logo AKADEMIE STING Katedra aplikovaných disciplin
Rektor
73101030 KAD Rektor AKADEMIE STING STING

Garantovaná výuka

vedoucí katedrydoc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci