, která se nachází v Inetu) včetně osob, které ukončili svůj vztah k MU během posledních šesti měsíců,
  • aktuální studenty včetně studentů, kteří ukončili své studium během posledních šesti měsíců,
  • uživatele, kteří v aplikaci Lidé (https://is.sting.cz/auth/lide/lide_edit) si nastavili veřejné zobrazení jejich profilu,
  • uživatele, kteří poskytli souhlas „Možnost být nalezen autentizovanými uživateli ISu“ v aplikaci Souhlas s poskytováním služeb ISu (https://is.sting.cz/auth/privacy/former),
  • osoby, které jsou evidovány jako vyučující u nějakého předmětu v aktuálním semestru.

  Pokud má přihlášený uživatel nastaven nesouhlas u volby „Možnost být nalezen autentizovanými uživateli ISu“ v aplikaci Souhlas s poskytováním služeb ISu (https://is.sting.cz/auth/privacy/former), může vyhledávat a zobrazovat pouze osoby, které jsou viditelné nepřihlášenými uživateli. V případě, že změní nesouhlas na souhlas, běží ochranná lhůta trvající 14 dní, kdy je sám vyhledatelný, ale ostatní uživatele, kteří jsou viditelní pouze přihlášenými, nevyhledá.

 • 3.Chci, aby se mi všechna studia zobrazovala rozbalená
  IS standardně zobrazuje neprobíhající studia sbaleně. Sbalování studií zakážete přes
  Informační systém Lidé Nastavení Chování aplikace (Prohlížení osobních stránek) Sbalování neprobíhajících studií

  Zaškrtněte možnost „Všechna studia chci vidět rozbalená“ a potvrďte tlačítkem „Uložit“.

  1 Volba pro zobrazování rozbalených studií.

  2 Uložení volby.

 • 4.Chci zveřejnit/skrýt svoje studium
  Pouze pro některé typy studia může student zvolit, jestli budou veřejná, nebo skrytá.

  • Aktivní studia se povinně zobrazují uživatelům přihlášeným do ISu. Skrýt je můžete pouze nepřihlášeným uživatelům zakázáním veřejného zobrazování Osobní stránky v „Nastavení“ v části „Chování aplikace“.
  • Úspěšně ukončená studia jsou implicitně zveřejněna uživatelům přihlášeným do IS STING, je možné je skrýt/zveřejnit.
  • Neúspěšně ukončená, přerušená, nebo celoživotní studia jsou implicitně skrytá a vidí je pouze daná osoba a úředníci. Tato studia lze zveřejnit.

  Studia, která je možné skrýt/zveřejnit, mají v záhlaví tabulky napsanou informaci o zveřejnění/nezveřejnění a odkaz, kterým se otevírá formulář, kde je toto nastavení možné změnit.

  1 Odkaz pro zobrazení formuláře.

  2 Volba pro skrytí/zobrazení vybraného studia.

  Uživatelům, kteří nejsou přihlášeni do IS STING, se vaše studia zobrazí pouze v případě, že máte nastaveno veřejné zobrazování Osobní stránky v aplikaci

  Informační systém Lidé Nastavení Chování aplikace Způsoby zobrazení Osobní stránky

 • 5.Chci přednostně vidět jinou kartu, např. Profil
  Obsah Osobní stránky se dělí na několik karet (Studium/Pracoviště, Výuka, Školitel, Životopis, Publikace, Profil). Přednostní nastavování jiné karty si můžete nastavit přes
  Informační systém Lidé Nastavení Chování aplikace (Prohlížení Osobních stránek) Přednostně zobrazovaná karta

  Zde si vyberte požadovanou kartu a výběr potvrďte tlačítkem „Uložit“.

  1 Výběr karty.

 • 6.Jak moji Osobní stránku vidí ostatní?
  Na svoji Osobní stránku se můžete podívat z pohledu různých typů uživatelů, např. nepřihlášený uživatel, Můj známý, studijní oddělení apod. Odkazy najdete zde
  Informační systém Lidé Nastavení Chování aplikace (Způsoby zobrazení Osobní stránky) Co lidé vidí na mé Osobní stránce?

  Na této stránce rozklikněte odkaz „Co lidé vidí na mé Osobní stránce?“ a vyberte požadovaný typ uživatele.

  Veřejně vaše Osobní stránka není dostupná (uživatelům nepřihlášeným do IS). Pokud chcete svoji Osobní stránku zveřejnit všem, postupujte přes

  Informační systém Lidé Editovat chování aplikace Lidé Způsoby zobrazení Osobní stránky

  zde zaklikněte možnost „Chci veřejnou stránku, včetně údajů z karty Profil“.

  Vaše aktuální nastavení vidíte přímo na konci své Osobní stránky.

 • 7.Nelíbí se mi má fotografie, nechci ji zobrazovat
  Můžete svou fotografii aktualizovat tím, že se necháte znovu vyfotografovat (doporučujeme). Zakázat zobrazování lze na

  Informační systém Lidé Nastavení Chování aplikace Nastavení Zobrazování fotografie

  Kdo má zakázáno zobrazování své fotografie, nevidí fotografie ostatních. Každopádně vaše fotografie bude nadále dostupná referentům studijních a personálních oddělení a učitelům předmětů, které máte v aktuálním semestru zapsány (jsou-li takové nějaké) pro účely identifikace Vaší osoby.

 • 8.Nevidím fotografie ostatních uživatelů
  Zkontrolujte, jaký režim zobrazování fotografie máte na

  Informační systém Lidé Nastavení Chování aplikace Nastavení zobrazování fotografie

 • 9.Jak je moje fotografie chráněna před zneužitím?
  Je-li pro vás vysoce důležité, aby nikdo nemohl vaši fotografii z IS si stáhnout jako soubor a nadále jím disponovat, můžete si v aplikaci pro zobrazování fotografií

  Informační systém Lidé Nastavení Chování aplikace Nastavení Zobrazování fotografie

  zvolit režim, který fotografie znehodnocuje – přepisuje přes ně učo osoby, která si fotografii zobrazila.

  Míra možného zneužití je ale malá. Správci systému monitorují počty zobrazených fotografií jednotlivými osobami a pokud si jich určitý uživatel zobrazí nepřiměřené množství, je mu přístup k dalším fotografiím zablokován.

 • 10.Pravidla prohlížení fotografií
  V Informačním systému jsou přihlášeným (autentizovaným) uživatelům k dispozici fotografie osob. Fotografie takto přístupné jsou určeny výhradně k identifikačním účelům uvnitř systému. Jiné použití těchto fotografií a jejich šíření mimo IS je zakázáno. Je zakázáno jakékoli strojové a masivní stahování či zobrazování fotografií.

  Informační systém obsahuje nástroje, které sledují počty fotografií zobrazených jednotlivým uživatelům. Vyhodnotí-li, že došlo k masivnímu stahování nebo zobrazování fotografií, automaticky uživateli zablokují k fotografiím přístup. Zneužití fotografií může vést i k zavedení disciplinárního řízení nebo odebrání práva přístupu do Informačního systému.

 • 11.Chci na svou Osobní stránku vystavit výsledky svého studia
  U každého svého studia najdete odkaz na formulář, kde lze zveřejňování výsledků studia nastavit. Můžete si také vybrat, komu se budou vaše výsledky zveřejňovat. Výběr potvrďte tlačítkem „Uložit“.

  1 Odkaz pro zobrazení formuláře.

  2 Možnosti zveřejnění výsledků studia.

 • 12.Mám špatný titul/studium
  Kontaktujte studijní oddělení. Seznam kontaktů na studijní oddělení najdete na https://is.sting.cz/auth/studium/studijni.pl nebo v patičce každé stránky IS STING.

 • 13.Mám špatný úvazek/funkci/místnost/telefon
  Pokud najdete ve svých údajích nepřesnosti, můžete zažádat o změnu údajů přes aplikaci
  Kontakty Prohlídka kontaktních informací s podáváním žádostí o změny

 • 14.K čemu slouží sekce Můj student/Moje studentka?
  Tato sekce slouží učitelům a školitelům k usnadnění vstupu do Záznamníku učitele (příp. Školitele) přímo z Osobní stránky vybraného studenta. Na Osobní stránce vašeho studenta uvidíte přehled všech předmětů, které u vás tento student studuje či studoval. U jednotlivých předmětů pak najdete odkazy pro přímý vstup do Záznamníku učitele nebo do Individuálních informací o studentovi. Pokud studentovi vedete závěrečnou práci, zobrazí se také tato informace s možností vstoupit přímo do aplikace Školitel.

  1 Operace (Poznámkový blok a Podrobné informace o studentovi) u předmětu ve výpisu aktuálně studovaných předmětů.

  2 Informace o vedení závěrečné práce a odkaz do sekce Školitel.

 • 15.Jací studenti se zobrazují na kartě Školitel?
  Zobrazují se doktorští studenti, které osoba vede nebo je jejich konzultantem.

  Závěrečné práce studentů se zobrazují v případě, že:

  • student je absolventem (má úspěšně ukončené studium),
  • nejedná se o celoživotní či doktorské studium (doktorští studenti se již v průběhu studia vypisují na kartě Školitel v samostatném seznamu),
  • student práci úspěšně obhájil.

 • 16.Jak mohu vypsat konzultační hodiny?
  Konzultační hodiny můžete zadat na své Osobní stránce v kartě Výuka. Po kliknutí na „změnit“ vyplňte text, např. „Pondělí 13-15 hod., jinak po dohodě e-mailem“, a uložte jej.

  1 Odkaz na vyplnění konzultačních hodin.

 • 17.Odkazy na jiné aplikace
  Z vaší Osobní stránky (příp. i ze stránky jiného uživatele) se můžete snadno prokliknout do jiné aplikace (Student, Učitel, Studijní).

  Možnosti prokliků:

  • Student se může u každého svého probíhajícího studia prokliknout do aplikace Student.

   1 Odkaz z probíhajícího studia na aplikaci Student.

  • Učitel najde na své Osobní stránce v sekci Výuka u každého předmětu odkaz na jednotlivé aplikace Záznamníku učitele. Na Osobních stránkách svých studentů pak v sekci Můj student/Moje studentka najde odkazy na Záznamník učitele a Individuální informace o studentovi.

   1 Odkaz z karty Výuka na aplikace Záznamníku učitele.

   Tip

   Používáte-li často aplikace Záznamníku učitele, možná uvítáte zrychlenou cestu: Na všech stránkách IS STING je vpravo nahoře vaše učo, které zde funguje jako proklik na vaši Osobní stránku. Osobní stránku můžete mít nastavenou tak, že se na ní implicitně bude zobrazovat karta Výuka – seznam vašich předmětů. Na dvě kliknutí se tedy můžete dostat do určité aplikace konkrétního předmětu v určitém semestru.

   1 Proklik na Osobní stránku.

  • Pracovníci studijního oddělení se mohou u každého studia prokliknout do aplikací Studijní agendy.

Absolventi

 • 1.Zůstává přístup k IS STING i osobám, které již odešly ze školy?
  Ano. I po ukončení studentského i zaměstnaneckého vztahu můžete mít zájem být s institucí dál v kontaktu. Nadále funguje vaše učo a heslo pro přístup, e-mailová schránka a možnost používat různé komunikační agendy (Vývěska, Diskuse, ...). Možnosti některých agend mohou být omezené.

  Smyslem zachovaného přístupu do IS STING je například

  • umožnit Vám kontakt s bývalými spolužáky či spolupracovníky,
  • umožnit Vám snadno podat přihlášku k dalšímu studiu ,
  • umožnit Vám přístup k výukovým materiálům (Vaše studijní výsledky, studijní materiály ap.).

 • 2.Jak funguje pro absolventy Osobní stránka?
  Je žádoucí, aby absolventi aktualizovali svou Osobní stránku – doplnili na sebe kontakt a další informace, mohou si např. aktualizovat fotografii. Podrobnosti o možnostech lze najít v nápovědě: Lidé.
 • 3.Aplikace pro setkávání se se spolužáky a známými
  Absolventi – skupinka spolužáků, kteří společně absolvovali většinu výuky nebo během studia navázali různé vztahy s různými spolužáky a dalšími osobami na škole, si mohou v IS STING vytvořit seznam tzv. Mých známých a informovat je o svém životě prostřednictvím blogu Vzkazy pro Mé známé. Dále mohou odebírat e-mailem informace o změnách, které tyto sledované osoby učinily v IS STING.
 • 1.Co jsou to Kruhy lidí?
  Kruh lidí je místo v IS STING, kde se může setkávat určitá skupina lidí, povídat si ve svém diskusním fóru, informovat ostatní o různých akcích na nástěnce kruhu a nebo sdílet např. fotografie ve společném úložišti Náš web.

  Jsou dva základní typy kruhů. Automaticky zakládané v systému (např. imatrikulační ) a uživatelsky zakládané vlastní kruhy.

  Kruhy, které se vás týkají, najdete pod rozcestníkem Setkávání nebo Absolventská síť.

  Informační systém Setkávání

  nebo

  Informační systém Absolvent

 • 2.Imatrikulační kruhy
  Imatrikulační kruhy slouží studentům přijatým ve stejném roce na stejný obor, aby se mohli mezi sebou kontaktovat. Studenti bakalářského i magisterského stupně jsou do imatrikulačních kruhů řazeni automaticky po zápisu ke studiu.

  Tyto kruhy nemají žádného správce, ale žádost o členství v kruhu může schválit jakýkoli člen kruhu.

  Pro malé obory se imatrikulační kruhy automaticky nezakládají, ale studenti mají možnost přidat se do jiného kruhu, např. podobného oboru, nebo si mohou založit vlastní kruh individuálně.

 • 3.Mohu si založit vlastní kruh jen pro lidi, se kterými se chci scházet?
  Ano, můžete. Vlastní kruh založíte v aplikaci:

  Informační systém Absolvent (Kruhy) Všechny Založit nový kruh

  Automaticky se stanete správcem kruhu, můžete přidávat další správce a rozhodujete, kdo vstoupí do vašeho kruhu jako člen.
  Nastavení práv pro vstup do kruhu v případě volby „studenti předmětu s kódem“, „studenti předmětu v období“ a „studenti semináře“ se vztahuje i na ty studenty, kteří již nemají studium, ve kterém měli předmět zapsaný, aktivní.

  Je-li do nějakého kruhu osoba „pozvána“, musí členství v kruhu nejprve přijmout kliknutím na „Ano, chci se stát členem“ v aplikaci

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu

  Členství v kruhu může člen zrušit volbou „Vystoupit z kruhu“, správce kruhu může zrušit členství jakémukoli členovi volbou „vyřadit“ v seznamu Členové kruhu.

 • 4.Co mi členství v kruhu nabízí?
  V kruhu jsou tyto možnosti:
  Členové kruhu
  Ze seznamu lze rychle odeslat členovi kruhu e-mail, napsat k této osobě Komentář, zobrazit její Osobní stránku, zobrazit Aktivitu této osoby či zjistit, kdy byla naposledy v IS STING. Nenajdete-li některého spolužáka v seznamu, pozvěte jej. Pokud dosud nebyl v IS STING, pošlete mu e-mail s pozvánkou přímo z této stránky.
  Diskuse
  Chcete-li relaxovat, povídat si s ostatními o zajímavých tématech, potřebujete-li poradit, nebo si chcete jen nezávazně popovídat, založte vlákno v diskusním fóru kruhu

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Diskuse Založit nové vlákno

  nebo přispějte již do existujícího vlákna.

  Náš web
  Máte-li například fotografie či videa ze společné akce, případně jiné soubory, které chcete zveřejnit pro ostatní členy kruhu, vložte je do webu vašeho kruhu

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Náš web

  a dle typu vkládaného souboru zvolte „Vložit fotky do nové galerie“, „Vložit videa do videogalerie“ nebo „Vložit soubor“.

  Nástěnka
  Chcete-li ostatní členy někam pozvat či jim něco nabídnout a chcete, aby si vaši výzvu/pozvánku určitě přečetli, zavěste příspěvek na Nástěnku.

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Nástěnka Vložit příspěvek na nástěnku

  Příspěvek se zobrazí na úvodní stránce kruhu, na nástěnce a informace o něm i v aktivitě kruhu.

  Aktivita

  Informační systém Absolvent (Kruhy) název kruhu Aktivita

  Zde se dozvíte, co bylo v kruhu provedeno za operace - nejnovější se zobrazují na úvodní stránce kruhu vpravo a úplně všechny najdete pod záložkou Aktivita. Získáte odtud informace o vstupu nových členů, přidání fotografií do webu kruhu, o novém příspěvku na nástěnce apod.

 • 1.Co jsou to „Moji známí“?
  Údajů v IS STING je mnoho, některé jsou veřejné, k jiným mají mít přístup jen určití lidé (např. studenti předmětu, pracovníci pracoviště, ...) – to nastavují pověřené osoby.

  U některých osobnějších údajů si však uživatelé sami chtějí nastavit skupinu osob, kterým je zpřístupní. Této skupině osob se říká „Moji známí“.

 • 2.Jak se někdo stane Mým známým?
  Jednoduše si přidáte buď vy jeho, nebo on vás mezi své známé. Vy můžete na jeho Osobní stránce (nebo on na vaší) kliknout na odkaz „Přidat k Mým známým“. Volbu potvrdíte kliknutím na odkaz „ano, opravdu požádat“. Dané osobě se poté odešle automatický e-mail, ve kterém nalezne odkaz do své agendy Moji známí. V sekci „Lidé, kteří požádali o to být Moji známí“ se mu nabídnou tlačítka „souhlasit“ a „zamítnout“. Aby byly dvě osoby sobě známé, musí s tím obě souhlasit. Známost je tedy nutné potvrdit kliknutím na odkaz „souhlasit“.

 • 3.Co mohou v IS STING Moji známí vidět?
  Můžete nastavit, co se o vás vaši známí mohou dozvědět navíc oproti ostatním uživatelům:
  Kontakt pro Mé známé
  Na své Osobní stránce si můžete nastavit, jak vás mohou soukromě kontaktovat vaši známí, nikdo jiný soukromý kontakt neuvidí. Editaci kontaktu provedete v aplikaci:

  Informační systém (Lidé) Moje Osobní stránka
  na kartě Profil změňte v sekci „Kdy a ja mne kontaktovat“ Kontakt pro mé známé.

  Blog Vzkazy pro mé známé
  V blogu můžete své známé informovat o tom, co je ve vašem životě nového, např. po odchodu ze školy. Dále zde lze nastavit, kdo může blog číst a kdo může příspěvky komentovat. Blog založíte:

  Informační systém Setkávání (Blogy) Vzkazy pro Mé známé

  Rozvrh studenta
  Zobrazování vašeho rozvrhu lze nastavit pro všechny uživatele přihlášené v IS STING, jen pro Vaše známé nebo vůbec nezveřejňovat. Pokud zvolíte zveřejnění zobrazování rozvrhu „mým známým“, uvidí váš rozvrh pouze osoby z vaší skupiny Moji známí. Stejně tak si můžete prohlédnout i vy jejich rozvrh, pokud si jeho zobrazování nastavili stejně. Zobrazování rozvrhu nastavíte:

  Informační systém Lidé Moje Osobní stránka Editovat tuto mou Osobní stránku
  na kartě Studium pomocí odkazu „změnit“ u Rozvrhu studenta.
  Čas posledního přihlášení v IS STING
  V rubrice naposledy v IS STING na Osobní stránce u běžných uživatelů vidíte pouze přibližnou dobu jejich posledního přihlášení, např. „v posledním měsíci“. Vaši známí v seznamu osob na stránce Moji známí však u vás uvidí přesný čas vašeho posledního přihlášení do systému. Stejně tak i vy uvidíte přesný čas posledního přihlášení vašeho známého. Čas posledního přihlášení Vašich známých zjistíte v:

  Informační systém Setkávání (Lidé) Moji známí

  Seznam známých osoby
  Vaši známí se mohou podívat, kdo další patří do vaší skupiny Moji známí, a případně tyto osoby též požádat o známost. Stejně i vy uvidíte známé vašeho známého a můžete si je přidat mezi své známé.
  Tip

  Požádejte o známost známé vašeho známého přes jeho Osobní stránku a odkaz „Známí této osoby“ na kartě Profil. Zobrazíte si seznam jeho známých. O známost požádejte kliknutím na „(požádat)“ u vybrané osoby. Žádost potvrdíte kliknutím na „ano, opravdu požádat“, čímž se této osobě odešle automatický e-mail s vaší žádostí, aby ji mohla potvrdit/zamítnout.

  Komentáře
  Lze se podívat, jak jste vy nebo ostatní uživatelé okomentovali jiné osoby. Přidejte komentář k vašemu známému přes jeho Osobní stránku a odkaz „Komentáře“ na kartě Profil. Tím vstoupíte do formuláře na vepsání komentáře k vašemu známému. Zveřejnění komentáře provedete tlačítkem "Uložit".

  Oblíbené položky
  Můžete vaše známé upozornit na zajímavé položky v systému či se podívat, jaké položky zaujaly vaše známé. Označte si zajímavý předmět, zprávu na Vývěsce nebo diskusní příspěvek hvězdičkou. Podrobnější informace najdete v Nápovědě.

  Přehled označených položek pak najdete přes tyto odkazy:

  Informační systém Diskusní fóra Příspěvky označené hvězdičkou

  Informační systém Katalog předmětů Předměty s hvězdičkou

  Informační systém Vývěska sekce Zprávy s hvězdičkou

  Aktivita
  Vaši známí se mohou dozvědět, některé operace, které jste prováděli v poslední době v systému. Např. to, že jste si přidali další osobu mezi Své známé nebo jste provedli úpravy na své Osobní stránce.

  Aktivitu vašeho známého zjistíte na jeho Osobní stránce přes odkaz „Aktivita“ na kartě Profil. Nechte se pravidelně informovat o aktivitě známých e-mailem:

  Informační systém Setkávání Aktivita

  kliknutím na odkaz „změnit“ u jednotlivých položek přejdete do nastavení. Zvolíte, kde všude má být sledována aktivita i frekvenci zasílání informací. Zde lze zasílání informačního e-mailu o aktivitě též vypnout.

 • 1.Co je to aktivita a k čemu aplikace slouží?
  V aplikaci Moji známí svým známým můžete zveřejňovat nejen některé informace o sobě, ale také vás může zajímat, co v IS STING dělají. Aplikace Aktivita vám proto poskytuje přehled některých jejich operací v IS STING, např. přidání další osoby mezi známé vašeho známého nebo změna údajů na Osobní stránce vašeho známého. Přehled aktivity najdou osoby působící na škole pod rozcestníkem Setkávání:

  Informační systém Setkávání Aktivita

 • 2.Které typy aktivit se předvoleně zveřejňují?
  Předvoleně se zveřejňují následující aktivity:
  • můj vzkaz pro mé známé (uvidí pouze Vaši známí),
  • příspěvek na vývěsce,
  • založení vlákna v obecném diskuzním fóru,
  • vložení soukromé podobenky,
  • vložení veřejné záložky,
  • můj komentář nějaké osoby,
  • příspěvek v blogu,
  • přidání osoby jako přítele (uvidí pouze Vaši známí),
  • založení tematického diskuzního fóra.

  Pokud některou z výše uvedených aktivit zveřejňovat nechcete, postupujte přes:

  Informační systém Lidé Moje Osobní stránka aktivita Nastavit, které kategorie aktivit jiní lidé na mé stránce uvidí

  zde si zaškrtněte/odškrtněte vybrané aktivity a potvrďte tlačítkem „Uložit“.

 • 3.Na Osobní stránce jiné osoby nevidím některé typy aktivit, proč?
  Pokud určité aktivity nevidíte, znamená to, že vy nebo vybraná osoba (příp. oba) máte u těchto aktivit zakázané zobrazování. V tomto případě platí reciprocita, pokud zakážete zobrazování nějakého typu Vaší aktivity, neuvidíte tento typ aktivity ani u ostatních lidí.

 • 4.Souhrn aktivity lze odebírat e-mailem
  Hodí se, abyste nemuseli každý den kontrolovat aktivitu vašich známých. Lze nastavit pravidelné zasílání informací o novinkách. Nastavení frekvence zasílání aktivity provedou osoby působící na škole v aplikaci:

  Informační systém Setkávání Aktivita

  kde kliknou na odkaz „změnit“ v řádku Zasílání souhrnu informací e-mailem. Tamtéž lze zasílání aktivit e-mailem i vypnout.

 • 5.Aktivity kterých osob mohu sledovat?
  V případě zasílání souhrnu aktivit e-mailem lze zvolit informování pouze o vašich známých. Nastavení provedou osoby působící na škole v aplikaci:

  Informační systém Setkávání Aktivita

  kde kliknou na odkaz „změnit“ v řádku Zobrazují se aktivity, provedou požadované nastavení a potvrdí tlačítkem „Uložit“.

Blog

 • 1.Co je to blog?
  Blog je pravidelně či nepravidelně publikovaný "deníček" na Internetu, kde se autor či skupina autorů zabývá určitým tématem, nebo informuje o událostech ze života. Blogů existuje v Internetu více než 100 miliónů, proč si jej tedy zakládat v IS? Protože IS zajistí, aby si ho mohli přečíst pouze lidé, kterým dáte právo blog číst. Můžete ho zveřejnit komukoli v Internetu nebo jej omezit např. přímo na určité osoby.

  Blog v ISu je tvořen příspěvky autora a komentáři jeho čtenářů, případně autora.

 • 2.Kde si založím blog?
  Blog lze obecně založit pod rozcestníkem

  Setkávání Celoškolní setkávání .. Blogy Založit blog

  Chcete-li psát blog pro skupinu Moji známí, založte jej v

  Setkávání Moje .. Vzkazy pro Mé známé

 • 3.Jak blog nastavím?
  Do nastavení blogu vstoupíte v aplikaci

  Setkávání Blogy .. (název blogu) Nastavení blogu

  Ve formuláři je potřeba zadat alespoň název a zkratku blogu pro url a také upřesnit, kdo může blog číst. Vhodné je doplnit popis blogu - čemu se bude věnovat, komu je určen atd., dále můžete přidat moderátory blogu (budou moci měnit nastavení) a nastavit, kdo může kromě čtení blogu příspěvky i komentovat.

 • 4.Kde najdu jiné blogy?
  Ostatní blogy, které máte právo číst, naleznete pod rozcestníkem

  Setkávání Blogy .. Všechny

  Blogy jsou rozdělené na osobní a skupinové. Dále se vypisují blogy s vysokým hodnocením příspěvků, blogy ve skupině Moje blogy, blogy zařazené mezi vaše Sledované a Nové blogy.

 • 5.Jak mohu v blogu vyhledávat?
  Můžete vyhledávat příspěvky ze všech vám přístupných blogů, a to buď podle slova, které má příspěvek obsahovat, nebo podle autora příspěvku

  Setkávání Blogy .. Všechny

  na konci stránky, v sekci Vyhledat příspěvky.

  Další možností je vyhledávání příspěvků pro náročnější uživatele. Vstupte do blogu a volbou 'Vyhledávání' vpravo nahoře zobrazte formulář, kde vepíšete hledaný výraz, zvolíte, zda vyhledávat v daném blogu či ve všech a potvrdíte kliknutím na "Vyhledat příspěvky".

 • 6.Jak zařadím blog mezi sledované?
  Vstupte do daného blogu

  Setkávání Blogy .. Všechny

  vyberte blog, kliknutím na jeho název do něj vstupte a dole pod příspěvky zvolte 'Zařadit blog (název blogu) mezi sledované'.

 • 7.K čemu je v blogu RSS?
  Prostřednictvím RSS můžete odebírat nové příspěvky z Blogů. Odebírat můžete jak příspěvky (včetně komentářů) z celého blogu, tak jen komentáře z konkrétního příspěvku.

  [1] odběr příspěvků z celého blogu
  [2] odběr komentářů z příspěvku
  Více informací o RSS najdete v této Nápovědě.
 • 8.Jak zruším blog?
  Blog může rušit pouze jeho vlastník/moderátor.

  Setkávání Blogy .. (název blogu)

  a vyberte blog v sekci Moje blogy a pokračujte do Nastavení blogu. Blog zrušíte volbou "zrušit tento blog".

 • 9.Co jsou komentáře v blogu?
  Komentáře v blogu jsou reakce na příspěvek v blogu. Komentáře mohou přidávat osoby, jimž moderátor nebo autor blogu přidal v nastavení blogu právo komentovat. Právo lze přidělit na celé skupiny, např. i kohokoli v internetu, či jen na určité jednotlivce.

  V nastavení blogu lze zadat i datum, dokdy je možné vkládat příspěvky. Systém po uplynutí tohoto data automaticky sám právo komentovat odebere.

 • 10.Jak zakážu určité osobě komentovat v mém blogu?
  Vstupte do svého blogu. Volbou 'Práva' vpravo nahoře zobrazte formulář, zadejte učo nebo dohledejte osobu, které chcete zakázat komentování, a potvrďte tlačítkem "Zakázat přístup".

 • 11.K čemu je hodnocení příspěvků v blogu?
  Chcete-li číst jen kvalitní příspěvky z blogů, pak je hledejte

  Setkávání Blogy .. Všechny

  v sekci "Vysoce hodnocené příspěvky".

  Hodnotit příspěvek lze volbou z roletky ve spodní části příspěvku. Výběr nabízí hodnocení Vtipné, Zajímavé, Informačně přínosné, Otravné, Mimo téma a Nemám názor.

 • 12.Jaká jsou pravidla zobrazování příspěvků v blogu?
  Je-li vyplněna anotace příspěvku, zobrazuje se na stránce blogu pouze tato anotace. Není-li vyplněna anotace, zobrazí se celý příspěvek, i když je text příspěvku dlouhý. Pokud už však byl dlouhý příspěvek dříve přečtený, zobrazí se nevýrazně jen jeho úvodní část. Celý text zobrazíte volbou 'celý příspěvek' v levém dolním rohu příspěvku, nebo kliknutím na jeho název.

 • 13.K čemu slouží Doporučuji ke čtení?
  Sem si může vlastník blogu přidávat odkazy na blogy nebo jiné stránky, o které se chce podělit se čtenáři svého blogu. Seznam odkazů vytvoříte jednoduše pomocí aplikace Záložky.

  Vytvořte si záložky v ISu a přidejte jim štítek vašeho blogu. Každý blog má svůj jedinečný štítek ve tvaru např. blog8882287, který naleznete v pravém sloupci vašeho blogu v textu zelené mininápovědy.

  Tip: návod k vytváření záložek naleznete v nápovědě

  Informační systém Nápověda Komunikace .. Záložky

 • 14.Jak vložím do blogu video?
 • 1.Co jsou to Komentáře?
  Komentáře jsou krátké, veřejné vzkazy uživatelů IS STING k jiné osobě, jejichž počet se zobrazí na její Osobní stránce. Slouží k vyjádření vztahu k dané osobě, nebo ke sdělování informací o této osobě ostatním uživatelům (spolužákům, známým), pokud osoba není v Absolventské síti a nepoužívá IS STING, aby si ostatní mohli vytvořit představu o této osobě.

  Komentáře neslouží ke kontaktování osoby, k tomu použijte např. e-mail nebo jiné kontakty uvedené na její Osobní stránce. Komentáře, které budou porušovat pravidla (např. vulgarismy, vzkazy, které chápe pouze adresát či vzkazy bez informační hodnoty pro ostatní uživatele), budou smazány správci systému.

 • 2.Kde přidám Komentář k osobě?
  Nejprve si zobrazte Osobní stránku osoby

  Informační systém Lidé hledání osoby

  Absolventi mohou postupovat

  Informační systém Absolventi (Moje) Komentáře Chcete někoho komentovat? Vyhledejte jeho Osobní stránku

  a odkazem „Komentáře“ pod fotografií osoby přejděte do formuláře k vepsání komentáře. Vepsaný text potvrďte tlačítkem „Uložit“.

  Pozor

  Nelze přidat komentář ke své vlastní osobě.

 • 3.Chci se podívat, jak jiní komentují ostatní
  Lze vyhledat, jak určitá osoba komentovala ostatní uživatele. Vyhledejte osobu, na jejíž komentáře se chcete podívat

  Informační systém Lidé hledání osoby

  a z její Osobní stránky pokračujte

  Komentáře Jak (jméno osoby) komentuje jiné osoby

  kde se vypíší její komentáře k jednotlivým osobám.

 • 4.Přidal jsem komentář k osobě, mohu jej upravit/smazat?
  Ano, můžete. Osoba, která komentovala a osoba, která byla komentována, může komentář kdykoli smazat. Jakmile uložíte komentář k osobě, zobrazí se vám na konci stránky spolu s možnostmi:
  smazat komentář
  Budete znovu dotázáni, zda chcete komentář smazat. Volbu potvrďte.
  editovat komentář
  Zobrazí pole pro editaci komentáře. Přepsaný komentář opět uložte.

  Pozor

  Mazat nelze komentář jiné osoby ke třetí osobě.

 • 1.Co je služba Zveřejnit se svým kolegům?
  Služba umožňuje studentům či uchazečům o studium navázat kontakty s dalšími studenty/uchazeči určitého oboru či z určité lokality, a to i před započetím studia.
  Aktivní studenti mohou navíc pomocí služby získat kontakty na spolužáky z určitých předmětů/seminářů, které navštěvují nebo ze zkušebních termínů, na které jsou přihlášeni.
  Zveřejněné kontakty lze prakticky využít např. za účelem společného bydlení, spolujízdy, výměny studijních materiálů ap.

 • 2.Kde se mohu „zveřejnit“?
  Služba je určena pro uchazeče s alespoň jednou podanou přihláškou a pro již aktivní studenty.

  • Uchazeči vstoupí do své přihlášky
   Informační systém Přijímací řízení .. podání přihlášky Přejít ke zveřejňování Zveřejnit se
   Zobrazí se seznam oborů, kde u každého lze zobrazit seznam uchazečů a studentů stejného oboru, na který se uchazeč hlásí.

  • Studenti se navíc mohou zveřejnit i v předmětu/semináři či zkouškovém termínu.
   Informační systém Student Během studia Zveřejnění se v předmětu
   nebo
   Informační systém Setkávání (Moje) Zveřejnit se
   Zveřejnění v mých předmětech a seminářích
   Zveřejnění usnadní kontakt mezi spolužáky, zvěřejněné osoby vidí další zveřejněné. Kliknutím na název předmětu/seminární skupiny se zobrazí možnost „Zveřejnit se“ a poté se vypíší ostatní zveřejnění kolegové.
   Zveřejnění mých oborů a okresu
   Studenti se mohou zveřejnit dalším studentům a uchazečům na svých oborech a v okrese
   Informační systém Setkávání (Moje) Zveřejnit se
   kliknutím na odkaz „Zveřejnit se“ dojde ke zveřejnění, uživatel si může zobrazit seznam uchazečů a studentů dle jednotlivých svých oborů a seznam dalších zveřejněných kolegů se rovnou vypisuje vpravo na stránce. Lze založit vlákno v Diskusních fórech nebo kolegy pozvat e-mailem, který je u nich uveden.

 • 3.Co vše se zveřejňuje?
  Zapnutím funkce uživatel zveřejní své okres svého bydliště a obory nebo předměty a semináře/zkoušky, na které se hlásí/které studuje. Zároveň získá přístup k seznamu ostatních uživatelů (uchazečů i studentů), se kterými má shodné zveřejňované údaje, ale zjistí i kontaktní e-mail, který tyto osoby uvedly/mají na své osobní stránce.

 • 4.Jak zruším zveřejnění?
  • Uchazeč vstoupí do své přihlášky a postupuje:
   Informační systém Přijímací řízení .. podání přihlášky Přejít ke zveřejňování Vzít zpět zveřejnění

  • Student může zveřejnění rušit pod záložkami
   Zveřejnění v mých předmětech a seminářích
   Lze zrušit v
   Informační systém Student Během studia Zveřejnění se v předmětu
   nebo v
   Informační systém Setkávání (Moje) Zveřejnit se v předmětu
   kliknutím na název daného předmětu/semináře a poté na odkaz „Vzít zpět zveřejnění“.
   Zveřejnění mých oborů a okresu
   Lze zrušit kliknutím na odkaz „Vzít zpět zveřejnění“ v
   Informační systém Student Během studia Zveřejnění se v předmětu
   nebo v
   Informační systém Setkávání Moje Zveřejnit se v předmětu

 • 5.Co je to globální zveřejnění?
  Volba umožňuje aktuálním studentům zveřejnit se hromadně ve všech minulých, současných a budoucích zaregistrovaných či zapsaných předmětech, přihlášených seminárních skupinách a/nebo v přihlášených zkušebních termínech.
  Informační systém Setkávání Moje Zveřejnit se
  v záložce Zveřejnit v mých předmětech a seminářích zvolte některou nebo všechny možnosti v sekci Globálně se zveřejnit a volbu potvrďte tlačítkem „Změnit“.

 • 6.Jak mohu omezit seznam zobrazených osob, které se zveřejnily?
  Formulář pro výpis seznamu osob mohou omezit uchazeči i studenti.
  • Uchazeči vstoupí do přihlášky
   Informační systém Přijímací řízení .. podání přihlášky Přejít ke zveřejňování

  • Studenti postupují
   Informační systém Setkávání (Moje) Zveřejnit se Zveřejnění mých oborů a okresu

   a kliknou na odkaz „Zobrazit formulář pro omezení seznamu osob“. Seznam lze omezit jednak dle fakult či jednotlivých oborů, do kterých se uchazeč hlásí a student je zapsán, jednak pouze na uchazeče nebo jen studenty. Případně lze nechat vypisovat obě skupiny. Dále lze seznam omezit jen na osoby z uživatelova okresu.

Kontaktní údaje

 • 1.Kontakty - evidence místností, telefonních čísel
  Smyslem agendy je umožnit akademické veřejnosti, zejména zaměstnancům, spravovat svoje kontaktní údaje, tj. telefonní číslo na pracoviště, umístění pracovny, eventuelně e-mail. Informace lze měnit formou podání elektronické žádosti (formuláře s vyplněnými upřesňujícími údaji), kterou zanese/upraví/odmítne pověřená osoba s přístupovým právem k_kontakty.

  Dále se touto agendou spravují seznamy místností v budovách; pro potřeby rozvrhu a rezervace učeben.

  Výstupem agendy jsou:

  • informace na autentizovaných osobních stránkách Lidé na STING,
  • informace na neautentizovných (světu dostupných) stránkách Lidé na STING, pokud uživatel zveřejnění povolí,
  • seznamy telefonních čísel a místností dle jednotlivých pracovišť jak pro zobrazení na webu, tak v tištěné podobě.

  Obsahem agendy jsou zpřesňující informace o pracovištích STING. Je určena zaměstnancům, studentům doktorského studia, příp. dalším studentům, kteří dlouhodobě pobývají v některé univerzitní místnosti respektive jsou dostupní na některé telefonní lince. Nepatříte-li do této skupiny nebo chcete-li zveřejnit např. váš soukromý telefon, použijte Osobní stránku

  Informační systém Lidé Moje Osobní stránka Editovat tuto mou Osobní stránku (karta Profil) změnit

 • 2.Jak najdu telefon na osobu, jak si vytisknu telefonní seznam?
  Použijte

  Informační systém Kontakty Tvorba telefonního seznamu, seznamu místností a e-mailových adres

  zde si vyberte požadovaná pracoviště, upřesněte typ výstupu (tisk z prohlížeče, výstup na tiskárnu apod.) a klikněte na možnost „Vytvořit telefonní seznam dle zadaných pokynů“.

  1 Lze vybrat i jiné pracoviště.

  2 Podčást budovy je např. patro.

  3 Úplný seznam obsahuje i e-maily.

  4 Zde můžete vidět síťovou tiskárnu pracoviště nebo vaši osobní, pokud ji váš správce přidá.

  Pokud hledáte konkrétní osobu můžete vyhledat potřebné údaje na její Osobní stránce

  Informační systém Lidé

 • 3.Kde můžu upravit svoje či cizí údaje, najdu-li chybu?
  Zkontrolujte se na

  Informační systém Kontakty Prohlídka kontaktních informací a podávání žádostí o změny

  Libovolný uživatel IS může požádat o změnu v kontaktu na kohokoliv dalšího. Očekávané chování je, že zjistíte-li, že v IS je uvedeno chybné telefonní číslo a zjistíte na ústředně správné, podáte žádost o změnu, jako informaci pro správce agendy, že jde o chybu. Správce následně změnu provede. Iniciálně je předvyplněno, že hodláte místnost a telefon (je-li nějaký uveden) vystavit na neautentizovaném webu světu.

 • 4.Kdo údaje spravuje?
  Správu kontaktních informací provádějí osoby s přístupovým právem k_kontakty. Seznam najdete na

  Informační systém Kontakty Kdo může spravovat moje údaje

  Tyto osoby mají možnost upravovat základní registr budov/areálů (evidence dle poštovních adres) a k jednotlivým areálům definovat součásti („upřesnění“), např. rozdělit kampus na jednotlivé budovy či budovu na křídla. Taktéž mohou přímo vkládat/opravovat záznamy osob a doplňujících ne-osobních subjektů.

 • 5.Doplňující ne-osobní informace - telefon na „sekr. děkana“ ap.
  Kromě informací vztahujících se k osobě jako takové lze zadat také kontakty na člověka zastávajícího na pracovišti nějakou roli, nebo obecně na místo v budově se vyskytující, nebo kontakt na širší skupinu osob ap. Například
  • děkan,
  • tajemník,
  • Spolek mediků,
  • ekonomické oddělení.
  K těmto ne-osobním záznamům lze kromě telefonu a místnosti uvést i e-mail (typicky neosobní nebo hromadnou přezdívku, např. rektor@muni.cz nebo ekon@fakulta.muni.cz). U záznamů osob je preferovanou adresou schránka na serveru post.sting.cz.
 • 6.Vícenásobné záznamy - osoba působí ve více místnostech
  K jedné osobě lze přiřadit i vícero kontaktních informací. Toto lze využít zejména u lidí s více pracovními poměry, respektive pracovnami. Není však cílem nutně evidovat veškeré existující telefony ap. - nechť uživatel sám rozhodne, které kontaktní údaje o sobě chce uvádět, uvede spojení do preferované místnosti atd.
 • 7.Nezveřejňované záznamy
  Správce agendy může osobní i ne-osobní záznam označit „nezveřejňuje se“. Potom je informace dostupná pouze uživatelům s právem k_kontakty pro čtení. Typické použití: hodláte-li pro úplnost evidovat např. veškeré telefonní klapky i k místnostem/objektům, které běžného uživatele nezajímají.
 • 8.E-mail
  Doplňující kontaktní informací je elektronická poštovní adresa. U záznamů týkajících se jednotlivých osob se při prezentaci (telefonní seznam, stránky Lidé na STING) použije adresa nastavená v poštovním systému IS STING. Má-li uživatel poštu přeposílanou na jiný server než post.sting.cz, vypisuje se tato cizí adresa pro přeposílání pošty. Pokud pošta ze schránky na post.sting.cz není přeposílána, vypíše se adresa ve tvaru přezdívka@post.sting.cz, pokud přezdívka není definována, pak adresa učo@post.sting.cz.

  Změnu elektronické poštovní adresy (např. přeposílání jinam) může uživatel provést sám, v aplikacích

  Informační systém Pošta Nastavení

  Hromadně obesílat osoby mohou zaměstnanci pomocí

  Informační systém Pošta Hromadný e-mail

  Postup pro hromadné obeslání osob dopisem s přílohou naleznete v Nápovědě

  Informační systém Nápověda (Komunikace) Pošta

  v otázce Jak rozešlu hromadný dopis s přílohami?

Personální údaje

 • 1.Kde můžu opravit své osobní údaje?
  Osobní údaje si každý uživatel udržuje sám v aplikaci

  Informační systém (Lidé) Personální Kontrola a změny osobních údajů

  Prosíme, aktualizujte svůj záznam při změně a požádejte o vyřízení. Je-li váš záznam v naprostém pořádku, potvrďte na konci stránky, že je tomu tak.

 • 2.Jak pracuje „Dohledat“ ve formuláři personálních údajů?
  V aplikaci

  Informační systém (Lidé) Personální Kontrola a změny osobních údajů

  je důležité správně napojit vepsané údaje na celostátní číselníky sídel.

  1 Špatně – za Nalezeno nesvítí správná obec, proto stiskněte Dohledat.

  1 Z nalezených možností vyberte.

  1 Správně – za Nalezeno svítí správná obec.

 • 3.Kdo spravuje moje údaje
  Podáte-li ve formuláři kontroly osobních údajů nějakou žádost o změnu, bude doručena e-mailem osobě s přístupovým právem k_people, žádosti buď potvrdí nebo zamítne. Před uložením žádostí o změny můžete připsat vysvětlující komentář této osobě určený.

 • 4.Kdo vidí moje údaje
  Osobní údaje nejsou veřejné, přístup mají pouze osoby s přístupovým právem k_people. Chcete-li o sobě nějaké údaje zveřejnit, použijte Osobní stránku:

  Informační systém Lidé Editovat chování aplikace Lidé

 • 5.Akademická kvalifikace
  Na základě novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách § 87 písm. j) Ministerstvo vede, zejména pro účely zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací, v elektronické podobě registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách obsahující o uvedených zaměstnancích zejména tyto údaje: údaje o oboru vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických titulech, včetně uvedení programů nebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány.

  Do aplikace pro sběr údajů vstoupíte přes odkaz:

  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace

  Nový formulář založíte přes:

  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Moje záznamy) založit nový

  V tomto formuláři vyplňte:

  • datum kvalifikace (ve formátu „20 6 2005“ bez uvozovek),
  • stupeň dosaženého vzdělání,
  • teprve poté, co vyberete stupeň, můžete z nabídky vybrat titul a obor, který je ke stupni vzdělání vázaný. Nenajdete-li položku v nabídce, vyberte „jiný“ a do textového pole údaj vepište.

  Váš záznam potvrdí personalista. Před potvrzením můžete záznam zrušit, po potvrzení personalistou už záznam může měnit nebo zrušit pouze personalista.

  Pozor

  Aplikace je dostupná pouze uživatelům s aktivním vztahem na STING.

  Potvrzování záznamů provádí pověřené osoby přes aplikaci:

  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Potvrzení, úprava a rušení záznamů
  Pověřené osoby mohou také manipulovat se záznamy jiných osob:
  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Založit záznam osobě
  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Seznam dosud nepotvrzených záznamů
  Informační systém (Lidé) Personální Akademické kvalifikace (Operace pro pověřené osoby) Zobrazit seznam záznamů z fakulty

  Naleznete-li nepřesnosti v údajích, obraťte se na své Personální oddělení, které Vám údaje upraví.

  V případě problémů s fungováním aplikace kontaktujte koordinátora IS na své škole.

  Tip

  S agendou Akademické kvalifikace souvisí možnost evidovat garanty studijních programů a oborů v určitém období (od-do). Pro majitele přístupového práva katal_a je k dispozici aplikace:

  Informační systém Studium (Studijní programy, obory a směry) Evidence garantů programů a oborů

 • 1.Jak si můžu zarezervovat místnost?
  Do aplikace pro rezervování místností můžete vstoupit přes
  Informační systém Kalendář Další rozvrhy a rezervace Rezervace místností
  nebo
  Informační systém Učitel (Zkoušení) Rezervace místností
  zde najdete seznam místností, které máte právo rezervovat. Jedná se o místnosti, u kterých jste uveden v Kontaktních údajích nebo jsou označeny některým z atributů „Smí rezerovat“, „Smí rezerv. učo“, „Smí sprav. učo“ či „Smí rezerv. sk.“ a vy spadáte do jejich hodnot. Hodnotou atributu „Smí rezervovat“ je ID pracoviště. Takovou místnost si můžete zarezervovat, pokud pracujete (jako zaměstnanec, učitel, doktorant nebo máte právo s_rezerv_mist) na stejném pracovišti nebo jeho podpracovišti.

  Pro rezervaci vyberte požadovanou místnost a den a klikněte na „Rezervovat“. Následně si vyberte v tabulce požadovaný čas a vložte k rezervovaným hodinám komentář. Rezervaci potvrďte tlačítkem „Rezervovat“.

  1 Výběr hodiny.

  2 Popis typu akce.

  3 Možnost zaškrtnout, pokud chcete rezervaci vybraných hodin povolit i dalším lidem.

  Přehled vámi rezervovaných místností naleznete na úvodní stránce aplikace pod odkazem „Moje rezervace“.

 • 2.Dokdy smím místnost rezervovat?
  Datum, do kterého lze místnosti rezervovat, naleznete dole na stránce v Doplňujících informacích. Toto omezení neplatí pro osoby s nadřazeným právem s_rezerv_mist pro vybranou fakultu, které mají možnost rezervovat místnosti i mimo uvedené datum. V tomto případě je potřeba změnit interval zobrazených dnů a požadované datum dohledat. Omezení neplatí také v případě, že je místnost označena atributem „Nevýuková místnost“. Takovou místnost lze rezervovat kdykoliv od aktuálního dne po dobu uvedenou v hodnotě atributu (měsíce nebo roky).

  Aplikace také kontroluje, zda nedochází ke kolizím s nezveřejněným rozvrhem. Rezervace nelze zadávat, pokud se datum „dokdy lze rezervovat“ nachází v období, kdy ještě není zveřejněn rozvrh. Osoby s nadřazeným právem mohou rezervace provádět i v tomto období, ideálně však po dohodě s fakultním rozvrhářem.

  1 Datum, do kterého lze místnosti rezervovat.

  V případě, že potřebujete rezervovat místnost mimo stanovenou dobu, kontaktujte osobu s nadřazeným právem. Seznam těchto osob naleznete pod odkazem „Kdo smí na vybrané fakultě měnit „dokdy lze rezervovat místnosti“?“.

 • 3.Jak rezervaci upravím/zruším?
  Zvolte místnost a den rezervace a v nabídce operací zvolte možnost „Upravit“. Měnit můžete popis akce, místnost nebo možnost sdílení. Při výběru jiné místnosti se po rozkliknutí nabídnou všechny místnosti, které máte právo rezervovat, a které jsou aktuálně volné, případně mají povolené sdílení rezervací.

  1 Změna popisu akce.

  2 Výběr jiné místnosti.

  Pro zrušení rezervace vyberte místnost a den rezervace a v operacích vyberte možnost „Zrušit“. Akce označené zeleným rožkem můžete zrušit. Klikněte na příslušnou buňku tabulky a volbu potvrďte tlačítkem „Zrušit“. Na rušení rezervací označených červeným rožkem nemáte právo.

  Upravovat nebo rušit můžete vámi zadané rezervace nebo rezervace místností, u kterých jste uveden v atributu „Smí spravovat učo“, nebo u kterých máte právo s_rezerv_mist na pracoviště uvedené v atributu „Smí rezervovat“ (pokud máte právo na celou fakultu, ale na dané pracoviště ne, rezervace rušit nemůžete).

  1 Vybraný termín označte a volbu potvrďte tlačítkem „Zrušit“.

 • 4.Atributy místností
  Atributy se používají pro popis vlastností místnosti jako vybavení, určení místnosti atd. Jaké atributy má která místnost, je uvedeno u jejího záznamu v Registru budov a místností.

  Pro označení místnosti lze použít tyto atributy:

  Délka rezervace
  Definuje délku nejmenšího rezervovatelného bloku místnosti.
  Jako hodnota se uvádí počet minut a smí být 5, 10, 15 nebo 30 minut.
  K místnosti nelze přiřadit více hodnot tohoto atributu.
  Kapacita
  Počet míst k sezení v místnosti, typicky v učebně. Smí obsahovat výhradně číslo.
  Kapacita – pozn.
  Textová poznámka ke kapacitě, např. „písemka 56“, tj. 56 míst pro písemku, pokud chceme studenty usazovat přes jedno volné místo.
  Kapacita s 2m rozestupy
  Počet míst k sezení v místnosti tak, aby byla dodržena vzdálenost 2 metry mezi sedícími.
  Nevýuková místn.
  Místnost primárně neurčená na výuku. Osoby s oprávněním ji smí rezervovat bez ohledu na zveřejnění rozvrhu.
  Jako hodnota se uvádí např.:
  „Neomezovat 3 měs“, pro omezení podle počtu měsíců
  nebo
  „Neomezovat 1 rok“ podle počtu let.
  K místnosti nelze přiřadit více hodnot tohoto atributu.
  Oznámí se
  Pokud rezervace místnosti spadá do určené (tzv. nestandardní) doby, zašle se o rezervaci nebo její změně e-mail na zadanou adresu (a potvrzení rezervujícímu).
  Uvádí se např.:
  20–6 vikend svatek nekdo@nekde.skola.cz
  kde:
  20–6 je sledovaný rozsah hodin; v tomto případě se e-mail posílá, pokud rezervace spadá do doby od 20.00 do 06.59 hod. dalšího dne,
  vikend – posílá se e-mail, pokud rezervace spadá do víkendu,
  svatek – posílá se e-mail, pokud rezervace spadá do svátku,
  nekdo@nekde.skola.cz je e-mailová adresy osoby nebo hromadná adresa (povinný parametr).
  Pokud je uvedena jen e-mailová adresa bez dalšího upřesnění, posílá se e-mail při každé rezervaci.
  Pokud chcete poslat e-mail na více adres nebo pro různé časy, můžete atribut zadat vícekrát s různými hodnotami.
  Rezerv. v celou
  Lze nastavit rezervaci místnosti v celé hodiny nehledě na začátky vyučovacích hodin.
  Jako hodnota se uvádí např.: 10–15. Zadává se rozsah hodin, ve kterém se místnost dá rezervovat. Trvání posledního rezervovatelného bloku končí v hodině určené údajem „do“.
  K místnosti nelze přiřadit více hodnot tohoto atributu.
  Smí rezerv. sk.
  Stejné použití jako v případě atributu Smí rezervovat, ale uvádí se jednotlivé skupiny osob – ID skupiny nebo skupinu ve tvaru pracoviště:zkratka.
  Smí rezerv. učo
  Stejné použití jako v případě atributu Smí rezervovat, ale uvádí se jednotlivá uča osob.
  Smí rezervovat
  Číslo pracoviště, jehož osoby smí čas v místnosti označené tímto atributem rezervovat v aplikaci pro Rezervaci místností. Lze atribut postupně přidělit vícekrát, více pracovištím. Toto omezení se netýká rozvrhářů, kteří smějí pro výuku rozvrhovat libovolnou místnost. Dále si mohou místnost např. pro zkušební termín rezervovat ti, kteří jsou k místnosti přiřazeni v agendě Kontakty.
  Smí sprav. učo
  Stejné použití jako v případě atributu Smí rezerv. učo, ale oprávněný uživatel smí navíc upravovat a rušit cizí rezervace příslušné místnosti.
  Určení místnosti
  Textový popis, např. učebna, laboratoř, sklad. Sem nevkládejte jména osob, či telefonní čísla; tyto údaje patří do agendy Kontaktů.
  URL
  Webová adresa v Internetu, např. s plánkem místnosti.
  Užívá pracoviště
  Číslo pracoviště, které místnost využívá.
  Vybavení
  Vybavení místnosti, zpravidla učebny. Doporučené zkratky: ZP zpětný projektor, DP datový projektor, VIZ vizualizér, POČ počítač, KŘÍD křídová tabule, FIX fixová tabule. Možnosti oddělujte čárkami.
  Vybavení inf.
  Doplňující informace k vybavení místnosti.

Průzkumy

 • 1.K čemu slouží agenda Průzkumy?
  Agenda Průzkumy slouží k vytváření dotazníků a anket nejen pro uživatele v IS STING, ale i mimo něj. Nabízí řadu pokročilých nastavení, včetně automatického zasílání e-mailů respondentům pro vyhlašovatele s právem.

 • 2.Jak vyhlásím průzkum?
  Postupujte přes:
  Informační systém Průzkumy Vyhlásit nový průzkum
  Mezi povinné údaje patří:
  • Název a identifikátor průzkumu
  • Od kdy a do kdy se sbírají odpovědi
  • Zda smí odpovídat všichni nebo jen určité osoby či studia zařazená do seznamu respondentů
  • Zda na otázky odpovídají fyzické osoby nebo studia
  • Zda je přístupný pouze autentizovaně
  • Zda je průzkum anonymní
  • Zda smí respondenti číst výsledky

  Dále lze nastavit správce průzkumu a zařazení na pracoviště, uvítací stránku, pro sekce s opakováním ke studijnímu objektu navázání průzkumu na fakultu a období, texty automatických e-mailů apod.

  Po uložení průzkumu můžete upravovat sekce a otázky či provádět další operace s průzkumem. Odkazy na další aplikace naleznete po rozkliknutí názvu průzkumu.

 • 3.Jak zajistím, aby byl průzkum anonymní?
  Pokud chcete, aby byl průzkum anonymní, zaškrtněte ve vyhlašování průzkumu možnost "Ano". Informace o anonymitě průzkumu se respondentům zobrazí automaticky po otevření průzkumu. V případě použití této volby vám nebudou dostupné doplňující údaje vedoucí k jednoznačné identifikaci osoby. Volbu můžete měnit do té doby, než si první respondent otevře průzkum, poté již úprava není možná.

 • 4.Úprava sekcí a otázek
  V sekci Moje průzkumy vyberte u požadovaného průzkumu možnost "Dotazník".

  Každý průzkum vždy obsahuje alespoň jednu sekci. V rámci sekce je jednotné nastavení vazby otázek na studijní objekty (viz dále) a může se kontrolovat splněnost. Název sekce není nutné vyplnit.

  V horní části stránky je pevně zobrazený banner, který umožní zapínat různé funkce, např. mazání, změnu pořadí otázek, editaci identifikátorů (slouží zejména pro strojové zpracování exportovaných odpovědí) atd. Pro vytvoření dvojjazyčné verze průzkumu zvolte v panelu operací Formulář: "česko-anglický".

  Ke každé sekci lze nastavit studijní objekty, ke kterým se odpovídá:

  Žádný studijní objekt
  Otázky v sekci se nebudou opakovat pro žádný ze zapsaných předmětů, seminářů apod. Jedná se o nejtypičtější nastavení.
  Zapsané předměty
  Odpovídá se k předmětům, které má studium zapsané v semestru a na fakultě, dle nastavení průzkumu.
  Semináře zapsaných předmětů
  Odpovídá se k seminářům, které má studium zapsané v semestru a na fakultě, dle nastavení průzkumu.
  Předmět-přednášející
  Odpovídá se ke každé dvojici předmět-přednášející k předmětům zapsaným v semestru a na fakultě, dle nastavení průzkumu.
  Seminář-cvičící
  Odpovídá se ke každé dvojici seminář-cvičící k seminářům, do kterých je studium přihlášeno v semestru a na fakultě, dle nastavení průzkumu.
  Předmět-přednášející a seminář-cvičící
  Režim předmětové ankety. Odpovídá se ke každé dvojici předmět-přednášející a seminář-cvičící, které má studium zapsané v semestru a na fakultě, dle nastavení průzkumu.

  Pokud chcete kontrolovat vyplnění otázek v sekci je potřeba zaškrtnout možnost "Kontrolovat vyplněnost sekce". V opačném případě respondent splní sekci, i pokud neodpoví na žádnou otázku.

  U každé otázky můžete vybírat z několika typů (více v otázce) a rozhodnout, zda je otázka povinná či ne.

  Pokud systém rozpozná v nastavení průzkumu nějaké problémy, najdete u průzkumu hlášku „Průzkum obsahuje chyby“. Dále si můžete rozbalit seznam zjištěných chyb, včetně odkazů do aplikací, kde můžete problém vyřešit.

 • 5.Jaké jsou typy otázek?
  V průzkumu lze použít tyto typy otázek:
  Jedna z možností - odpovědi pod sebou
  Jedna z možností - odpovědi vedle sebe
  Jedna z možností - odpověď v rozbalovacím seznamu
  Jedna z možností v matici vodorovně, první otázka
  Jedna z možností v matici vodorovně, další otázka

  ukázka matice vodorovně (s použitím otázek "první otázka" a "další otázka")
  Jedna z možností v matici svisle, první otázka
  Jedna z možností v matici svisle, další otázka

  ukázka matice svisle (s použitím otázek "první otázka" a "další otázka")
  Více z možností - odpovědi pod sebou
  Více z možností - odpovědi vedle sebe
  Více z možností - odpovědi v rozbalovacím seznamu
  Text, 1 řádek
  Text, 3 řádky
  Text, 6 řádků
  Číslo
  Datum
  Škála s popisem krajních hodnot

  ukázka škály s popisem krajních hodnot
  Vložení textu mezi otázky
  Instrukce

  ukázka instrukce v průzkumech

 • 6.Jak si zobrazím průzkum z pohledu respondenta?
  Chcete-li zkontrolovat, jak průzkum uvidí respondenti, zvolte odkaz pro danou jazykovou verzi u vybraného průzkumu na titulní stránce agendy.

  V případě, že je průzkum určen pouze pro seznam studií, zobrazí se v ukázkovém režimu. Jedná se o pohled přes náhodně vybraného studenta ze seznamu, otázky se zobrazí pro všechny jeho předměty, stejně jako by vyplňoval dotazník sám.

 • 7.Kde najdu výsledky průzkumu?
  Jako vyhlašovatel nebo správce průzkumu máte přístup k výsledkům svých průzkumů prostřednictvím odkazu "Výsledky" v panelu operací u vybraného průzkumu. Zde můžete prohlížet všechny odpovědi na otázky v různých režimech. Ostatní uživatelé mají přístup z rozcestníku k výsledkům průzkumů, které zodpověděli, pokud bylo zveřejnění odpovědí povoleno.

  Výsledky ke studijním objektům se zobrazují vždy osobám ve vztahu k předmětu. Přednášejícím, cvičícím pro objekty s jejich jménem, dále garantům a osobám s právem anketa_predm na pracoviště, kam je předmět zařazen (nebo dle garančního či dodavatelského pracoviště).

  Výsledky průzkumu můžete také exportovat do různých formátů pomocí aplikace "Export odpovědí" dostupné v nabídce operací s průzkumem.

 • 8.Jak mohu obeslat respondenty průzkumu?
  U každého průzkumu, je možné obeslat uživatele, kteří odpovídali autentizovaně. Pokud je k průzkumu nastaven seznam respondentů, je možné obeslat i ty, kteří neodpověděli. Obeslání lze provést pomocí odkazů Poslat e-mail těm: "kteří vyplnili" / "kteří dosud nevyplnili" v nabídce operací.

  Aby bylo možné funkci použít, musí být obesílaných osob minimálně 5 z důvodu zachování anonymity.

  Pro uživatele s právem e_pruzkum, s_studium nebo k_people je k dispozici i automatické obesílání respondentů.

  Lze nastavit buď zasílání uvítacího e-mailu, který se rozešle po spuštění průzkumu nebo urgenčního e-mailu, který obešle v zadaný čas respondenty, kteří neodpověděli. Ve formuláři pro vyhlášení výzkumu stačí pouze vyplnit sekci "Uvítací e-mail", kde zadáte hodinu rozeslání, předmět a text e-mailu.

  Podobně lze nastavit automatické obesílání respondentů v průběhu průzkumu. K tomuto účelu složí sekce "Urgence respondentů". Zde lze nastavit předmět a text urgujícího e-mailu i datum, kdy se budou e-maily rozesílat. Lze vytvořit až tři varianty.

  Verze e-mailů lze v obou případech nastavit i v anglické verzi.

 • 9.K čemu slouží aktivní filtrování?
  Aktivní filtrování umožňuje měnit nabídku zobrazených otázek dle odpovědí respondenta.

  Je možné otázky buď na základě předešlých odpovědí skrývat, nebo naopak odkrývat. Lze nastavit, že se filtr má uplatnit i pro celou sekci najednou.

  Nedoporučujeme kombinovat skrývání a odkrývání v rámci jednoho průzkumu. Výsledná kombinace pravidel může v krajním znemožnit průchod respondenta průzkumem.

 • 10.Jak mohu zkontrolovat historii operací s průzkumem?
  Změny v průzkumu můžete zkontrolovat v aplikaci Historie operací. Naleznete zde informace o veškerých uložených změnách a také údaje o automaticky odeslaných e-mailech.

  Zobrazené položky lze filtrovat dle typu operace.

 • 11.Jak průzkum zkopíruji do dalšího období?
  U průzkumu, který chcete zkopírovat zvolte v řádku s výběrem operací možnost "Založit nový průzkum s předvyplněním". Dále postupujete stejným způsobem jako při vyhlášení nového průzkumu.

 • 12.Mohu pověřit správou svého průzkumu další osobu?
  Ke každému průzkumu je možné nastavit správce, kteří s průzkumem mohou manipulovat stejně jako jeho vyhlašovatel. Správci ovšem nejsou oprávněni průzkum smazat.

  S průzkumem dále může manipulovat osoba s právem e_pruzkum na pracoviště, na které je daný průzkum zařazen. Pokud průzkum pracoviště přiřazeno nemá, může s ním manipulovat pouze vyhlašovatel.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na stingis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.